strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki   serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Inne
  Obywatel w Urzędzie
  Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne 
 Jednostki pomocnicze 
 Rejestry i ewidencje 
 Podatki i opłaty 
 Gospodarka komunalna 
 Kierunki inwestycji 
 Majątek Gminy 
 Oświadczenia majątkowe
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian

strona główna > przetargi > przetargi aktualne 2018
 

 

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień
 

 

 

17.05.2018 Numer ogłoszenia:  559812-N-2018 z dnia 2018-05-17
Remont kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Mikołajkach
Numer ogłoszenia: 559812-N-2018; data zamieszczenia: 2018-05-17
1. treść ogłoszenia  2. SIWZ  3. załącznik 1  4. załącznik 2  5. załącznik 3  6. załącznik 4

 

14.05.2018 Numer ogłoszenia:  547947-N-2018 z dnia 2018-04-12
Przebudowa budynku gminnej świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem poddasza nieużytkowego i budową infrastruktury towarzyszące
Numer ogłoszenia: 547947-N-2018; data zamieszczenia: 2018-04-19
1. zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

14.05.2018 Numer ogłoszenia:  2018/S 065-143940 z dnia 2018-04-04
Budowa nabrzeża nad Jeziorem Mikołajskim w ramach przedsięwzięcia: Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych WJM wraz z budową śluzy Guzianka II i remontem śluzy Guzianka I/Etap IIA - udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy
Numer ogłoszenia: 2018/S 065-143940; data zamieszczenia: 2018-04-04
1. zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

02.05.2018 Numer ogłoszenia:  544447-N-2018 z dnia 2018-04-12
Remont kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Mikołajkach
Numer ogłoszenia: 544447-N-2018; data zamieszczenia: 2018-04-12
1. zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

02.05.2018 Numer ogłoszenia:  2018/S 065-143940 z dnia 2018-04-04
Budowa nabrzeża nad Jeziorem Mikołajskim w ramach przedsięwzięcia: Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych WJM wraz z budową śluzy Guzianka II i remontem śluzy Guzianka I/Etap IIA - udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy
Numer ogłoszenia: 2018/S 065-143940; data zamieszczenia: 2018-04-04
1. odpowiedzi na pytania wykonawców

27.04.2018 Numer ogłoszenia:  2018/S 065-143940 z dnia 2018-04-04
Budowa nabrzeża nad Jeziorem Mikołajskim w ramach przedsięwzięcia: Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych WJM wraz z budową śluzy Guzianka II i remontem śluzy Guzianka I/Etap IIA - udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy
Numer ogłoszenia: 2018/S 065-143940; data zamieszczenia: 2018-04-04
1. odpowiedzi na pytania wykonawców

25.04.2018 Numer ogłoszenia:  2018/S 065-143940 z dnia 2018-04-04
Budowa nabrzeża nad Jeziorem Mikołajskim w ramach przedsięwzięcia: Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych WJM wraz z budową śluzy Guzianka II i remontem śluzy Guzianka I/Etap IIA - udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy
Numer ogłoszenia: 2018/S 065-143940; data zamieszczenia: 2018-04-04
1. odpowiedzi na pytania wykonawców

25.04.2018 Numer ogłoszenia:  2018/S 065-143940 z dnia 2018-04-04
Budowa nabrzeża nad Jeziorem Mikołajskim w ramach przedsięwzięcia: Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych WJM wraz z budową śluzy Guzianka II i remontem śluzy Guzianka I/Etap IIA - udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy
Numer ogłoszenia: 2018/S 065-143940; data zamieszczenia: 2018-04-04
1. informacja - sprostowanie  2. załącznik

 

19.04.2018 Numer ogłoszenia:  547947-N-2018 z dnia 2018-04-12
Przebudowa budynku gminnej świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem poddasza nieużytkowego i budową infrastruktury towarzyszące
Numer ogłoszenia: 547947-N-2018; data zamieszczenia: 2018-04-19
1. treść ogłoszenia  2. SIWZ  3. załącznik 1  4. załącznik 2  4. załącznik3

 

18.04.2018 Numer ogłoszenia:  Ogłoszenie nr 530536-N-2018 z dnia 2018-03-13
Przebudowa targowiska miejskiego w Mikołajkach – etap I i etap II
Numer ogłoszenia: Ogłoszenie nr 530536-N-2018 z dnia 2018-03-13
1. zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

18.04.2018 Numer ogłoszenia:  2018/S 065-143940 z dnia 2018-04-04
Budowa nabrzeża nad Jeziorem Mikołajskim w ramach przedsięwzięcia: Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych WJM wraz z budową śluzy Guzianka II i remontem śluzy Guzianka I/Etap IIA - udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy
Numer ogłoszenia: 2018/S 065-143940; data zamieszczenia: 2018-04-04
1. odpowiedzi na pytania  2. załącznik 1  3. załącznik 2

 

12.04.2018 Numer ogłoszenia:  544447-N-2018 z dnia 2018-04-12
Remont kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Mikołajkach
Numer ogłoszenia: 544447-N-2018; data zamieszczenia: 2018-04-12
1. treść ogłoszenia  2. SIWZ  3. załącznik 1  4. załącznik 2  5. załącznik 3  6. załącznik 4

 

11.04.2018 Numer ogłoszenia:  535709-N-2018 z dnia 2018-03-23
Remont kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Mikołajkach
Numer ogłoszenia: 535709-N-2018; data zamieszczenia: 2018-03-23
1. zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

09.04.2018 Numer ogłoszenia:  Ogłoszenie nr 530536-N-2018 z dnia 2018-03-13
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: Przebudowa targowiska miejskiego w Mikołajkach – etap I i etap II
Numer ogłoszenia: Ogłoszenie nr 530536-N-2018 z dnia 2018-03-13
1. informacja z otwarcia ofert

 

05.04.2018 Numer ogłoszenia:  Ogłoszenie nr 530536-N-2018 z dnia 2018-03-13
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: Przebudowa targowiska miejskiego w Mikołajkach – etap I i etap II
Numer ogłoszenia: Ogłoszenie nr 530536-N-2018 z dnia 2018-03-13
1. odpowiedzi na pytania wykonawców

 

04.04.2018 Numer ogłoszenia:  2018/S 065-143940 z dnia 2018-04-04
Budowa nabrzeża nad Jeziorem Mikołajskim w ramach przedsięwzięcia: Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych WJM wraz z budową śluzy Guzianka II i remontem śluzy Guzianka I/Etap IIA - udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy
Numer ogłoszenia: 2018/S 065-143940; data zamieszczenia: 2018-04-04
1. treść ogłoszenia  2. SIWZ z załącznikami  3. projekt budowlany  4. projekt wykonawczy  5. STWiOR

 

30.03.2018 Numer ogłoszenia:  532121-N-2018 z dnia 2018-03-15
Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni szutrowej
Numer ogłoszenia: 532121-N-2018; data zamieszczenia: 2018-03-15
1. informacja z otwarcia ofert

 

27.03.2018 Znak:  GKM.4464.1.2018   Burmistrz Miasta Mikołajki zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: "Dowożenie uczniów do Zespołu Oświatowego w Mikołajkach w okresie od 4 kwietnia do 21 czerwca 2018"
1. czytaj więcej

 

27.03.2018 Numer ogłoszenia:  Ogłoszenie nr 530536-N-2018 z dnia 2018-03-13
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: Przebudowa targowiska miejskiego w Mikołajkach – etap I i etap II
Numer ogłoszenia: Ogłoszenie nr 530536-N-2018 z dnia 2018-03-13
1. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  2. zmiana terminu składania ofert

 

23.03.2018 Numer ogłoszenia:  535709-N-2018 z dnia 2018-03-23
Remont kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Mikołajkach
Numer ogłoszenia: 535709-N-2018; data zamieszczenia: 2018-03-23
1. treść ogłoszenia  2. SIWZ  3. załącznik 1  4. załącznik 2  5. załącznik 3  6. załącznik 4

 

22.03.2018 Numer ogłoszenia:  Ogłoszenie nr 530536-N-2018 z dnia 2018-03-13
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: Przebudowa targowiska miejskiego w Mikołajkach – etap I i etap II
Numer ogłoszenia: Ogłoszenie nr 530536-N-2018 z dnia 2018-03-13
1. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

15.03.2018 Numer ogłoszenia:  532121-N-2018 z dnia 2018-03-15
Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni szutrowej
Numer ogłoszenia: 532121-N-2018; data zamieszczenia: 2018-03-15
1. treść ogłoszenia  2. SIWZ  3. załącznik 1  4. załącznik 2  5. załącznik 3

 

15.03.2018 Numer ogłoszenia:  524222-N-2018 z dnia 2018-02-27
Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni szutrowej
Numer ogłoszenia: 524222-N-2018; data zamieszczenia: 27.02.2018
1. zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

 

13.03.2018 Numer ogłoszenia:  Ogłoszenie nr 530536-N-2018 z dnia 2018-03-13
Przebudowa targowiska miejskiego w Mikołajkach – etap I i etap II
Numer ogłoszenia: Ogłoszenie nr 530536-N-2018 z dnia 2018-03-13
1. treść ogłoszenia  2. SIWZ  3. dokumentacja techniczna -I 4. dokumentacja techniczna -II  5. dokumentacja techniczna -III

 

08.03.2018 Numer ogłoszenia:  510609-N-2018 z dnia 2018-01-26
Przebudowa targowiska miejskiego w Mikołajkach – etap I i etap II
Numer ogłoszenia: 510609-N-2018; data zamieszczenia: 26.01.2018
1. zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

 

28.02.2018 Numer ogłoszenia:  524222-N-2018 z dnia 2018-02-27
Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni szutrowej
Numer ogłoszenia: 524222-N-2018; data zamieszczenia: 27.02.2018
1. sprostowanie  2. załącznik

 

27.02.2018 Numer ogłoszenia:  524222-N-2018 z dnia 2018-02-27
Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni szutrowej
Numer ogłoszenia: 524222-N-2018; data zamieszczenia: 27.02.2018
1. treść ogłoszenia  2. SIWZ  3. załącznik 1 4. załącznik 2  5. załącznik 3

 

15.02.2018 Numer ogłoszenia:  510609-N-2018 z dnia 2018-01-26
Przebudowa targowiska miejskiego w Mikołajkach – etap I i etap II
Numer ogłoszenia: 510609-N-2018; data zamieszczenia: 26.01.2018
1. informacja z otwarcia ofert

 

30.01.2018 Numer ogłoszenia:  505220-N-2018 z dnia 2018-01-12
Rozbudowa drogi gminnej nr 171011N w miejscowości Baranowo
Numer ogłoszenia: 505220-N-2018; data zamieszczenia: 12.01.2018
1. informacja z otwarcia ofert

 

26.01.2018 Numer ogłoszenia:  510609-N-2018 z dnia 2018-01-26
Przebudowa targowiska miejskiego w Mikołajkach – etap I i etap II
Numer ogłoszenia: 510609-N-2018; data zamieszczenia: 26.01.2018
1. treść ogłoszenia  2. SIWZ  3. dokumentacja techniczna -I 4. dokumentacja techniczna -II  5. dokumentacja techniczna -III

 

26.01.2018 Numer ogłoszenia:  505220-N-2018 z dnia 2018-01-12
Rozbudowa drogi gminnej nr 171011N w miejscowości Baranowo
Numer ogłoszenia: 505220-N-2018; data zamieszczenia: 12.01.2018
1. sprostowanie do odpowiedzi na pytania wykonawców  2. załącznik do sprostowania do odpowiedzi

 

25.01.2018 Numer ogłoszenia:  505220-N-2018 z dnia 2018-01-12
Rozbudowa drogi gminnej nr 171011N w miejscowości Baranowo
Numer ogłoszenia: 505220-N-2018; data zamieszczenia: 12.01.2018
1. odpowiedzi na pytania wykonawców  2. załączniki do odpowiedzi

 

19.01.2018 Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2017/S 245-511607
Numer referencyjny: WJM. 271.7.2017
Dostawa niezbędnych pomocy dydaktycznych, narzędzi TIK oraz dostosowanie infrastruktury sieciowo-usługowej szkół gmin Mikołajki, Giżycko, Miłki
1. treść ogłoszenia


 

17.01.2018 Numer ogłoszenia:  633594-N-2017 z dnia 2017-12-15
Przebudowa targowiska miejskiego w Mikołajkach – etap I i etap II
Numer ogłoszenia: 633594-N-2017; data zamieszczenia: 15.12.2017
1. zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

 

12.01.2018 Numer ogłoszenia:  505220-N-2018 z dnia 2018-01-12
Rozbudowa drogi gminnej nr 171011N w miejscowości Baranowo
Numer ogłoszenia: 505220-N-2018; data zamieszczenia: 12.01.2018
1. treść ogłoszenia  2. SIWZ  3. dokumentacja techniczna

 

10.01.2018 Numer ogłoszenia:  633594-N-2017 z dnia 2017-12-15
Przebudowa targowiska miejskiego w Mikołajkach – etap I i etap II
Numer ogłoszenia: 633594-N-2017; data zamieszczenia: 15.12.2017
1. informacja z otwarcia ofert

 

05.01.2018 Numer ogłoszenia:  633594-N-2017 z dnia 2017-12-15
Przebudowa targowiska miejskiego w Mikołajkach – etap I i etap II
Numer ogłoszenia: 633594-N-2017; data zamieszczenia: 15.12.2017
1. odpowiedzi na pytania wykonawców     2. załączniki do odpowiedzi na pytania wykonawców

 

04.01.2018  Numer ogłoszenia:  634895-N-2017 z dnia 2017-12-20
Gmina Mikołajki: Budowa alejki na cmentarzu komunalnym w Mikołajkach
Numer ogłoszenia: 634895-N-2017; data zamieszczenia: 20.12.2017
1. informacja z otwarcia ofert

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (87) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
Osoba odpowiedzialna za treść: Agata Leszczyńska, Alicja Lepczyńska, Radosław Hornicki

Data modyfikacji: 2018/05/17

 
  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc