strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Przetargi | Kontakt | Komunikaty | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z o.o w Mikołajkach   serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
Prawo 
 Statut Spółki
 Regulamin Spółki
Inne
 Koncesje
 Opłaty 
 Przedmiot działania 
 Kierunki inwestycji 
 Majątek Spółki
 Oświadczenia majątkowe
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian

strona główna
 

Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mikołajkach

(Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.  ZLIKWIDOWANA - dane jako dane archiwalne)

 

Nazwa skrócona: ZEC Sp. z o.o.

Siedziba: miasto Mikołajki, powiat Mrągowo, województwo warmińsko-mazurskie

Adres: 11-730 Mikołajki, ul. Łabędzia 1c

REGON  519475721

NIP  742-20-01-600

 

Wpis do krajowego Rejestru Sądowego - Rejestr Przedsiębiorstw w dniu 22.08.2002.,

numer KRS 0000126192


 

 Data ostatniej aktualizacji Biuletynu 20.03.2008

Biuletyn Informacji Publicznej Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. 
tel. (087) 42 16 355,  e-mail: 
zec@mikolajki.pl 

 
  aktualizacja: Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o w Mikołajkach Pomoc