strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Inne
 Obywatel w Urzędzie
 Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne 
 Jednostki pomocnicze 
 Rejestry i ewidencje 
 Podatki i opłaty 
 Gospodarka komunalna 
 Kierunki inwestycji 
 Majątek Gminy 
 Oświadczenia majątkowe
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian
strona główna > komisje rady miejskiej > komisja ds. Ekonomiczno-Gospodarczych i Budżetu
 

1/ Wojciech Trukan  - przewodniczący

2/ Zbigniew Bałazy  - członek

3/ Kazimierz Choiński  - członek           

4/ Ryszard Dębowski  - członek

5/ Antoni Rakus - członek

6/ Bolesław Szymczyk  - członek

7/ Piotr Engwert - członek

 

Plan pracy Komisji ds. Ekonomiczno – Gospodarczych i Budżetu na 2003 rok

 

1. Opiniowanie projektu budżetu oraz jego wykonania.

2. Opiniowanie zmian w budżecie w trakcie roku budżetowego.

3. Współdziałanie z komisjami Rady według zaistniałych potrzeb.

4. Opiniowanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

5. Współpraca z osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i przygotowanie miasta i gminy do sezonu turystycznego.

6. Weryfikacja realizacji założeń strategii rozwoju gospodarczego gminy.

7. Tworzenie szans i możliwości dla rozwoju działalności gospodarczej.

8. Analiza stanu bezrobocia w Gminie Mikołajki.

9. Wykonywanie zadań zleconych przez Radę Miejską.

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (087) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
Osoba odpowiedzialna za treść: Hubert Lubba
Data modyfikacji: 2003/05/19

  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc