strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Inne
 Obywatel w Urzędzie
 Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne 
 Jednostki pomocnicze 
 Rejestry i ewidencje 
 Podatki i opłaty 
 Gospodarka komunalna 
 Kierunki inwestycji 
 Majątek Gminy 
 Oświadczenia majątkowe
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian

strona główna > oświadczenia majątkowe > oświadczenia za 2009 rok
 

 

 

Piotr Zbigniew Jakubowski -  Burmistrz Miasta Mikołajki  (informacja 1 informacja 2  informacja 3)

Sławomir Gawliński -  Przewodniczący Rady Miejskiej

Joanna Wróbel -  Sekretarz Gminy

Krystyna Krom - Skarbnik Gminy

Alina Parzych - Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Zbigniew Ponichtera - Prezes Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Bogumiła Adamczyk - Członek Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Michał Olszewik - Prezes Zarządu Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o.

Barbara Ejdys - Członek Zarządu Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o.

Bożena Kapryan - Dyrektor Zespołu Oświatowego w Mikołajkach

Gizela Eryka Fiedorowicz - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Woźnicach

Wiesława Jabłońska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Olszewie

Dorota Beata Wojciechowska - Dyrektor Zespołu Szkół w Baranowie

Eligiusz Andrzej Kamiński - Dyrektor Centrum Kultury "KŁOBUK" w Mikołajkach

 

Oświadczenia Radnych Rady Miejskiej w Mikołajkach za 2009 rok

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (087) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
Data modyfikacji: 2010/07/07

  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc