strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Inne
 Obywatel w Urzędzie
 Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne 
 Jednostki pomocnicze 
 Rejestry i ewidencje 
 Podatki i opłaty 
 Gospodarka komunalna 
 Kierunki inwestycji 
 Majątek Gminy 
 Oświadczenia majątkowe
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian
strona główna > komisje rady miejskiej > komisja ds. Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego
 

1/ Kazimierz Choiński  - przewodniczący

2/ Waldemar Jabłoński  - członek

3/ Piotr Niedbała - członek

4/ Zdzisław Michalak - członek

5/ Bolesław Szymczyk  - członek

 

Plan pracy  Komisji ds. Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego na rok 2003

 

1.       Informacja o stanie oznakowania, oświetlenia i stanu technicznego dróg, ulic, mostów, parkingów i placów.

2.       Analiza porządku i bezpieczeństwa p. pożarowego  na terenie gminy.

3.       Ocena funkcjonowania plażowisk, kąpielisk, pól namiotowych i oznakowania szlaków wodnych.

4.       Kontrola podmiotów gospodarczych w zakresie handlu alkoholem.

5.       Współpraca z policją, WOPR i strażą pożarną – mająca na celu podnoszenie warunków bezpieczeństwa i porządku na trenie gminy.

6.       Opiniowanie projektu budżetu miasta i gminy.

7.       Wykonywanie zadań zleconych przez Radę Miejską.

8.     Podejmowanie działań wynikających z regulaminu komisji i na wniosek członków komisji.

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (087) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
Osoba odpowiedzialna za treść: Hubert Lubba
Data modyfikacji: 2003/05/19

  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc