strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Przetargi | Kontakt | Komunikaty | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Mikołajkach serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
Prawo 
 Statut Spółki
 Regulamin Spółki
Inne
 Koncesje
 Opłaty 
 Przedmiot działania 
 Kierunki inwestycji 
 Majątek Spółki
 Oświadczenia majątkowe
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian
strona główna > koncesje
 
Spółka działa na podstawie uzyskanych koncesji:

 

- Koncesja na wytwarzanie ciepła z dnia 31. października 2002 roku

numer koncesji: WCC/1058/4014/W/OGD/2002/SK

 

- Koncesja na przesyłanie i dystrybucję ciepła z dnia 31. października 2002 roku

numer koncesji: PCC/1041/4014/W/OGD/2002/SK 

 

- oraz uzyskanej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

numer OGD-820/4014-A/1-/2003/I/JG  z dnia 6. czerwca 2003 roku taryfy dla ciepła.

Biuletyn Informacji Publicznej Zkłladu Energetyki Cieplnej Spółka z o.o 
tel. (087) 42 16 355,  e-mail: 
zec@mikolajki.pl 
Data modyfikacji: 2003/07/05

  aktualizacja: Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o w Mikołajkach Pomoc