strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki   serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Inne
  Obywatel w Urzędzie
  Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne 
 Jednostki pomocnicze 
 Rejestry i ewidencje 
 Podatki i opłaty 
 Gospodarka komunalna 
 Kierunki inwestycji 
 Majątek Gminy 
 Oświadczenia majątkowe
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian
strona główna > komunikaty

 

15.03.2006

*UWAGA* Zgodnie z art. 162 ust.5 Prawa Ochrony Środowiska /Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 2001 roku ze zmianami/ osoby fizyczne mają obowiązek przedkładać burmistrzowi informacje o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska /m.in. azbestu / na obiektach stanowiących własność danej osoby. 
W związku z tym proszę /wyjątkowo w roku bieżącym/ do 25 marca 2006 roku złożyć taką informację do tut. Urzędu pok. nr 5, gdzie można też otrzymać druk tabeli, którą należy wypełnić. 
Złożoną informację należy aktualizować do 31 stycznia każdego roku bez dodatkowych wezwań.

06.03.2006 > OGŁOSZENIE Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy PRACOWNIK DO SPRAW DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, UTRZYMANIA PORZĄDKU, KONCESJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH (Zarządzenie burmistrza w sprawie powołania komisji konkursowej)

24.02.2006 > Burmistrz miasta Mikołajki ogłasza otwarty konkurs ofert na na wykonanie w 2006 roku zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy z zakresu ochrony przeciwpożarowej ( do pobrania: Zarządzenie Burmistrza z załącznikiem, wytyczne dla oferentów, oferta, sprawozdanie)

15.02.2006 > Zawiadomienie o XXXV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 20. lutego 2006 roku o godz. 13ºº w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach

10.02.2006 > Burmistrz miasta Mikołajki ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy, z zakresu kultury fizycznej i sportu, przez organizacje pozarządowe. (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza z załącznikami; wzór oferty; wzór sprawozdania )

02.02.2006 > PBI-7331-06DŚU/05/06 Obwieszczenie. Na podstawie art.32 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Mikołajki podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych został zamieszczony pod Nr 6/2005 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTK-Centertel Nr 3746-SU4 Gołębiewski na dz. nr ewid. 50/2 w obrębie Prawdowo gm. Mikołajki.
Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni, od daty podania do publicznej wiadomości w Urzędzie Miejskim w Mikołajkach, ul. Kolejowa 7 - w pok. Nr 113. 
Informację wywiesza się na okres 21 dni, od dnia 01 luty 2006 r. do dnia 21 luty 2006 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 

02.02.2006 > PBI-7331-05DŚU/05/06 Obwieszczenie. Na podstawie art.32 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Mikołajki podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych został zamieszczony pod Nr 5/2005 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie 14-tu budynków mieszkalno - hotelowych przewidzianych na 90 miejsc hotelowych na dz. nr ewid. 34/2 w obrębie Sady gm. Mikołajki.
Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni, od daty podania do publicznej wiadomości w Urzędzie Miejskim w Mikołajkach, ul. Kolejowa 7 - w pok. Nr 113. 
Informację wywiesza sie na okres 21 dni, od dnia 01 luty 2006 r. do dnia 21 luty 2006 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

27.01.2006 > Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza osoby miedzy 18 a 30 rokiem życia do udziału w bezpłatnej konferencji "Miejsca pracy w sektorze kultury" która odbędzie się w Olsztynie 2 lutego 2006 roku o godz. 10.00 w Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych, ul. Parkowa 1. Osoby chcące uczestniczyć w konferencji lub w działaniach projektu (szkoleniach i doradztwie) powinny zarejestrować się na stronie www.pracawkulturze.info 

27.01.2006 > OGŁOSZENIE. Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy PRACOWNIK BIURA INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

17.01.2006 > ZARZĄDZENIE NR 2/06 BURMISTRZA MIASTA MIKOŁAJKI z dnia 16 stycznia 2006

14.12.2005 > PBI-7331-04DŚU/2005 Obwieszczenie. Na podstawie art.32 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Mikołajki podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych został zamieszczony pod Nr 4/2005 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej Plus GSM ,,BT 4 4990 Mikołajki Centrum'' na dz. nr ewid. 386/8 w obrębie Mikołajki.
Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni, od daty podania do publicznej wiadomości w Urzędzie Miejskim w Mikołajkach, ul. Kolejowa 7 - w pok. Nr 113. 
Informację wywiesza się na okres 21 dni, od dnia 14 grudzień 2005 r. do dnia 04 styczeń 2006 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 

14.12.2005 > PBI-7331-03DŚU/2005 Obwieszczenie. Na podstawie art.32 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Mikołajki podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych został zamieszczony pod Nr 3/2005 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Plus GSM ,,BT 4 3946 Tałty'' na dz. nr ewid. 21/12 w obrębie Tałty gm. Mikołajki.
Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni, od daty podania do publicznej wiadomości w Urzędzie Miejskim w Mikołajkach, ul. Kolejowa 7 - w pok. Nr 113. 
Informację wywiesza się na okres 21 dni, od dnia 14 grudzień 2005 r. do dnia 04 styczeń 2006 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 

14.12.2005 > PBI-7331-02DŚU/2005 Obwieszczenie. Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Mikołajki podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych został zamieszczony pod Nr 2/2005 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel ,, 3722 (3103) Mikołajki'' na dz. nr 386/8 w obrębie Mikołajki.
Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni, od daty podania do publicznej wiadomości w Urzędzie Miejskim w Mikołajkach, ul. Kolejowa 7 - w pok. Nr 113. 
Informację wywiesza się na okres 21 dni, od dnia 13 grudzień 2005 r. do dnia 03 styczeń 2006 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego. 

14.12.2005 > PBI-7331-01DŚU/2005 Obwieszczenie. Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Mikołajki podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych został zamieszczony pod Nr 1/2005 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel "6446 Mikołajki Południe" na dz. nr 14/18 w obrębie Mikołajki.
Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni, od daty podania do publicznej wiadomości w Urzędzie Miejskim w Mikołajkach, ul. Kolejowa 7 - w pok. Nr 113. 
Informację wywiesza się na okres 21 dni, od dnia 13 grudzień 2005 r. do dnia 03 styczeń 2006 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego. 

19.11.2005 > Zawiadomienie o XXXII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 23. listopada 2005 roku o godz. 15ºº w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach

19.10.2005 > Zawiadomienie o XXXI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 21. października 2005 roku o godz. 15ºº w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach

10.10.2005 > PBI-7331/17P/05 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
Na podstawie art. 61.§ 1 Kodeksu postępowania administracyjnego i art. 53 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek pana Jacka Chabowskiego 80-180 Gdańska, ul. Piotrowska 21/10, z dnia 9 czerwca 2005r. reprezentującego inwestora PTK Centertel Sp. z o.o. w Warszawie, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, polegającej na: przebudowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel "3108 BARANOWO" na działce nr 28 w obrębie Inulec.
Zainteresowane strony w terminie do dnia 27 października 2005r. mogą zapoznać się z wnioskowanym projektem inwestycji, otrzymać wyjaśnienia oraz wnieść swoje uwagi do wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki przy ul. Kolejowej 7 w pokoju nr 113. Osobą upoważnioną do udzielania informacji w ww. sprawie jest inspektor Radosław Hornicki (tel. 42 19 058). Zawiadomienie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki.

10.10.2005 > PBI-7331/15P/05 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
Na podstawie art. 61.§ 1 Kodeksu postępowania administracyjnego i art. 53 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek "IKA" Usługi Ogólnobudowlane Julita Fiszbach 80-513 Gdańska, ul. Orla 4c/16, z dnia 7 czerwca 2005r., reprezentującej inwestora PTK Centertel Sp. z o.o. w Warszawie, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, polegającej na: rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel "3746-SU4 GOŁĘBIEWSKI" na terenie Hotelu Gołębiewski przy ulicy Mrągowskiej 34 w Mikołajkach, na działce nr 50/2 w obrębie Prawdowo. 
Zainteresowane strony w terminie do dnia 27 października 2005r. mogą zapoznać się z wnioskowanym projektem inwestycji, otrzymać wyjaśnienia oraz wnieść swoje uwagi do wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki przy ul. Kolejowej 7 w pokoju nr 113. Osobą upoważnioną do udzielania informacji w ww. sprawie jest inspektor Radosław Hornicki (tel. 42 19 058). Zawiadomienie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki.

10.10.2005 > PBI-7331/13P/05 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
Na podstawie art. 61.§ 1 Kodeksu postępowania administracyjnego i art. 53 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek firmy Biura Obsługi Inwestycji M.K. Mitukiewicz, 10-110 Olsztyn, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 12a, działającego z upoważnienia inwestora POLKOMTEL S.A., 02-001 Warszawa, ul. Aleje Jerozolimskie 81, z dnia 18.04.2005r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, polegającej na: rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Plus GSM "BT 4 4990 MIKOŁAJKI CENTRUM" w zespole stacji bazowych telefonii komórkowej na działce nr 386/8 w Mikołajkach (na terenie wieży ciśnień ZWiK przy ulicy Prusa) 
Zainteresowane strony w terminie do dnia 27 października 2005r. mogą zapoznać się z wnioskowanym projektem inwestycji, otrzymać wyjaśnienia oraz wnieść swoje uwagi do wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki przy ul. Kolejowej 7 w pokoju nr 113. Osobą upoważnioną do udzielania informacji w ww. sprawie jest inspektor Radosław Hornicki (tel. 42 19 058). Zawiadomienie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki.

27.09.2005 > Zawiadomienie o XXX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 30. września 2005 roku o godz. 15ºº w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach

07.07.2005 > ODWOŁANIE PRZETARGU. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / jedn. tekst z 2000 roku, Dz.U.Nr 46, poz. 543 z późń. zm. / Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. Nr. 207 poz. 2108 ) 
Burmistrz Miasta Mikołajki o d w o ł u j e ogłoszony na dzień 15 lipca 2005 roku o godz. 11.00, nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność gminy Mikołajki, oznaczonej nr geod. 365/75 o pow. 408 m2, położonej w Mikołajkach przy ul. Czaplej, objętej w KW 23347. 

Powodem powyższego jest niezgodność trybu przetargowego na zbycie przedmiotowej nieruchomości z ostateczną decyzją administracyjną GKM - 7430A/9/05 zatwierdzającą podział nieruchomości 365/73, położoną w Mikołajkach przy ul. Czaplej. 

04.07.2005 > PBI-7331/4P/05 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
Na podstawie art. 61.§ 1 Kodeksu postępowania administracyjnego i art. 53 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na: budowie budynku pomocniczego do prac badawczo-naukowych na terenie Stacji Terenowej Instytutu Zoologii Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego w miejscowości Urwitałty na działce nr 5/3 w obrębie Łuknajno.
Zainteresowane strony (właściciele działek) w terminie do dnia 22 lipca 2005r. mogą zapoznać się z wnioskowanym projektem inwestycji, otrzymać wyjaśnienia oraz wnieść swoje uwagi do wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki przy ul. Kolejowej 7 w pokoju nr 113. Osobą upoważnioną do udzielania informacji w ww. sprawie jest inspektor Radosław Hornicki (tel. 42 19 058). Zawiadomienie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki.

28.06.2005 > Ogłoszenie. Uprzejmie informuję, że dnia 29 czerwca 2005 roku o godz. 11.00 w pokoju 108 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach zbierze się Komisja Konkursowa, która dokona otwarcia ofert na powierzenie lub wsparcie wykonania zadania gminy z zakresu: Organizacji działań na rzecz osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez organizowanie wypoczynku letniego. Z up. Burmistrza Skarbnik Gminy.

07.06.2005 > OGŁOSZENIE. Zgodnie z art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /tj. Dz. U. z 2003 roku Nr 96, poz. 873 z późn. zm./ Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie wykonania zadania gminy z zakresu: organizacji działań na rzecz osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez organizowanie wypoczynku letniego (DO POBRANIA: wytyczne dla oferentów; wniosek o dotację; sprawozdanie końcowe z realizacji umowy)

09.05.2005 > PBI-7331/12P/05 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
Na podstawie art.61.§ 1 Kodeksu postępowania administracyjnego i art. 53 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na: budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi w miejscowości Kolonia Mikołajki i Mikołajki na działkach o numerach 13/7, 155/1, 155/2, 156/1, 162, 163/4, 361, 362/2, 364, 367/1, 368, 370/1, 370/2, 371/1, 397/1, 398, 408, 409, 410, 411, 412.
Zainteresowane strony (właściciele działek) w terminie do dnia 28 maja 2005r. mogą zapoznać się z wnioskowanym projektem inwestycji, otrzymać wyjaśnienia oraz wnieść swoje uwagi do wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki przy ul. Kolejowej 7 w pokoju nr 113. Osobą upoważnioną do udzielania informacji w ww. sprawie jest inspektor Radosław Hornicki (tel. 42 19 058). Zawiadomienie wraz z Planem trasy linii wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki.

09.05.2005 > PBI-7331/11P/05 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
Na podstawie art.61.§ 1 Kodeksu postępowania administracyjnego i art. 53 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na: rozbudowie istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej Plus GSM "BT 4 4990 Mikołajki-Centrum" w Mikołajkach
Zainteresowane strony (właściciele działek) w terminie do dnia 28 maja 2005r. mogą zapoznać się z wnioskowanym projektem inwestycji, otrzymać wyjaśnienia oraz wnieść swoje uwagi do wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki przy ul. Kolejowej 7 w pokoju nr 113. Osobą upoważnioną do udzielania informacji w ww. sprawie jest inspektor Radosław Hornicki (tel. 42 19 058). Zawiadomienie wraz z Planem trasy linii wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki.

09.05.2005 > PBI-7331/10P/05 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
Na podstawie art.61.§ 1 Kodeksu postępowania administracyjnego i art. 53 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na: budowie zasilania w energię elektryczną działki nr 533/7 przy ulicy Kajki w Mikołajkach
Zainteresowane strony (właściciele działek) w terminie do dnia 28 maja 2005r. mogą zapoznać się z wnioskowanym projektem inwestycji, otrzymać wyjaśnienia oraz wnieść swoje uwagi do wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki przy ul. Kolejowej 7 w pokoju nr 113. Osobą upoważnioną do udzielania informacji w ww. sprawie jest inspektor Radosław Hornicki (tel. 42 19 058). Zawiadomienie wraz z Planem trasy linii wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki.

09.05.2005 > PBI-7331/6P/05 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
Na podstawie art.61.§ 1 Kodeksu postępowania administracyjnego i art. 53 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na: budowie zasilania w energię elektryczną stacji bazowej telefonii komórkowej w m. Dybowo obręb Tałty gmina Mikołajki na działkach nr 434/6, 434/5, 436, 432/3 w obrębie Tałty gmina Mikołajki.
Zainteresowane strony (właściciele działek) w terminie do dnia 28 maja 2005r. mogą zapoznać się z wnioskowanym projektem inwestycji, otrzymać wyjaśnienia oraz wnieść swoje uwagi do wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki przy ul. Kolejowej 7 w pokoju nr 113. Osobą upoważnioną do udzielania informacji w ww. sprawie jest inspektor Radosław Hornicki (tel. 42 19 058). Zawiadomienie wraz z Planem trasy linii wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki.

07.04.2005 > Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 40203 Mikołajki - Tałty.

05.04.2005 > Zawiadomienie z dnia 05.04.2005 roku o wszczęciu postępowania na wniosek Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. "Świętego Mikołaja" w Mikołajkach w sprawie zmiany nazwy ulic.

30.03.2005 > Zawiadomienie z dnia 29.03.2005 roku o wszczęciu postępowania na wniosek BIŁAS I SYNOWIE, ul. 1 Maja 25, 11-500 Giżycko w sprawie ustalenia warunków inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy linii napowietrzno-kablowej.

30.03.2005 > Zawiadomienie z dnia 29.03.2005 roku o wszczęciu postępowania na wniosek TELKART Sp. z o.o., ul. 1 Maja 13, 10-117 OLSZTYN w sprawie ustalenia warunków inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy przyłącza telekomunikacyjnego do budynku nr 6.

30.03.2005 > Zawiadomienie z dnia 29.03.2005 roku o wszczęciu postępowania na wniosek TELKART Sp. z o.o., ul. 1 Maja 13, 10-117 OLSZTYN w sprawie ustalenia warunków inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy pt. przełączenie kabli telekomunikacyjnych.

30.03.2005 > Zawiadomienie z dnia 29.03.2005 roku o wszczęciu postępowania na wniosek ELEKTRO-SERVICE, ul. Daszyńskiego 28G, 11-500 Giżycko w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy linii energetycznej nn 0,4kV.

28.03.2005 > Zawiadomienie o XXIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 31.marca 2005 roku o godz. 15ºº w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach

08.03.2005 > OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Na podstawie art. 17 pkt. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 Nr 80, poz. 717 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Mikołajkach uchwały nr XXII / 128 / 05 z dnia 11 lutego 2005 r. 

09.02.2005 > Zawiadomienie z dnia 04.02.2005 roku o wszczęciu postępowania na wniosek ELTEL Networks Olsztyn, Spółka Akcyjna w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym (III).

09.02.2005 > Zawiadomienie z dnia 04.02.2005 roku o wszczęciu postępowania na wniosek ELTEL Networks Olsztyn, Spółka Akcyjna w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym (II).

09.02.2005 > Zawiadomienie z dnia 04.02.2005 roku o wszczęciu postępowania na wniosek ELTEL Networks Olsztyn, Spółka Akcyjna w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym (I).

08.02.2005 > Zawiadomienie o XXII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 11.lutego 2005 roku o godz. 15ºº w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach

27.01.2005 > OBWIESZCZENIE. Na podstawie art. 61 §1 i 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamia się, że w dniu 26 stycznia 2005 roku zostało wszczęte na wniosek Zakładu Projektowania i Analizy Środowiska "PRO-EKO" z/s w Mrągowie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym.

24.01.2005 > OGŁOSZENIE. Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie wykonania zadania gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. (DO POBRANIA: karta organizacji pozarządowej; wzór oferty; wzór sprawozdania; kryteria oceny ofert )

19.01.2005 > Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 14.01.2005 roku w sprawie wszczęcia postępowania na wniosek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Mikołajkach w sprawie ustalenia warunków inwestycji celu publicznego.

17.01.2005 > Zawiadomienie z dnia 14.01.2005 roku o wszczęciu postępowania na wniosek Krzysztofa Galewskiego zam. Pruszcz Gdański, Al. Ks. Waląga z upoważnienia inwestora PTK Centertel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla planowanej przebudowy istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel.

04.01.2005 > Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki, przeznaczonej do przejęcia przez Gminę Mikołajki - do gminnego zasobu. (GGR-72241/99/04)

04.01.2005 > Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki, przeznaczonej do przejęcia przez Gminę Mikołajki - do gminnego zasobu. (GGR-72241/98/04)

28.12.2004 > Zawiadomienie o XXI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 30.grudnia 2004 roku o godz. 15ºº w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach

10.12.2004 > Zawiadomienie z dnia 10.12.2004 roku o wszczęciu postępowania na wniosek ELTEL Networks Telecom Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla planowanej budowy stacji telefonii cyfrowej sieci ERA.

08.12.2004 > OGŁOSZENIE. W dniu 10.grudnia 2004 roku o godzinie 17.00 w sali widowiskowej Centrum Kultury "Kłobuk" w Mikołajkach odbędzie się spotkanie mieszkańców Mikołajek, na które zapraszają Burmistrz Miasta Mikołajki, Przewodniczący Rady Miejskiej oraz radni Rady Miejskiej w Mikołajkach. Spotkanie będzie poświęcone omówieniu spraw bieżących.

06.12.2004 > Zawiadomienie o XX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 09.grudnia 2004 roku o godz. 15ºº w sali widowiskowej Centrum Kultury "Kłobuk" w Mikołajkach

16.11.2004 > Zawiadomienie o XIX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 18.listopada 2004 roku o godz. 15ºº w sali obrad tut. Urzędu. 

14.10.2004 > Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 14. października 2004 roku<

24.09.2004 > Zawiadomienie o XVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 27.września 2004 roku o godz. 9ºº w sali obrad tut. Urzędu. 

24.08.2004 > Zawiadomienie o XVII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 27.sierpnia 2004 roku o godz. 15ºº w sali obrad tut. Urzędu. 

20.07.2004 > Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 15. lipca 2004 roku<

24.06.2004 > Zawiadomienie o XV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 30.czerwca 2004 roku o godz. 15ºº w sali obrad tut. Urzędu. 

17.06.2004 > Burmistrz Miasta Mikołajki przedłuża termin składania ofert dotyczących termomodernizacji Szkół Podstawowych w Olszewie, Woźnicach i Baranowie. Nowy termin składania ofert - 23.czerwca 2004 godzina 12°° w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach. Otwarcie ofert w pokoju nr 2 UMiG w Mikołajkach: 1. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Olszewie godz. 12³°; 2. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Woźnicach godz. 13ºº; 3. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Baranowie godz. 13³º    więcej informacji

17.06.2004 > OGŁOSZENIE. Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Oświatowego w Mikołajkach.

28.05.2004 > Zawiadomienie o XIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 04.czerwca 2004 roku o godz. 15ºº w sali obrad tut. Urzędu. 

26.04.2004 > OGŁOSZENIE. Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Baranowie

23.04.2004 > Zawiadomienie o XIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 29.kwietnia 2004 roku o godz. 15ºº w sali obrad tut. Urzędu. 

10.04.2004 > OGŁOSZENIE. Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2004 roku z zakresu: upowszechniania walk wschodnich wśród dzieci i młodzieży.

10.04.2004 > OGŁOSZENIE. Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2004 roku z zakresu: upowszechniania żeglarstwa wśród dzieci i młodzieży.

10.04.2004 > OGŁOSZENIE. Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2004 roku z zakresu: upowszechniania tenisa ziemnego wśród dzieci i młodzieży.

22.03.2004 > Zawiadomienie o XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 25.marca 2004 roku o godz. 15ºº w sali obrad tut. Urzędu. 

06.03.2004 > OGŁOSZENIE. Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2004 roku z zakresu: upowszechniania piłki nożnej (w miesiącach od kwietnia do końca października 2004 roku) wśród dzieci i młodzieży zamieszkujących w miejscowościach: Olszewo, Górkło, Grabówka i Grabówek, Woźnice, Lelek, Pszczółki, Mikołajki, Baranowo, Śmietki, Cudnochy, Faszcze i Jora.

09.02.2004 > Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 09.lutego 2004 roku- wykaz podatników będących przedsiębiorcami, którym umorzono zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości i opłat lokalnych oraz podatników podatku rolnego i leśnego, którym umorzono zaległości podatkowe w kwocie wyższej niż 100 zł. za II półrocze 2003

13.01.2004 > Ogłoszenie Burmistrza Miasta Mikołajki o wolnych lokalach w Woźnicach<

29.12.2003 > Zawiadomienie Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 29. grudnia 2003roku o wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy terenu działek w obrębie Olszewo gmina Mikołajki dla planowanej rozbudowy fermy trzody chlewnej <

01.07.2003 > Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 01. lipca 2003 roku<

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (087) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
Osoba odpowiedzialna za treść: Hubert Lubba
Data modyfikacji: 2006/03/15

 
  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc