strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Zarząd | Przetargi | Kontakt | Komunikaty | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  BIP Zakładu Usług i Komunalnych Spółka z o.o. w Mikołajkach serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
 Ochrona Danych Osobowych RODO
Prawo 
 Umowa Spółki
 Regulamin Spółki
Inne
 Koncesje
 Opłaty 
 Przedmiot działania 
 Kierunki inwestycji 
 Kapitał Spółki
 Oświadczenia majątkowe
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian

strona główna > opłaty
 

 

Harmonogram 2024 wywozu odpadów komunalnych od firm i nieruchomości sezonowych GMINA Mikołajki

Harmonogram 2024 wywozu odpadów komunalnych od firm i nieruchomości sezonowych MIASTO Mikołajki

Opłaty za wywóz odpadów z wynajmu łodzi przy promenadzie oraz stoisk handlowych

Wzór umowy na wywóz odpadów

Cennik dbioru i przyjęcia odpadów

Cennik opłąt za przyjęcie odpadów do PSZOK

Regulamin PSZOK

Cennik sprzedaży i dzierżawy pojemników

Cennik opłat cmentarnych

Cennik wywozów jednorazowych z kontenerów KP-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Mikołajkach
tel. (087) 42 16 009,  e-mail: 
zuk@mikolajki.pl 
Data modyfikacji: 2024/06/11

  aktualizacja: Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Mikołajkach Pomoc