strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Inne
 Obywatel w Urzędzie
 Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne 
 Jednostki pomocnicze 
 Rejestry i ewidencje 
 Podatki i opłaty 
 Gospodarka komunalna 
 Kierunki inwestycji 
 Majątek Gminy 
 Oświadczenia majątkowe
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian
strona główna > komisje rady miejskiej > komisja rewizyjna
 

1/ Antoni Rakus - przewodniczący

2/ Zbigniew Bałazy - członek

3/ Piotr Niedbała  - członek

4/ Bolesław Szymczyk - członek

5/ Wiesław Witkowski - członek

6/ Longin Kuźmicki - członek

 

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2003 rok

1.     Zaopiniowanie wykonania budżetu miasta i gminy za 2002 rok i ustalenie wniosku do Rady Miejskiej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta.

2.     Kontrola prawidłowości realizacji budżetu miasta i gminy za I półrocze 2003 roku.

3.     Kontrola całokształtu działalności Burmistrza Miasta oraz gminnych jednostek organizacyjnych.

4.     Podejmowanie działań kontrolnych na wniosek członków Komisji Rewizyjnej, Burmistrza Miasta, Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Rady Miejskiej.

5.     Opiniowanie projektu budżetu na 2004 rok.

6.     Analiza skarg i wniosków mieszkańców gminy.

7.     Kontrola przeprowadzanych przetargów.

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (087) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
Osoba odpowiedzialna za treść: Hubert Lubba
Data modyfikacji: 2003/05/19

  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc