strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Inne
 Obywatel w Urzędzie
 Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne 
 Jednostki pomocnicze 
 Rejestry i ewidencje 
 Podatki i opłaty 
 Gospodarka komunalna 
 Kierunki inwestycji 
 Majątek Gminy 
 Oświadczenia majątkowe
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian
strona główna > uchwały rady > uchwały rady 2006

 


Uchwała Nr XXXIX/304/2006 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 4 sierpnia 2006r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych nr geod. 174/2 o pow. 1000 m2 i 175/2 o pow. 500 m2, położonych w Zełwągach, gmina Mikołajki.     czytaj>>

Uchwała Nr XXXIX/303/2006 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 4 sierpnia 2006r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr geod. 466/19 o pow. 196 m2, położonej w Mikołajkach przy ul. Kajki.     czytaj>>

Uchwała Nr XXXIX/302/2006 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 4 sierpnia 2006r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej części nieruchomości zabudowanej, oznaczonej nr geod. 65 o pow. 6200 m2, położonej w Olszewie, gmina Mikołajki.     czytaj>>

Uchwała Nr XXXIX/301/2006 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 4 sierpnia 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy oddania terenu w użytkowanie wieczyste i zapłaty wynagrodzenia za nabyte budynki.     czytaj>>

Uchwała Nr XXXIX/300/2006 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 4 sierpnia 2006r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej, oznaczonej nr geod. 346/11 o pow. 452 m2, położonej w Mikołajkach przy ul. Złotych Kłosów 14.     czytaj>>

Uchwała Nr XXXIX/299/2006 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 4 sierpnia 2006r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej, oznaczonej
nr geod. 207/14 o pow. 390 m2, położonej w Mikołajkach przy ul. Orzyszowej 7.    czytaj>>

Uchwała Nr XXXIX/298/2006 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 4 sierpnia 2006r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej, oznaczonej nr geod. 207/14 o pow. 390 m2, położonej w Mikołajkach przy ul. Orzyszowej 7.    czytaj>>

Uchwała Nr XXXIX/297/2006 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 4 sierpnia 2006r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej, oznaczonej nr geod. 207/10 o pow. 280 m2, położonej w Mikołajkach przy ul. Orzyszowej 3.    czytaj>>

Uchwała Nr XXXIX/296/2006 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 4 sierpnia 2006r. w sprawie przyjęcia zmian do statutu Związku Gmin "Czyste Mazury" z siedzibą w Mrągowie.    czytaj>>

Uchwała Nr XXXIX/295/2006 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 4 sierpnia 2006r. w sprawie zmiany ustalonego podziału Gminy Mikołajki na obwody głosowania.    czytaj>>

Uchwała Nr XXXIX/294/2006 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 4 sierpnia 2006r. w sprawie zmiany ustalonego podziału Gminy Mikołajki na okręgi wyborcze.    czytaj>>

Uchwała Nr XXXIX/293/2006 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 4 sierpnia 2006r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr XVI/82/2004 w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Mikołajki na lata 2004 - 2013.    czytaj>>

Uchwała Nr XXXIX/292/2006 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 4 sierpnia 2006r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr XVI/82/2004 w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Mikołajki na lata 2004 - 2013.    czytaj>>

Uchwała Nr XXXIX/291/2006 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 4 sierpnia 2006r. w sprawie Planu Rozwoju Wsi Stare Sady na lata 2006 - 2013.    czytaj>>

Uchwała Nr XXXIX/290/2006 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 4 sierpnia 2006r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2006 rok.    czytaj>>


Uchwała Nr XXXVIII/289/2006 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 14 czerwca 2006r. w sprawie  wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Mikołajki a osobą fizyczną.    czytaj>>

Uchwała Nr XXXVIII/288/2006 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 14 czerwca 2006r. w sprawie  Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Mikołajki.    czytaj>>

Uchwała Nr XXXVIII/287/2006 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 14 czerwca 2006r. w sprawie  wydzierżawienia w formie bezprzetargowej na okres 11 lat, nieruchomości zabudowanej, oznaczonej nr geod. 44/67 o pow. 43 m², znajdującej się w Mikołajkach przy ul. Mrągowskiej 9.    czytaj>>

Uchwała Nr XXXVIII/286/2006 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 14 czerwca 2006r. w sprawie  wydzierżawienia w formie bezprzetargowej, na okres 10 lat działki oznaczonej nr geod. 491/8 o pow. 974 m2, znajdującej się w Mikołajkach przy ul. Króla Sielaw.    czytaj>>

Uchwała Nr XXXVIII/285/2006 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 14 czerwca 2006r. w sprawie  wydzierżawienia w formie bezprzetargowej, na okres 11 lat działki oznaczonej nr geod. 64/16 o pow. 3 2965 m2, znajdującej się w Mikołajkach przy Alei Spacerowej.    czytaj>>

Uchwała Nr XXXVIII/284/2006 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 14 czerwca 2006r. w sprawie  wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Mikołajki a osobą fizyczną.    czytaj>>

Uchwała Nr XXXVIII/283/2006 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 14 czerwca 2006r. w sprawie  sprzedaży w formie przetargu nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr geod. 62/2, o pow. 1590 m2, położonej w Woźnicach, gmina Mikołajki.    czytaj>>

Uchwała Nr XXXVIII/282/2006 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 14 czerwca 2006r. w sprawie  sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej, oznaczonej nr geod. 346/11 o pow. 452 m², położonej w Mikołajkach przy ul. Złotych Kłosów 14.    czytaj>>

Uchwała Nr XXXVIII/281/2006 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 14 czerwca 2006r. w sprawie  skargi wniesionej przez Pana Wojciecha Podkowę w imieniu Przedsiębiorstwa Budowlano - Handlowo - Turystycznego "SIKOM" Sp. z o.o. z siedzibą w Starych Sadach 4B na działalność Burmistrza Miasta Mikołajki.    czytaj>>

Uchwała Nr XXXVIII/280/2006 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 14 czerwca 2006r. w sprawie  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 5/4 nad jeziorem Tałtowisko, obręb Tałty, gmina Mikołajki.    czytaj>>

Uchwała Nr XXXVIII/279/2006 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 14 czerwca 2006r. w sprawie  zmian w budżecie miasta i gminy na 2006 rok.    czytaj>>


Uchwała Nr XXXVII/278/2006 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie  powołania Sekretarza Gminy.    czytaj>>

Uchwała Nr XXXVII/277/2006 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie  zmiany uchwały Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr XVI/82/2004 w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Mikołajki na lata 2004 - 2013.    czytaj>>

Uchwała Nr XXXVII/276/2006 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie  wydzierżawienia w formie bezprzetargowej, działki oznaczonej nr geod. 170 o pow. 1372 m², położonej w Mikołajkach przy ul. Kolejowej.    czytaj>>

Uchwała Nr XXXVII/275/2006 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie  sprzedaży w formie przetargu nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geod. 5/10, o pow. 2472 m², położonej w Mikołajkach przy ul. Mrągowskiej.    czytaj>>

Uchwała Nr XXXVII/274/2006 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie  sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej, oznaczonej nr geod. 346/11 o pow. 452 m², położonej w Mikołajkach przy ul. Złotych Kłosów 14.    czytaj>>

Uchwała Nr XXXVII/273/2006 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie  sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej, oznaczonej nr geod. 196/4 o pow. 140 m², położonej w Mikołajkach przy ul. 3-go Maja 9.    czytaj>>

Uchwała Nr XXXVII/272/2006 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie  sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr geod. 301/2 o pow. 324 m², położonej w Mikołajkach przy ul. Ogrodowej.    czytaj>>

Uchwała Nr XXXVII/271/2006 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie  sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej, oznaczonej nr geod. 207/14 o pow. 390 m², położonej w Mikołajkach przy ul. Orzyszowej 7.    czytaj>>

Uchwała Nr XXXVII/270/2006 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie  uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Mikołajki".     czytaj>>

Uchwała Nr XXXVII/269/2006 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie  przyjęcia "Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Mikołajki na lata 2006 - 2013".     czytaj>>

Uchwała Nr XXXVII/268/2006 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie  określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, trybu ich pobierania oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat.     czytaj>>

Uchwała Nr XXXVII/267/2006 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie  zmian w budżecie miasta i gminy na 2006 rok.     czytaj>>

Uchwała Nr XXXVII/266/2006 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie  udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Mikołajki.     czytaj>>


Uchwała Nr XXXVI/265/2006 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 31 marca 2006r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/33/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m² pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.      czytaj>>

Uchwała Nr XXXVI/264/2006 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 31 marca 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Mikołajki a osobą fizyczną.      czytaj>>

Uchwała Nr XXXVI/263/2006 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 31 marca 2006r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działek o nr ewidencyjnym 39/12 i 48 we wsi Stare Sady, Gmina Mikołajki, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr VI/50/2001 z dnia 12 czerwca 2001 roku.      czytaj>>

Uchwała Nr XXXVI/262/2006 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 31 marca 2006r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Mikołajki oraz wykazu i zasad udzielania i obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.      czytaj>>

Uchwała Nr XXXVI/261/2006 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 31 marca 2006r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2006 rok.      czytaj>>


Uchwała Nr XXXV/260/2006 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 20 lutego 2006r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr geod. 386/20 o pow. 597 m2, położonej w Mikołajkach przy ul. W. Prusa.      czytaj>>

Uchwała Nr XXXV/259/2006 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 20 lutego 2006r. w sprawie  sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr geod. 386/20 o pow. 597 m2, położonej w Mikołajkach przy ul. W. Prusa.     czytaj>>

Uchwała Nr XXXV/258/2006 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 20 lutego 2006r. w sprawie  sprzedaży w formie przetargu nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr geod. 176 o pow. 2430 m2, położonej w Zełwągach, Gmina Mikołajki.   czytaj>>

Uchwała Nr XXXV/257/2006 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 20 lutego 2006r. w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej, na okres 10 lat, nieruchomości oznaczonej nr geod. 73/2 o pow. 875 m2, położonej na terenie Zespołu Szkół w Baranowie.    czytaj>>

Uchwała Nr XXXV/256/2006 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 20 lutego 2006r. w sprawie nabycia od osoby prawnej nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie Gminy Mikołajki, służących wykonywaniu zadań własnych gminy.    czytaj>>

Uchwała Nr XXXV/255/2006 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 20 lutego 2006r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działek o nr ewidencyjnym 39/12 i 48 we wsi Stare Sady, Gmina Mikołajki, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr VI/50/2001 z dnia 12 czerwca 2001 roku.   czytaj>>

Uchwała Nr XXXV/254/2006 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 20 lutego 2006r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Mikołajki.  czytaj>>

Uchwała Nr XXXV/253/2006 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 20 lutego 2006r. w sprawie  skargi wniesionej przez Pana Piotra Skola na działalność Prezesa Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mikołajkach.  czytaj>>

Uchwała Nr XXXV/252/2006 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 20 lutego 2006r. w sprawie skargi wniesionej przez Pana Piotra Skola na działalność Burmistrza Miasta Mikołajki.  czytaj>>

Uchwała Nr XXXV/251/2006 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 20 lutego 2006r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Mikołajkach nr XIX/113/2004 w sprawie Programu Rewitalizacji Miasta Mikołajki na lata 2004 - 2013.   czytaj>>

Uchwała Nr XXXV/250/2006 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 20 lutego 2006r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.   czytaj>>

Uchwała Nr XXXV/249/2006 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 20 lutego 2006r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2005.   czytaj>>

Uchwała Nr XXXV/248/2006 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 20 lutego 2006r. w sprawie częściowej zmiany uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.    czytaj>>

Uchwała Nr XXXV/247/2006 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 20 lutego 2006r. w sprawie częściowej zmiany uchwały w sprawie uchwalenia opłaty miejscowej.    czytaj>>

Uchwała Nr XXXV/246/2006 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 20 lutego 2006r. w sprawie  przekazania darowizny w postaci rzeczowej.   czytaj>>

Uchwała Nr XXXV/245/2006 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 20 lutego 2006r. w sprawie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu "Modernizacja budynku szkoły w Zełwągach funkcjonującej jako świetlica i wiejski ośrodek kultury" w ramach Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz
rozwój obszarów wiejskich 2004-2006".    czytaj>>

Uchwała Nr XXXV/244/2006 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 20 lutego 2006r. w sprawie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu "Remont budynku szkoły w Tałtach - przystosowanie do pełnienia funkcji świetlicy socjoterapeutycznej, wiejskiej oraz wiejskiego ośrodka edukacyjno - kulturalnego" w ramach Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006".    czytaj>>

Uchwała Nr XXXV/243/2006 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 20 lutego 2006r. w sprawie  zmian w budżecie miasta i gminy na 2006 rok.    czytaj>>


 

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (087) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
Osoba odpowiedzialna za treść: Hubert Lubba
Data modyfikacji: 2006/09/07

  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc