strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Zarząd | Przetargi | Kontakt | Komunikaty | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  BIP Zakładu Usług i Komunalnych Spółka z o.o. w Mikołajkach serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
 Ochrona Danych Osobowych RODO
Prawo 
 Umowa Spółki
 Regulamin Spółki
Inne
 Koncesje
 Opłaty 
 Przedmiot działania 
 Kierunki inwestycji 
 Kapitał Spółki
 Oświadczenia majątkowe
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian

strona główna > przedmiot działania
 

PRZEDMIOT DZIAŁANIA :

Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Budowa dróg kołowych

Wykonywanie instalacji elektrycznej budynków i budowli

Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania

Wykonywanie instalacji  wodno-kanalizacyjnych

Wykonywanie instalacji gazowych

Pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową

Wynajem samochodów ciężarowych

Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi

Zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi

Wywóz śmieci i odpadów

Unieszkodliwienie odpadów

Usługi sanitarne i pokrewne

Pogrzeby i działalność pokrewna

Biuletyn Informacji Publicznej Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Mikołajkach
tel. (087) 42 16 009,  e-mail: 
zuk@mikolajki.pl 
Data modyfikacji: 2003/09/01

  aktualizacja: Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Mikołajkach Pomoc