strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Inne
 Obywatel w Urzędzie
 Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne 
 Jednostki pomocnicze 
 Rejestry i ewidencje 
 Podatki i opłaty 
 Gospodarka komunalna 
 Kierunki inwestycji 
 Majątek Gminy 
 Oświadczenia majątkowe
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian
strona główna > WYBORY SAMORZĄDOWE '2006
 

OBWIESZCZENIE
Miejskiej Komisji Wyborczej w Mikołajkach
z dnia 23 października 2006
o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Miasta Mikołajki
w wyborach zarządzonych na dzień 12 listopada 2006

        

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim, wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089, Nr 214, poz. 1806, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 oraz z 2005 r. Nr 175, poz. 1457) Miejska Komisja Wyborcza w Mikołajkach podaje informację o zarejestrowanych kandydatach:

1. Dębowski Ryszard Henryk, lat 48, wykształcenie wyższe, zam. Woźnice zgłoszony przez KWW Ryszarda Dębowskiego; nie należy do partii politycznej


2. Jakubowski Piotr Zbigniew, lat 43, wykształcenie średnie, zam. Stare Sady zgłoszony przez KWW Piotra Jakubowskiego; nie należy do partii politycznej


3. Kuźmicki Jan, lat 61, wykształcenie średnie, zam. Mikołajki zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość; nie należy do partii politycznej

 

Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej 

Małgorzata Bigda

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (087) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
Osoba odpowiedzialna za treść: Hubert Lubba
Data modyfikacji: 2006/10/23

  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc