strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Zarząd | Przetargi | Kontakt | Komunikaty | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  BIP Zakładu Usług i Komunalnych Spółka z o.o. w Mikołajkach serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
Prawo 
 Umowa Spółki
 Regulamin Spółki
Inne
 Koncesje
 Opłaty 
 Przedmiot działania 
 Kierunki inwestycji 
 Kapitał Spółki
 Oświadczenia majątkowe
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian
strona główna > przetargi
 

 

 


26.01.2007 Ogłoszenie do przetargu nieograniczonego na dostawę ciągnika wraz z ładowaczem czołowym. Zmienia się termin składania i otwarcia ofert z dnia 29 stycznia 2007 roku na dzień 05 lutego 2007 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

GŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

23.01.2007
1. Nazwa i adres zamawiającego: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. 11-730 Mikołajki ul. Warszawska 32.
2. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia "Dostawa ciągnika wraz z ładowaczem czołowym "
3. Adres strony internetowej: specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie internetowej http://www.bip.mikolajki.pl/www/zuk/specyfikacje/siwz_23_01_2006.doc
4. Opis przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest dostawa: 
Ciągnik New Holland TD 80 D lub równoważny 
·silnik IVECO 4 cylindrowy o mocy 80 KM,
·napęd 4x4, skrzynia biegów mechaniczna 12x12 zsynchronizowana, 
·mechaniczny rewers zmiany kierunku jazdy, 
·udźwig podnośnika 3000kg, wydajność pompy hyd. 49L, niezależna pompa kierowania 27L,
·2 rozdzielacze hydrauliki, WOM 540/1000 obr/min.,
·wentylacja, ogrzewanie, 
·pneumatyka, obciążniki przednie 8 szt., 
·ogumienie przód 340/85R 24, tył 420/85R 34 

Ładowacz czołowy Typ TUR T-12 lub równoważny
·wysięgnik kompletny z hydrauliką 2-sekwencyjną, 
·elementy mocujące, 
·elektrohydrauliczny zespół sterujący 2-sekwencyjny /Joystick/, 
·łyżka uniwersalna - 2m szer., 1,1 m3. 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub ofert wariantowych. 
6. Termin wykonania zamówienia: 10 lutego 2007r. 
7. Opis warunków udziału i sposobu spełniania tych warunków: w postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
8. Informacje na temat wadium: zamawiający nie przewiduje wadium. 
9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena - 100%. 
10. Miejsce i termin składania ofert: oferty należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do dnia 29 stycznia 2007r. do godz. 11.00 . 
11. Termin związania ofertą: 20 dni. 


GŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

12.12.2006
1. Nazwa i adres zamawiającego: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. 11-730 Mikołajki ul. Warszawska 32.
2. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia "Dostawa ciągnika wraz z ładowaczem czołowym"
3. Adres strony internetowej: specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie internetowej http://www.bip.mikolajki.pl/www/zuk/specyfikacje/siwz_12_12_2006.doc
4. Opis przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest dostawa: 

Ciągnik New Holland TD 80 D lub równoważny 
·silnik IVECO 4 cylindrowy o mocy 80 KM,
·napęd 4x4, skrzynia biegów mechaniczna 12x12 zsynchronizowana, 
·mechaniczny rewers zmiany kierunku jazdy, 
·udźwig podnośnika 3000kg, wydajność pompy hyd. 49L, niezależna pompa kierowania 27L,
·2 rozdzielacze hydrauliki, WOM 540/1000 obr/min.,
·wentylacja, ogrzewanie, 
·pneumatyka, obciążniki przednie 8 szt., 
·ogumienie przód 340/85R 24, tył 420/85R 34 

Ładowacz czołowy Typ TUR T-12 lub równoważny
·wysięgnik kompletny z hydrauliką 2-sekwencyjną, 
·elementy mocujące, 
·elektrohydrauliczny zespół sterujący 2-sekwencyjny /Joystick/, 
·łyżka uniwersalna - 2m szer., 1,1 m³. 

5.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub ofert wariantowych. 
6.Termin wykonania zamówienia: 30 grudnia 2006r. 
7.Opis warunków udziału i sposobu spełniania tych warunków: w postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
8.Informacje na temat wadium: zamawiający nie przewiduje wadium. 
9.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena - 100%. 
10. Miejsce i termin składania ofert: oferty należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do dnia 19 grudnia 2006r. do godz. 11.00 . 
11.Termin związania ofertą: 20 dni. 


GŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

23.11.2005


Zakład Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 11-730 Mikołajki, ul. Warszawska 32, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 42 16 009, 087 42 16 245, 087 42 15 109 www.bip.zuk.mikolajki.pl, e-mail: zuk@mikolajki.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionego sprzętu: 

1. ŁADOWARKO-SPYCHARKA NA GĄSIENICACH. Dane ewidencyjne: INTERNATIONAL HELWESTER COMPANY OF GREAT BRITAIN LIMIT LONDON MODEL: 125B SER 11 LOADER SERIAL No B 410005B001185, made in Great Britain.

Ładowarko-spycharka jest uszkodzona: pęknięty bok tylnego mostu i uszkodzony jeden łańcuch.

Cena wywoławcza - 5000zł brutto.

2. SAMOCHÓD CIĘŻAROWY UNIWERSALNY FSC LUBLIN ŻUK A111 - SKRZYNIOWY. Dane ewidencyjne: rok produkcji: 1992, pojemność silnika 2120ccm, liczba miejsc - 2, nr nadwozia SUL 11111CN0558179, nr silnika 1176417, stan dostateczny.

Cena wywoławcza - 1000zł brutto.

Sprzęt można oglądać w dni robocze w godzinach 7ºº-15ºº w siedzibie Spółki przy ulicy Warszawskiej 32 w Mikołajkach. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w kasie Zakładu lub na konto ZUK w Banku Spółdzielczym w Mikołajkach Nr 33 9350 0001 0005 9721 2072 0002 do dnia 12.12.2005 roku do godz. 10ºº.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Zakładu przy ulicy Warszawskiej 32 w Mikołajkach w dniu 12.12.2004 roku o godzinie 11ºº. W przypadku nie odbycia się przetargu z powodu braku osób przystępujących, odbędzie się drugi przetarg o godz. 13.00 w którym ceny wywoławcze obu pojazdów zostaną obniżone o 20%. W drugim przetargu wadium nie jest wymagane.

Dodatkowe informacje w sprawie przetargu udzielane będą w godzinach 7ºº-15ºº w siedzibie Zakładu lub telefonicznie pod numerem telefonu 087 42 16 009 codziennie w dni powszednie do dnia przetargu.

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Mikołajkach zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

18.05.2005


Zakład Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 11-730 Mikołajki, ul. Warszawska 32, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 42 16 009, 087 42 16 245, 087 42 15 109 www.bip.zuk.mikolajki.pl, e-mail: zuk@mikolajki.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionego sprzętu: 

1. ŁADOWARKO-SPYCHARKA NA GĄSIENICACH. Dane ewidencyjne: INTERNATIONAL HELWESTER COMPANY OF GREAT BRITAIN LIMIT LONDON MODEL: 125B SER 11 LOADER SERIAL No B 410005B001185, made in Great Britain.

Ładowarko-spycharka jest uszkodzona: pęknięty bok tylnego mostu i uszkodzony jeden łańcuch.

Cena wywoławcza - 5000zł brutto.

2. KOPARKO-SPYCHARKA Białoruś typ JUMZ 6AM, dane ewidencyjne: rok produkcji -1982, nr nadwozia: 249822, ilość osi - 2, dopuszczalny ciężar całkowity - 5495, maksymalny nacisk osi - 3000, stan: dostateczny.

Cena wywoławcza - 5500zł brutto.

 

Sprzęt można oglądać w dni robocze w godzinach 7ºº-15ºº w siedzibie Spółki przy ulicy Warszawskiej 32 w Mikołajkach. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w kasie Zakładu lub na konto ZUK w Banku Spółdzielczym w Mikołajkach Nr 33 9350 0001 0005 9721 2072 0002 do dnia 01.06.2005 roku do godz. 10ºº.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Zakładu przy ulicy Warszawskiej 32 w Mikołajkach w dniu 28.10.2004 roku o godzinie 11ºº.

Dodatkowe informacje w sprawie przetargu udzielane będą w godzinach 7ºº-15ºº w siedzibie Zakładu lub telefonicznie pod numerem telefonu 087 42 16 009 codziennie w dni powszednie do dnia przetargu.

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Mikołajkach zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 


GŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

13.10.2004


Zakład Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 11-730 Mikołajki, ul. Warszawska 32, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 42 16 009, 087 42 16 245, 087 42 15 109 www.bip.zuk.mikolajki.pl, e-mail: zuk@mikolajki.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionego sprzętu: ŁADOWARKO-SPYCHARKA NA GĄSIENICACH

Dane ewidencyjne: INTERNATIONAL HELWESTER COMPANY OF GREAT BRITAIN LIMIT LONDON MODEL: 125B SER 11 LOADER SERIAL No B 410005B001185, made in Great Britain.

Ładowarko-spycharka jest uszkodzona: pęknięty bok tylnego mostu i uszkodzony jeden łańcuch.

Cena wywoławcza - 6000zł brutto.

Sprzęt można oglądać codziennie w godzinach 7ºº-15ºº w siedzibie Spółki przy ulicy Warszawskiej 32 w Mikołajkach. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w kasie Zakładu lub na konto ZUK w Banku Spółdzielczym w Mikołajkach Nr 33 9350 0001 0005 9721 2072 0002 do dnia 28.10.2004 roku do godz. 10ºº.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Zakładu przy ulicy Warszawskiej 32 w Mikołajkach w dniu 28.10.2004 roku o godzinie 11ºº.

Dodatkowe informacje w sprawie przetargu udzielane będą w godzinach 7ºº-15ºº w siedzibie Zakładu lub telefonicznie pod numerem telefonu 087 42 16 009 codziennie w dni powszednie do dnia przetargu.

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Mikołajkach zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.


 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Mikołajkach
tel. (087) 42 16 009,  e-mail: 
zuk@mikolajki.pl 
Data modyfikacji: 2007/01/26

  aktualizacja: Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Mikołajkach Pomoc