strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Inne
 Obywatel w Urzędzie
 Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne 
 Jednostki pomocnicze 
 Rejestry i ewidencje 
 Podatki i opłaty 
 Gospodarka komunalna 
 Kierunki inwestycji 
 Majątek Gminy 
 Oświadczenia majątkowe
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian
strona główna>rada miejska
 

Regulamin Rady Miejskiej w Mikołajkach - wyciąg ze Statutu Gminy Mikołajki

pobierz (*.doc 32kB)

 

Obowiązki i uprawnienia radnych - wyciąg ze statutu Gminy Mikołajki

pobierz (*.doc 32kB)

 

Skład osobowy Rady Miejskiej w Mikołajkach

1. Sławomir Gawliński – Przewodniczący Rady Miejskiej

2. Wojciech Trukan – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

3. Zbigniew Bałazy - radny

4. Kazimierz Jerzy Choiński - radny

5. Ryszard Henryk Dębowski - radny

6. Waldemar Jabłoński - radny

7. Andrzej Kulik -radny

8. Longin Kuźmicki -radny

9. Janusz Ługin - radny

10. Zdzisław Antoni Michalak - radny

11. Piotr Grzegorz Niedbała - radny

12. Antoni Rakus - radny

13. Bolesław Jerzy Szymczyk - radny

14. Wiesław Witkowski - radny

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (087) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
Osoba odpowiedzialna za treść: Hubert Lubba
Data modyfikacji: 2003/04/27

  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc