strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Inne
 Obywatel w Urzędzie
 Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne 
 Jednostki pomocnicze 
 Rejestry i ewidencje 
 Podatki i opłaty 
 Gospodarka komunalna 
 Kierunki inwestycji 
 Majątek Gminy 
 Oświadczenia majątkowe
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian
strona główna > zarządzenia burmistrza
 

 

16.06.2006 > Zarządzenie Nr 42/2006 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 16 czerwca 2006 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2006.

13.06.2006 > Zarządzenie nr 40/2006 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 13 czerwca 2006r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

11.05.2006 > Zarządzenie nr 15/2006 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 20 marca 2006r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za 2005r. 

08.03.2006 > Zarządzenie Nr 13/2006 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 06 marca 2006r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na jedno stanowisko pracownika ds. działalności gospodarczej, utrzymania porządku, koncesji i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na trzy stanowiska pracownika biura informacji turystycznej.

03.03.2006 > Zarządzenie Nr 12/2006 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 01 marca 2006r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w Gminie Mikołajki

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (087) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
Osoba odpowiedzialna za treść: Hubert Lubba
Data modyfikacji: 2006/06/16

  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc