strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Inne
 Obywatel w Urzędzie
 Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne 
 Jednostki pomocnicze 
 Rejestry i ewidencje 
 Podatki i opłaty 
 Gospodarka komunalna 
 Kierunki inwestycji 
 Majątek Gminy 
 Oświadczenia majątkowe
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian
strona główna > przetargi > wyniki postępowania
 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219057, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl/przetargi.htm, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl,
informuje o wyniku postępowania na Wykonywanie usług geodezyjnych na terenie miasta i gminy Mikołajki (PKWiU: 74.20.3), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
Złożonych ofert: 6, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 3.
Podpisano umowę z firmą:
"J i N Yacht" S.C., 11-700 Mrągowo, ul. Warszawska 7, woj. warmińsko-mazurskie, 
Cena (z VAT) - jak w załączniku do formularza oferty - str. 1  str. 2


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219057, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl/przetargi.htm, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl,
informuje o wyniku postępowania na Dostawę żywności do stołówki szkolnej w Mikołajkach (PKWiU: 15.11.1), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
Złożonych ofert: 2, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 0.
Cena najtańszej oferty wyniosła (z VAT) 28 327,00 zł, najdroższej 29 521,35 zł.
Podpisano umowę z firmą:
Sklep Mięsny Roman Olbryś, 11-730 Mikołajki, ul Kajki 4, woj. warmińsko-mazurskie, 
Cena (z VAT) - 28 327,00 zł, w tym VAT - 1982,89 zł.


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219057, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl/przetargi.htm, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl,
informuje o wyniku postępowania na wykonanie dokumentacji technicznej rurociągów kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowościach: z Prawdowa do Lubiewa - Zełwąg - Inulca - Śmietek - Baranowo - Kolonia Baranowo - Faszcze - Cudnochy (PKWiU: 74.20.3), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
Złożonych ofert: 2, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 0.
Cena najtańszej oferty wyniosła (z VAT) 59 780,00 zł, najdroższej 108 580,00 zł.
Podpisano umowę z firmą:
INEKO Pracownia Inwestycyjno Projektowa, 14-200 Iława, ul. Ostródzka 53, woj. warmińsko-mazurskie, 
Cena (z VAT) - 59 780,00 zł, w tym VAT - 10 780,00 zł.


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219057, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl/przetargi.htm, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl,
informuje o wyniku postępowania na wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy oczyszczalni ścieków w Mikołajkach (PKWiU: 71.20.3), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w BZP nr 176/2003, poz. 75692.
Złożonych ofert: 4, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 0.
Cena najtańszej oferty wyniosła (z VAT) 60 756,00 zł, najdroższej 298 900,00 zł.
Podpisano umowę z firmą:
Biuro Projektowo-Badawcze S.C. PRO-EKO, 15-668 Białystok, ul. Upalna 2/2, woj. podlaskie, pow. m. Białystok, tel. 085 6615886, fax 085 6615886.
Cena (z VAT) - 60 756,00 zł, w tym VAT - 10 956,00 zł.


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO


Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. (087) 42 19 057, fax (087) 42 19 099, www.mikolajki.pl, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl, informuje o wyniku postępowania na "Wykonanie dokumentacji technicznej rurociągów kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej Mikołajki-Tałty, Mikołajki-Woźnice, Kolonia Mikołajki-Kolonia Tałty i Prawdowo-Jora Wielka wraz z niezbędnymi przepompowniami" (PKWiU: 74.20.3), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Złożonych ofert: 2, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 0.

Podpisano umowę z firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "Proxima" Sp. z o.o., 64-800 Chodzież, ul. Młyńska 3

cena wybranej oferty: (z Vat): sto dziesięć tysięcy czterdzieści cztery zł, w tym Vat: dziewiętnaście tysięcy osiemset czterdzieści cztery zł.


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO


Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. (087) 42 19 057, fax (087) 42 19 099, www.mikolajki.pl, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl, informuje o wyniku postępowania na "Wykonanie projektów technicznych ulic: Kormoranów, Bocianiej, Czaplej, Orlej, Ogrodowej, Krótkiej, części ulicy Kościuszki, Mikołajki-Stawek, Rybackiej, Króla Sielaw, części ulicy Ptasiej, części ulicy Łabędziej w Mikołajkach" (PKWiU: 74.20.3), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Złożonych ofert: 2, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 0.

Podpisano umowę z firmą: PRI BUDMAR Mariusz Oskar Walasek, 11-500 Giżycko, ul. Traugutta 14D

cena wybranej oferty: (z Vat): osiemdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia zł, w tym Vat: czternaście tysięcy pięćset dwadzieścia zł.


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO


Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. (087) 42 19 057, fax (087) 42 19 099, www.mikolajki.pl, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl, informuje o wyniku postępowania na "Usługi w zakresie kontenerowego oczyszczania miasta Mikołajki i terenów wsi gminy Mikołajki" (PKWiU: 71.20.1), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Złożonych ofert: 2, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 0.

Podpisano umowę z firmą:
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mikołajkach, 11-730 mikołajki, ul. Warszawska 32

cena wybranej oferty:

-za wywóz nieczystości stałych z pojemników przenośnych do mechanicznego załadunku 28,35zł za 1m³ brutto,

- za wywóz nieczystości stałych składowanych w kontenerach o załadunku mechanicznym 20,81zł za 1m³ brutto,

- za dojazd i powrót wozów specjalnych do usługobiorcy przy odległości wywozowej ponad 10km 1,50zł za 1km brutto,

- za dzierżawę pojemników znormalizowanych 20,33zł za  1 sztukę miesięcznie brutto,

- za dzierżawę pojemników SM110 2,00zł brutto za 1 sztukę miesięcznie.


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO


Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. (087) 42 19 057, fax (087) 42 19 099, www.mikolajki.pl, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl, informuje o wyniku postępowania na "Dostawę oleju opałowego do kotłowni lokalnych Szkoły podstawowej i Gimnazjum w Baranowie oraz Szkoły podstawowej w Woźnicach w ilości 30000 litrów" (PKWiU: 23.20.1), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Złożonych ofert: 2, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 0.
Cena najtańszej oferty wyniosła (z VAT) 1,35 zł w temperaturze 15°C, najdroższej 1,39 zł w temperaturze rzeczywistej.
Podpisano umowę z firmą:
Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego "ALEX", 11-700 Mrągowo, ul. Mały Rynek 4 woj. warmińsko-mazurskie. Cena wybranej oferty (z Vat) 1,35 zł


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Znak sprawy: SIZP 341/3/03


Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. (087) 42 19 057, fax (087) 42 19 099, www.mikolajki.pl, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl, informuje o wyniku postępowania na "Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego wsi Górkło, Sady i Tałty" (PKWiU: 74.20.5), 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Złożonych ofert: 2, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania: 0.
Postępowanie unieważniono z powodu: (art. 27 b ust. 1 punkt 2 i 3): 

2. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia

3. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO


Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. (087) 42 19 057, fax (087) 42 19 099, www.mikolajki.pl, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl, informuje o wyniku postępowania na wykonanie termodernizacji budynków szkoły podstawowej i gimnazjum w Mikołajkach (PKWiU: 45.32.1), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w BZP nr 18/2003, poz. 7296. Złożonych ofert: 8, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 1.
Cena najtańszej oferty wyniosła (z VAT) 715 016,04 zł, najdroższej 948 616,60 zł.
Podpisano umowę z firmą:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "Termobud" Sp. z o.o., 10-508 Olsztyn, ul. Mickiewicza 21/23, woj. warmińsko-mazurskie, pow. m. Olsztyn, tel. 089 5351547, fax 089 5349694.
Cena (z VAT) - 850 357,01 zł, w tym VAT - 55 841,62 zł.

 

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (087) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
Osoba odpowiedzialna za treść: Hubert Lubba
Data modyfikacji: 2004/02/25

  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc