strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Inne
 Obywatel w Urzędzie
 Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne 
 Jednostki pomocnicze 
 Rejestry i ewidencje 
 Podatki i opłaty 
 Gospodarka komunalna 
 Kierunki inwestycji 
 Majątek Gminy 
 Oświadczenia majątkowe
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian
strona główna > uchwały rady

 

Wyciąg z Regulaminu Rady Miejskiej  - rozdział V - Uchwały Rady Miejskiej czytaj>>

 


Uchwała Nr XVI/82/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 10 lipca 2004r. w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Mikołajki na lata 2004 – 2013.   czytaj>>


Uchwała Nr XV/81/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr geod. 70/5 o pow. 39 m2, położonej w obrębie Inulec.   czytaj>>

Uchwała Nr XV/80/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie zasad przyznawania, rozliczania i kontroli dotacji udzielonych na realizację zadań gminy nieokreślonych przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku.   czytaj>>

Uchwała Nr XV/79/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie programu współpracy organów Gminy Mikołajki z organizacjami pozarządowymi, nie będącymi jednostkami sektora finansów publicznych i nie działającymi w celu osiągnięcia zysku.   czytaj>>

Uchwała Nr XV/78/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie zasad wnoszenia udziałów i akcji przez Burmistrza Miasta Mikołajki.   czytaj>>

Uchwała Nr XV/77/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie zmian  w  budżecie  miasta i gminy  na  2004r.   czytaj>>

Uchwała Nr XV/76/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na projekty dotyczące rozbudowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej.   czytaj>>

Uchwała Nr XV/75/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy  na 2004r.   czytaj>>

Uchwała Nr XV/74/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na termomodernizację Szkół w Woźnicach i Baranowie oraz Przedszkola Samorządowego.   czytaj>>

Uchwała Nr XV/73/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie zmian  w  budżecie  miasta i gminy  na  2004r.   czytaj>>

Uchwała Nr XV/72/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na termomodernizację i wymianę instalacji grzewczej w budynku Szkoły Podstawowej w Olszewie.   czytaj>>

Uchwała Nr XV/71/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie zmian  w  budżecie  miasta i gminy  na  2004 rok. czytaj>>


Uchwała Nr XIV/70/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 04 czerwca 2004r. w sprawie realizacji inwestycji wspólnej. czytaj>>

Uchwała Nr XIV/69/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 04 czerwca 2004r. w sprawie realizacji inwestycji wspólnej. czytaj>>

Uchwała Nr XIV/68/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 04 czerwca 2004r. w sprawie Programu Rozwoju Infrastruktury Lokalnej Sieci Dróg w Gminie Mikołajki na lata 2004 – 2015. czytaj>>

Uchwała Nr XIV/67/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 04 czerwca 2004r. w sprawie nabycia od osoby prawnej nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Dybowskiej w Mikołajkach. czytaj>>

Uchwała Nr XIV/66/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 04 czerwca 2004r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej  nr geod. 268/5 o pow. 992 m2, położonej przy ul. Krótkiej w Mikołajkach. czytaj>>

Uchwała Nr XIV/65/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 04 czerwca 2004r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej  nr geod. 93/4 o pow. 900 m2, położonej w obrębie Inulec. czytaj>>

Uchwała Nr XIV/64/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 04 czerwca 2004r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej  nr geod. 84/68 o pow. 343 m2, położonej przy ul. Warszawskiej w Mikołajkach. czytaj>>

Uchwała Nr XIV/63/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 04 czerwca 2004r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej  nr geod. 290/21 o pow. 50 m2, położonej przy ul. Ks. J. Popiełuszki w Mikołajkach. czytaj>>

Uchwała Nr XIV/62/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 04 czerwca 2004r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej  nr geod. 290/20 o pow. 50 m2, położonej przy ul. Ks. J. Popiełuszki w Mikołajkach. czytaj>>

Uchwała Nr XIV/61/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 04 czerwca 2004r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej  nr geod. 290/19 o pow. 50 m2, położonej przy ul. Ks. J. Popiełuszki w Mikołajkach. czytaj>>

Uchwała Nr XIV/60/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 04 czerwca 2004r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej  nr geod. 290/18 o pow. 50 m², położonej przy ul. Ks. J. Popiełuszki w Mikołajkach czytaj>>

Uchwała Nr XIV/59/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 04 czerwca 2004r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej  nr geod. 290/17 o pow. 44 m², położonej przy ul. Ks. J. Popiełuszki w Mikołajkach. czytaj>>

Uchwała Nr XIV/58/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 04 czerwca 2004r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej  nr geod. 5/9 o pow. 424 m², położonej przy ul. Mrągowskiej w Mikołajkach. czytaj>>

Uchwała Nr XIV/57/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 04 czerwca 2004r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej, oznaczonej  nr geod. 207/20 o pow. 369 m², położonej przy Placu Wolności 4 w Mikołajkach. czytaj>>

Uchwała Nr XIV/56/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 04 czerwca 2004r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej, oznaczonej  nr geod. 207/20 o pow. 369 m², położonej przy Placu Wolności 4 w Mikołajkach. czytaj>>

Uchwała Nr XIV/55/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 04 czerwca 2004r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Baranowie.  czytaj>>

Uchwała Nr XIV/54/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 04 czerwca 2004r. w sprawie częściowej zmiany uchwały Rady Miejskiej w Mikołajkach w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności samorządowych jednostek z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych.  czytaj>>

Uchwała Nr XIV/53/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 04 czerwca 2004r. w sprawie środków specjalnych  w jednostce  budżetowej  czytaj>>

Uchwała Nr XIV/52/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 04 czerwca 2004r. w sprawie środków specjalnych  w jednostce  budżetowej  czytaj>>

Uchwała Nr XIV/51/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 04 czerwca 2004r. w sprawie zmian  w  budżecie  miasta i gminy  na  2004 rok.  czytaj>>

 


Uchwała Nr XIII/50/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w formie przetargu nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr geod. 365/67 o pow. 1791 m², położonej przy ul. Łabędzia w Mikołajkach.   czytaj>>

Uchwała Nr XIII/49/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości zabudowanej, oznaczonej nr geod. cz. dz. 40/13 o pow. 144 m², położonej przy ul. Mrągowskiej w Mikołajkach.   czytaj>>

Uchwała Nr XIII/48/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr geod. cz. dz. 59/8 o pow. 450 m², położonej przy ul. Okrężnej w Mikołajkach.   czytaj>>

Uchwała Nr XIII/47/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr geod. cz. dz. 163/4 o pow. 2100 m², położonej przy ul. Kolejowej w Mikołajkach.   czytaj>>

Uchwała Nr XIII/46/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr geod. 365/72 o pow. 366 m², położonej przy ul. Orlej w Mikołajkach.   czytaj>>

Uchwała Nr XIII/45/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr geod. 44/65 o pow. 111 m², położonej w obrębie miasta Mikołajki.   czytaj>>

Uchwała Nr XIII/44/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr geod. 189/1 o pow. 1300 m², położonej w obrębie Woźnice.   czytaj>>

Uchwała Nr XIII/43/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr geod. 386/16 o pow. 298 m², położonej w Mikołajkach przy ul. W. Prusa.   czytaj>>

Uchwała Nr XIII/42/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych nr geod. 333/2 o pow. 220m²  i nr 333/3 o pow. 318m², położonych przy ul. Kościuszki w Mikołajkach.   czytaj>>

Uchwała Nr XIII/41/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej, oznaczonej nr geod. 202/23 o pow. 270 m², położonej przy Pl. Wolności 11 w Mikołajkach.   czytaj>>

Uchwała Nr XIII/40/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr geod. 337/3 o pow. 626 m², położonej przy ul. Kościuszki w Mikołajkach.   czytaj>>

Uchwała Nr XIII/39/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr geod. 339/1 o pow. 634 m², położonej przy ul. Kościuszki w Mikołajkach.  czytaj>>

Uchwała Nr XIII/38/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowych, oznaczonych nr geod. 335/3 i 335/5 o pow. łącznej 405 m², położonych przy ul. Kościuszki w Mikołajkach. czytaj>>

Uchwała Nr XIII/37/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej, oznaczonej  nr geod. 207/20 o pow. 369 m², położonej przy Placu Wolności 4 w Mikołajkach. czytaj>>

Uchwała Nr XIII/36/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, oznaczonej  nr geod. 365/71 o pow. 312 m², położonej przy ul. Orlej w Mikołajkach.  czytaj>>

Uchwała Nr XIII/35/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu korzystania z boisk sportowych na terenie Gminy Mikołajki”.   czytaj>>

Uchwała Nr XIII/34/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z gminnego obiektu użytkowania publicznego –„Hala Sportowa Mikołajki ” przy ul . Łabędzia 1 w Mikołajkach. czytaj>>

Uchwała Nr XIII/33/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m²  pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. czytaj>>

Uchwała Nr XIII/32/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie realizacji inwestycji wspólnej dla Regionu Wielkich Jezior Mazurskich.  czytaj>>

Uchwała Nr XIII/31/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie włączenia do Zespołu Oświatowego w Mikołajkach Gimnazjum Publicznego. czytaj>>

Uchwała Nr XIII/30/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Mikołajki na lata 2004 – 2015. czytaj>>

Uchwała Nr XIII/29/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie opinii dokumentacji do IV Rewizji Planu Urządzania Lasu. czytaj>>

Uchwała Nr XIII/28/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie wyboru  banku  do  obsługi  budżetu  Gminy. czytaj>>

Uchwała Nr XIII/27/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie zmian  w  budżecie  miasta i gminy  na  2004 rok. czytaj>>  załącznik nr 1 >>

Uchwała Nr XIII/26/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Mikołajki. czytaj>>


Uchwała Nr XII/25/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 25 marca 2004r. w sprawie nabycia od osoby prawnej nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Dybowskiej w Mikołajkach czytaj>>

Uchwała Nr XII/24/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 25 marca 2004r. w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa  czytaj>>

Uchwała Nr XII/23/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 25 marca 2004r. w sprawie przekazania w użyczenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Woźnicach nieruchomości zabudowanej   czytaj>>

Uchwała Nr XII/22/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 25 marca 2004r. w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej nieruchomości rolnych, oznaczonych nr geod. 372 i 520/5, położonych w obrębie miasta Mikołajki   czytaj>>

Uchwała Nr XII/21/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 25 marca 2004r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr geod. 349/38 o pow. 24 m², położonej przy ul. Ptasiej w Mikołajkach  czytaj>>

Uchwała Nr XII/20/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 25 marca 2004r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr geod. 73/2 o pow. 0,30 ha, położonej w obrębie Cudnochy gm. Mikołajki  czytaj>>

Uchwała Nr XII/19/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 25 marca 2004r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr geod. 78/1 o pow. 5100 m², położonej w obrębie Inulec  czytaj>>

Uchwała Nr XII/18/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 25 marca 2004r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr geod. 67/2 o pow. 7300 m², położonej w obrębie Inulec  czytaj>>

Uchwała Nr XII/17/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 25 marca 2004r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr geod. 365/69 o pow. 321 m², położonej przy ul. Czaplej w Mikołajkach  czytaj>>

Uchwała Nr XII/16/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 25 marca 2004r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej, oznaczonej nr geod. 15/1 o pow. 2200 m², położonej w obrębie Woźnice  czytaj>>

Uchwała Nr XII/15/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 25 marca 2004r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej  czytaj>>

Uchwała Nr XII/14/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 25 marca 2004r. w sprawie przyjęcia zmian do statutu Związku Gmin „Czyste Mazury”  czytaj>>

Uchwała Nr XII/13/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 25 marca 2004r. w sprawie skargi wniesionej przez Pana Edmunda Kotulskiego na działalność Burmistrza Miasta Mikołajki  czytaj>>

Uchwała Nr XII/12/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 25 marca 2004r. w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń placówek oświatowych, kulturalnych i sportowych, sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Burmistrzowi Miasta Mikołajki uprawnienia o stosowaniu ich wysokości  czytaj>>

Uchwała Nr XII/11/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 25 marca 2004r. w sprawie obniżenia wskaźników procentowych wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu lub wydatków faktycznych ponoszonych na zajmowany lokal stanowiący podstawę udzielenia dodatku mieszkaniowego  czytaj>>

Uchwała Nr XII/10/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 25 marca 2004r. w sprawie zasad pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach stanowiących własność Gminy Mikołajki w obrębie miasta Mikołajki (płatna strefa parkowania)  czytaj>>

Uchwała Nr XII/9/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 25 marca 2004r. w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu obwoźnego środkami spożywczymi na terenie Gminy Mikołajki poza targowiskiem miejskim  czytaj>>

Uchwała Nr XII/8/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 25 marca 2004r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Mikołajki na rok 2004  czytaj>>

Uchwała Nr XII/7/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 25 marca 2004r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2003  czytaj>>

Uchwała Nr XII/6/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 25 marca 2004r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Szkół w Baranowie   czytaj>>

Uchwała Nr XII/5/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 25 marca 2004r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Nr II/23/99 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 13 marca 1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum Publicznego w Mikołajkach  czytaj>>

Uchwała Nr XII/4/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 25 marca 2004r. w sprawie wprowadzenia zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach i na określonych obszarach Gminy Mikołajki  czytaj>>

Uchwała Nr XII/3/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 25 marca 2004r. w sprawie wyrażenia opinii na temat  projektu „Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Mrągowskiego”   czytaj>>

Uchwała Nr XII/2/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 25 marca 2004r. w sprawie zmian  w  budżecie  miasta i gminy  na  2004 rok.  czytaj>>

Uchwała Nr XI/1/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 11 marca 2004r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie projektowanych obszarów specjalnej ochrony (OSO) i specjalnych obszarów ochrony (SOO), wyznaczonych w ramach programu Natura 2000 zmiany Statutu Gminy Mikołajki czytaj>>


Uchwała Nr VIII/113/2003 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 10 października 2003r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mikołajki czytaj>>

Uchwała Nr VII/98/2003 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 sierpnia 2003r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mikołajki czytaj>>

Uchwała Nr VI/79/2003 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 05 czerwca 2003r. w sprawie zmiany fragmentu  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mikołajki czytaj>>

Uchwała Nr V/68/2003 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie częściowej zmiany uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata czytaj>>

Uchwała Nr V/67/2003 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mikołajki na lata 2003 – 2007” czytaj>>

Uchwała Nr V/66/2003 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mikołajki czytaj>>

Uchwała Nr V/65/2003 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych czytaj>>

Uchwała Nr V/63/2003 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania. czytaj>>

Uchwała Nr V/61/2003 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie dokonania zmiany granic administracyjnych Gminy Mikołajki. czytaj>>

Uchwała Nr V/60/2003 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie zmiany urzędowej nazwy miejscowości w Gminie Mikołajki. czytaj>>

Uchwała Nr V/58/2003 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie określenia formy organizacyjno-prawnej Centrum Kultury i Sportu „Kłobuk” w Mikołajkach. czytaj>>

Uchwała Nr V/57/2003 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy hotelowej w cz. m. Mikołajki. czytaj>>

Uchwała Nr V/56/2003 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy hotelowej w cz. m. Mikołajki. czytaj>>

Uchwała Nr V/52/2003 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Mikołajki. czytaj>>

Uchwała Nr IV/51/2003 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 21 lutego 2003r. w sprawie użyczenia części nieruchomości oznaczonych nr geod. 427/15 i 204, położonych na terenie miasta Mikołajki. czytaj>>

Uchwała Nr IV/50/2003 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 21 lutego 2003r. w sprawie „Przystąpienia do opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowę Oczyszczalni Ścieków w Mikołajkach oraz budowę kolektorów sanitarnych”. czytaj>>

Uchwała Nr IV/49/2003 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 21 lutego 2003r. w sprawie nabycia od osoby prawnej nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie Grabówka. czytaj>>

Uchwała Nr IV/48/2003 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 21 lutego 2003r. w sprawie nabycia od osoby prawnej nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie Tałty. czytaj>>

Uchwała Nr IV/47/2003 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 21 lutego 2003r. w sprawie nabycia od osoby prawnej nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie Lubiewo. czytaj>>

Uchwała Nr IV/46/2003 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 21 lutego 2003r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr geod. 427/17 o pow. 322 m2, położonej w obrębie miasta Mikołajki. czytaj>>

Uchwała Nr IV/45/2003 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 21 lutego 2003r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr geod. 365/64 o pow. 601 m2, położonej w obrębie miasta Mikołajki. czytaj>>

Uchwała Nr IV/44/2003 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 21 lutego 2003r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej o nr geod. 198/14 o pow. 40 m2, położonej w obrębie miasta Mikołajki. czytaj>>  

Uchwała Nr IV/43/2003 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 21 lutego 2003r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej  nr geod. 365/63 o pow. 302 m2, położonej w obrębie miasta Mikołajki. czytaj>>  

Uchwała Nr IV/42/2003 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 21 lutego 2003r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej o nr geod. 386/3 o pow. 228 m2, położonej w Mikołajkach przy ulicy Wawrzyńca Prusa 1, opisanej w KW 10019. czytaj>>  

Uchwała Nr IV/41/2003 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 21 lutego 2003r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr geod. 22/8 o pow. 8800 m2, położonej w obrębie Olszewo. czytaj>>  

Uchwała Nr IV/40/2003 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 21 lutego 2003r. w sprawie przekazania na rzecz Samodzielnego Koła Nr 93 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Mikołajkach mienia komunalnego. czytaj>>

Uchwała Nr IV/39/2003 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 21 lutego 2003r. w sprawie nadania statutów sołectwom.  czytaj>>

Uchwała Nr IV/38/2003 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 21 lutego 2003r. w sprawie dokonania podziału Sołectwa Sady i utworzenia Sołectwa Nowe Sady. czytaj>>

Uchwała Nr IV/36/2003 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 21 lutego 2003r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003. czytaj>>

Uchwała Nr IV/35/2003 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 21 lutego 2003r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji  Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2002. czytaj>>

Uchwała Nr IV/34/2003 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 21 lutego 2003r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mikołajki. czytaj>>

Uchwała Nr IV/33/2003 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 21 lutego 2003r. w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Mikołajkach właściwego do zlecania podróży służbowej Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Mikołajkach. czytaj>>

Uchwała Nr IV/32/2003 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 21 lutego 2003r. w sprawie przyznania Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Mikołajkach prawa wykonywania w imieniu Rady Miejskiej niektórych czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Burmistrza Miasta. czytaj>>

Uchwała Nr IV/27/2003 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 21 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mikołajki. czytaj>>

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (087) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
Osoba odpowiedzialna za treść: Hubert Lubba
Data modyfikacji: 2004/07/17

  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc