strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Inne
 Obywatel w Urzędzie
 Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne 
 Jednostki pomocnicze 
 Rejestry i ewidencje 
 Podatki i opłaty 
 Gospodarka komunalna 
 Kierunki inwestycji 
 Majątek Gminy 
 Oświadczenia majątkowe
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian

strona główna > uchwały rady > uchwały rady 2005 i starsze

 

Wyciąg z Regulaminu Rady Miejskiej  - rozdział V - Uchwały Rady Miejskiej czytaj>>

 


 

Uchwała Nr XXXIV/242/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie  nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Mikołajki.    czytaj>>

Uchwała Nr XXXIV/241/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie     czytaj>>

Uchwała Nr XXXIV/240/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie  wydzierżawienia w formie bezprzetargowej, na okres 10 lat części nieruchomości oznaczonej nr geod. 21/12 o powierzchni 225 m², położonej w Tałtach, gmina Mikołajki.    czytaj>>

Uchwała Nr XXXIV/239/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie  wydzierżawienia w formie bezprzetargowej, na czas nieoznaczony nieruchomości oznaczonych nr geod. 57/5 i 55/7, położonych w Mikołajkach przy ul. Okrężnej.    czytaj>>

Uchwała Nr XXXIV/238/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie  sprzedaży w formie przetargu nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ul. Łabędziej w Mikołajkach.    czytaj>>

Uchwała Nr XXXIV/237/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 5/4 nad jeziorem Tałtowisko, obręb Tałty, gmina Mikołajki.     czytaj>>

Uchwała Nr XXXIV/236/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie  wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Mikołajki a osobą fizyczną.   czytaj>>

Uchwała Nr XXXIV/235/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie  wezwania Wojewody Warmińsko-Mazurskiego do usunięcia naruszenia prawa.    czytaj>>

Uchwała Nr XXXIV/234/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie  wydania opinii odnośnie projektu uchwały Rady Powiatu w Mrągowie w sprawie przekształcenia Szpitala Powiatowego im. Michała Kajki w Mrągowie polegającego na ograniczeniu jego działalności pod względem rodzaju świadczeń.    czytaj>>

Uchwała Nr XXXIV/233/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie  projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.   czytaj>>

Uchwała Nr XXXIV/232/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie  zwolnień z podatku od nieruchomości.    czytaj>>

Uchwała Nr XXXIV/231/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie    czytaj>>

Uchwała Nr XXXIV/230/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.    czytaj>>

Uchwała Nr XXXIV/229/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie  ustalenia opłaty miejscowej.    czytaj>>

Uchwała Nr XXXIV/228/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie    czytaj>>


Uchwała Nr XXXIII/227/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 20grudnia 2005r. w sprawie    czytaj>>  załącznik nr 1


Uchwała Nr XXXI/226/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 23 listopada 2005r. w sprawie  wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Mikołajki a osobą fizyczną.  czytaj>>

Uchwała Nr XXXI/225/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 23 listopada 2005r. w sprawie  wydzierżawienia w formie bezprzetargowej, na czas nieokreślony, części nieruchomości oznaczonej nr geod. 207/54, położonej w Mikołajkach przy ul.Orzyszowej.  czytaj>>

Uchwała Nr XXXI/224/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 23 listopada 2005r. w sprawie  wydzierżawienia w formie bezprzetargowej na czas nieoznaczony części nieruchomości oznaczonej nr geod. 350/27, położonej w Mikołajkach przy ul. Ptasiej.  czytaj>>

Uchwała Nr XXXI/223/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 23 listopada 2005r. w sprawie  sprzedaży w formie przetargu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr geod. 365/75 o pow. 408 m2, położonej w Mikołajkach przy ul. Czaplej.  czytaj>>

Uchwała Nr XXXI/222/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 23 listopada 2005r. w sprawie  sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej nr geod. 152/5 o pow. 1968 m2 w Baranowie, zabudowanej budynkiem mieszkalnym.  czytaj>>

Uchwała Nr XXXI/221/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 23 listopada 2005r. w sprawie  sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, oznaczonej nr geod. 397/3 o pow. 846 m2, położonej w Mikołajkach przy ul. Kajki 51.  czytaj>>

Uchwała Nr XXXI/220/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 23 listopada 2005r. w sprawie  sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej, oznaczonej nr geod. 427/8 o pow. 857 m2, położonej w Mikołajkach przy ul. Kajki 20.  czytaj>>

Uchwała Nr XXXI/219/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 23 listopada 2005r. w sprawie  zmiany uchwały Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr XVI/82/2004 w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Mikołajki na lata 2004 - 2013.  czytaj>>

Uchwała Nr XXXI/218/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 23 listopada 2005r. w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.  czytaj>>

Uchwała Nr XXXI/217/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 23 listopada 2005r. w sprawie  stawek opłaty targowej.  czytaj>>

Uchwała Nr XXXI/216/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 23 listopada 2005r. w sprawie  ustalenia opłaty miejscowej.  czytaj>>

Uchwała Nr XXXI/215/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 23 listopada 2005r. w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów.  czytaj>>

Uchwała Nr XXXI/214/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 23 listopada 2005r. w sprawie  określenia stawek podatku od nieruchomości.  czytaj>>

Uchwała Nr XXXI/213/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 23 listopada 2005r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.   czytaj>>

Uchwała Nr XXXI/212/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 23 listopada 2005r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2005 rok.   czytaj>>


Uchwała Nr XXX/211/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 21 października 2005r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/206/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 września 2005 roku w sprawie przeznaczenia pomieszczeń planowanego do modernizacji budynku szkoły w Tałtach na świetlicę wiejską oraz tzw. zieloną szkołę.   czytaj>>

Uchwała Nr XXX/210/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 21 października 2005r. w sprawie  zmiany uchwały nr XXVII/186/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 21 lipca 2005 roku w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Wsi Tałty na lata 2005 - 2015.   czytaj>>

Uchwała Nr XXX/209/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 21 października 2005r. w sprawie  zmiany uchwały nr XXII/137/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 11 lutego 2005 roku w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Wsi Zełwągi na lata 2005 - 2015.   czytaj>>

Uchwała Nr XXX/208/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 21 października 2005r. w sprawie  zmian w budżecie miasta i gminy na 2005 rok.   czytaj>>


Uchwała Nr XXIX/207/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 września 2005r. w sprawie   przeznaczenia pomieszczeń planowanego do modernizacji budynku szkoły w Zełwągach na świetlicę dla dzieci i młodzieży oraz wiejski ośrodek kultury.  czytaj>>

Uchwała Nr XXIX/206/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 września 2005r. w sprawie  przeznaczenia pomieszczeń planowanego do modernizacji budynku szkoły w Tałtach na świetlicę wiejską oraz tzw. zieloną szkołę.   czytaj>>

Uchwała Nr XXIX/205/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 września 2005r. w sprawie  nabycia od osoby prawnej nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie Gminy Mikołajki, służących wykonywaniu zadań własnych gminy - dróg gminnych.   czytaj>>

Uchwała Nr XXIX/204/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 września 2005r. w sprawie  sprzedaży w formie przetargu nieruchomości niezabudowanych, położonych przy ul. Kościuszki w Mikołajkach.   czytaj>>

Uchwała Nr XXIX/203/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 września 2005r. w sprawie  sprzedaży w formie przetargu nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr geod. 445/4 o pow. 250 m2, położonej w Mikołajkach przy ul.Kajki.   czytaj>>

Uchwała Nr XXIX/202/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 września 2005r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr geod. 427/9 o pow. 200 m2, położonej w Mikołajkach przy ul. Kajki.  czytaj>>

Uchwała Nr XXIX/201/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 września 2005r. w sprawie  sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej, oznaczonej nr geod. 184/30 o pow. 53 m2, położonej w Mikołajkach przy ul. Kolejowej.  czytaj>>

Uchwała Nr XXIX/200/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 września 2005r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej, oznaczonej nr geod. 198/4 o pow. 120 m2, położonej w Mikołajkach przy ul. 3-go Maja 5.   czytaj>>

Uchwała Nr XXIX/199/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 września 2005r. w sprawie  zmiany uchwały nr XXVII/186/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 21 lipca 2005 roku w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Wsi Tałty na lata 2005 - 2015.  czytaj>>

Uchwała Nr XXIX/198/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 września 2005r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu Gminy Mikołajki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.  czytaj>>

Uchwała Nr XXIX/197/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 września 2005r. w sprawie  zmian w budżecie miasta i gminy na 2005 rok.  czytaj>>


Uchwała Nr XXVIII/196/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 12 sierpnia 2005r. w sprawie   zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu " Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Faszcze, Inulec, Śmietki - Gmina Mikołajki" w ramach programu ZPORR, priorytet 1. - rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, działanie 1.2 - infrastruktura ochrony środowiska. czytaj>>

Uchwała Nr XXVIII/195/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 12 sierpnia 2005r. w sprawie  sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr geod. 218/2 o pow. 46 m2, położonej w Mikołajkach przy ul. Szkolnej.  czytaj>>

Uchwała Nr XXVIII/194/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 12 sierpnia 2005r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2005 rok.   czytaj>>

Uchwała Nr XXVIII/193/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 12 sierpnia 2005r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie inwestycyjne - "Kanalizacja Jora - Sady - Prawdowo".   czytaj>>

Uchwała Nr XXVIII/192/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 12 sierpnia 2005r. w sprawie  zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie inwestycyjne - " Budowa kolektorów sanitarnych Mikołajki - Tałty".  czytaj>>

Uchwała Nr XXVIII/191/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 12 sierpnia 2005r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr XXIII/139/2005 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie inwestycyjne - "Rozbudowa i modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Mikołajkach.    czytaj>>

Uchwała Nr XXVIII/190/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 12 sierpnia 2005r. w sprawie zmiany uchwały ustalonego podziału Gminy Mikołajki na stałe obwody głosowania.    czytaj>>


Uchwała Nr XXVII/189/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 21 lipca 2005r. w sprawie zmiany ustalonego podziału Gminy Mikołajki na obwody głosowania.     czytaj>>

Uchwała Nr XXVII/188/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 21 lipca 2005r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Ewangelickim Domu Opieki "ARKA" w Mikołajkach.     czytaj>>

Uchwała Nr XXVII/187/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 21 lipca 2005r. w sprawie zmian w Programie Rozwoju Wsi Zełwągi na lata 2005 - 2015.     czytaj>>

Uchwała Nr XXVII/186/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 21 lipca 2005r. w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Wsi Tałty na lata 2005 - 2015.     czytaj>>

Uchwała Nr XXVII/185/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 21 lipca 2005r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2005 rok.     czytaj>>


Uchwała Nr XXVI/184/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie określenia wysokości opłat za świadczone usługi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Mikołajkach przy Zespole Oświatowym w Mikołajkach.     czytaj>>

Uchwała Nr XXVI/183/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie  założenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Szkole Podstawowej w Mikołajkach.      czytaj>>

Uchwała Nr XXVI/182/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie  odwołania Sekretarza Gminy.     czytaj>>

Uchwała Nr XXVI/181/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie  wydzierżawienia w formie bezprzetargowej, na czas nieokreślony części nieruchomości, oznaczonych nr geod. 232/1 i 232/3 o łącznej pow. 161 m2, położonych w Mikołajkach przy ul. Kościuszki.     czytaj>>

Uchwała Nr XXVI/180/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie  sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej, oznaczonej nr geod. 44/67 o pow. 43 m2, położonej w Mikołajkach przy ul. Mrągowskiej 9.     czytaj>>

Uchwała Nr XXVI/179/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie  sprzedaży w formie przetargu nieruchomości niezabudowanych, położonych w Mikołajkach przy ul. Kajki-Orzyszowa     czytaj>>

Uchwała Nr XXVI/178/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie  zmiany nazwy ulic w miejscowości Mikołajki     czytaj>>

Uchwała Nr XXVI/177/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie  zmian w budżecie miasta i gminy na 2005 rok.    czytaj>>


Uchwała Nr XXV/176/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 31 maja 2005r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr XVI/82/2004 w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Mikołajki na lata 2004 - 2013.     czytaj>>

Uchwała Nr XXV/175/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 31 maja 2005r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2005r.   czytaj>>

Uchwała Nr XXV/174/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 31 maja 2005r. w sprawie  zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu "Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjno - tłocznej z przepompowniami na odcinku Jora - Sady - Prawdowo" w ramach programu ZPORR, priorytet 1. - rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, działanie 1.2 - infrastruktura ochrony środowiska.    czytaj>>

Uchwała Nr XXV/173/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 31 maja 2005r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2005r.  czytaj>>

Uchwała Nr XXV/172/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 31 maja 2005r. w sprawie  zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie zadania inwestycyjnego " Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjno - tłocznej z przepompowniami na odcinku Jora - Sady - Prawdowo"    czytaj>>

Uchwała Nr XXV/171/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 31 maja 2005r. w sprawie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu " Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjno - tłocznej z przepompowniami na odcinku Mikołajki - Tałty" w ramach programu ZPORR, priorytet 1 - rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, działanie 1.2 - infrastruktura ochrony środowiska.    czytaj>>

Uchwała Nr XXV/170/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 31 maja 2005r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2005r.  czytaj>>

Uchwała Nr XXV/169/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 31 maja 2005r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie zadania inwestycyjnego " Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjno - tłocznej z przepompowniami na odcinku Mikołajki - Tałty"  czytaj>>

Uchwała Nr XXV/168/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 31 maja 2005r. w sprawie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu "Modernizacja 11 ulic miejskich na terenie Mikołajek" w ramach programu ZPORR Priorytet 3 - rozwój lokalny, działanie 3.2 - tereny podlegające Restrukturyzacji.  czytaj>>

Uchwała Nr XXV/167/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 31 maja 2005r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2005r.  czytaj>>

Uchwała Nr XXV/166/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 31 maja 2005r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie zadania inwestycyjnego "Modernizacja 11 ulic miejskich na terenie Mikołajek"   czytaj>>


Uchwała Nr XXIV/165/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie  częściowej zmiany uchwały dotyczącej komunalizacji mienia Skarbu Państwa   czytaj>>

Uchwała Nr XXIV/164/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie  sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej, oznaczonej nr geod. 433/2 o pow. 655 m2, położonej w Mikołajkach przy ul. Kajki 66.   czytaj>>

Uchwała Nr XXIV/163/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie  sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej, oznaczonej nr geod. 20/4, o pow. 1751 m2, położonej w Woźnicach, gmina Mikołajki.   czytaj>>

Uchwała Nr XXIV/162/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie  wydzierżawienia w formie bezprzetargowej, na czas nieokreślony części terenu komunalnego, oznaczonego nr geod. 84/69 o pow. 2800 m2, położonego w Mikołajkach na Osiedlu na Górce.  czytaj>>

Uchwała Nr XXIV/161/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie  przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2004.   czytaj>>

Uchwała Nr XXIV/160/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Województwem Warmińsko-Mazurskim w sprawie współdziałania przy wykonaniu zadania publicznego w zakresie przygotowania narzędzi informatycznych i niezbędnej infrastruktury technicznej do świadczenia przez urząd usług publicznych drogą elektroniczną w ramach projektu pn. "Wrota Warmii i Mazur - elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych" zaplanowanego do wykonania ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 1.5 - Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego.   czytaj>>

Uchwała Nr XXIV/159/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o realizacji inwestycji wspólnej pomiędzy Zarządem Powiatu Mrągowskiego, a Gminą Mikołajki.   czytaj>>

Uchwała Nr XXIV/158/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie przyjęcia darowizny w postaci pieniężnej    czytaj>>

Uchwała Nr XXIV/157/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie  zmian  w  budżecie  miasta i gminy  na 2005 rok.    czytaj>>

Uchwała Nr XXIV/156/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na zadanie inwestycyjne: "Budowa kolektorów sanitarnych Mikołajki - Tałty"     czytaj>>

Uchwała Nr XXIV/155/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie zmian  w  budżecie  miasta i gminy  na 2005 rok.     czytaj>>

Uchwała Nr XXIV/154/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na zadanie inwestycyjne: "Kanalizacja Jora - Sady - Prawdowo"     czytaj>>

Uchwała Nr XXIV/153/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie zmian  w  budżecie  miasta i gminy  na 2005 rok.     czytaj>>

Uchwała Nr XXIV/152/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Mikołajki.     czytaj>>


Uchwała Nr XXIII/151/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 31 marca 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki.     czytaj>>

Uchwała Nr XXIII/150/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 31 marca 2005r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr geod. 466/23 o pow. 471 m2, położonej przy ul. Kajki 69 w Mikołajkach.     czytaj>>

Uchwała Nr XXIII/149/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 31 marca 2005r. w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso    czytaj>>

Uchwała Nr XXIII/148/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 31 marca 2005r. w sprawie częściowej zmiany uchwały nr II/28/2002 Rady Miejskiej w Mikołajkach w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych, stanowiących podstawę ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych.    czytaj>>

Uchwała Nr XXIII/147/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 31 marca 2005r. w sprawie dalszego funkcjonowania Zespołu Oświatowego w Mikołajkach, przy ul. Łabędziej 1.    czytaj>>

Uchwała Nr XXIII/146/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 31 marca 2005r. w sprawie   regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.   czytaj>>

Uchwała Nr XXIII/145/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 31 marca 2005r. w sprawie  ustalenia  wynagrodzenia  Burmistrza Miasta Mikołajki.  czytaj>>

Uchwała Nr XXIII/144/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 31 marca 2005r. w sprawie zmian  w  budżecie  miasta i gminy  na 2005 rok.   czytaj>>

Uchwała Nr XXIII/143/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 31 marca 2005r. w sprawie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu "Rozbudowa i modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Mikołajkach" w ramach ZPORR, priorytet 1. - rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, działanie 1.2 - infrastruktura ochrony środowiska.  czytaj>>

Uchwała Nr XXIII/142/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 31 marca 2005r. w sprawie zmian  w budżecie  miasta i gminy  na  2005r.   czytaj>>

Uchwała Nr XXIII/141/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 31 marca 2005r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie zadania inwestycyjnego " Rozbudowa i modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Mikołajkach".     czytaj>>

Uchwała Nr XXIII/140/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 31 marca 2005r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2005r.     czytaj>>

Uchwała Nr XXIII/139/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 31 marca 2005r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie inwestycyjne - "Rozbudowa i modernizacja miejskiej oczyszczali ścieków w Mikołajkach".     czytaj>>


Uchwała Nr XXII/137/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 11 lutego 2005r. w sprawie Programu Rozwoju Wsi Zełwągi na lata 2004 – 2015.     czytaj>>

Uchwała Nr XXII/136/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 11 lutego 2005r. w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej na okres 10 lat nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr geod. 226/5 o pow. 876 m², położonej w Zełwągach.     czytaj>>

Uchwała Nr XXII/135/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 11 lutego 2005r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr geod. 365/ 75, o pow. 408 m², położonej w Mikołajkach przy ul. Czaplej.     czytaj>>

Uchwała Nr XXII/134/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 11 lutego 2005r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej, oznaczonej nr geod. 39/6 o pow. 103 m², położonej przy ul. Mrągowskiej w Mikołajach.     czytaj>>

Uchwała Nr XXII/133/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 11 lutego 2005r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości, oznaczonej nr geod. 4/11 o pow. 227 m², położonej przy ul. Mrągowskiej w Mikołajkach.     czytaj>>

Uchwała Nr XXII/132/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 11 lutego 2005r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości oznaczonej nr geod. 214/52, o powierzchni 57m², położonej w Mikołajkach przy ulicy Kolejowej.    czytaj>>

Uchwała Nr XXII/131/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 11 lutego 2005r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.     czytaj>>

Uchwała Nr XXII/130/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 11 lutego 2005r. w sprawie skargi wniesionej przez AHT Kancelarię Prawną i Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o. w Mikołajkach na działalność Burmistrza Miasta Mikołajki.      czytaj>>

Uchwała Nr XXII/129/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 11 lutego 2005r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Mikołajki oraz wykazu i zasad udzielania i obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych     czytaj>>

Uchwała Nr XXII/128/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 11 lutego 2005r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działki o nr geod. 5/4 nad jeziorem Tałtowisko, obręb Tałty, gmina Mikołajki, uchwalonego uchwałą Nr I/2/2002.    czytaj>>

Uchwała Nr XXII/127/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 11 lutego 2005r. w sprawie dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Mikołajki.     czytaj>>

Uchwała Nr XXII/126/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 11 lutego 2005r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2005 rok.     czytaj>>


Uchwała Nr XXI/125/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie przekazania Wyższej Szkole Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku nieruchomości zabudowanej.     czytaj>>

Uchwała Nr XXI/124/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie Programu Ochrony Środowiska Miasta i Gminy Mikołajki.     czytaj>>

Uchwała Nr XXI/123/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie Planu Gospodarki Odpadami Miasta i Gminy Mikołajki.     czytaj>>

Uchwała Nr XXI/122/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie powołania pełniącego obowiązki Sekretarza Gminy.     czytaj>>

Uchwała Nr XXI/121/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie budżetu na rok 2005     czytaj>>

Uchwała Nr XXI/120/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie przyjęcia darowizny w postaci materiałów na wybudowanie nawierzchni drogi  przy Al. Spacerowej.     czytaj>>

Uchwała Nr XXI/119/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie zmian  w  budżecie  miasta i gminy  na  2004 rok.     czytaj>>


Uchwała Nr XX/118/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 09 grudnia 2004r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.     czytaj>>

Uchwała Nr XX/117/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 09 grudnia 2004r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, oznaczonej nr geod. 363/3 o pow. 700 m², położonej w Zełwągach.     czytaj>>

Uchwała Nr XX/116/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 09 grudnia 2004r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr geod. 45/3 o pow. 1346 m², na rzecz Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. M. M. Kolbe w Woźnicach.     czytaj>>

Uchwała Nr XX/115/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 09 grudnia 2004r. w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta i Gminy Mikołajki.     czytaj>>


Uchwała Nr XIX/114/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 18 listopada 2004r. w sprawie skargi wniesionej przez Radnego Rady Miejskiej  w Mikołajkach Pana Ryszarda Dębowskiego na działalność Burmistrza Miasta Mikołajki.     czytaj>>

Uchwała Nr XIX/113/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 18 listopada 2004r. w sprawie Programu Rewitalizacji Miasta Mikołajki na lata 2004 – 2013.     czytaj>>

Uchwała Nr XIX/112/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 18 listopada 2004r. w sprawie wydzierżawienia na czas nieoznaczony części terenu komunalnego, oznaczonego nr geod. 491/8 o pow. 324 m², położonego przy ulicy Króla Sielaw w Mikołajkach.     czytaj>>

Uchwała Nr XIX/111/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 18 listopada 2004r. w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej na czas nieokreślony  części terenu komunalnego oznaczonego  nr geod. 40/14 o łącznej pow. 358 m², położonego przy ulicy Okrężnej 1 w Mikołajkach.     czytaj>>

Uchwała Nr XIX/110/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 18 listopada 2004r. w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr geod. 243/4 o pow. 884 m², położonej przy ul. Kolejowej 10 w Mikołajkach.     czytaj>>

Uchwała Nr XIX/109/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 18 listopada 2004r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr geod. 349/39 o pow. 24 m², położonej przy ul. Ptasiej w Mikołajkach.     czytaj>>

Uchwała Nr XIX/108/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 18 listopada 2004r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku znajdującym się na nieruchomości oznaczonej nr geod. 152/5 o pow. 1968 m² w Baranowie .     czytaj>>

Uchwała Nr XIX/107/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 18 listopada 2004r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej, oznaczonej nr geod. 202/23 o pow. 270 m², położonej przy Placu Wolności 11 w Mikołajkach .    czytaj>>

Uchwała Nr XIX/106/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 18 listopada 2004r. w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, trybu ich pobierania oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat.     czytaj>>

Uchwała Nr XIX/105/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 18 listopada 2004r. w sprawie przekazania na rzecz Powiatu Mrągowskiego nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki, celem regulowania pasów drogowych.     czytaj>>

Uchwała Nr XIX/104/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 18 listopada 2004r. w sprawie zmiany uchwały Nr I/2/2002 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 22 lutego 2002 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki o nr geod. 5/4 nad jeziorem Tałtowisko, obręb Tałty, gmina Mikołajki. czytaj>>

Uchwała Nr XIX/103/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 18 listopada 2004r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku. czytaj>>

Uchwała Nr XIX/102/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 18 listopada 2004r. w sprawie podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów oraz opłat lokalnych: targowej i miejscowej. czytaj>>


Uchwała Nr XVIII/101/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 27 września 2004r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr XVI/82/2004 w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Mikołajki na lata 2004 – 2013.         czytaj>>

Uchwała Nr XVIII/100/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 27 września 2004r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2004r.        czytaj>>

Uchwała Nr XVIII/99/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 27 września 2004r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na termomodernizację budynku w którym mieści się Ośrodek Zdrowia i Pogotowie Ratunkowe w Mikołajkach.        czytaj>>

Uchwała Nr XVIII/98/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 27 września 2004r. w sprawie zmian  w budżecie miasta i gminy na 2004r.    czytaj>>


Uchwała Nr XVII/97/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 27 sierpnia 2004r. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr geod. 365/69, położonej przy ul. Czaplej w Mikołajkach.   czytaj>>

Uchwała Nr XVII/96/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 27 sierpnia 2004r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości niezabudowanych, położonych przy ul. Kościuszki w Mikołajkach.   czytaj>>

Uchwała Nr XVII/95/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 27 sierpnia 2004r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr geod. 337/3 o pow. 626 m2, położonej przy ulicy Kościuszki w Mikołajkach.   czytaj>>

Uchwała Nr XVII/94/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 27 sierpnia 2004r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr geod. 466/20 o pow. 197 m2, położonej przy ulicy Kajki 75 w Mikołajkach.   czytaj>>

Uchwała Nr XVII/93/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 27 sierpnia 2004r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr geod. 218/2 o pow. 46 m², położonej w obrębie miasta Mikołajki.   czytaj>>

Uchwała Nr XVII/92/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 27 sierpnia 2004r. w sprawie nabycia od osoby fizycznej nieruchomości, oznaczonej nr geod. 97/3 o pow. 468 m², położonej w obrębie Grabówka.   czytaj>>

Uchwała Nr XVII/91/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 27 sierpnia 2004r. w sprawie nabycia od osoby fizycznej nieruchomości, oznaczonej nr geod. 96/2 o pow. 114 m², położonej w obrębie Grabówka.   czytaj>>

Uchwała Nr XVII/90/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 27 sierpnia 2004r. w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej, oznaczonej nr cz. działki 204 o pow. 28 m², położonej przy ul. Kowalskiej w Mikołajkach.   czytaj>>

Uchwała Nr XVII/89/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 27 sierpnia 2004r. w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej nieruchomości rolnej, oznaczonej nr geod. 177 o pow. 1500 m², położonej w obrębie Zełwągi.   czytaj>>

Uchwała Nr XVII/88/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 27 sierpnia 2004r. w sprawie dzielenia bonifikaty przy sprzedaży Spółdzielni Mieszkaniowej w Mikołajkach gruntu będącego w jej użytkowaniu wieczystym w związku z ustanowieniem na rzecz członków spółdzielni odrębnej własności lokali mieszkalnych lub z przeniesieniem na członków spółdzielni własności tych lokali.   czytaj>>

Uchwała Nr XVII/87/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 27 sierpnia 2004r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe.   czytaj>>

Uchwała Nr XVII/86/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 27 sierpnia 2004r. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach.   czytaj>>

Uchwała Nr XVII/85/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 27 sierpnia 2004r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.   czytaj>>

Uchwała Nr XVII/84/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 27 sierpnia 2004r. w sprawie procedury  uchwalania  budżetu miasta i gminy  oraz  rodzaju  i   szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących  projektowi  budżetu.  czytaj>>

Uchwała Nr XVII/83/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 27 sierpnia 2004r. w sprawie zmian  w  budżecie  miasta i gminy  na  2004 rok.   czytaj>>


Uchwała Nr XVI/82/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 10 lipca 2004r. w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Mikołajki na lata 2004 – 2013.   czytaj>>


Uchwała Nr XV/81/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr geod. 70/5 o pow. 39 m2, położonej w obrębie Inulec.   czytaj>>

Uchwała Nr XV/80/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie zasad przyznawania, rozliczania i kontroli dotacji udzielonych na realizację zadań gminy nieokreślonych przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku.   czytaj>>

Uchwała Nr XV/79/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie programu współpracy organów Gminy Mikołajki z organizacjami pozarządowymi, nie będącymi jednostkami sektora finansów publicznych i nie działającymi w celu osiągnięcia zysku.   czytaj>>

Uchwała Nr XV/78/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie zasad wnoszenia udziałów i akcji przez Burmistrza Miasta Mikołajki.   czytaj>>

Uchwała Nr XV/77/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie zmian  w  budżecie  miasta i gminy  na  2004r.   czytaj>>

Uchwała Nr XV/76/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na projekty dotyczące rozbudowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej.   czytaj>>

Uchwała Nr XV/75/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy  na 2004r.   czytaj>>

Uchwała Nr XV/74/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na termomodernizację Szkół w Woźnicach i Baranowie oraz Przedszkola Samorządowego.   czytaj>>

Uchwała Nr XV/73/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie zmian  w  budżecie  miasta i gminy  na  2004r.   czytaj>>

Uchwała Nr XV/72/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na termomodernizację i wymianę instalacji grzewczej w budynku Szkoły Podstawowej w Olszewie.   czytaj>>

Uchwała Nr XV/71/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie zmian  w  budżecie  miasta i gminy  na  2004 rok. czytaj>>


Uchwała Nr XIV/70/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 04 czerwca 2004r. w sprawie realizacji inwestycji wspólnej. czytaj>>

Uchwała Nr XIV/69/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 04 czerwca 2004r. w sprawie realizacji inwestycji wspólnej. czytaj>>

Uchwała Nr XIV/68/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 04 czerwca 2004r. w sprawie Programu Rozwoju Infrastruktury Lokalnej Sieci Dróg w Gminie Mikołajki na lata 2004 – 2015. czytaj>>

Uchwała Nr XIV/67/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 04 czerwca 2004r. w sprawie nabycia od osoby prawnej nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Dybowskiej w Mikołajkach. czytaj>>

Uchwała Nr XIV/66/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 04 czerwca 2004r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej  nr geod. 268/5 o pow. 992 m2, położonej przy ul. Krótkiej w Mikołajkach. czytaj>>

Uchwała Nr XIV/65/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 04 czerwca 2004r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej  nr geod. 93/4 o pow. 900 m2, położonej w obrębie Inulec. czytaj>>

Uchwała Nr XIV/64/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 04 czerwca 2004r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej  nr geod. 84/68 o pow. 343 m2, położonej przy ul. Warszawskiej w Mikołajkach. czytaj>>

Uchwała Nr XIV/63/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 04 czerwca 2004r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej  nr geod. 290/21 o pow. 50 m2, położonej przy ul. Ks. J. Popiełuszki w Mikołajkach. czytaj>>

Uchwała Nr XIV/62/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 04 czerwca 2004r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej  nr geod. 290/20 o pow. 50 m2, położonej przy ul. Ks. J. Popiełuszki w Mikołajkach. czytaj>>

Uchwała Nr XIV/61/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 04 czerwca 2004r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej  nr geod. 290/19 o pow. 50 m2, położonej przy ul. Ks. J. Popiełuszki w Mikołajkach. czytaj>>

Uchwała Nr XIV/60/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 04 czerwca 2004r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej  nr geod. 290/18 o pow. 50 m², położonej przy ul. Ks. J. Popiełuszki w Mikołajkach czytaj>>

Uchwała Nr XIV/59/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 04 czerwca 2004r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej  nr geod. 290/17 o pow. 44 m², położonej przy ul. Ks. J. Popiełuszki w Mikołajkach. czytaj>>

Uchwała Nr XIV/58/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 04 czerwca 2004r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej  nr geod. 5/9 o pow. 424 m², położonej przy ul. Mrągowskiej w Mikołajkach. czytaj>>

Uchwała Nr XIV/57/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 04 czerwca 2004r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej, oznaczonej  nr geod. 207/20 o pow. 369 m², położonej przy Placu Wolności 4 w Mikołajkach. czytaj>>

Uchwała Nr XIV/56/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 04 czerwca 2004r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej, oznaczonej  nr geod. 207/20 o pow. 369 m², położonej przy Placu Wolności 4 w Mikołajkach. czytaj>>

Uchwała Nr XIV/55/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 04 czerwca 2004r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Baranowie.  czytaj>>

Uchwała Nr XIV/54/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 04 czerwca 2004r. w sprawie częściowej zmiany uchwały Rady Miejskiej w Mikołajkach w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności samorządowych jednostek z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych.  czytaj>>

Uchwała Nr XIV/53/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 04 czerwca 2004r. w sprawie środków specjalnych  w jednostce  budżetowej  czytaj>>

Uchwała Nr XIV/52/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 04 czerwca 2004r. w sprawie środków specjalnych  w jednostce  budżetowej  czytaj>>

Uchwała Nr XIV/51/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 04 czerwca 2004r. w sprawie zmian  w  budżecie  miasta i gminy  na  2004 rok.  czytaj>>

 


Uchwała Nr XIII/50/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w formie przetargu nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr geod. 365/67 o pow. 1791 m², położonej przy ul. Łabędzia w Mikołajkach.   czytaj>>

Uchwała Nr XIII/49/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości zabudowanej, oznaczonej nr geod. cz. dz. 40/13 o pow. 144 m², położonej przy ul. Mrągowskiej w Mikołajkach.   czytaj>>

Uchwała Nr XIII/48/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr geod. cz. dz. 59/8 o pow. 450 m², położonej przy ul. Okrężnej w Mikołajkach.   czytaj>>

Uchwała Nr XIII/47/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr geod. cz. dz. 163/4 o pow. 2100 m², położonej przy ul. Kolejowej w Mikołajkach.   czytaj>>

Uchwała Nr XIII/46/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr geod. 365/72 o pow. 366 m², położonej przy ul. Orlej w Mikołajkach.   czytaj>>

Uchwała Nr XIII/45/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr geod. 44/65 o pow. 111 m², położonej w obrębie miasta Mikołajki.   czytaj>>

Uchwała Nr XIII/44/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr geod. 189/1 o pow. 1300 m², położonej w obrębie Woźnice.   czytaj>>

Uchwała Nr XIII/43/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr geod. 386/16 o pow. 298 m², położonej w Mikołajkach przy ul. W. Prusa.   czytaj>>

Uchwała Nr XIII/42/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych nr geod. 333/2 o pow. 220m²  i nr 333/3 o pow. 318m², położonych przy ul. Kościuszki w Mikołajkach.   czytaj>>

Uchwała Nr XIII/41/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej, oznaczonej nr geod. 202/23 o pow. 270 m², położonej przy Pl. Wolności 11 w Mikołajkach.   czytaj>>

Uchwała Nr XIII/40/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr geod. 337/3 o pow. 626 m², położonej przy ul. Kościuszki w Mikołajkach.   czytaj>>

Uchwała Nr XIII/39/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr geod. 339/1 o pow. 634 m², położonej przy ul. Kościuszki w Mikołajkach.  czytaj>>

Uchwała Nr XIII/38/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowych, oznaczonych nr geod. 335/3 i 335/5 o pow. łącznej 405 m², położonych przy ul. Kościuszki w Mikołajkach. czytaj>>

Uchwała Nr XIII/37/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej, oznaczonej  nr geod. 207/20 o pow. 369 m², położonej przy Placu Wolności 4 w Mikołajkach. czytaj>>

Uchwała Nr XIII/36/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, oznaczonej  nr geod. 365/71 o pow. 312 m², położonej przy ul. Orlej w Mikołajkach.  czytaj>>

Uchwała Nr XIII/35/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu korzystania z boisk sportowych na terenie Gminy Mikołajki”.   czytaj>>

Uchwała Nr XIII/34/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z gminnego obiektu użytkowania publicznego –„Hala Sportowa Mikołajki ” przy ul . Łabędzia 1 w Mikołajkach. czytaj>>

Uchwała Nr XIII/33/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m²  pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. czytaj>>

Uchwała Nr XIII/32/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie realizacji inwestycji wspólnej dla Regionu Wielkich Jezior Mazurskich.  czytaj>>

Uchwała Nr XIII/31/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie włączenia do Zespołu Oświatowego w Mikołajkach Gimnazjum Publicznego. czytaj>>

Uchwała Nr XIII/30/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Mikołajki na lata 2004 – 2015. czytaj>>

Uchwała Nr XIII/29/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie opinii dokumentacji do IV Rewizji Planu Urządzania Lasu. czytaj>>

Uchwała Nr XIII/28/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie wyboru  banku  do  obsługi  budżetu  Gminy. czytaj>>

Uchwała Nr XIII/27/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie zmian  w  budżecie  miasta i gminy  na  2004 rok. czytaj>>  załącznik nr 1 >>

Uchwała Nr XIII/26/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Mikołajki. czytaj>>


Uchwała Nr XII/25/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 25 marca 2004r. w sprawie nabycia od osoby prawnej nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Dybowskiej w Mikołajkach czytaj>>

Uchwała Nr XII/24/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 25 marca 2004r. w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa  czytaj>>

Uchwała Nr XII/23/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 25 marca 2004r. w sprawie przekazania w użyczenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Woźnicach nieruchomości zabudowanej   czytaj>>

Uchwała Nr XII/22/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 25 marca 2004r. w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej nieruchomości rolnych, oznaczonych nr geod. 372 i 520/5, położonych w obrębie miasta Mikołajki   czytaj>>

Uchwała Nr XII/21/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 25 marca 2004r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr geod. 349/38 o pow. 24 m², położonej przy ul. Ptasiej w Mikołajkach  czytaj>>

Uchwała Nr XII/20/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 25 marca 2004r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr geod. 73/2 o pow. 0,30 ha, położonej w obrębie Cudnochy gm. Mikołajki  czytaj>>

Uchwała Nr XII/19/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 25 marca 2004r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr geod. 78/1 o pow. 5100 m², położonej w obrębie Inulec  czytaj>>

Uchwała Nr XII/18/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 25 marca 2004r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr geod. 67/2 o pow. 7300 m², położonej w obrębie Inulec  czytaj>>

Uchwała Nr XII/17/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 25 marca 2004r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr geod. 365/69 o pow. 321 m², położonej przy ul. Czaplej w Mikołajkach  czytaj>>

Uchwała Nr XII/16/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 25 marca 2004r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej, oznaczonej nr geod. 15/1 o pow. 2200 m², położonej w obrębie Woźnice  czytaj>>

Uchwała Nr XII/15/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 25 marca 2004r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej  czytaj>>

Uchwała Nr XII/14/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 25 marca 2004r. w sprawie przyjęcia zmian do statutu Związku Gmin „Czyste Mazury”  czytaj>>

Uchwała Nr XII/13/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 25 marca 2004r. w sprawie skargi wniesionej przez Pana Edmunda Kotulskiego na działalność Burmistrza Miasta Mikołajki  czytaj>>

Uchwała Nr XII/12/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 25 marca 2004r. w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń placówek oświatowych, kulturalnych i sportowych, sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Burmistrzowi Miasta Mikołajki uprawnienia o stosowaniu ich wysokości  czytaj>>

Uchwała Nr XII/11/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 25 marca 2004r. w sprawie obniżenia wskaźników procentowych wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu lub wydatków faktycznych ponoszonych na zajmowany lokal stanowiący podstawę udzielenia dodatku mieszkaniowego  czytaj>>

Uchwała Nr XII/10/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 25 marca 2004r. w sprawie zasad pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach stanowiących własność Gminy Mikołajki w obrębie miasta Mikołajki (płatna strefa parkowania)  czytaj>>

Uchwała Nr XII/9/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 25 marca 2004r. w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu obwoźnego środkami spożywczymi na terenie Gminy Mikołajki poza targowiskiem miejskim  czytaj>>

Uchwała Nr XII/8/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 25 marca 2004r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Mikołajki na rok 2004  czytaj>>

Uchwała Nr XII/7/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 25 marca 2004r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2003  czytaj>>

Uchwała Nr XII/6/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 25 marca 2004r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Szkół w Baranowie   czytaj>>

Uchwała Nr XII/5/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 25 marca 2004r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Nr II/23/99 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 13 marca 1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum Publicznego w Mikołajkach  czytaj>>

Uchwała Nr XII/4/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 25 marca 2004r. w sprawie wprowadzenia zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach i na określonych obszarach Gminy Mikołajki  czytaj>>

Uchwała Nr XII/3/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 25 marca 2004r. w sprawie wyrażenia opinii na temat  projektu „Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Mrągowskiego”   czytaj>>

Uchwała Nr XII/2/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 25 marca 2004r. w sprawie zmian  w  budżecie  miasta i gminy  na  2004 rok.  czytaj>>

Uchwała Nr XI/1/2004 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 11 marca 2004r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie projektowanych obszarów specjalnej ochrony (OSO) i specjalnych obszarów ochrony (SOO), wyznaczonych w ramach programu Natura 2000 zmiany Statutu Gminy Mikołajki czytaj>>


Uchwała Nr VIII/113/2003 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 10 października 2003r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mikołajki czytaj>>

Uchwała Nr VII/98/2003 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 sierpnia 2003r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mikołajki czytaj>>

Uchwała Nr VI/79/2003 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 05 czerwca 2003r. w sprawie zmiany fragmentu  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mikołajki czytaj>>

Uchwała Nr V/68/2003 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie częściowej zmiany uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata czytaj>>

Uchwała Nr V/67/2003 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mikołajki na lata 2003 – 2007” czytaj>>

Uchwała Nr V/66/2003 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mikołajki czytaj>>

Uchwała Nr V/65/2003 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych czytaj>>

Uchwała Nr V/63/2003 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania. czytaj>>

Uchwała Nr V/61/2003 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie dokonania zmiany granic administracyjnych Gminy Mikołajki. czytaj>>

Uchwała Nr V/60/2003 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie zmiany urzędowej nazwy miejscowości w Gminie Mikołajki. czytaj>>

Uchwała Nr V/58/2003 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie określenia formy organizacyjno-prawnej Centrum Kultury i Sportu „Kłobuk” w Mikołajkach. czytaj>>

Uchwała Nr V/57/2003 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy hotelowej w cz. m. Mikołajki. czytaj>>

Uchwała Nr V/56/2003 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy hotelowej w cz. m. Mikołajki. czytaj>>

Uchwała Nr V/52/2003 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Mikołajki. czytaj>>

Uchwała Nr IV/51/2003 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 21 lutego 2003r. w sprawie użyczenia części nieruchomości oznaczonych nr geod. 427/15 i 204, położonych na terenie miasta Mikołajki. czytaj>>

Uchwała Nr IV/50/2003 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 21 lutego 2003r. w sprawie „Przystąpienia do opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowę Oczyszczalni Ścieków w Mikołajkach oraz budowę kolektorów sanitarnych”. czytaj>>

Uchwała Nr IV/49/2003 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 21 lutego 2003r. w sprawie nabycia od osoby prawnej nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie Grabówka. czytaj>>

Uchwała Nr IV/48/2003 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 21 lutego 2003r. w sprawie nabycia od osoby prawnej nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie Tałty. czytaj>>

Uchwała Nr IV/47/2003 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 21 lutego 2003r. w sprawie nabycia od osoby prawnej nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie Lubiewo. czytaj>>

Uchwała Nr IV/46/2003 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 21 lutego 2003r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr geod. 427/17 o pow. 322 m2, położonej w obrębie miasta Mikołajki. czytaj>>

Uchwała Nr IV/45/2003 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 21 lutego 2003r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr geod. 365/64 o pow. 601 m2, położonej w obrębie miasta Mikołajki. czytaj>>

Uchwała Nr IV/44/2003 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 21 lutego 2003r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej o nr geod. 198/14 o pow. 40 m2, położonej w obrębie miasta Mikołajki. czytaj>>  

Uchwała Nr IV/43/2003 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 21 lutego 2003r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej  nr geod. 365/63 o pow. 302 m2, położonej w obrębie miasta Mikołajki. czytaj>>  

Uchwała Nr IV/42/2003 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 21 lutego 2003r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej o nr geod. 386/3 o pow. 228 m2, położonej w Mikołajkach przy ulicy Wawrzyńca Prusa 1, opisanej w KW 10019. czytaj>>  

Uchwała Nr IV/41/2003 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 21 lutego 2003r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr geod. 22/8 o pow. 8800 m2, położonej w obrębie Olszewo. czytaj>>  

Uchwała Nr IV/40/2003 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 21 lutego 2003r. w sprawie przekazania na rzecz Samodzielnego Koła Nr 93 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Mikołajkach mienia komunalnego. czytaj>>

Uchwała Nr IV/39/2003 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 21 lutego 2003r. w sprawie nadania statutów sołectwom.  czytaj>>   załączniki do uchwały>>

Uchwała Nr IV/38/2003 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 21 lutego 2003r. w sprawie dokonania podziału Sołectwa Sady i utworzenia Sołectwa Nowe Sady. czytaj>>   załącznik>>

Uchwała Nr IV/37/2003 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 21 lutego 2003r. w sprawie dokonania podziału Sołectwa Tałty i utworzenia Sołectwa Stawek. czytaj>>   załącznik>>

Uchwała Nr IV/36/2003 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 21 lutego 2003r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003. czytaj>>

Uchwała Nr IV/35/2003 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 21 lutego 2003r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji  Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2002. czytaj>>

Uchwała Nr IV/34/2003 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 21 lutego 2003r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mikołajki. czytaj>>

Uchwała Nr IV/33/2003 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 21 lutego 2003r. w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Mikołajkach właściwego do zlecania podróży służbowej Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Mikołajkach. czytaj>>

Uchwała Nr IV/32/2003 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 21 lutego 2003r. w sprawie przyznania Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Mikołajkach prawa wykonywania w imieniu Rady Miejskiej niektórych czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Burmistrza Miasta. czytaj>>

Uchwała Nr IV/27/2003 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 21 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mikołajki. czytaj>>

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (087) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
Osoba odpowiedzialna za treść: Hubert Lubba
Data modyfikacji: 2006/01/12

  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc