strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Inne
 Obywatel w Urzędzie
 Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne 
 Jednostki pomocnicze 
 Rejestry i ewidencje 
 Podatki i opłaty 
 Gospodarka komunalna 
 Kierunki inwestycji 
 Majątek Gminy 
 Oświadczenia majątkowe
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian
strona główna > komisje rady miejskiej > komisja ds. Kultury, Sportu, Oświaty, Turystyki, Zdrowia i Opieki Społecznej
 

1/ Piotr Engwert - Przewodniczący

2/ Zbigniew Bałazy - Wiceprzewodniczący    

3/ Ryszard Dębowski - członek

4/ Waldemar Jabłoński - członek

5/ Andrzej Kulik - członek

6/ Zdzisław Michalak - członek

7/ Wiesław Witkowski - członek

 

Plan pracy Komisji ds. Kultury, Sportu, Oświaty, Turystyki, Zdrowia i Opieki Społecznej na 2003 rok

 

1.       Wykonywanie prac i zadań zleconych przez Radę Miejską.

2.       Podejmowanie działań wynikających z regulaminu Komisji oraz własnej inicjatywy na wniosek członków Komisji.

3.       Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – aktualne problemy.

4.       Stan oświaty na terenie gminy i perspektywy po I semestrze.

5.       Przygotowanie miasta i gminy do sezonu turystycznego.

6.       Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego 2003/2004 – stan obiektów, kadra, sytuacja finansowa. ( do 15 maja 2003 roku)

7.       Plan pracy i kierunki działalności Centrum Kultury i Sportu „Kłobuk” w Mikołajkach ( do końca I kwartału 2003 roku).

8.       Informacja o przebiegu sezonu turystycznego.

9.       Opiniowanie projektu budżetu miasta i gminy na 2004 rok.

10.  Informacja o pracy organizacji pozarządowych.

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (087) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
Osoba odpowiedzialna za treść: Hubert Lubba
Data modyfikacji: 2003/05/19

  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc