strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Inne
 Obywatel w Urzędzie
 Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne 
 Jednostki pomocnicze 
 Rejestry i ewidencje 
 Podatki i opłaty 
 Gospodarka komunalna 
 Kierunki inwestycji 
 Majątek Gminy 
 Oświadczenia majątkowe
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian
strona główna>inne>redakcja biuletynu

  

R e d a k c j a   B i u l e t y n u

nadzór merytoryczny

  • Zbigniew Szymanek, Sekretarz Gminy w Mikołajkach,
    I piętro, pok. nr 102, tel. 42 19 050

sprawy związane ze zbywaniem (sprzedaż, użytkowanie wieczyste, wydzierżawianie) nieruchomości stanowiących własność gminy

  • Halina Hanasz, I piętro, pok. nr 101, tel. 42 19 051

sprawy związane z działalnością Rady Miejskiej

  • Magdalena Tercjak, I piętro, pok. nr 109, tel. 42 19 054

sprawy z zakresu prowadzenia i aktualizacja rejestru wyborców.
sprawy z zakresu ewidencji ludności (meldunki)

  • Krystyna Grabowska, parter, pok. nr 5, tel. 42 19 063

sprawy związane z wydawaniem dokumentów tożsamości (dowody osobiste),
sprawy z zakresu USC

  • Ewa Jędrzejewska, parter, pok. nr 1, tel. 42 19 061

sprawy związane z działalnością gospodarczą

  • Barbara Kuźmicka-Rogala, parter, pok. nr 5, tel. 42 19 063

techniczna obsługa biuletynu

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (087) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
Osoba odpowiedzialna za treść: Hubert Lubba
Data modyfikacji: 2003/04/27

  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc