strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Zarząd | Przetargi | Kontakt | Komunikaty | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  BIP Zakładu Usług i Komunalnych Spółka z o.o. w Mikołajkach serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
 Ochrona Danych Osobowych RODO
Prawo 
 Umowa Spółki
 Regulamin Spółki
Inne
 Koncesje
 Opłaty 
 Przedmiot działania 
 Kierunki inwestycji 
 Kapitał Spółki
 Oświadczenia majątkowe
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian

strona główna > przetargi
 

 

 

UWAGA WAŻNE!  PLATFORMA ZAKUPOWA   Zakład Usług Komunalnych w Mikołajkach (Zamawiający) informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego uruchamia platformę zakupową, która będzie podstawowym narzędziem komunikacji z Wykonawcami w trakcie postępowań prowadzonych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, a opublikowanych od dnia 01.01.2021r.

Platforma dedykowana
Link do Profilu Nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/umg_mikolajki

 

 

10.04.2024  Znak: P/01/04/2024n OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Mikołajkach ogłasza nieograniczony przetarg ustny na najem nieruchomości: lokalu użytkowego (tzw. bunkra) położonego przy ul. Okrężnej w Mikołajkach, przy kładce dla pieszych, z przeznaczeniem na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej
1. czytaj więcej

18.05.2022  Znak sprawy: P/02/05/2022   Ogłoszenie o przetargu  Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Mikołajkach ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na najem nieruchomości - lokalu użytkowego (tzw. bunkra) położonego przy ul. Okrężnej w Mikołajkach, przy kładce dla pieszych, z przeznaczeniem na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej  (foto-1)

18.05.2022  Znak sprawy: P/01/05/2022   Ogłoszenie o przetargu  Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Mikołajkach ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na najem nieruchomości - lokalu użytkowego położonego przy Placu Handlowym 1 w Mikołajkach z przeznaczeniem na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej  (foto-1)  (foto-2)


 

27.07.2021 ZAPYTANIE OFERTOWE
Nazwa i adres zamawiającego:
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., 11-730 Mikołajki, ul. Warszawska 32
Telefon: 87 421 60 09
E-mail: biuro@zuk-mikolajki.pl
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego rębaka do gałęzi do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Mikołajkach przy ul. Warszawskiej 32, 11-730 Mikołajki

1. czytaj więcej

27.07.2021 ZAPYTANIE OFERTOWE
Nazwa i adres zamawiającego:
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., 11-730 Mikołajki, ul. Warszawska 32
Telefon: 87 421 60 09
E-mail: biuro@zuk-mikolajki.pl
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowej myjki ciśnieniowej z podgrzewaniem wody do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Mikołajkach przy ul. Warszawskiej 32, 11-730 Mikołajki

1. czytaj więcej


2019

Numer ogłoszenia:  593870-N-2019 z dnia 2019-09-05

30.09.2019
Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Mikołajkach: Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z infrastrukturą techniczną oraz zjazdami z ulicy na działce nr ew. 374/4 oraz części działki nr ew. 374/5 przy ul. Sowiej w obrębie miasta Mikołajki” – ETAP I – wg dokumentacji projektowej
Numer ogłoszenia: 593870-N-2019; data zamieszczenia: 05.09.2019
1. informacja o unieważnieniu postępowania

 

Numer ogłoszenia:  593870-N-2019 z dnia 2019-09-05

05.09.2019
Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Mikołajkach: Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z infrastrukturą techniczną oraz zjazdami z ulicy na działce nr ew. 374/4 oraz części działki nr ew. 374/5 przy ul. Sowiej w obrębie miasta Mikołajki” – ETAP I – wg dokumentacji projektowej
Numer ogłoszenia: 593870-N-2019; data zamieszczenia: 05.09.2019
1. treść ogłoszenia 2. SIWZ 3. załączniki do SIWZ 4. STWiOR 5. przedmiary 6. załączniki-1  7. załączniki-2 8. załączniki-3 9. załączniki-4 10. załączniki-5 11. załączniki-6 12. załączniki-7 13. załączniki-8

 

Numer ogłoszenia:  523947-N-2019 z dnia 2019-03-11

15.04.2019
Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Mikołajkach: Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z infrastrukturą techniczną oraz zjazdami z ulicy na działce nr ew. 374/4 oraz części działki nr ew. 374/5 przy ul. Sowiej w obrębie miasta Mikołajki” – ETAP I – wg dokumentacji projektowej
Numer ogłoszenia: 523947-N-2019; data zamieszczenia: 11.03.2019
1. informacja o unieważnieniu postępowania

 

Numer ogłoszenia:  523947-N-2019 z dnia 2019-03-11

05.04.2019
Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Mikołajkach: Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z infrastrukturą techniczną oraz zjazdami z ulicy na działce nr ew. 374/4 oraz części działki nr ew. 374/5 przy ul. Sowiej w obrębie miasta Mikołajki” – ETAP I – wg dokumentacji projektowej
Numer ogłoszenia: 523947-N-2019; data zamieszczenia: 11.03.2019
Odpowiedzi na pytania wykonawców 1. odpowiedzi 4

 

Numer ogłoszenia:  523947-N-2019 z dnia 2019-03-11

03.04.2019
Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Mikołajkach: Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z infrastrukturą techniczną oraz zjazdami z ulicy na działce nr ew. 374/4 oraz części działki nr ew. 374/5 przy ul. Sowiej w obrębie miasta Mikołajki” – ETAP I – wg dokumentacji projektowej
Numer ogłoszenia: 523947-N-2019; data zamieszczenia: 11.03.2019
Odpowiedzi na pytania wykonawców 1. odpowiedzi 1  2. odpowiedzi 2 3. odpowiedzi 3  4. załączniki do odpowiedzi

 

Numer ogłoszenia:  523947-N-2019 z dnia 2019-03-11

27.03.2019
Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Mikołajkach: Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z infrastrukturą techniczną oraz zjazdami z ulicy na działce nr ew. 374/4 oraz części działki nr ew. 374/5 przy ul. Sowiej w obrębie miasta Mikołajki” – ETAP I – wg dokumentacji projektowej
Numer ogłoszenia: 523947-N-2019; data zamieszczenia: 11.03.2019
1. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Numer ogłoszenia:  523947-N-2019 z dnia 2019-03-11

11.03.2019
Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Mikołajkach: Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z infrastrukturą techniczną oraz zjazdami z ulicy na działce nr ew. 374/4 oraz części działki nr ew. 374/5 przy ul. Sowiej w obrębie miasta Mikołajki” – ETAP I – wg dokumentacji projektowej
Numer ogłoszenia: 523947-N-2019; data zamieszczenia: 11.03.2019
1. treść ogłoszenia 2. SIWZ 3. załączniki do SIWZ 4. STWiOR 5. przedmiary 6. załączniki-1  7. załączniki-2 8. załączniki-3 9. załączniki-4 10. załączniki-5 11. załączniki-6 12. załączniki-7 13. załączniki-8

 


Numer ogłoszenia:  618774-N-2018 z dnia 2018-09-19

11.10.2018
Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Mikołajkach: Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z infrastrukturą techniczną oraz zjazdami z ulicy na działce nr ew. 374/4 oraz części działki nr ew. 374/5 przy ul. Sowiej w obrębie miasta Mikołajki” – ETAP I – wg dokumentacji projektowej
Numer ogłoszenia: 618774-N-2018; data zamieszczenia: 19.09.2018
1. informacja o unieważnieniu postępowania

 

Numer ogłoszenia:  618774-N-2018 z dnia 2018-09-19

11.10.2018
Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Mikołajkach: Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z infrastrukturą techniczną oraz zjazdami z ulicy na działce nr ew. 374/4 oraz części działki nr ew. 374/5 przy ul. Sowiej w obrębie miasta Mikołajki” – ETAP I – wg dokumentacji projektowej
Numer ogłoszenia: 618774-N-2018; data zamieszczenia: 19.09.2018
1. informacja z otwarcia ofert

 

Numer ogłoszenia:  618774-N-2018 z dnia 2018-09-19

08.10.2018
Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Mikołajkach: Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z infrastrukturą techniczną oraz zjazdami z ulicy na działce nr ew. 374/4 oraz części działki nr ew. 374/5 przy ul. Sowiej w obrębie miasta Mikołajki” – ETAP I – wg dokumentacji projektowej
Numer ogłoszenia: 618774-N-2018; data zamieszczenia: 19.09.2018
Odpowiedzi na pytania wykonawców  1. odpowiedzi-1 2. załącznik do odpowiedzi-1 na pytania   2. odpowiedzi-2

 

Numer ogłoszenia:  629902-N-2018 z dnia 2018-10-01

01.10.2018
Naprawa główna budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Ptasiej 14B w Mikołajkach
Numer ogłoszenia: 629902-N-2018; data zamieszczenia: 01.10.2018
1. treść ogłoszenia 2. SIWZ 3. przedmiar robót 4. projekt techniczny 5. opinia techniczna 6. mapa sytuacyjna 7. STWiOR

 

Numer ogłoszenia:  618774-N-2018 z dnia 2018-09-19

19.09.2018
Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Mikołajkach: Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z infrastrukturą techniczną oraz zjazdami z ulicy na działce nr ew. 374/4 oraz części działki nr ew. 374/5 przy ul. Sowiej w obrębie miasta Mikołajki” – ETAP I – wg dokumentacji projektowej
Numer ogłoszenia: 618774-N-2018; data zamieszczenia: 19.09.2018
1. treść ogłoszenia 2. SIWZ 3. załączniki do SIWZ 4. STWiOR 5. przedmiary 6. załączniki-1  7. załączniki-2 8. załączniki-3 9. załączniki-4 10. załączniki-5 11. załączniki-6 12. załączniki-7 13. załączniki-8 14. załączniki-9 15. załączniki-10 16. załączniki-11 17. załączniki-12

 

Numer ogłoszenia:  589391-N-2018 z dnia 2018-07-16

16.07.2018
Naprawa główna budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Ptasiej 14B w Mikołajkach
Numer ogłoszenia: 589391-N-2018; data zamieszczenia: 16.07.2018
1. treść ogłoszenia 2. SIWZ 3. przedmiar robót 4. projekt techniczny 5. opinia techniczna 6. mapa sytuacyjna 7. STWiOR


 

dotyczy: Dotyczy ogłoszenia:   262112 - 2015 

26.11.2015
Dotyczy:   Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu, zlokalizowanych przy ul. Ptasiej w Mikołajkach - w ramach Gminnego Programu budowy Mieszkań Komunalnych Dla systematycznych
Numer ogłoszenia: 262112 - 2015; data zamieszczenia: 05.10.2015
Rozstrzygnięcie postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

 

dotyczy: znak sprawy; ZP/01/2015

17.11.2015
Dotyczy:  Polska-Mikołajki: Usługi udzielania kredytu 2015/S 189-343174
Data zamieszczenia: 30.09.2015
Rozstrzygnięcie postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

 

03.11.2015 Dotyczy ogłoszenia:  343174-2015 

Data zamieszczenia: 30.09.2015
Polska-Mikołajki: Usługi udzielania kredytu 2015/S 189-343174

Odpowiedzi na pytania wykonawców  1. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2. odpowiedzi na pytania 3. kosztorys inwestorski 4. dodatkowe załączniki

 

21.10.2015 Dotyczy ogłoszenia:   262112 - 2015 
Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu, zlokalizowanych przy ul. Ptasiej w Mikołajkach - w ramach Gminnego Programu budowy Mieszkań Komunalnych Dla systematycznych
Numer ogłoszenia: 262112 - 2015; data zamieszczenia: 05.10.2015
Odpowiedzi na pytania wykonawców  1. odpowiedzi

20.10.2015 Dotyczy ogłoszenia:   262112 - 2015 
Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu, zlokalizowanych przy ul. Ptasiej w Mikołajkach - w ramach Gminnego Programu budowy Mieszkań Komunalnych Dla systematycznych
Numer ogłoszenia: 262112 - 2015; data zamieszczenia: 05.10.2015
Odpowiedzi na pytania wykonawców  1. odpowiedzi 1 2. odpowiedzi 2

19.10.2015 Dotyczy ogłoszenia:  343174-2015 

Data zamieszczenia: 30.09.2015
Polska-Mikołajki: Usługi udzielania kredytu 2015/S 189-343174
Odpowiedzi na pytania wykonawców  1. odpowiedzi

 

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 262112 - 2015:   273632 - 2015

15.10.2015
dotyczy przetargu: Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu, zlokalizowanych przy ul. Ptasiej w Mikołajkach - w ramach Gminnego Programu budowy Mieszkań Komunalnych Dla systematycznych
Numer ogłoszenia: 262112 - 2015; data zamieszczenia: 05.10.2015
1. treść ogłoszenia

 

15.10.2015 Dotyczy ogłoszenia:   262112 - 2015 
Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu, zlokalizowanych przy ul. Ptasiej w Mikołajkach - w ramach Gminnego Programu budowy Mieszkań Komunalnych Dla systematycznych
Numer ogłoszenia: 262112 - 2015; data zamieszczenia: 05.10.2015
Odpowiedzi na pytania wykonawców  1. odpowiedzi 1 2. odpowiedzi 2  3. odpowiedzi 3 4. odpowiedzi 4 5. odpowiedzi 5 6. odpowiedzi 6 7. odpowiedzi 7 8. odpowiedzi 8 9. odpowiedzi 9

 

15.10.2015 Dotyczy ogłoszenia:   343174-2015 

Data zamieszczenia: 30.09.2015
Polska-Mikołajki: Usługi udzielania kredytu 2015/S 189-343174
Odpowiedzi na pytania wykonawców  1. odpowiedzi 2. załącznik 1 3. załącznik 2 4. załącznik 3 5. załącznik 4 6. załącznik 5 7. załącznik 6 8. załącznik 7 9. projekt  10. bilans 08 2015 11. biznesplan

 

Numer ogłoszenia:  262112 - 2015

05.10.2015
Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu, zlokalizowanych przy ul. Ptasiej w Mikołajkach - w ramach Gminnego Programu budowy Mieszkań Komunalnych Dla systematycznych
Numer ogłoszenia: 262112 - 2015; data zamieszczenia: 05.10.2015
1. treść ogłoszenia 2. SIWZ 3. przedmiary robót 4. specyfikacje 5. załącznik 1 6. załącznik 2 7. załącznik 3 8. załącznik 4 9. załącznik 5 10. załącznik 6

 

Numer ogłoszenia:  343174-2015

30.09.2015
Polska-Mikołajki: Usługi udzielania kredytu 2015/S 189-343174
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości do 7 000 000 PLN (siedem milionów złotych) na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu, zlokalizowanych przy ul. Ptasiej w Mikołajkach – w ramach Gminnego Programu budowy Mieszkań Komunalnych »Dla systematycznych«”.

1. treść ogłoszenia 2. SIWZ 3. dokumenty spółki 4. informacje finansowe 5. założenia do inwestycji

 

16.06.2015
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Zakład Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mikołajkach ogłasza nieograniczony przetarg ustny na wydzierżawienie nieruchomości położonych w obrębie miasta Mikołajki.
1. Oznaczenie nieruchomości: Przedmiotem przetargu są działki gruntu położone w obrębie miasta Mikołajki, przy ul. Mrągowskiej (na wysokości Hotelu „Gołębiewski”), idealne na
parkingi podczas 72. Rajdu Polski. Oznaczenie nieruchomości na załącznikach graficznych do ogłoszenia.
2. Przeznaczenie działek i sposób ich zagospodarowania: Działki gruntu przeznacza się
wyłącznie na parkingi samochodowe (bez możliwości trwałego ogrodzenia).
3. Ograniczenia: Umowa dzierżawy zawarta będzie na okres od dnia rozstrzygnięcia
przetargu, jednak nie później niż 26 czerwca 2015r, do dnia 6 lipca 2015 roku.
4. Przetarg odbędzie się w dniu 24 czerwca 2015 roku o godz. 10:00 w siedzibie ZUK
Sp. z o.o. w Mikołajkach przy ulicy Warszawskiej 32.
1. treść ogłoszenia 2. załącznik do ogłoszenia


Dotyczy ogłoszenia:  379090 - 2013

11.10.2013
Zawiadomienie o wybraniu najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym Budowa budynku mieszkalnego 22-rodzinnego wraz z pełną infrastrukturą, zlokalizowanego przy ul. Ptasiej w Mikołajkach w ramach Gminnego Programu budowy Mieszkań Komunalnych Dla systematycznych
Numer ogłoszenia: 379090 - 2013; data zamieszczenia: 18.09.2013
Treść informacji

04.10.2013 Dotyczy ogłoszenia:   379090 - 2013  odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego Budowa budynku mieszkalnego 22-rodzinnego wraz z pełną infrastrukturą, zlokalizowanego przy ul. Ptasiej w Mikołajkach w ramach Gminnego Programu budowy Mieszkań Komunalnych Dla systematycznych
Numer ogłoszenia: 379090 - 2013; data zamieszczenia: 18.09.2013
Odpowiedzi na pytania wykonawców  1. odpowiedzi-1 2. odpowiedzi-2

30.09.2013 Dotyczy ogłoszenia:   379090 - 2013  odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego Budowa budynku mieszkalnego 22-rodzinnego wraz z pełną infrastrukturą, zlokalizowanego przy ul. Ptasiej w Mikołajkach w ramach Gminnego Programu budowy Mieszkań Komunalnych Dla systematycznych
Numer ogłoszenia: 379090 - 2013; data zamieszczenia: 18.09.2013
Odpowiedzi na pytania wykonawców  1. odpowiedzi-1 2. odpowiedzi-2 3. odpowiedzi-3 4. odpowiedzi-4

24.09.2013 Dotyczy ogłoszenia:   379090 - 2013  odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego Budowa budynku mieszkalnego 22-rodzinnego wraz z pełną infrastrukturą, zlokalizowanego przy ul. Ptasiej w Mikołajkach w ramach Gminnego Programu budowy Mieszkań Komunalnych Dla systematycznych
Numer ogłoszenia: 379090 - 2013; data zamieszczenia: 18.09.2013
Odpowiedzi na pytania wykonawców  1. odpowiedzi-1 2. odpowiedzi-2

Numer ogłoszenia:  379090 - 2013

18.09.2013
Budowa budynku mieszkalnego 22-rodzinnego wraz z pełną infrastrukturą, zlokalizowanego przy ul. Ptasiej w Mikołajkach w ramach Gminnego Programu budowy Mieszkań Komunalnych Dla systematycznych
Numer ogłoszenia: 379090 - 2013; data zamieszczenia: 18.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
1. Treść ogłoszenia 2. SIWZ 2. Projekt budowlany /specyfikacje i przedmiary

Dotyczy ogłoszenia:  256063-2013 (2013-07-31)

18.09.2013
Zawiadomienie o wybraniu najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na "Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości do 2.236.000zł na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku mieszkalnego 22-rodzinnego wraz z pełną infrastrukturą, zlokalizowanego przy ul. Ptasiej w Mikołajkach – w ramach Gminnego Programu budowy Mieszkań Komunalnych „Dla systematycznych"
Numer ogłoszenia: 256063-2013 (2013-07-31); data zamieszczenia: 31.07.2013
Treść informacji

02.09.2013 Dotyczy ogłoszenia:   256063-2013 (2013-07-31)  informacja o ZMIANIE OGŁOSZENIA w przetargu nieograniczonym na udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości do 2.236.000zł na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku mieszkalnego 22-rodzinnego wraz z pełną infrastrukturą, zlokalizowanego przy ul. Ptasiej w Mikołajkach – w ramach Gminnego Programu budowy Mieszkań Komunalnych „Dla systematycznych”, ogłoszonego dnia 31.07.2013r pod nr 2013/S 147-256063
Numer ogłoszenia: 256063-2013 (2013-07-31); data zamieszczenia: 31.07.2013
Odpowiedzi na pytania wykonawców  1. TED-publication 294784-2013 (2013-09-03)  2. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3. pismo przewodnie

02.09.2013 Dotyczy ogłoszenia:   256063-2013 (2013-07-31)  odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego na udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości do 2.236.000zł na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku mieszkalnego 22-rodzinnego wraz z pełną infrastrukturą, zlokalizowanego przy ul. Ptasiej w Mikołajkach – w ramach Gminnego Programu budowy Mieszkań Komunalnych „Dla systematycznych”, ogłoszonego dnia 31.07.2013r pod nr 2013/S 147-256063
Numer ogłoszenia: 256063-2013 (2013-07-31); data zamieszczenia: 31.07.2013
Odpowiedzi na pytania wykonawców  1. odpowiedzi 2. absolutorium-1 3. absolutorium-2 4. absolutorium-3 5. operat

22.08.2013 Dotyczy ogłoszenia:   256063-2013 (2013-07-31)  odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego na udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości do 2.236.000zł na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku mieszkalnego 22-rodzinnego wraz z pełną infrastrukturą, zlokalizowanego przy ul. Ptasiej w Mikołajkach – w ramach Gminnego Programu budowy Mieszkań Komunalnych „Dla systematycznych”, ogłoszonego dnia 31.07.2013r pod nr 2013/S 147-256063
Numer ogłoszenia: 256063-2013 (2013-07-31); data zamieszczenia: 31.07.2013
Odpowiedzi na pytania wykonawców  1. odpowiedzi 2. zestawienie kredytów 3. decyzja - pozwolenie na budowę 4. informacja dodatkowa do bilansu za rok 2011 5. informacja dodatkowa do bilansu za rok 2012 6. projekt 7. uchwały 8. umowa spółki - tekst jednolity

Numer ogłoszenia:   TED-publication 256063-2013 (2013-07-31)

31.07.2013
Usługi udzielania kredytu
Numer ogłoszenia: 256063-2013; data zamieszczenia: 31.07.2013
1. treść ogłoszenia 2. dokumentacja-1 3. bilans na 06.2013 4. bilans na 31.12.2013 5. rachunki zysków i strat 6. załączniki 7. bilans na 06.2013 8. zaświadczenia


18.05.2011
OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zakład Usług Komunalnych Spółka z o. o. w Mikołajkach ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż ZAMIATARKI CIĄGNIKOWEJ ORAZ SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO STAR SMW 20. FSC SATRACHOWICE Z ZABUDOWĄ HAKOWĄ Treść ogłoszenia


Dotyczy ogłoszenia:  127863-2011

18.05.2011
Informacja o wybraniu najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na "Zakup i dostawa fabrycznie nowej śmieciarki kompaktowej do zbiórki odpadów komunalnych"
Numer ogłoszenia: 127863 - 2011; data zamieszczenia: 02.05.2011
Treść informacji


Numer ogłoszenia:  127863-2011

09.05.2011 Dotyczy ogłoszenia:   127863-2011  Zakup i dostawa fabrycznie nowej śmieciarki kompaktowej do zbiórki odpadów komunalnych
Numer ogłoszenia: 127863-2011; data zamieszczenia: 02.05.2011
Odpowiedzi na pytania wykonawców   Odpowiedzi


Numer ogłoszenia:  127863-2011

02.05.2011
Zakup i dostawa fabrycznie nowej śmieciarki kompaktowej do zbiórki odpadów komunalnych
Numer ogłoszenia: 127863-2011; data zamieszczenia: 02.05.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy. 1. Treść ogłoszenia 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 3. Oferta  4. Projekt umowy 5. Podwykonawcy 6. Wykaz dostaw 7. załącznik 1 7. załącznik 2


21.04.2011
OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zakład Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mikołajkach ogłasza nieograniczony przetarg ustny na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie miasta Mikołajki:

1. Oznaczenie nieruchomości: Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana położona w obrębie miasta Mikołajki, przy ul. Orzyszowej 9 (plac opałowy) -wjazd
z centrum miasta od Placu Wolności. Oznaczenie nieruchomości na załączniku graficznym do ogłoszenia. Treść ogłoszenia
załączniku graficznym do ogłoszenia


22.06.2010
OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zakład Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mikołajkach ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie miasta Mikołajki: Treść ogłoszenia
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana położona w obrębie miasta Mikołajki, przy ul. Orzyszowej 9 (plac opałowy) -wjazd z centrum miasta od Placu Wolności. Oznaczenie nieruchomości na załączniku graficznym do ogłoszenia


20.04.2010
OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zakład Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mikołajkach ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie miasta Mikołajki: Treść ogłoszenia
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana położona w obrębie miasta Mikołajki, przy ul. Orzyszowej 9 (plac opałowy) -wjazd z centrum miasta od Placu Wolności. Oznaczenie nieruchomości na załączniku graficznym do ogłoszenia


Dotyczy ogłoszenia:  323796 - 2009

09.10.2009
Informacja o wybraniu najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na "Wymiana palników i wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej"
Numer ogłoszenia: 323796 - 2009; data zamieszczenia: 18.09.2009
Treść informacji


Numer ogłoszenia:  323796 - 2009

21.09.2009
Wymiana palników i wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej
Numer ogłoszenia: 323796 - 2009; data zamieszczenia: 18.09.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. 1. Treść ogłoszenia 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 3. Taryfowe warunki przyłączenia do sieci gazowej


Numer ogłoszenia:  296714 - 2009

21.09.2009
Wymiana palników i wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej
Numer ogłoszenia: 296714 - 2009; data zamieszczenia: 28.08.2009
Unieważnienie postępowania


Numer ogłoszenia:  296714 - 2009

04.09.2009
Wymiana palników i wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej
Numer ogłoszenia: 296714 - 2009; data zamieszczenia: 28.08.2009
Zmiana w SIWZ


Numer ogłoszenia:  296714 - 2009

31.08.2009
Wymiana palników i wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej
Numer ogłoszenia: 296714 - 2009; data zamieszczenia: 28.08.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. 1. Treść ogłoszenia 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 3. Taryfowe warunki przyłączenia do sieci gazowej


Dotyczy ogłoszenia:  95588 - 2009

21.04.2009
Informacja o wybraniu najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na "dostawę używanego samochodu specjalistycznego do wywozu nieczystości stałych typu śmieciarka, na podwoziu trzyosiowym"
Numer ogłoszenia: 95588 - 2009; data zamieszczenia: 07.04.2009
Treść informacji


 

Numer ogłoszenia:  95588 - 2009

08.04.2009
Dostawa używanego samochodu specjalistycznego do wywozu nieczystości stałych typu śmieciarka, na podwoziu trzyosiowym
Numer ogłoszenia: 95588 - 2009; data zamieszczenia: 07.04.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy. 1. Treść ogłoszenia 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


17.10.2008
Dotyczy : ogłoszenia 233675-2008 „ Dostawa oleju opałowego na sezon grzewczy 2008/2009 rozstrzygnięcie przetargu


Numer ogłoszenia:  233675-2007

24.09.2008
Dostawa oleju opałowego na sezon grzewczy 2008/2009
Numer ogłoszenia: 233675-2008; data zamieszczenia: 24.09.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy. 1. Treść ogłoszenia 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


30.06.2008
Dotyczy : ogłoszenia 128599-2008 „ Dostawa używanej zamiatarki chodnikowo-drogowej” rozstrzygnięcie protestu


20.06.2008
Dotyczy : ogłoszenia 128599-2008 „ Dostawa używanej zamiatarki chodnikowo-drogowej”. Informacja o wybraniu najkorzystniejszej oferty


19.06.2008
Dotyczy : ogłoszenia 128599-2008 „ Dostawa używanej zamiatarki chodnikowo-drogowej”. Informacja odnośnie wniesionego protestu  Treść protestu


18.06.2008
Dotyczy : ogłoszenia 128599-2008 „ Dostawa używanej zamiatarki chodnikowo-drogowej”. Pytanie odnoszące się do do załącznika nr 4 SIWZ

18.06.2008
Dotyczy : ogłoszenia 128599-2008 „ Dostawa używanej zamiatarki chodnikowo-drogowej”. Odpowiedzi na pytania wykonawców.


17.06.2008
Dotyczy : ogłoszenia 128599-2008 „ Dostawa używanej zamiatarki chodnikowo-drogowej”. Odpowiedzi na pytania wykonawców.


Numer ogłoszenia:  128599-2008
Ogłoszenie nr 129024-2008 z dnia 13.06.2008 r. OGŁOSZENIE O SPROSTOWANIU - Mikołajki
Sprostowanie

Numer ogłoszenia:  128599-2008

13.06.2008
DOSTAWA UŻYWANEJ ZAMIATARKI CHODNIKOWO-DROGOWEJ
Numer ogłoszenia: 128599-2008; data zamieszczenia: 13.06.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy. 1. Treść ogłoszenia 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


12.06.2008 r
Dotyczy:  Numer ogłoszenia:  188166-2008

Unieważnienie przetargu "DOSTAWA UŻYWANEJ ZAMIATARKI CHODNIKOWO-DROGOWEJ"


29.05.2008 r
Dotyczy : ogłoszenia 106032-2008 „ Dostawa używanej zamiatarki chodnikowo-drogowej”. Odpowiedzi na pytania wykonawców.


Pytanie: Jaką formę leasingu Zamawiający dopuszcza, czy ma to być leasing finansowy, czy też operacyjny i przy jakiej stopie oprocentowania, stałej, czy też zmiennej w oparciu o stawkę WIBOR 1M
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza leasing operacyjny, oprocentowanie zmienne w oparciu o stawkę WIBOR 1M 

Pytanie: Z uwagi na fakt, że zamiatarka ma być używana , czy Zamawiający 
dopuszcza okres leasingu 36 m-cy i wpłatę wstępną na poziomie 20%
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza okresu leasingu innego niż zawarty został w specyfikacji tj. 60 m-cy oraz 10% opłaty wstępnej

Pytanie: Czy oferta ma zawierać koszty ubezpieczenia, czy też ma być potraktowana jako koszt oddzielny
Odpowiedź: Koszt zamiatarki może nie obejmować kosztów ubezpieczenia

Pytanie: W związku z koniecznością oceny tematu przez Dział Ryzyka firmy, czy Zamawiający udostępni dokumenty w postaci: NIP, Regon, KRS, umowa spółki, bilans
i rachunek wyników za rok 2007, CIT za rok 2008, dokumenty finansowe (np. F-01) za
I kwartał 2008, informacje na temat zaciągniętych kredytów i leasingów w formie
załączonego oświadczenia
Odpowiedź: Zamawiający udostępni wszelkie dokumenty wymagane przez oferenta niezbędne do zawarcia umowy leasingowej

Pytanie: Rozdział 3 pkt 1. SIWZ opis przedmiotu zamówienia. Odnośnie zapisu
zamiatarka winna posiadać wyposażenie dodatkowe prosimy o odpowiedź czy w
przypadku posiadania przez zamiatarkę dodatkowych urządzeń typu rura do 
zbierania liści, wysokociśnieniowe urządzenie do mycia, system recyrkulacji będzie to
dodatkową preferencją oferenta i czy ww. urządzenia nie należy potraktować jako wymóg konieczny?
Odpowiedź: Urządzenia dodatkowe zapisane w SIWZ „ zamiatarka winna posiadać wyposażenie dodatkowe” traktowane są jako wymóg konieczny. 


Numer ogłoszenia:  106032-2008

20.05.2008
DOSTAWA UŻYWANEJ ZAMIATARKI CHODNIKOWO-DROGOWEJ
Numer ogłoszenia: 106032-2008; data zamieszczenia: 20.05.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy. 1. Treść ogłoszenia 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


Numer ogłoszenia:  188166-2007

10.10.2007
DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO NA SEZON GRZEWCZY 2007/2008
Numer ogłoszenia: 188061-2007; data zamieszczenia: 09.10.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy. 1. Treść ogłoszenia 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


Znak sprawy: SIZP 1/04/07

17.04.2007
Dotyczy sprawy: SIZP 1/04/07 postępowania przetargowego “ Wykonanie gabinetu fizjoterapii oraz w.c. dla niepełnosprawnych i w.c. dla personelu w budynku przychodni- Mikołajki ul. Szkolna 2” ogłoszonego dnia 12.04.2007 r.

Pytanie: Czy zostały ujęte w przedmiarze robót prace:
Gabinet fiozjoterapii: demontaż boazerii drewnianej, rozebranie wykładziny ściennej z płytek, rozebranie posadzki z płytek, uzupełnienie tynków, demontaż umywalki, demontaż baterii, szpachlowanie ścian i sufitów, demontaż i montaż grzejnika oraz jego malowanie.
Łazienka dla niepełnosprawnych: rozebranie wykładziny ściennej z płytek, posadzki z płytek, uzupełnienie tynków, demontaż umywalki i baterii umywalkowej, szpachlowanie ścian i sufitów, demontaż i montaż grzejnika oraz jego malowanie.

Odpowiedź: Potwierdza się nie ujęcie w przedmiarze robót niektórych prac ogólnobudowlanych w gabinecie fizjoterapii i łazience dla niepełnosprawnych. Załączony przedmiar z ujęciem w.w. prac.


Znak sprawy: SIZP 1/04/07

12.04.2007
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro
Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na "Wykonanie gabinetu fizjoterapii oraz w.c. dla niepełnosprawnych i w.c. dla personelu w budynku przychodni- Mikołajki, ul. Szkolna 2" Kod CPV: 45215000-7.
Termin składania ofert -  2007.04.20 godz. 9.30
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
   cena (koszt) -  100%
Termin związania z ofertą: 30 dni
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (można również odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: 112) czytaj więcej... książka przedmiarów; rys 1; rys 2


Znak sprawy: SIZP 2/03/07

07.03.2007
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro
Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na "Wykonanie gabinetu fizjoterapii oraz w.c. dla niepełnosprawnych i w.c. dla personelu w budynku przychodni- Mikołajki, ul. Szkolna 2" Kod CPV: 45215000-7.
Termin składania ofert -  2007.04.11 godz. 9.30
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
   cena (koszt) -  100%
Termin związania z ofertą: 30 dni
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (można również odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: 112) czytaj więcej... książka przedmiarów; rys 1; rys 2


26.01.2007 Ogłoszenie do przetargu nieograniczonego na dostawę ciągnika wraz z ładowaczem czołowym. Zmienia się termin składania i otwarcia ofert z dnia 29 stycznia 2007 roku na dzień 05 lutego 2007 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

GŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

23.01.2007
1. Nazwa i adres zamawiającego: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. 11-730 Mikołajki ul. Warszawska 32.
2. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia "Dostawa ciągnika wraz z ładowaczem czołowym "
3. Adres strony internetowej: specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie internetowej http://www.bip.mikolajki.pl/www/zuk/specyfikacje/siwz_23_01_2006.doc
4. Opis przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest dostawa: 
Ciągnik New Holland TD 80 D lub równoważny 
·silnik IVECO 4 cylindrowy o mocy 80 KM,
·napęd 4x4, skrzynia biegów mechaniczna 12x12 zsynchronizowana, 
·mechaniczny rewers zmiany kierunku jazdy, 
·udźwig podnośnika 3000kg, wydajność pompy hyd. 49L, niezależna pompa kierowania 27L,
·2 rozdzielacze hydrauliki, WOM 540/1000 obr/min.,
·wentylacja, ogrzewanie, 
·pneumatyka, obciążniki przednie 8 szt., 
·ogumienie przód 340/85R 24, tył 420/85R 34 

Ładowacz czołowy Typ TUR T-12 lub równoważny
·wysięgnik kompletny z hydrauliką 2-sekwencyjną, 
·elementy mocujące, 
·elektrohydrauliczny zespół sterujący 2-sekwencyjny /Joystick/, 
·łyżka uniwersalna - 2m szer., 1,1 m3. 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub ofert wariantowych. 
6. Termin wykonania zamówienia: 10 lutego 2007r. 
7. Opis warunków udziału i sposobu spełniania tych warunków: w postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
8. Informacje na temat wadium: zamawiający nie przewiduje wadium. 
9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena - 100%. 
10. Miejsce i termin składania ofert: oferty należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do dnia 29 stycznia 2007r. do godz. 11.00 . 
11. Termin związania ofertą: 20 dni. 


GŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

12.12.2006
1. Nazwa i adres zamawiającego: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. 11-730 Mikołajki ul. Warszawska 32.
2. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia "Dostawa ciągnika wraz z ładowaczem czołowym"
3. Adres strony internetowej: specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie internetowej http://www.bip.mikolajki.pl/www/zuk/specyfikacje/siwz_12_12_2006.doc
4. Opis przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest dostawa: 

Ciągnik New Holland TD 80 D lub równoważny 
·silnik IVECO 4 cylindrowy o mocy 80 KM,
·napęd 4x4, skrzynia biegów mechaniczna 12x12 zsynchronizowana, 
·mechaniczny rewers zmiany kierunku jazdy, 
·udźwig podnośnika 3000kg, wydajność pompy hyd. 49L, niezależna pompa kierowania 27L,
·2 rozdzielacze hydrauliki, WOM 540/1000 obr/min.,
·wentylacja, ogrzewanie, 
·pneumatyka, obciążniki przednie 8 szt., 
·ogumienie przód 340/85R 24, tył 420/85R 34 

Ładowacz czołowy Typ TUR T-12 lub równoważny
·wysięgnik kompletny z hydrauliką 2-sekwencyjną, 
·elementy mocujące, 
·elektrohydrauliczny zespół sterujący 2-sekwencyjny /Joystick/, 
·łyżka uniwersalna - 2m szer., 1,1 m³. 

5.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub ofert wariantowych. 
6.Termin wykonania zamówienia: 30 grudnia 2006r. 
7.Opis warunków udziału i sposobu spełniania tych warunków: w postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
8.Informacje na temat wadium: zamawiający nie przewiduje wadium. 
9.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena - 100%. 
10. Miejsce i termin składania ofert: oferty należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do dnia 19 grudnia 2006r. do godz. 11.00 . 
11.Termin związania ofertą: 20 dni. 


GŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

23.11.2005


Zakład Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 11-730 Mikołajki, ul. Warszawska 32, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 42 16 009, 087 42 16 245, 087 42 15 109 www.bip.zuk.mikolajki.pl, e-mail: zuk@mikolajki.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionego sprzętu: 

1. ŁADOWARKO-SPYCHARKA NA GĄSIENICACH. Dane ewidencyjne: INTERNATIONAL HELWESTER COMPANY OF GREAT BRITAIN LIMIT LONDON MODEL: 125B SER 11 LOADER SERIAL No B 410005B001185, made in Great Britain.

Ładowarko-spycharka jest uszkodzona: pęknięty bok tylnego mostu i uszkodzony jeden łańcuch.

Cena wywoławcza - 5000zł brutto.

2. SAMOCHÓD CIĘŻAROWY UNIWERSALNY FSC LUBLIN ŻUK A111 - SKRZYNIOWY. Dane ewidencyjne: rok produkcji: 1992, pojemność silnika 2120ccm, liczba miejsc - 2, nr nadwozia SUL 11111CN0558179, nr silnika 1176417, stan dostateczny.

Cena wywoławcza - 1000zł brutto.

Sprzęt można oglądać w dni robocze w godzinach 7ºº-15ºº w siedzibie Spółki przy ulicy Warszawskiej 32 w Mikołajkach. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w kasie Zakładu lub na konto ZUK w Banku Spółdzielczym w Mikołajkach Nr 33 9350 0001 0005 9721 2072 0002 do dnia 12.12.2005 roku do godz. 10ºº.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Zakładu przy ulicy Warszawskiej 32 w Mikołajkach w dniu 12.12.2004 roku o godzinie 11ºº. W przypadku nie odbycia się przetargu z powodu braku osób przystępujących, odbędzie się drugi przetarg o godz. 13.00 w którym ceny wywoławcze obu pojazdów zostaną obniżone o 20%. W drugim przetargu wadium nie jest wymagane.

Dodatkowe informacje w sprawie przetargu udzielane będą w godzinach 7ºº-15ºº w siedzibie Zakładu lub telefonicznie pod numerem telefonu 087 42 16 009 codziennie w dni powszednie do dnia przetargu.

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Mikołajkach zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

18.05.2005


Zakład Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 11-730 Mikołajki, ul. Warszawska 32, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 42 16 009, 087 42 16 245, 087 42 15 109 www.bip.zuk.mikolajki.pl, e-mail: zuk@mikolajki.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionego sprzętu: 

1. ŁADOWARKO-SPYCHARKA NA GĄSIENICACH. Dane ewidencyjne: INTERNATIONAL HELWESTER COMPANY OF GREAT BRITAIN LIMIT LONDON MODEL: 125B SER 11 LOADER SERIAL No B 410005B001185, made in Great Britain.

Ładowarko-spycharka jest uszkodzona: pęknięty bok tylnego mostu i uszkodzony jeden łańcuch.

Cena wywoławcza - 5000zł brutto.

2. KOPARKO-SPYCHARKA Białoruś typ JUMZ 6AM, dane ewidencyjne: rok produkcji -1982, nr nadwozia: 249822, ilość osi - 2, dopuszczalny ciężar całkowity - 5495, maksymalny nacisk osi - 3000, stan: dostateczny.

Cena wywoławcza - 5500zł brutto.

 

Sprzęt można oglądać w dni robocze w godzinach 7ºº-15ºº w siedzibie Spółki przy ulicy Warszawskiej 32 w Mikołajkach. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w kasie Zakładu lub na konto ZUK w Banku Spółdzielczym w Mikołajkach Nr 33 9350 0001 0005 9721 2072 0002 do dnia 01.06.2005 roku do godz. 10ºº.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Zakładu przy ulicy Warszawskiej 32 w Mikołajkach w dniu 28.10.2004 roku o godzinie 11ºº.

Dodatkowe informacje w sprawie przetargu udzielane będą w godzinach 7ºº-15ºº w siedzibie Zakładu lub telefonicznie pod numerem telefonu 087 42 16 009 codziennie w dni powszednie do dnia przetargu.

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Mikołajkach zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 


GŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

13.10.2004


Zakład Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 11-730 Mikołajki, ul. Warszawska 32, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 42 16 009, 087 42 16 245, 087 42 15 109 www.bip.zuk.mikolajki.pl, e-mail: zuk@mikolajki.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionego sprzętu: ŁADOWARKO-SPYCHARKA NA GĄSIENICACH

Dane ewidencyjne: INTERNATIONAL HELWESTER COMPANY OF GREAT BRITAIN LIMIT LONDON MODEL: 125B SER 11 LOADER SERIAL No B 410005B001185, made in Great Britain.

Ładowarko-spycharka jest uszkodzona: pęknięty bok tylnego mostu i uszkodzony jeden łańcuch.

Cena wywoławcza - 6000zł brutto.

Sprzęt można oglądać codziennie w godzinach 7ºº-15ºº w siedzibie Spółki przy ulicy Warszawskiej 32 w Mikołajkach. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w kasie Zakładu lub na konto ZUK w Banku Spółdzielczym w Mikołajkach Nr 33 9350 0001 0005 9721 2072 0002 do dnia 28.10.2004 roku do godz. 10ºº.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Zakładu przy ulicy Warszawskiej 32 w Mikołajkach w dniu 28.10.2004 roku o godzinie 11ºº.

Dodatkowe informacje w sprawie przetargu udzielane będą w godzinach 7ºº-15ºº w siedzibie Zakładu lub telefonicznie pod numerem telefonu 087 42 16 009 codziennie w dni powszednie do dnia przetargu.

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Mikołajkach zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.


 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Mikołajkach
tel. (87) 42 16 009,  e-mail: 
zuk@mikolajki.pl 
Data modyfikacji: 2024/04/10

  aktualizacja: Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Mikołajkach Pomoc