strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Inne
 Obywatel w Urzędzie
 Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne 
 Jednostki pomocnicze 
 Rejestry i ewidencje 
 Podatki i opłaty 
 Gospodarka komunalna 
 Kierunki inwestycji 
 Majątek Gminy 
 Oświadczenia majątkowe
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian

strona główna > zarządzenia burmistrza
 

 

 

12.02.2018 Zarządzenie nr 29/2018  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły podstawowej w Woźnicach     pobierz

12.02.2018 Zarządzenie nr 20/2018  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie: wydzierżawienia w formie przetargu części nieruchomości położonej w Mikołajkach obrębie Mikołajki     pobierz

26.01.2018 Zarządzenie nr 19/2018  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie: określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołajki     pobierz

18.01.2018 Zarządzenie nr 18/2018  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie: sprzedaży w formie przetargu nieruchomości    pobierz

18.01.2018 Zarządzenie nr 17/2018  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 16 stycznia 2018 roku zmieniające zarządzenie nr 1/2017 z dnia 2 stycznia 2017    pobierz

18.01.2018 Zarządzenie nr 16/2018  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie: podniesienia kapitału zakładowego ZUK    pobierz

18.01.2018 Zarządzenie nr 15/2018  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie: najmu w formie przetargu lokalu użytkowego przy ul. Plac Wolności 3    pobierz

18.01.2018 Zarządzenie nr 14/2018  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie: powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej    pobierz

18.01.2018 Zarządzenie nr 9/2018  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 05 stycznia 2018 roku w sprawie: realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie w 2018 roku    pobierz

18.01.2018 Zarządzenie nr 8/2018  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 05 stycznia 2018 roku w sprawie: realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w gminie w 2018 roku    pobierz

15.01.2018 Zarządzenie nr 13/2018  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie: sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej nr geod. 207/62 o powierzchni 0,0022 ha położonej w Mikołajkach    pobierz

15.01.2018 Zarządzenie nr 11/2018  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 5 stycznia 2018 roku w sprawie: sprzedaży w formie przetargu nieruchomości oznaczonej nr geod. 170/2 położonej w Mikołajkach obręb Mikołajki    pobierz

15.01.2018 Zarządzenie nr 10/2018  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 5 stycznia 2018 roku w sprawie: wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Mikołajki    pobierz

11.01.2018 Zarządzenie nr 12/2018  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie: najmu w formie bezprzetargowej lokalu użytkowego przy ul. Plac Wolności 3, w obrębie miasta Mikołajki    pobierz

03.01.2018 Zarządzenie nr 7/2018  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji na prowadzenie w 2018 roku wielospecjalistycznej pomocy dzieciom przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie    pobierz

03.01.2018 Zarządzenie nr 6/2018  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji na organizację zajęć edukacyjnych skierowanych do seniorów z terenu Gminy Mikołajki przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie    pobierz

03.01.2018 Zarządzenie nr 5/2018  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji na działania na rzecz ograniczenia bezdomności zwierząt z terenu Gminy Mikołajki przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie    pobierz

03.01.2018 Zarządzenie nr 4/2018  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji na prowadzenie w 2018 roku punktu konsultacyjno – terapeutycznego oraz poradnictwa dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin z terenu Gminy Mikołajki przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie    pobierz

03.01.2018 Zarządzenie nr 3/2018  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie w 2018 roku świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii w Zełwągach przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie    pobierz

03.01.2018 Zarządzenie nr 2/2018  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2018    pobierz

10.01.2018 Zarządzenie nr 1/2018  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie: powołania członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartych konkursach ogłoszonych w 2018 roku w ramach współpracy Gminy Mikołajki z organizacjami pozarządowymi    pobierz

 

03.01.2018 Zarządzenie nr 96/2017  Burmistrza Miasta Mikołajki - Szefa Obrony Cywilnej z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie: powołania komisji inwentaryzacji i przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej na dzień 28.12.2017    pobierz

03.01.2018 Zarządzenie nr 95/2017  Burmistrza Miasta Mikołajki  z dnia 27 grudnia 2017  w sprawie: powołania komisji inwentaryzacji kasy w UMiG Mikołajki    pobierz

10.01.2018 Zarządzenie nr 93/2017  Burmistrza Miasta Mikołajki  z dnia 12 grudnia 2017  w sprawie: udzielenia dotacji na realizację zadania pn.: „Upowszechnianie piłki ręcznej w Gminie Mikołajki”    pobierz


2017

12.12.2017 Zarządzenie nr 91/2017  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie i ustawę o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 1990r. Nr 32, poz.191 ze zm.)    pobierz

12.12.2017 Zarządzenie nr 89/2017  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 5 grudnia 2017 roku w sprawie sprzedaży w formie przetargu lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku mieszkalnym nr 30 położonym w Mikołajkach przy ul. Warszawskiej oraz udziału w prawie własności działki nr 1063/1   pobierz

06.12.2017 Zarządzenie nr 90/2017  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 5 grudnia 2017 roku w sprawie najmu nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Mikołajki   pobierz

27.11.2017 Zarządzenie nr 88/2017  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia 79/2017 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 19 września 2017   pobierz

23.11.2017 Zarządzenie nr 87/2017  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie nabycia od osoby fizycznej do gminnego zasobu, nieruchomości oznaczonej nr geod. 454/1 położonej w Mikołajkach obręb Mikołajki   pobierz

23.11.2017 Zarządzenie nr 86/2017  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie projektu Budżetu Gminy Mikołajki na rok 2018   pobierz

23.11.2017 Zarządzenie nr 85/2017  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki na 2018-2024   pobierz

08.11.2017 Zarządzenie nr 84/2017  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 8 listopada 2017 roku w sprawie powierzenia okresowego pełnienia obowiązków w zastępstwie nieobecnego dyrektora szkoły   pobierz

17.10.2017 Zarządzenie nr 82/2017  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 30 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale XXI/183/2016 z dnia 30 grudnia 2016   pobierz

17.10.2017 Zarządzenie nr 81/2017  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 29 września 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej  pobierz

12.10.2017 Zarządzenie nr 79/2017  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 19 września 2017 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych  (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza)

11.10.2017  Zarządzenia nr 35,60,63,69,70/2017  Burmistrza Miasta Mikołajki z 2017 roku   pobierz

11.10.2017  Zarządzenia nr 55,57,58,66,67,68,71,75,78/2017  Burmistrza Miasta Mikołajki z 2017 roku   pobierz

11.10.2017  Zarządzenia nr 44,45,48,51,53/2017  Burmistrza Miasta Mikołajki z 2017 roku   pobierz

11.10.2017  Zarządzenia nr 9,10,15,16,19,24,25,30,31,32,33,34,36,40,42/2017  Burmistrza Miasta Mikołajki z 2017 roku   pobierz

11.10.2017 Zarządzenia nr 4,17,18,26,27,28,29,38,46,47,61,73/2017  Burmistrza Miasta Mikołajki z 2017 roku   pobierz

11.10.2017 Zarządzenia nr 7,8,53/2017  Burmistrza Miasta Mikołajki z 2017 roku   pobierz

11.10.2017 Zarządzenia nr 1,2,3,20,21,50,59/2017  Burmistrza Miasta Mikołajki  z 2017 roku   pobierz

04.10.2017 Zarządzenie nr 80/2017  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 29 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale nr XXI/183/2016 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mikołajki na 2017r..  (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza)

29.09.2017 Zarządzenie nr 77/2017  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 18 września 2017 roku w sprawie częściowej zmiany Regulaminu Pracy UMiG w Mikołajkach, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 112/06 z dnia 29 grudnia 2006r.  (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza, załączniki: 1)

30.08.2017 Zarządzenie nr 74/2017  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 28 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Mikołajki za I półrocze 2017 roku  (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza, załączniki: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)

21.07.2016 Zarządzenie nr 64/2017  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 12 lipca 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza, ogłoszenie o konkursie, wzór oferty, karta oceny formalnej, karta oceny merytorycznej)

31.05.2017 Zarządzenie nr 49/2017 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji na organizację działań mających na celu aktywizację osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; wzór oferty; karta oceny formalnej; karta oceny merytorycznej)

13.04.2017 Zarządzenie nr 41/2017 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji na organizację działań skierowanych do dzieci i młodzieży z niepełnosprawonością intelektualną przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; wzór oferty; karta oceny formalnej; karta oceny merytorycznej  NOWE!!)

06.04.2017 Zarządzenie nr 39/2017 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zapewnienie bezpieczeństwa na wodach gminy Mikołajki - kompleksowa obsługa miejsca wykorzystywanego do kąpieli w Mikołajkach (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie ; NOWE!!  wzór oferty; karta oceny formalnej; karta oceny merytorycznej  NOWE!!)

08.03.2017 Zarządzenie nr 22/2017 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zapewnienie bezpieczeństwa na wodach gminy Mikołajki - kompleksowa obsługa miejsca wykorzystywanego do kąpieli w Mikołajkach (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie ; NOWE!!  wzór oferty; karta oceny formalnej; karta oceny merytorycznej  NOWE!!)

04.01.2017 Zarządzenie nr 6/2017 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 3 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie w 2017 roku świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii w Zełwągach przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie ; NOWE!!  wzór oferty; karta oceny formalnej; karta oceny merytorycznej  NOWE!!)

04.01.2017 Zarządzenie nr 5/2017 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 03 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2017  (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza, ogłoszenie o konkursie, NOWE!! wzór oferty, karta oceny formalnej, karta oceny merytorycznej NOWE!!)


2016

Zarządzenia Burmistrza Miasta Mikołajki ogłoszone w 2016 roku (spakowane)  pobierz (.rar)

10.05.2016  ZARZĄDZENIE Nr 52/2016 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 10 maja 2015 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zapewnienie bezpieczeństwa na wodach gminy Mikołajki – kompleksowa obsługa miejsca wykorzystywanego do kąpieli w Mikołajkach    (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza z załącznikiem; wzór oferty; karta oceny formalnej; karta oceny merytorycznej)

18.04.2016 Zarządzenie nr 45/2016 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 18 kwietnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia konkursu i powołania komisji konkursowej celem wyłonienia w drodze konkursu inspektora do spraw oświaty w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki  (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza z załącznikiem)

14.04.2016 Zarządzenie nr 41/2016  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 13 kwietnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na organizację działań mających na celu aktywizację osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Mikołajki przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza, ogłoszenie o konkursie, wzór oferty, karta oceny formalnej, karta oceny merytorycznej)

01.04.2016 Zarządzenie nr 32/2016 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 1 kwietnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia konkursu i powołania komisji konkursowej celem wyłonienia w drodze konkursu inspektora do spraw gospodarki mieszkaniowej i inwestycji w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki  (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza, załącznik do zarządzenia)

24.03.2016  Zarządzenie nr 24/2016 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 15.03.2016 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Baranowie  czytaj więcej

16.03.2016 Zarządzenie nr 23/2016  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2016 roku zadania pn. "Organizacja konkursu tańca dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza, ogłoszenie o konkursie, wzór oferty, karta oceny formalnej, karta oceny merytorycznej)

16.03.2016 Zarządzenie nr 22/2016  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2016 roku zadania pn. "Organizacja Ogólnopolskiego Przeglądu Małych Form Teatralnych Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza, ogłoszenie o konkursie, wzór oferty, karta oceny formalnej, karta oceny merytorycznej)

16.03.2016 Zarządzenie nr 21/2016  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji z zakresu programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Mikołajki przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza, ogłoszenie o konkursie, wzór oferty, karta oceny formalnej, karta oceny merytorycznej)

16.03.2016 Zarządzenie nr 20/2016  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie w latach 2016 - 2021 na terenie Gminy Mikołajki Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS) dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza, ogłoszenie o konkursie, wzór oferty, karta oceny formalnej, karta oceny merytorycznej)

09.02.2016 Zarządzenie nr 12/2016 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 9 lutego 2016 roku w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie w 2016 roku zadań włąsnych związanych z realizacją samorządu gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu  (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza, wyniki otwartego konkursu ofert)

08.02.2016 Zarządzenie nr 11/2016 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 8 lutego 2016 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Baranowie  (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza, załącznik do zarządzenia)

03.02.2016 Zarządzenie nr 10/2016 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli oraz do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mikołajki  (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza)

02.02.2016 Zarządzenie nr 9/2016 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na organizację w 2016 roku zajęć edukacyjnych dla Mikołajskiego Uniwersytetu III Wieku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza, ogłoszenie o konkursie, wzór oferty, karta oceny formalnej, karta oceny merytorycznej)

02.02.2016 Zarządzenie nr 8/2016 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie w 2016 roku wielospecjalistycznej pomocy dzieciom przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza, ogłoszenie o konkursie, wzór oferty, karta oceny formalnej, karta oceny merytorycznej)

04.01.2016 Zarządzenie nr 3/2016 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 04 stycznia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2016  (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza, załącznik nr 1 do zarządzenia, wzór oferty, wzór sprawozdania)

04.01.2016 Zarządzenie nr 2/2016 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 4 stycznia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie w 2016 roku świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii w Zełwągach przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza, ogłoszenie o konkursie, wzór oferty, karta oceny formalnej, karta oceny merytorycznej)


2015

Zarządzenia Burmistrza Miasta Mikołajki ogłoszone w 2015 roku (spakowane)  pobierz (.rar)

18.11.2015 Zarządzenie nr 112/2015 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 17.11. 2015 roku
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mikołajki na lata 2015-2025   (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; projekt Strategii; formularz konsultacyjny)

03.06.2015 Zarządzenie nr 51/2015 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 2 czerwca 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2015 roku zadania pn. "Poradnictwo obywatleskie i prawne dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin z terenu gminy Mikołajki" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie ; wzór oferty; karta oceny formalnej ;karta oceny merytorycznej)    (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; wzór oferty; karta oceny merytorycznej; karta oceny formalnej)

05.05.2015  ZARZĄDZENIE Nr 41/2015 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 05 maja 2015 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zapewnienie bezpieczeństwa na wodach gminy Mikołajki – kompleksowa obsługa miejsca wykorzystywanego do kąpieli w Mikołajkach    (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza z załącznikiem; wzór oferty)

30.04.2015 Zarządzenie nr 35/2015 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na organizację działań mających na celu aktywizację osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie    (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; wzór oferty; karta oceny merytorycznej; karta oceny formalnej)

30.04.2015 Zarządzenie nr 34/2015 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2015 roku zadania pn. "Organizacja konkursu tańca dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie    (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; wzór oferty; karta oceny merytorycznej; karta oceny formalnej)

27.03.2015  Zarządzenie nr 20/2015 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2013 roku zadania pn. "Organizacja Ogólnopolskiego Przeglądu Małych Form Teatralnych Dzieci i Młodzieży z Upośledzeniem Umysłowym" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; wzór oferty; karta oceny merytorycznej; karta oceny formalnej)

09.03.2014 Zarządzenie nr 16/2015 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2015  (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; załącznik nr 1 do zarządzenia; wzór oferty)

27.01.2015 Zarządzenie Nr 10/2015 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu i powołania komisji rekrutacyjnej celem wyłonienia w drodze konkursu młodszego referenta - animatora sportu na obiektach sportowych w Mikołajkach: hali miejskiej, kompleksie boisk 'Orlik 2012', stadionie miejskim   1. zarządzenie      2. załącznik do zarządzenia


17.10.2014 Zarządzenie Nr 96/2014 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 14 października 2014 roku w sprawie: regulaminu funkcjonowania i korzystania ze świetlic wiejskich w Gminie Mikołajki   czytaj

10.06.2014 Zarządzenie Nr 134/2013 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie: wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego Miasta i Gminy Mikołajki   czytaj

10.06.2014 Zarządzenie Nr 82/2011 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 05 września 2011 roku w sprawie: częściowej zmiany Zarządzenia nr 82/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie Regulaminu przeprowadzania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki i jednostkach organizacyjnych Gminy   czytaj

10.06.2014 Zarządzenie Nr 82/2010 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie Regulaminu przeprowadzania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki i jednostkach organizacyjnych Gminy  czytaj

22.05.2014  ZARZĄDZENIE Nr 67/2014 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zapewnienie bezpieczeństwa na wodach gminy Mikołajki – kompleksowa obsługa miejsca wykorzystywanego do kąpieli w Mikołajkach    (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; wzór oferty; karta oceny merytorycznej; karta oceny formalnej)

13.05.2014  Zarządzenie nr 61/2014 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 13 maja 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na organizację działań mających na celu aktywizację osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)    (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; wzór oferty; karta oceny merytorycznej; karta oceny formalnej)

16.04.2014  Zarządzenie nr 44/2014 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 8 kwietnia  2014 roku zadania pn. „Organizacja konkursu tańca dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną” przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)    (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; wzór oferty; karta oceny merytorycznej; karta oceny formalnej)

04.04.2014 Zarządzenie Nr 42/2014 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 1 kwietnia 2014r. w
sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Oświatowego w Mikołajkach.  czytaj

27.03.2014 Zarządzenie nr 38/2014 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2014 roku zadania pn. "Organizacja Ogólnopolskiego Przeglądu Małych Form Teatralnych Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; wzór oferty; karta oceny merytorycznej; karta oceny formalnej)

10.03.2014 Zarządzenie Nr 3/2014 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 7 stycznia 2014r. w
sprawie wydzierżawienia nieruchomości.  czytaj

10.03.2014 Zarządzenie Nr 6/2014 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 14 stycznia 2014r.
w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego w budynku
położonym w Mikołajkach przy ulicy M.Kajki 3, obręb Mikołajki.  czytaj

10.03.2014 Zarządzenie Nr 9/2014 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 21 stycznia 2014r.
w sprawie sprzedaży w formie przetargu części nieruchomości położonej w
obrębie miasta Mikołajki.  czytaj

10.03.2014 Zarządzenie Nr 10/2014 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 21 stycznia 2014r.
w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa na podstawie art. 5 ust. 4
ustawy z dnia 10 maja 1990r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie i
ustawe o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 32, poz. 191 z 1990r. ze zm.).  czytaj

10.03.2014 Zarządzenie Nr 15/2014 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 11 lutego 2014r. w
sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej w formie bezprzetargowej.  czytaj

10.03.2014 Zarządzenie Nr 16/2014 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 12 lutego 2014r. w
sprawie wydzierżawienia nieruchomości.  czytaj

10.03.2014 Zarządzenie Nr 18/2014 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 14 lutego 2014r. w
sprawie wydzierżawienia w formie przetargu nieruchomości położonej w obrębie
miasta Mikołajki.  czytaj

10.03.2014 Zarządzenie Nr 19/2014 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 14 lutego 2014r. w
sprawie wydzierżawienia w formie przetargu części nieruchomości położonej w
obrębie miasta Mikołajki.  czytaj

10.03.2014 Zarządzenie Nr 20/2014 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 14 lutego 2014r. w
sprawie wydzierżawienia w formie przetargu części nieruchomości położonej w
obrębie miasta Mikołajki.  czytaj

10.03.2014 Zarządzenie Nr 21/2014 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 14 lutego 2014r. w
sprawie wydzierżaeienia w formie przetargu części nieruchomości położonej w
obrębie miasta Mikołajki.  czytaj

10.03.2014 Zarządzenie Nr 23/2014 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 21 lutego 2014r. w
sprawie powołania komisji przetargowej.  czytaj

10.03.2014 Zarządzenie Nr 24/2014 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 21 lutego 2014r. w
sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego w budynku
położonym w Mikołajkach przy ulicy Plac Wolności 4, obręb Mikołajki.  czytaj

10.03.2014 Zarządzenie Nr 25/2014 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 21 lutego 2014r. w
sprawie wydzierżawienia nieruchomości.  czytaj

20.02.2014 Zarządzenie nr 22/2014 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Oświatowego w Mikołajkach  (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; załącznik do zarządzenia)

14.01.2014 Zarządzenie nr 5/2014 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2014  (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; załącznik nr 1 do zarządzenia; wzór oferty; karta oceny merytorycznej; karta oceny formalnej)

14.01.2014 Zarządzenia Burmistrza Miasta Mikołajki od nr 117 z 03.12.2013 do nr 132 z 17.12.2013 pobierz (.rar)

14.01.2014 Zarządzenia Burmistrza Miasta Mikołajki od nr 104 z 05.11.2013 do nr 116 z 27.11.2013 pobierz (.rar)

14.01.2014 Zarządzenia Burmistrza Miasta Mikołajki od nr 98 z 03.10.2013 do nr 103 z 31.10.2013 pobierz (.rar)

14.01.2014 Zarządzenia Burmistrza Miasta Mikołajki od nr 95 z 20.09.2013 do nr 97 z 30.09.2013 pobierz (.rar)

14.01.2014 Zarządzenia Burmistrza Miasta Mikołajki od nr 83 z 01.08.2013 do nr 94 z 30.08.2013 pobierz (.rar)

14.01.2014 Zarządzenia Burmistrza Miasta Mikołajki od nr 80 z 02.07.2013 do nr 82 z 10.07.2013 pobierz (.rar)

14.01.2014 Zarządzenia Burmistrza Miasta Mikołajki od nr 74 z 03.06.2013 do nr 79 z 27.06.2013 pobierz (.rar)

14.01.2014 Zarządzenia Burmistrza Miasta Mikołajki od nr 57 z 07.05.2013 do nr 73 z 29.05.2013 pobierz (.rar)

14.01.2014 Zarządzenia Burmistrza Miasta Mikołajki od nr 50 z 04.04.2013 do nr 56 z 30.04.2013 pobierz (.rar)

14.01.2014 Zarządzenia Burmistrza Miasta Mikołajki od nr 36 z 06.03.2013 do nr 49 z 29.03.2013 pobierz (.rar)

14.01.2014 Zarządzenia Burmistrza Miasta Mikołajki od nr 21 z 01.02.2013 do nr 35 z 26.02.2013 pobierz (.rar)

14.01.2014 Zarządzenia Burmistrza Miasta Mikołajki od nr 1 z 02.01.2013 do nr 20 z 22.01.2013 pobierz (.rar)

27.05.2013  Zarządzenie nr 71/2013 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zapewnienie bezpieczeństwa na wodach gminy Mikołajki – kompleksowa obsługa miejsca wykorzystywanego do kąpieli w Mikołajkach  (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; wzór oferty; karta oceny formalnej, karta oceny merytorycznej)

08.05.2013  Zarządzenie nr 57/2013 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 8 kwietnia 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2013 roku zadania pn. organizacja konkursu tańca dla dzieci z upośledzeniem umysłowym przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie    (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; wzór oferty; karta oceny merytorycznej; karta oceny formalnej)

08.04.2013  Zarządzenie nr 51/2013 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 8 kwietnia 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2013 roku zadania pn. "Organizacja Ogólnopolskiego Przeglądu Małych Form Teatralnych Dzieci i Młodzieży z Upośledzeniem Umysłowym" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; wzór oferty; karta oceny merytorycznej; karta oceny formalnej)

22.01.2013 Zarządzenie nr 19/2012 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia22 stycznia 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2013  (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; załącznik nr 1 do zarządzenia; wzór oferty; karta oceny merytorycznej; karta oceny formalnej)

09.01.2013 Zarządzenie nr 9/2012 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 8 stycznia 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie w 2013 roku świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii w Zełwągach przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie ; wzór oferty; karta oceny formalnej ;karta oceny merytorycznej)

 

2012

09.01.2013 Zarządzenie nr 108/2012 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; załącznik - Regulamin Organizacyjny Urzędu

08.05.2012  Zarządzenie nr 51/2012 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 8 maja 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zapewnienie bezpieczeństwa na wodach gminy Mikołajki – kompleksowa obsługa miejsca wykorzystywanego do kąpieli w Mikołajkach  (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; wzór sprawozdania; wzór oferty)

18.04.2012  Zarządzenie nr 43/2012 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zorganizowanie V Mazurskiego Festiwalu Rybnego "Rybkę na zdrowie" w Mikołajkach 30 czerwca 2012 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie    (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; załącznik do zarządzenia; wzór oferty)

04.04.2012   ZARZĄDZENIE NR 37/2012 BURMISTRZA MIASTA MIKOŁAJKI z dnia 4 kwietnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia konkursu i powołania komisji rekrutacyjnej celem wyłonienia w drodze konkursu referenta do spraw turystyki i promocji  załącznik do zarządzenia

28.03.2012  Zarządzenie nr 34/2012 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2012 roku zadania pn. organizacja konkursu tańca dla dzieci z upośledzeniem umysłowym przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie    (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; wzór oferty; karta oceny merytorycznej; karta oceny formalnej)

28.03.2012  Zarządzenie nr 33/2012 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2012 roku zadania pn. "Organizacja Ogólnopolskiego Przeglądu Małych Form Teatralnych Dzieci i Młodzieży z Upośledzeniem Umysłowym" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; wzór oferty; karta oceny merytorycznej; karta oceny formalnej)

12.01.2012  Zarządzenie nr 14/2012 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 12 stycznia 2012r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2012  (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; załącznik nr 1 do zarządzenia; wzór oferty; karta oceny merytorycznej; karta oceny formalnej)

03.01.2012 Zarządzenie nr 2/2012 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 2 stycznia 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie w 2012 roku świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii w Zełwągach przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie ; wzór oferty; karta oceny formalnej ;karta oceny merytorycznej)

20.04.2011  Zarządzenie nr 35/2011 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zapewnienie bezpieczeństwa na wodach gminy Mikołajki – kompleksowa obsługa kąpieliska miejskiego w Mikołajkach     (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; załącznik do zarządzenia; wzór oferty; wzór sprawozdania)

12.04.2011  Zarządzenie nr 33/2011 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na organizację w 2011 roku wypoczynku letniego – kolonii i półkolonii dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym    (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; załącznik nr 1 do zarządzenia; wzór oferty; wzór sprawozdania)

07.04.2011  Zarządzenie nr 28/2011 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy w Mikołajkach    (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; załącznik nr 1 do zarządzenia; wzór oferty; wzór sprawozdania)

07.04.2011  Zarządzenie nr 27/2011 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2011 roku zadania pn. „Organizacja Ogólnopolskiego Przeglądu Małych Form Teatralnych dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym”.   (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; załącznik nr 1 do zarządzenia; wzór oferty; wzór sprawozdania)

23.12.2010 Zarządzenie nr 147/2010 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie w 2011 roku świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii w Zełwągach (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza z załącznikami; wzór sprawozdania; wzór oferty)

10.12.2010   ZARZĄDZENIE NR 136/2010 BURMISTRZA MIASTA MIKOŁAJKI z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Lidera Gminnego Narodowego Spisu Powszechnego oraz utworzenia Gminnego Biura Spisowego

10.12.2010   ZARZĄDZENIE NR 92/2010 BURMISTRZA MIASTA MIKOŁAJKI z dnia 20 września 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej

09.11.2010   ZARZĄDZENIE NR 123/2010 BURMISTRZA MIASTA MIKOŁAJKI z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie ekologicznej przystani żeglarskiej w Mikołajkach wraz z organizacją działań związanych ze wspieraniem i promowaniem bezpieczeństwa ekologicznego zbiorników wodnych oraz bezpieczeństwa na wodzie, upowszechnianiem żeglarstwa wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Mikołajki

07.10.2010   ZARZĄDZENIE NR 102/2010 BURMISTRZA MIASTA MIKOŁAJKI z dnia 6 października 2010 roku w sprawie sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie Olszewo, gmina Mikołajki

27.05.2010 Zarządzenie nr 49/2010 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 18 maja 2010 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na organizację w 2010 roku wypoczynku letniego – kolonii i półkolonii dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza z załącznikami; wzór sprawozdania; wytyczne do oferty)

18.03.2010   ZARZĄDZENIE NR 19/2010 BURMISTRZA MIASTA MIKOŁAJKI z dnia 16 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy Mikołajki za 2009 rok Załącznik nr 1, Załącznik nr 2, Załącznik nr 3, Załącznik nr 4, część opisowa

26.01.2010  Zarządzenie nr 11/2010 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2010  (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; załącznik nr 1 do zarządzenia; wzór oferty; wzór sprawozdania; załącznik nr 2 do zarządzenia)

16.10.2009   ZARZĄDZENIE NR 68/2009 BURMISTRZA MIASTA MIKOŁAJKI z dnia 14 września 2009 roku w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania czynności w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników

16.10.2009   ZARZĄDZENIE NR 69/2009 BURMISTRZA MIASTA MIKOŁAJKI z dnia 21 września 2009 roku w sprawie zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników zatrudnionych przy obsłudze monitorów

16.10.2009   ZARZĄDZENIE NR 29/2009 BURMISTRZA MIASTA MIKOŁAJKI z dnia 14 kwietnia 2009 roku w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników

11.09.2009   ZARZĄDZENIE NR 62/2009 BURMISTRZA MIASTA MIKOŁAJKI z dnia 21 sierpnia 2009 roku w sprawie udzielenia dnia wolnego za 26 grudnia 2009r.

11.09.2009   ZARZĄDZENIE NR 52/2009 BURMISTRZA MIASTA MIKOŁAJKI z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla kierownika jednostki organizacyjnej

08.05.2009 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na organizację w 2009 roku wypoczynku letniego – kolonii i półkolonii dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza z załącznikami; wzór oferty; wzór sprawozdania; wytyczne do oferty)

23.04.2009 ZARZĄDZENIE Nr 32/2009 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 22.04.2009r. w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych w związku z ogłoszeniem o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Sady gmina Mikołajki (Zarządzenie Burmistrza; załącznik nr 1

26.03.2009 ZARZĄDZENIE Nr 22/2009 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 23.03.2009r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zagospodarowanie wiejskiego placu rekreacyjnego we wsi Zełwągi. (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; wzór oferty)

14.01.2009  Zarządzenie nr 7/2009 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 14 stycznia 2009r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2009  (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; załącznik nr 1 do zarządzenia; wzór oferty; wzór sprawozdania; załącznik nr 2 do zarządzenia)

13.01.2009  Zarządzenie nr 1/2009 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 1 stycznia 2009r.  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na prowadzenie w 2009 r. świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii w Zełwągach. (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; załącznik nr 1 do zarządzenia; wzór oferty; wzór sprawozdania; wytyczne do oferty)

22.07.2008  Zarządzenie nr 65/08 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 18 lipca 2008r.  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na prowadzenie w okresie od 1 września 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii w Zełwągach. (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; załącznik nr 1 do zarządzenia; wzór oferty; wzór sprawozdania; wytyczne do oferty)

20.09.2007 > ZARZĄDZENIE NR 69/2007 BURMISTRZA MIASTA MIKOŁAJKI z dnia 13 września 2007 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury "Kłobuk" w Mikołajkach

02.08.2007 > ZARZĄDZENIE NR 53/2007 BURMISTRZA MIASTA MIKOŁAJKI z dnia 24 lipca 2007 roku
w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie w 2007 roku zadań własnych związanych z realizacją zadań samorządu gminy z zakresu organizacji wypoczynku letniego - kolonii i półkolonii dla dziieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.

01.08.2007 > ZARZĄDZENIE NR 55/2007 BURMISTRZA MIASTA MIKOŁAJKI z dnia 31 lipca 2007 roku
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury "Kłobuk" w Mikołajkach.

31.07.2007 > ZARZĄDZENIE NR 54/2007 BURMISTRZA MIASTA MIKOŁAJKI z dnia 31 lipca 2007 roku
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury "Kłobuk" w Mikołajkach.
( załącznik nr 1 do zarządzenia nr 54/2007 - plik1, plik2, załącznik nr 2 do zarządzenia nr 54/2007- plik1, plik2, plik3)

27.07.2007 > ZARZĄDZENIE NR 53/2007 BURMISTRZA MIASTA MIKOŁAJKI z dnia 23 lipca 2007 roku
zmieniające Zarządzenie Nr 40/06 z dnia 13 czerwca 2006 roku w s p r a w i e powołania komisji związanej z kontrolą obowiązków właścicieli nieruchomości i Przedsiębiorców wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach / j. t. z 2005 roku Dz. U. Nr 236,poz. 2008 z póź.zm./  

29.12.2006 > Zarządzenie Nr 109/2006 w sprawie wprowadzenia Instrukcji opisu obiegu dokumentów w postaci elektronicznej w systemie informatycznym zainstalowanym w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach

18.07.2006 > Zarządzenie Nr 40/2006 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 13 czerwca 2006 roku w sprawie: powołania komisji związanej z kontrolą obowiązków właścicieli nieruchomości i Przedsiębiorców wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach / j. t. z 2005 roku Dz. U. Nr 236,poz. 2008/ 

16.06.2006 > Zarządzenie Nr 42/2006 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 16 czerwca 2006 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2006.

13.06.2006 > Zarządzenie nr 55/2006 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 13 czerwca 2006r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

11.05.2006 > Zarządzenie nr 15/2006 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 20 marca 2006r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za 2005r. 

08.03.2006 > Zarządzenie Nr 13/2006 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 06 marca 2006r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na jedno stanowisko pracownika ds. działalności gospodarczej, utrzymania porządku, koncesji i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na trzy stanowiska pracownika biura informacji turystycznej.

03.03.2006 > Zarządzenie Nr 12/2006 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 01 marca 2006r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w Gminie Mikołajki

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (87) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 

Data modyfikacji: 2018/02/12

  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc