strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki   serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Inne
  Obywatel w Urzędzie
  Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne 
 Jednostki pomocnicze 
 Rejestry i ewidencje 
 Podatki i opłaty 
 Gospodarka komunalna 
 Kierunki inwestycji 
 Majątek Gminy 
 Oświadczenia majątkowe
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian
strona główna > przetargi > wyniki postępowania
 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

znak sprawy; SIZP 341/25/05

05.12.2005

Dotyczy rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na "Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Mikołajki - zadanie nr 4"

Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl/przetargi.htm, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl,
Działając na podstawie artykułu 92 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, zawiadamiamy że została wybrana jako najkorzystniejsza oferta: Z.P.U.H. Witold Śliwiński, Zełwągi 6, 11-730 Mikołajki. Cena jednostkowa godziny pracy sprzętu: 101,65 zł brutto.


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

znak sprawy; SIZP 341/25/05

05.12.2005

Dotyczy rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na "Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Mikołajki - zadanie nr 3"

Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl/przetargi.htm, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl,
Działając na podstawie artykułu 92 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, zawiadamiamy że została wybrana jako najkorzystniejsza oferta: Usługi Przewozowo-Transportowe, Andrzej Reszka, Prawdowo 28, 11-730 Mikołajki. Cena jednostkowa godziny pracy sprzętu: 80,25 zł brutto.


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

znak sprawy; SIZP 341/25/05

05.12.2005

Dotyczy rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na "Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Mikołajki - zadanie nr 1"

Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl/przetargi.htm, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl,
Działając na podstawie artykułu 92 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, zawiadamiamy że została wybrana jako najkorzystniejsza oferta: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne "Beton-Bruk" s.c., Grabek 3, 11-730 Mikołajki. Cena jednostkowa godziny pracy sprzętu: 81,32 zł brutto.


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

znak sprawy; SIZP 341/23/05

02.11.2005

Dotyczy rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na "Całoroczne oczyszczanie ulic, placów, kładki, schodów, chodników, zieleńców i parków na terenie miasta Mikołajki"

Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl/przetargi.htm, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl,
Działając na podstawie artykułu 92 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, zawiadamiamy że została wybrana jako najkorzystniejsza oferta: Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o., 11-730 Mikołajki, ul. Warszawska 32. Miesieczna wartość zamówienia: 19.595,59zł, roczna wartość zamówienia: 235.147,08zł


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

znak sprawy; SIZP 341/22/05

03.10.2005

Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl/przetargi.htm, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl,
Działając na podstawie artykułu 92 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, zawiadamiamy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawę oleju opałowego do kotłowni lokalnych Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Baranowie, Szkoły Podstawowej w Woźnicach oraz Szkoły Podstawowej w Olszewie" Kod CPV: 23122100-9 została wybrana najkorzystniejsza oferta: SETON Spółka Jawna, K.Cichocki, R. Matusiewicz, Nowa Wieś Ełcka 9B, 19-300 Ełk. Wartość zamówienia brutto: 87 850,00 złotych (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100).


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

znak sprawy; SIZP 341/15/05

09.09.2005

Dotyczy przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przepompowniami na odcinku Jora-Sady-Prawdowo ogłoszonego w BZP Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 127 z dnia 2005.06.23 POZYCJA 29753

Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl/przetargi.htm, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl,
Działając na podstawie artykułu 92 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, zawiadamiamy została wybrana jako najkorzystniejsza oferta: Konsorcjum: Budimex Dromex S.A., Stawki 40, 010040 Warszawa, Comtrans Sp. z o.o., M. Zientary Malewskiej 65, 10-310 Olsztyn. Wartość zamówienia: 5 459 479,24 złotych brutto.


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

znak sprawy; SIZP 341/21/05

23.08.2005

Dotyczy rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na "Dowożenie uczniów do szkoły podstawowej i gimnazjum publicznego w Baranowie trasą nr 3"

Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl/przetargi.htm, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl,
Działając na podstawie artykułu 92 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, zawiadamiamy że została wybrana jako najkorzystniejsza oferta: Usługi Przewozowe Autobusem Mirosław Przybyszewski, 11-730 Mikołajki, Prawdowo 54. Wartość zamówienia brutto: 59 280zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych 00/100).


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

znak sprawy; SIZP 341/20/05

23.08.2005

Dotyczy rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na "Dowożenie uczniów do szkoły podstawowej i gimnazjum publicznego w Mikołajkach trasą nr 2"

Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl/przetargi.htm, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl,
Działając na podstawie artykułu 92 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, zawiadamiamy że została wybrana jako najkorzystniejsza oferta: Usługi Przewozowe Autobusem Czesław Parzych, 11-730 Mikołajki, Olszewo 7. Wartość zamówienia brutto: 25 840 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy osiemset czterdzieści złotych 00/100).


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

znak sprawy; SIZP 341/19/05

23.08.2005

Dotyczy rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na "Dowożenie uczniów do szkoły podstawowej i gimnazjum publicznego w Mikołajkach trasą nr 1"

Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl/przetargi.htm, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl,
Działając na podstawie artykułu 92 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, zawiadamiamy że została wybrana jako najkorzystniejsza oferta: Usługi Przewozowe Autobusem Mirosław Przybyszewski, 11-730 Mikołajki, Prawdowo 54. Wartość zamówienia brutto: 15 960 zł (słownie: piętnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych 00/100).


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

znak sprawy; SIZP 341/17/05

23.08.2005

Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl/przetargi.htm, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl,
Działając na podstawie artykułu 92 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, zawiadamiamy, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie zapytania o cenę na dostawę koszy żelbetowych została wybrana jako najkorzystniejsza oferta: P.P.H. "UNI-ARCZ" Arkadiusz Czerwiński, 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11. Wartość dostawy: 2 700,00 zł.


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

znak sprawy; SIZP 341/16/05

19.08.2005

Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl/przetargi.htm, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl,
Działając na podstawie artykułu 92 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, informuje że przedstawiona przez: STRUKTURE Tomasz Kusznierewicz, 80-352 Gdańsk, ul. Piastowska 90A/42 oferta na realizację zadania pt.: "Wykonanie projektu technicznego tunelowego przejścia dla pieszych w nasypie kolejowym na ulicy Mragowskiej w Mikołajkach" została  wybrana jako najkorzystniejsza.


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

znak sprawy; SIZP 341/12/05

30.06.2005

Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl/przetargi.htm, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl,
Działając na podstawie artykułu 92 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, informuje że przedstawiona przez: Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych "PEKUM" Sp. z o.o. ul. Lubelska 37, 10-048 Olsztyn oferta na realizację zadania pt.: "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej z przepompowniami na odcinku Mikołajki - Tałty" została w drodze przetargu nieograniczonego ( Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 77 z dnia 2005.04.21, pozycja 17472) wybrana jako najkorzystniejsza. Wartość zamówienia: 2 674 447,68 złotych brutto


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

znak sprawy; SIZP 341/13/05

28.06.2005

Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl/przetargi.htm, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl,
Działając na podstawie artykułu 92 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, informuje że przedstawiona przez: Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe w Piszu Spółka z o.o., 12-200 Pisz, ul. Czerniewskiego 2 oferta na realizację zadania pt.: "Modernizacja 11 ulic miejskich na terenie Mikołajek oraz drogi gminnej Mikołajki (ul. Kajki) - Stawek" została w drodze przetargu nieograniczonego ( Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 91 z dnia 2005.05.10, pozycja 20887) wybrana jako najkorzystniejsza. Wartość zamówienia: 3 226 618,73 złotych brutto


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO Znak sprawy: SIZP 341/14/05

09.06.2005

Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl/przetargi.htm, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl,
informuje o wyniku postępowania na "Dostawę paliw płynnych do samochodów służbowych UMiG w Mikołajkach".

Na podstawie art. 92 ustawy prawo zamówień publicznych zawiadamiam, że w postępowaniu o zamówienie publiczne na wykonanie dostaw paliw została wybrana jako najkorzystniejsza oferta: STACON TIS Duszak Spółka Jawna, 07-420 Kadzidłowo, ul. Ogrodowa 5.


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

znak sprawy: SIZP 341/03/05

03.06.2005

Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl/przetargi.htm, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl,
Działając na podstawie artykułu 92 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, informuje że przedstawiona przez: "Przedsiębiorstwo Inżynieryjno - Budowlane HYDROBUDOWA 9", ul. Sienkiewicza 22, 60-900 Poznań oferta na realizację zadania pt.: "Rozbudowa i modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Mikołajkach" została w drodze przetargu nieograniczonego ( Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 33 z dnia 2005.02.17, pozycja 7345) wybrana jako najkorzystniejsza. Wartość zamówienia: 7 371 125,35 złotych brutto


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO Znak sprawy: SIZP 341/07/05

14.04.2005

Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl/przetargi.htm, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl,
informuje o wyniku postępowania na "Roboty instalacji wewnętrznych w budynku socjalnym przy ulicy Dybowskiej". Kod CPV: 15110000-2

Podpisano umowę z firmą:
Z.U.H. Instalator Robert Mrówka, 11-730 Mikołajki, woj. warmińsko-mazurskie, 
Cena wybranej oferty: 77.950,00zł w tym VAT. Cena najdroższej oferty: 79.927,89zł w tym VAT.


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO Znak sprawy: SIZP 341/08/05

30.03.2005

Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl/przetargi.htm, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl,
informuje o wyniku postępowania na "Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zadania: Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna na odcinku Jora - Sady - Prawdowo."

Podpisano umowę z firmą:
Fundację Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku, ul. Moniuszki 17, 11-532 Wilkasy, woj. warmińsko-mazurskie, Cena wybranej oferty: 36.600,00zł w tym VAT.

 


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO Znak sprawy: SIZP 341/07/05

30.03.2005

Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl/przetargi.htm, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl,
informuje o wyniku postępowania na "Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zadania: Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna na odcinku Mikołajki - Tałty."

Podpisano umowę z firmą:
Fundację Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku, ul. Moniuszki 17, 11-532 Wilkasy, woj. warmińsko-mazurskie, 
Cena wybranej oferty: 28.060,00zł w tym VAT.

 


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO Znak sprawy: SIZP 341/09/05

30.03.2005

Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl/przetargi.htm, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl,
informuje o wyniku postępowania na "Dostawy mięsa do stołówki szkolnej w Mikołajkach i Baranowie". Kod CPV: 15110000-2;

Podpisano umowę z firmą:
Sklep mięsny Roman Olbryś, 11-730 Mikołajki, ul. Kajki 4, woj. warmińsko-mazurskie, 
Cena wybranej oferty: 57.049,00zł w tym VAT.


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO Znak: PIZPOŚ 341/14/04

30.07.2004

Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219057, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl/przetargi.htm, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl,
informuje o wyniku postępowania na "Wymiana systemu grzewczego w szkole podstawowej w Olszewie gmina Mikołajki" (PKWiU: 45.32.1), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Wartość zamówienia przyjęta przy wszczęciu postępowania (bez VAT) EURO - 12.114,00
Złożonych ofert: 3, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 0.
Cena najtańszej oferty wyniosła 45.286,40zł brutto; najdroższej - 56.633,62zł brutto
Podpisano umowę z firmą:
Zakład Usługowo-Handlowy "INSTALATOR" Robert Mrówka, 11-730 Mikołajki, ul. Dąbrowskiego 1A, woj. warmińsko-mazurskie, 
Cena wybranej oferty: 45.286,40zł


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO Znak: PIZPOŚ 341/14/04

Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219057, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl/przetargi.htm, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl,
informuje o wyniku postępowania na "Wykonanie wykopu oraz jego zasypanie, głębokość 2 metry, długość ok. 8000 metrów przy budowie wodociągu Faszcze-Inulec gmina Mikołajki" (PKWiU: 25.21.2), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Wartość zamówienia przyjęta przy wszczęciu postępowania (bez VAT) EURO - 11.832,00
Złożonych ofert: 4, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 0.
Cena najtańszej oferty wyniosła 6,45zł brutto; najdroższej - 15,86zł brutto
Podpisano umowę z firmą:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo_Produkcyjne Beton_Bruk S.C., 11-730 Mikołajki, Grabek 3, woj. warmińsko-mazurskie, 
Cena wybranej oferty: 6,45 zł brutto za 1 metr bieżący


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO Znak: PIZPOŚ 341/13/04

Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219057, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl/przetargi.htm, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl,
informuje o wyniku postępowania na "Dostawa materiałów do budowy wodociągu Faszcze-Inulec gmina Mikołajki" (PKWiU: 25.21.2), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Wartość zamówienia przyjęta przy wszczęciu postępowania (bez VAT) EURO - 55.832,00
Złożonych ofert: 2, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 0.
Cena najtańszej oferty wyniosła 223.264,27zł brutto; najdroższej - 231.121,55zł brutto
Podpisano umowę z firmą:
MDK Przedsiębiorstwo Handlowe Mirosław Dubiński, 15-336 Białystok, ul. Kręta 7, woj. podlaskie, 
Cena wybranej oferty: 223.264,27 zł


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO Znak: PIZPOŚ 341/12/04

Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219057, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl/przetargi.htm, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl,
informuje o wyniku postępowania na "Wykonanie termomodernizacji w Przedszkola Samorządowego "PROMYCZEK" w Mikołajkach" (PKWiU: 45.32.1), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Wartość zamówienia przyjęta przy wszczęciu postępowania (bez VAT) EURO - 55.832,00
Złożonych ofert: 2, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 0.
Cena najtańszej oferty wyniosła 241.238,76zł brutto; najdroższej - 250.045,22zł brutto
Podpisano umowę z firmą:
Zakład Remontowo-Budowlany Elżbieta Ruszczyk, 11-700 Mrągowo, ul. Piotra Sobczyńskiego 23, woj. warmińsko-mazurskie, 
Cena wybranej oferty: 241.238,76zł


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO Znak: PIZPOŚ 341/9A/04

Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219057, fax 087 4219099 informuje:

Na podstawie art. 93, ust.1, pkt.4 ustawy z dnia 29. stycznia 2004roku - Prawo zamówień publicznych /Dz. U. Nr 19 poz. 177 z 09.02.2004roku/ unieważnia się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wymianę systemu grzewczego w Szkole Podstawowej w Olszewie" gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO Znak: PIZPOŚ 341/10/04

Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219057, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl/przetargi.htm, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl,
informuje o wyniku postępowania na "Wykonanie termomodernizacji w Szkole Podstawowej w Woźnicach gmina Mikołajki" (PKWiU: 45.32.1), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
Złożonych ofert: 1, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 0.
Cena najtańszej oferty wyniosła 116.074,05zł +VAT; najdroższej --
Podpisano umowę z firmą:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe "TERMOBUD" Sp. z o.o., 10-508 Olsztyn, ul. Mickiewicza 21/23, woj. warmińsko-mazurskie, 
Cena wybranej oferty: 116.074,05zł +VAT


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO Znak: PIZPOŚ 341/9/04

Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219057, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl/przetargi.htm, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl,
informuje o wyniku postępowania na "Wykonanie termomodernizacji w Szkole Podstawowej w Olszewie gmina Mikołajki" (PKWiU: 45.32.1), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
Złożonych ofert: 1, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 0.
Cena najtańszej oferty wyniosła 80.341,48zł +VAT; najdroższej --
Podpisano umowę z firmą:
Przedziębiorstwo Produkcyjno - Usługowe "TERMOBUD" Sp. z o.o., 10-508 Olsztyn, ul. Mickiewicza 21/23, woj. warmińsko-mazurskie, 
Cena wybranej oferty: 80.341,48zł + VAT


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO Znak: PIZPOŚ 341/11/04

Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219057, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl/przetargi.htm, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl,
informuje o wyniku postępowania na "Wykonanie termomodernizacji w Szkole Podstawowej w Baranowie gmina Mikołajki" (PKWiU: 45.32.1), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
Złożonych ofert: 3, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 0.
Cena najtańszej oferty wyniosła 177.538,53zł +VAT; najdroższej 219.705,82zł + VAT
Podpisano umowę z firmą:
ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY Elżbieta Ruszczyk, 11-700 Mrągowo, ul. Piotra Sobczyńskiego 2B, woj. warmińsko-mazurskie, 
Cena wybranej oferty: 177.538,53zł + VAT


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219057, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl/przetargi.htm, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl,
informuje o wyniku postępowania na Wykonywanie usług polegających na określeniu wartości rynkowej mienia komunalnego (PKWiU: 70.11.1), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
Złożonych ofert: 4, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 0.
Podpisano umowę z firmą:
"Pracownia Usług Geodezyjno-Kartograficznych Stanisław Samełko", 12-200 Pisz, ul. Rybacka 3B, woj. warmińsko-mazurskie, 
Cena (z VAT) - jak w załączniku do formularza oferty - oferta


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219057, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl/przetargi.htm, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl,
informuje o wyniku postępowania na Wykonywanie usług geodezyjnych na terenie miasta i gminy Mikołajki (PKWiU: 74.20.3), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
Złożonych ofert: 6, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 3.
Podpisano umowę z firmą:
"J i N Yacht" S.C., 11-700 Mrągowo, ul. Warszawska 7, woj. warmińsko-mazurskie, 
Cena (z VAT) - jak w załączniku do formularza oferty - str. 1  str. 2


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219057, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl/przetargi.htm, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl,
informuje o wyniku postępowania na Dostawę żywności do stołówki szkolnej w Mikołajkach (PKWiU: 15.11.1), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
Złożonych ofert: 2, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 0.
Cena najtańszej oferty wyniosła (z VAT) 28 327,00 zł, najdroższej 29 521,35 zł.
Podpisano umowę z firmą:
Sklep Mięsny Roman Olbryś, 11-730 Mikołajki, ul Kajki 4, woj. warmińsko-mazurskie, 
Cena (z VAT) - 28 327,00 zł, w tym VAT - 1982,89 zł.


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219057, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl/przetargi.htm, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl,
informuje o wyniku postępowania na wykonanie dokumentacji technicznej rurociągów kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowościach: z Prawdowa do Lubiewa - Zełwąg - Inulca - Śmietek - Baranowo - Kolonia Baranowo - Faszcze - Cudnochy (PKWiU: 74.20.3), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
Złożonych ofert: 2, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 0.
Cena najtańszej oferty wyniosła (z VAT) 59 780,00 zł, najdroższej 108 580,00 zł.
Podpisano umowę z firmą:
INEKO Pracownia Inwestycyjno Projektowa, 14-200 Iława, ul. Ostródzka 53, woj. warmińsko-mazurskie, 
Cena (z VAT) - 59 780,00 zł, w tym VAT - 10 780,00 zł.


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219057, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl/przetargi.htm, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl,
informuje o wyniku postępowania na wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy oczyszczalni ścieków w Mikołajkach (PKWiU: 71.20.3), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w BZP nr 176/2003, poz. 75692.
Złożonych ofert: 4, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 0.
Cena najtańszej oferty wyniosła (z VAT) 60 756,00 zł, najdroższej 298 900,00 zł.
Podpisano umowę z firmą:
Biuro Projektowo-Badawcze S.C. PRO-EKO, 15-668 Białystok, ul. Upalna 2/2, woj. podlaskie, pow. m. Białystok, tel. 085 6615886, fax 085 6615886.
Cena (z VAT) - 60 756,00 zł, w tym VAT - 10 956,00 zł.


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO


Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. (087) 42 19 057, fax (087) 42 19 099, www.mikolajki.pl, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl, informuje o wyniku postępowania na "Wykonanie dokumentacji technicznej rurociągów kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej Mikołajki-Tałty, Mikołajki-Woźnice, Kolonia Mikołajki-Kolonia Tałty i Prawdowo-Jora Wielka wraz z niezbędnymi przepompowniami" (PKWiU: 74.20.3), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Złożonych ofert: 2, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 0.

Podpisano umowę z firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "Proxima" Sp. z o.o., 64-800 Chodzież, ul. Młyńska 3

cena wybranej oferty: (z Vat): sto dziesięć tysięcy czterdzieści cztery zł, w tym Vat: dziewiętnaście tysięcy osiemset czterdzieści cztery zł.


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO


Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. (087) 42 19 057, fax (087) 42 19 099, www.mikolajki.pl, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl, informuje o wyniku postępowania na "Wykonanie projektów technicznych ulic: Kormoranów, Bocianiej, Czaplej, Orlej, Ogrodowej, Krótkiej, części ulicy Kościuszki, Mikołajki-Stawek, Rybackiej, Króla Sielaw, części ulicy Ptasiej, części ulicy Łabędziej w Mikołajkach" (PKWiU: 74.20.3), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Złożonych ofert: 2, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 0.

Podpisano umowę z firmą: PRI BUDMAR Mariusz Oskar Walasek, 11-500 Giżycko, ul. Traugutta 14D

cena wybranej oferty: (z Vat): osiemdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia zł, w tym Vat: czternaście tysięcy pięćset dwadzieścia zł.


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO


Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. (087) 42 19 057, fax (087) 42 19 099, www.mikolajki.pl, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl, informuje o wyniku postępowania na "Usługi w zakresie kontenerowego oczyszczania miasta Mikołajki i terenów wsi gminy Mikołajki" (PKWiU: 71.20.1), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Złożonych ofert: 2, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 0.

Podpisano umowę z firmą:
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mikołajkach, 11-730 mikołajki, ul. Warszawska 32

cena wybranej oferty:

-za wywóz nieczystości stałych z pojemników przenośnych do mechanicznego załadunku 28,35zł za 1m³ brutto,

- za wywóz nieczystości stałych składowanych w kontenerach o załadunku mechanicznym 20,81zł za 1m³ brutto,

- za dojazd i powrót wozów specjalnych do usługobiorcy przy odległości wywozowej ponad 10km 1,50zł za 1km brutto,

- za dzierżawę pojemników znormalizowanych 20,33zł za  1 sztukę miesięcznie brutto,

- za dzierżawę pojemników SM110 2,00zł brutto za 1 sztukę miesięcznie.


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO


Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. (087) 42 19 057, fax (087) 42 19 099, www.mikolajki.pl, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl, informuje o wyniku postępowania na "Dostawę oleju opałowego do kotłowni lokalnych Szkoły podstawowej i Gimnazjum w Baranowie oraz Szkoły podstawowej w Woźnicach w ilości 30000 litrów" (PKWiU: 23.20.1), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Złożonych ofert: 2, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 0.
Cena najtańszej oferty wyniosła (z VAT) 1,35 zł w temperaturze 15°C, najdroższej 1,39 zł w temperaturze rzeczywistej.
Podpisano umowę z firmą:
Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego "ALEX", 11-700 Mrągowo, ul. Mały Rynek 4 woj. warmińsko-mazurskie. Cena wybranej oferty (z Vat) 1,35 zł


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Znak sprawy: SIZP 341/3/03


Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. (087) 42 19 057, fax (087) 42 19 099, www.mikolajki.pl, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl, informuje o wyniku postępowania na "Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego wsi Górkło, Sady i Tałty" (PKWiU: 74.20.5), 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Złożonych ofert: 2, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania: 0.
Postępowanie unieważniono z powodu: (art. 27 b ust. 1 punkt 2 i 3): 

2. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia

3. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO


Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. (087) 42 19 057, fax (087) 42 19 099, www.mikolajki.pl, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl, informuje o wyniku postępowania na wykonanie termodernizacji budynków szkoły podstawowej i gimnazjum w Mikołajkach (PKWiU: 45.32.1), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w BZP nr 18/2003, poz. 7296. Złożonych ofert: 8, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 1.
Cena najtańszej oferty wyniosła (z VAT) 715 016,04 zł, najdroższej 948 616,60 zł.
Podpisano umowę z firmą:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "Termobud" Sp. z o.o., 10-508 Olsztyn, ul. Mickiewicza 21/23, woj. warmińsko-mazurskie, pow. m. Olsztyn, tel. 089 5351547, fax 089 5349694.
Cena (z VAT) - 850 357,01 zł, w tym VAT - 55 841,62 zł.

 

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (087) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
Osoba odpowiedzialna za treść: Hubert Lubba
Data modyfikacji: 2005/12/05

 
  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc