strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
Organy
 Burmistrz Miasta
 Sekretarz Gminy
 Rada Miejska
 Komisje Rady
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy
 Uchwały Rady
 Zarządzenia Burmistrza
 Regulamin Organizacyjny Urzędu
 Budżet Gminy
Inne
 Obywatel w Urzędzie
 Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne 
 Jednostki pomocnicze 
 Rejestry i ewidencje 
 Podatki i opłaty 
 Gospodarka komunalna 
 Kierunki inwestycji 
 Majątek Gminy 
 Oświadczenia majątkowe
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian

strona główna > uchwały rady > uchwały kadencji 2006-2010

 


 

 

Uchwały z sesji Nr LVIII/2010 od numeru 590 do numeru 616 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 10 listopada 2010 roku     pobierz>>

Uchwały z sesji Nr LVII/2010 od numeru 569 do numeru 589 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 września 2010 roku     pobierz>>

Uchwały z sesji Nr LVI/2010 od numeru 567 do numeru 568 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 19 sierpnia 2010 roku     pobierz>>

Uchwały z sesji Nr LV/2010 od numeru 555 do numeru 566 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 lipca 2010 roku     pobierz>>

Uchwały z sesji Nr LIV/2010 od numeru 535 do numeru 554 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 czerwca 2010 roku     pobierz>>

Uchwały z sesji Nr LIII/2010 od numeru 524 do numeru 534 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 26 maja 2010 roku     pobierz>>

Uchwały z sesji Nr LII/2010 od numeru 503 do numeru 523 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 kwietnia 2010 roku     pobierz>>

Uchwały z sesji Nr LI/2010 od numeru 446 do numeru 502 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 marca 2010 roku     pobierz>>


Uchwała Nr L/445/2010 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie sprzedaży na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami w formie przetargu nieruchomości niezabudowanych oznaczonych nr geod. 172/29 o pow. 0,0037 ha, 172/30 o pow. 0,0037 ha, 172/31 o pow. 0,0037 ha i 172/33 o pow. 0,0034 ha, położonych w Mikołajkach przy ul. Kolejowej    czytaj>>

Uchwała Nr L/444/2010 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie gminnej nieruchomości służebnością     czytaj>>

Uchwała Nr L/443/2010 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie sprzedaży na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. z 2004r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalno-usługowym, położonym w Mikołajkach przy ulicy 3 Maja 1 oraz na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 9 w/w/ ustawy udziału w prawie własności działki 198/10     czytaj>>

Uchwała Nr L/442/2010 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2010 – 2015”     czytaj>>

Uchwała Nr L/441/2010 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości oznaczonej nr geod. 348/41 o powierzchni całkowitej 43470 m2, położonej w obrębie miasta Mikołajki      czytaj>>

Uchwała Nr L/440/2010 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie wydzierżawienia na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. z 2004r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) w formie bezprzetargowej na czas nieoznaczony części nieruchomości oznaczonej nr geod. 232/1 o powierzchni całkowitej 203 m2, położonej w obrębie miasta Mikołajki      czytaj>>

Uchwała Nr L/439/2010 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie sprzedaży na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami w formie przetargu nieruchomości niezabudowanych oznaczonych nr geod. 157/5 o pow. 0,2828 ha i 157/6 o pow. 0,1629 ha, położonych w obrębie Baranowo, gm. Mikołajki      czytaj>>

Uchwała Nr L/438/2010 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie sprzedaży na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami w formie przetargu nieruchomości niezabudowanych oznaczonych nr geod. 480/2 o pow. 0,0610 ha i 480/3 o pow. 0,0609 ha, położonych w miejscowości Woźnice, ob. Woźnice      czytaj>>

Uchwała Nr L/437/2010 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Stare Sady, obręb Sady gmina Mikołajki      czytaj>>

Uchwała Nr L/436/2010 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie rozstrzygnięcia uwag złożonych do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Stare Sady, obręb Sady gmina Mikołajki      czytaj>>

Uchwała Nr L/435/2010 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie rozstrzygnięcia uwag złożonych do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Stare Sady, obręb Sady gmina Mikołajki      czytaj>>

Uchwała Nr L/434/2010 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie rozstrzygnięcia uwag złożonych do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Stare Sady, obręb Sady gmina Mikołajki      czytaj>>

Uchwała Nr L/433/2010 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej położonych przy ul. Łabędziej w Mikołajkach      czytaj>>

Uchwała Nr L/432/2010 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie negatywnego zaopiniowania projektu Planu Ochrony Mazurskiego Parku Krajobrazowego      czytaj>>

Uchwała Nr L/431/2010 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Olszewo na lata 2010 – 2020      czytaj>>

Uchwała Nr L/430/2010 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLVIII/368/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Mikołajki na 2010 rok      czytaj>>


Uchwała Nr XLIX/429/2010 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu      czytaj>>

Uchwała Nr XLIX/428/2010 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie częściowej zmiany uchwały Nr XLVII/363/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku      czytaj>>

Uchwała Nr XLIX/427/2010 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.      czytaj>>

Uchwała Nr XLIX/426/2010 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie gminnej nieruchomości służebnością      czytaj>>

Uchwała Nr XLIX/425/2010 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości oznaczonych nr geod. 350/30 o powierzchni całkowitej 338 m2 i 349/14 o powierzchni całkowitej 4347 m2, położonych w obrębie miasta Mikołajki      czytaj>>

Uchwała Nr XLIX/424/2010 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości oznaczonej nr geod. 212/31 o powierzchni całkowitej 1957 m2, położonej w obrębie miasta Mikołajki      czytaj>>

Uchwała Nr XLIX/423/2010 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości oznaczonych nr geod. 350/30 o powierzchni całkowitej 338 m2 i 349/14 o powierzchni całkowitej 4347 m2, położonych w obrębie miasta Mikołajki      czytaj>>

Uchwała Nr XLIX/422/2010 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości oznaczonej nr geod. 198/15 o powierzchni całkowitej 245 m2, położonej w obrębie miasta Mikołajki      czytaj>>

Uchwała Nr XLIX/421/2010 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości oznaczonej nr geod. 188 o powierzchni całkowitej 7800 m2, położonej w obrębie Woźnice, gm. Mikołajki      czytaj>>

Uchwała Nr XLIX/420/2010 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie sprzedaży na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami w formie przetargu nieruchomości niezabudowanych oznaczonych nr geod. 393/27 o pow. 0,0028 ha i 393/28 o pow. 0,0028 ha, położonych w Mikołajkach przy ul. M.Kajki      czytaj>>

Uchwała Nr XLIX/419/2010 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie gminnej nieruchomości służebnością      czytaj>>

Uchwała Nr XLIX/418/2010 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2010r.      czytaj>>


Uchwała Nr XLVIII/417/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie sprzedaży na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami w formie przetargu nieruchomości niezabudowanych oznaczonych nr geod. 94/3 o pow. 0,3525 ha i 94/4 o pow. 0,3472 ha, położonych w obrębie Lubiewo, gm. Mikołajki.      czytaj>>

Uchwała Nr XLVIII/416/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie sprzedaży na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami w formie przetargu nieruchomości niezabudowanych oznaczonych nr geod. 166/1 o pow. około 0,0600 ha i 167/1 o pow. około 0,0500 ha, położonych w obrębie Tałty, gm. Mikołajki.      czytaj>>

Uchwała Nr XLVIII/415/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie sprzedaży na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami w formie przetargu nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr geod. 64/22 o pow. 0,2982 ha, położonej w obrębie miasta Mikołajki      czytaj>>

Uchwała Nr XLVIII/414/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie sprzedaży na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami w formie przetargu nieruchomości niezabudowanych oznaczonych nr geod. 204/15 o pow. 0,1387 ha, 204/6 o pow. 0,0200 ha, 204/5 o pow. 0,1000 ha, położonych w obrębie Faszcze.      czytaj>>

Uchwała Nr XLVIII/413/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie sprzedaży na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami w formie bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr geod. 290/21 o pow. 0,0050 ha, położonej w obrębie miasta Mikołajki.      czytaj>>

Uchwała Nr XLVIII/412/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie sprzedaży na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami w formie przetargu nieruchomości niezabudowanych oznaczonych nr geod. 379/10 o pow. 0,0369 ha, 379/9 o pow. 0,0484 ha, 379/8 o pow. 0,0348 ha, 379/7 o pow. 0,0318 ha, 379/6 o pow. 0,0287 ha, 379/5 o pow. 0,0392 ha położonych w obrębie miasta Mikołajki.      czytaj>>

Uchwała Nr XLVIII/411/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie sprzedaży na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami w formie przetargu nieruchomości niezabudowanych oznaczonych nr geod. 339/1 o pow. 0,0634 ha, 344/1 o pow. 0,0652 ha, 342/6 o pow. 0,0910 ha, położonych w obrębie miasta Mikołajki.      czytaj>>

Uchwała Nr XLVIII/410/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie sprzedaży na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. z 2004r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalnym położonym w Mikołajkach przy ul. M. Kajki 34/3 wraz z udziałem we współwłasności domu i innych urządzeniach nie służących wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w prawie własności działki 402/1      czytaj>>

Uchwała Nr XLVIII/409/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/347/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 października 2009 roku w sprawie sprzedaży na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami w formie przetargu nieruchomości niezabudowanych oznaczonych nr geod. 177 o pow. 0,1500 ha. 181 o pow. 0,0300 ha, 94 o pow. 0,1100 ha, 87/2 o pow. 0,2113 ha, położonych w obrębie Zełwągi, gm. Mikołajki     czytaj>>

Uchwała Nr XLVIII/408/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości oznaczonej nr geod. 39/8 o powierzchni całkowitej 2515 m2, położonej w obrębie miasta Mikołajki    czytaj>>

Uchwała Nr XLVIII/407/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości oznaczonej nr geod. 188/1 o powierzchni całkowitej 1111 m2, położonej w obrębie miasta Mikołajki    czytaj>>

Uchwała Nr XLVIII/406/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości oznaczonej nr geod. 188/1 o powierzchni całkowitej 1111 m2, położonej w obrębie miasta Mikołajki    czytaj>>

Uchwała Nr XLVIII/405/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości oznaczonej nr geod. 445/34 o powierzchni całkowitej 4594 m2, położonej w obrębie miasta Mikołajki    czytaj>>

Uchwała Nr XLVIII/404/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości oznaczonej nr geod. 170 o powierzchni całkowitej 1372 m2, położonej w obrębie miasta Mikołajki    czytaj>>

Uchwała Nr XLVIII/403/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości oznaczonej nr geod. 156/1 o powierzchni całkowitej 49764 m2 i 160 o powierzchni całkowitej 28340 m2, położonych w obrębie miasta Mikołajki    czytaj>>

Uchwała Nr XLVIII/402/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości oznaczonej nr geod. 413/17 o powierzchni całkowitej 34 m2, położonej w obrębie miasta Mikołajki    czytaj>>

Uchwała Nr XLVIII/401/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości oznaczonej nr geod. 81/48 o powierzchni całkowitej 98874 m2, położonej w obrębie miasta Mikołajki    czytaj>>

Uchwała Nr XLVIII/400/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości oznaczonej nr geod. 315/2 o powierzchni całkowitej 244 m2, położonej w obrębie miasta Mikołajki    czytaj>>

Uchwała Nr XLVIII/399/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości oznaczonych nr geod. 157/5 o powierzchni całkowitej 2800 m2 i 157/6 o powierzchni całkowitej 2200 m2, położonych w obrębie Baranowo, gm. Mikołajki    czytaj>>

Uchwała Nr XLVIII/398/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości oznaczonych nr geod. 172/24 i 172/8 o łącznej powierzchni całkowitej 8953 m2, położonych w obrębie miasta Mikołajki    czytaj>>

Uchwała Nr XLVIII/397/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wydzierżawienia na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 6 w zw. z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. z 2004r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) w formie bezprzetargowej na okres 9 lat części nieruchomości oznaczonej nr geod. 365/36 o powierzchni całkowitej 5116 m2, położonej w obrębie miasta Mikołajki    czytaj>>

Uchwała Nr XLVIII/396/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości oznaczonej nr geod. 5/11 o powierzchni 51 m2, położonej w obrębie miasta Mikołajki przy ulicy Mrągowskiej    czytaj>>

Uchwała Nr XLVIII/395/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości oznaczonej nr geod. 204/15, 204/5 i 204/6 o łącznej powierzchni 2587 m2, położonej w obrębie Faszcze, gm. Mikołajki    czytaj>>

Uchwała Nr XLVIII/394/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości oznaczonej nr geod. 53 o powierzchni 2800 m2, położonej w obrębie Woźnice, gm. Mikołajki    czytaj>>

Uchwała Nr XLVIII/393/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości oznaczonej nr geod. 94 o powierzchni 1100 m2, położonej w obrębie Zełwągi, gm. Mikołajki    czytaj>>

Uchwała Nr XLVIII/392/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości oznaczonej nr geod. 350/30 i 349/14 o łącznej powierzchni 20 m2, położonej w obrębie miasta Mikołajki przy ulicy Ptasiej    czytaj>>

Uchwała Nr XLVIII/391/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości oznaczonej nr geod. 348/17 o powierzchni 15 m2, położonej w obrębie miasta Mikołajki przy ulicy Złotych Kłosów    czytaj>>

Uchwała Nr XLVIII/390/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości oznaczonej nr geod. 84/29 i 84/56 o łącznej powierzchni 113 m2, położonej w obrębie miasta Mikołajki róg ulicy Warszawskiej i ulicy „Osiedle Na Górce”    czytaj>>

Uchwała Nr XLVIII/389/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości oznaczonej nr geod. 40/14 o łącznej powierzchni 307 m2, położonej w obrębie miasta Mikołajki przy ulicy Okrężnej    czytaj>>

Uchwała Nr XLVIII/388/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości oznaczonej nr geod. 92 i 14/20 o łącznej powierzchni 31030 m2, położonej w obrębie miasta Mikołajki przy ulicy Warszawskiej    czytaj>>

Uchwała Nr XLVIII/387/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości oznaczonej nr geod. 40/14 o powierzchni całkowitej 5488 m2, położonej w obrębie miasta Mikołajki    czytaj>>

Uchwała Nr XLVIII/386/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości oznaczonej nr geod. 40/14 o powierzchni całkowitej 5488 m2, położonej w obrębie miasta Mikołajki    czytaj>>

Uchwała Nr XLVIII/385/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości oznaczonej nr geod. 40/14 o powierzchni całkowitej 5488 m2, położonej w obrębie miasta Mikołajki    czytaj>>

Uchwała Nr XLVIII/384/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wydzierżawienia na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 6 w zw. z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. z 2004r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) w formie bezprzetargowej na okres 9 lat części nieruchomości oznaczonej nr geod. 365/36 o powierzchni całkowitej 5116 m2, położonych w obrębie miasta Mikołajki    czytaj>>

Uchwała Nr XLVIII/383/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości oznaczonej nr geod. 349/6 o powierzchni całkowitej 349 m2, położonej w obrębie miasta Mikołajki    czytaj>>

Uchwała Nr XLVIII/382/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości oznaczonej nr geod. 41/2 o powierzchni całkowitej 7900 m2, położonej w obrębie Woźnice, gm. Mikołajki    czytaj>>

Uchwała Nr XLVIII/381/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości oznaczonej nr geod. 349/14 o powierzchni całkowitej 4347 m2, położonej w obrębie miasta Mikołajki    czytaj>>

Uchwała Nr XLVIII/380/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości oznaczonej nr geod. 349/14 o powierzchni całkowitej 4347 m2, położonej w obrębie miasta Mikołajki    czytaj>>

Uchwała Nr XLVIII/379/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wydzierżawienia na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 6 w zw. z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. z 2004r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) w formie bezprzetargowej na czas nieokreślony nieruchomości oznaczonych nr geod. 372/4 i 372/7 o łącznej powierzchni całkowitej 590 m2, położonych w obrębie miasta Mikołajki przy ulicy Łabędziej    czytaj>>

Uchwała Nr XLVIII/378/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie gminnej nieruchomości służebnością    czytaj>>

Uchwała Nr XLVIII/377/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z 1990r, ze zm.)    czytaj>>

Uchwała Nr XLVIII/376/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie i ustawę o pracownikach samorządowych / Dz. U. Nr 32, poz. 191 z 1990r, ze zm. /    czytaj>>

Uchwała Nr XLVIII/375/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z 1990r, ze zm.)    czytaj>>

Uchwała Nr XLVIII/374/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wynajęcia nieruchomości zabudowanej o powierzchni 16,31 m2, położonej w obrębie miasta Mikołajki przy ulicy Łabędzia 2    czytaj>>

Uchwała Nr XLVIII/373/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXV/262/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości niezabudowanych położonych przy ulicy Ptasiej w Mikołajkach    czytaj>>

Uchwała Nr XLVIII/372/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, stanowiących własność Gminy Mikołajki    czytaj>>

Uchwała Nr XLVIII/371/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Mikołajki na lata 2008 – 2020    czytaj>>

Uchwała Nr XLVIII/370/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Mikołajki.     czytaj>>

Uchwała Nr XLVIII/369/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Mikołajki     czytaj>>

Uchwała Nr XLVIII/368/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Mikołajki na 2010 r.     czytaj>>

Uchwała Nr XLVIII/367/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009r.    czytaj>>


Uchwała Nr XLVII/366/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie stawek opłaty targowej    czytaj>>

Uchwała Nr XLVII/365/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia opłaty miejscowej    czytaj>>

Uchwała Nr XLVII/364/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłat od posiadanych psów, terminu płatności oraz sposobu jej poboru    czytaj>>

Uchwała Nr XLVII/363/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku     czytaj>>

Uchwała Nr XLVII/362/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości     czytaj>>

Uchwała Nr XLVII/361/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości     czytaj>>

Uchwała Nr XLVII/360/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009r.     czytaj>>


Uchwała Nr XLVI/359/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 października 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na udział Gminy Mikołajki w realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w Linowie”    czytaj>>

Uchwała Nr XLVI/358/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 października 2009r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości oznaczonej nr geod. 427/15 o powierzchni 40 mb, położonej w obrębie miasta Mikołajki – nabrzeże j. Mikołajskiego    czytaj>>

Uchwała Nr XLVI/357/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 października 2009r. w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie i ustawę o pracownikach samorządowych /Dz. U. Nr 32, poz. 191 z 1990r, ze zm./    czytaj>>

Uchwała Nr XLVI/356/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 października 2009r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości oznaczonej nr geod. 365/74 o powierzchni 300 m2, położonej w obrębie miasta Mikołajki przy ulicy Łabędziej   czytaj>>

Uchwała Nr XLVI/355/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 października 2009r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości oznaczonej nr geod. 16/4 o powierzchni 1075 m2, położonej w obrębie Woźnice, gm. Mikołajki   czytaj>>

Uchwała Nr XLVI/354/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 października 2009r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości oznaczonej nr geod. 87/2 o powierzchni 2113 m2, położonej w obrębie Zełwągi, gm. Mikołajki   czytaj>>

Uchwała Nr XLVI/353/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 października 2009r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości oznaczonej nr geod. 350/30 o powierzchni 20 m2, położonej w obrębie miasta Mikołajki przy ulicy Ptasiej   czytaj>>

Uchwała Nr XLVI/352/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 października 2009r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości oznaczonej nr geod. 348/41 o powierzchni 160 m2, położonej w obrębie miasta Mikołajki przy ulicy Złotych Kłosów (obok kortów tenisowych)   czytaj>>

Uchwała Nr XLVI/351/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 października 2009r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości oznaczonej nr geod. 386/17 o powierzchni 20 m2, położonej w obrębie miasta Mikołajki przy ulicy W.Prusa   czytaj>>

Uchwała Nr XLVI/350/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 października 2009r. w sprawie sprzedaży na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami w formie przetargu nieruchomości niezabudowanych oznaczonych nr geod. 219/6 o pow. 0,1573 ha, 84/67 o pow. 0,0317 ha, 84/64 o pow. 0,0550 ha, 84/71 o pow. 0,0516 ha, 81/30 o powierzchni 0,0502 ha, położonych w obrębie miasta Mikołajki   czytaj>>

Uchwała Nr XLVI/349/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 października 2009r. w sprawie sprzedaży na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami w formie przetargu nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr geod. 149/7 o pow. 0, 0342 ha, położonej w obrębie Tałty, gm. Mikołajki   czytaj>>

Uchwała Nr XLVI/348/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 października 2009r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości niezabudowanych oznaczonych nr geod. 296/8 i 296/7 o łącznej pow. 0,0752 ha, położonych w obrębie miasta Mikołajki   czytaj>>

Uchwała Nr XLVI/347/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 października 2009r. w sprawie sprzedaży na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami w formie przetargu nieruchomości niezabudowanych oznaczonych nr geod. 177 o pow. 0,1500 ha, 181 o pow. 0,0300 ha, 94 o pow. 0,1100 ha, 87/2 o pow. 0,2113 ha, położonych w obrębie Zełwągi, gm. Mikołajki   czytaj>>

Uchwała Nr XLVI/346/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 października 2009r. w sprawie sprzedaży na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami w formie przetargu nieruchomości niezabudowanych oznaczonych nr geod. 22/5 o pow. 0,0430 ha, 78/2 o pow. 0,2493 ha, 78/3 o pow. 0,0756 ha, położonych w obrębie Olszewo, gm. Mikołajki.   czytaj>>

Uchwała Nr XLVI/345/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 października 2009r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Mikołajki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego    czytaj>>

Uchwała Nr XLVI/344/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009r.    czytaj>>


Uchwała Nr XLV/343/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 września 2009r. w sprawie wydzierżawienia na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. z 2004r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) w formie bezprzetargowej na czas nieokreślony nieruchomości oznaczonej nr geod. 27/8 o powierzchni 834 m2, położonych w obrębie Woźnice, gm. Mikołajki    czytaj>>

Uchwała Nr XLV/342/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 września 2009r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości oznaczonej nr geod. 386/17 o powierzchni 180 m2, położonej w obrębie miasta Mikołajki przy ulicy M. Kajki    czytaj>>

Uchwała Nr XLV/341/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 września 2009r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości oznaczonej nr geod. 207/54 o powierzchni 30 m2, położonej w obrębie miasta Mikołajki przy placu Wolności 1    czytaj>>

Uchwała Nr XLV/340/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 września 2009r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości oznaczonej nr geod. 520/5 o powierzchni 47543 m2, położonej w obrębie miasta Mikołajki przy ulicy M.Kajki    czytaj>>

Uchwała Nr XLV/339/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 września 2009r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości oznaczonej nr geod. 365/68 o powierzchni 297 m2, położonej w obrębie miasta Mikołajki przy ulicy Czaplej    czytaj>>

Uchwała Nr XLV/338/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 września 2009r. w sprawie sprzedaży na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. z 2004r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalnym położonym w Mikołajkach przy ul. 3 Maja 20 wraz z udziałem we współwłasności domu i innych urządzeniach nie służących wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w prawie własności działki 214/19    czytaj>>

Uchwała Nr XLV/337/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 września 2009r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zełwągi na lata 2009 – 2020    czytaj>>

Uchwała Nr XLV/336/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 września 2009r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nowe Sady na lata 2009 – 2020    czytaj>>

Uchwała Nr XLV/335/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 września 2009r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Baranowo na lata 2009 – 2020    czytaj>>

Uchwała Nr XLV/334/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 września 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/127/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 11 lutego 2005 roku w sprawie dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Mikołajki.     czytaj>>

Uchwała Nr XLV/333/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009r.     czytaj>>


Uchwała Nr XLIV/332/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 14 września 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów usług rekreacji i sportu położonych w obrębie Prawdowo gmina Mikołajki.      czytaj>>

Uchwała Nr XLIV/331/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 14 września 2009r. w sprawie sprzedaży na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami w formie bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr geod. 80/2 o pow. 0,0508 ha, położonej w obrębie Baranowo.      czytaj>>

Uchwała Nr XLIV/330/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 14 września 2009r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Mikołajki na lata 2009– 2015      czytaj>>


Uchwała Nr XLIII/329/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości oznaczonej nr geod. 188/3 o powierzchni 437 m², położonej w obrębie miasta Mikołajki przy Placu Kościelnym       czytaj>>

Uchwała Nr XLIII/328/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości niezabudowanych oznaczonych nr geod. 509/3, 509/4, 509/5, 509/7, 509/8 o łącznej pow. 0,6407 ha, położonych w obrębie miasta Mikołajki.       czytaj>>

Uchwała Nr XLIII/327/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie sprzedaży na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. z 2004r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) w formie bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr geod. 386/18 o pow. 163 m², położonej w Mikołajkach przy ul. M. Kajki 33.       czytaj>>

Uchwała Nr XLIII/326/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu        czytaj>>

Uchwała Nr XLIII/325/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009r.        czytaj>>


 

Uchwała Nr XLII/324/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 27 lipca 2009r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Zełwągi na lata 2009 – 2020.        czytaj>>

Uchwała Nr XLII/323/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 27 lipca 2009r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Nowe Sady na lata 2009 – 2020.        czytaj>>

Uchwała Nr XLII/322/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 27 lipca 2009r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Baranowo na lata 2009 – 2020.        czytaj>>

Uchwała Nr XLII/321/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 27 lipca 2009r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości niezabudowanych oznaczonych nr geod. 138/2 i 138/3 o łącznej pow. 0,7330 ha, położonej w obrębie Tałty, gm. Mikołajki.        czytaj>>

Uchwała Nr XLII/320/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 27 lipca 2009r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości niezabudowanych oznaczonych nr geod. 233/11, 233/12, 233/13, 233/14 o łącznej pow. 0,2679ha, położonych w obrębie Jora Wielka, gm. Mikołajki.        czytaj>>

Uchwała Nr XLII/319/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 27 lipca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/303/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości położonej w obrębie miasta Mikołajki przy ulicy Mrągowskiej oznaczonej nr geod. 44/33 o powierzchni 61 m2 poprzez ustanowienie odrębnej własności lokali        czytaj>>

Uchwała Nr XLII/318/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 27 lipca 2009r. w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Mikołajki do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.        czytaj>>

Uchwała Nr XLII/317/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 27 lipca 2009r. w sprawie wprowadzenia dopłaty przez Gminę Mikołajki za odprowadzanie ścieków        czytaj>>

Uchwała Nr XLII/316/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 27 lipca 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.        czytaj>>

Uchwała Nr XLII/315/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 27 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009r.        czytaj>>


Uchwała Nr XLI/314/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej na czas nieokreślony nieruchomości oznaczonej nr geod. 349/14 o powierzchni 192 m², położonych w obrębie miasta Mikołajki.        czytaj>>

Uchwała Nr XLI/313/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej na okres 15 lat nieruchomości oznaczonych nr geod. 233/13 i 233/14 o łącznej powierzchni 709 m², położonych w obrębie Jora Wielka.        czytaj>>

Uchwała Nr XLI/312/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej nr geod. 207/52 o pow. 6 m², położonej w obrębie miasta Mikołajki        czytaj>>

Uchwała Nr XLI/311/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr geod. 59/11 o pow. 98 m², położonej w Mikołajkach przy ul. Okrężnej       czytaj>>

Uchwała Nr XLI/310/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej nr geod. 445/35 o pow. 70 m², położonej w obrębie miasta Mikołajki przy ulicy M. Kajki       czytaj>>

Uchwała Nr XLI/309/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie rozpatrzenia skargi wniesionej przez Panią Janinę Pycia na działalność Burmistrza Miasta Mikołajki      czytaj>>

Uchwała Nr XLI/308/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Mikołajki oraz innych form wychowania przedszkolnego, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania      czytaj>>

Uchwała Nr XLI/307/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku.      czytaj>>

Uchwała Nr XLI/306/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia „Programu Aktywności Lokalnej” – lokalny program integracji społecznej i zawodowej klientów Miejsko – gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach na 2009 rok.      czytaj>>

Uchwała Nr XLI/305/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009r.      czytaj>>


Uchwała Nr XL/304/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr geod. 56 o powierzchni 0,5156 ha, położonej w obrębie Woźnice, gm. Mikołajki      czytaj>>

Uchwała Nr XL/303/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości położonej w obrębie miasta Mikołajki przy ulicy Mrągowskiej oznaczonej nr geod. 44/33 o powierzchni 61 m² poprzez ustanowienie odrębnej własności lokali      czytaj>>

Uchwała Nr XL/302/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr XXXVIII/288/2006 z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Mikołajki.      czytaj>>

Uchwała Nr XL/301/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009r.      czytaj>>

Uchwała Nr XL/300/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Mikołajki      czytaj>>


Uchwała Nr XXXIX/299/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 marca 2009r. w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Mikołajki do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.      czytaj>>

Uchwała Nr XXXIX/298/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 marca 2009r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały Nr XXXIII/232/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 5 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.      czytaj>>

Uchwała Nr XXXIX/297/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 marca 2009r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr geod. 397/3 o pow. 846 m², położonej w Mikołajkach przy ul. M. Kajki 51.      czytaj>>

Uchwała Nr XXXIX/296/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 marca 2009r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr geod. 44/26 o pow. 590 m², położonej w Mikołajkach przy ul. Okrężnej 2.     czytaj>>

Uchwała Nr XXXIX/295/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 marca 2009r. w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej na okres 10 lat nieruchomości oznaczonej nr geod. 220/3 o powierzchni 41 m², położonej w obrębie miasta Mikołajki przy ulicy T.Kościuszki     czytaj>>

Uchwała Nr XXXIX/294/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009r.     czytaj>>

Uchwała Nr XXXIX/293/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/243/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 5 listopada 2008 roku w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości położonej w obrębie miasta Mikołajki przy ulicy Okrężnej oznaczonej nr geod. 59/7 o powierzchni 213 m² przez jej podział     czytaj>>

Uchwała Nr XXXIX/292/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 marca 2009r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr geod. 87/2 o powierzchni 0,2000 ha, położonej w obrębie Zełwągi, gm. Mikołajki    czytaj>>

Uchwała Nr XXXIX/291/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 marca 2009r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej nr geod. 386/1 o pow. 700 m², położonej w obrębie Tałty, gm. Mikołajki   czytaj>>

Uchwała Nr XXXIX/290/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 marca 2009r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr geod. 44/33 o pow. 61 m², położonej w Mikołajkach przy ul. Mrągowskiej.   czytaj>>

Uchwała Nr XXXIX/289/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 marca 2009r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr geod. 350/33 o powierzchni 1,5782 ha, położonej w obrębie miasta Mikołajki, przy ulicy Ptasiej   czytaj>>

Uchwała Nr XXXIX/288/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 marca 2009r. w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej na czas nieoznaczony nieruchomości o numerze geod. 184/50 o powierzchni 95 m², położonej w obrębie miasta Mikołajki    czytaj>>

Uchwała Nr XXXIX/287/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 marca 2009r. w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa    czytaj>>

Uchwała Nr XXXIX/286/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 marca 2009r. w sprawie przekazania w użytkowanie Stowarzyszeniu Ochotnicza Straż Pożarna w Mikołajkach mienia komunalnego    czytaj>>

Uchwała Nr XXXIX/285/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 marca 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach.    czytaj>>

Uchwała Nr XXXIX/284/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 marca 2009r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania    czytaj>>

Uchwała Nr XXXIX/283/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 marca 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.     czytaj>>

Uchwała Nr XXXIX/282/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 marca 2009r. w sprawie uznania skargi na uchwałę Nr XXXI/224/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 września 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr XXXVIII/288/2006 z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Mikołajki     czytaj>>

Uchwała Nr XXXIX/281/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 marca 2009r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych     czytaj>>

Uchwała Nr XXXIX/280/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 marca 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
za rok 2008.     czytaj>>

Uchwała Nr XXXIX/279/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 marca 2009r. w sprawie poboru opłaty targowej oraz wyznaczenia inkasenta i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso      czytaj>>

Uchwała Nr XXXIX/278/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 marca 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Mikołajki oraz wykazu i zasad udzielania i obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych      czytaj>>

Uchwała Nr XXXIX/277/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 marca 2009r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia ustalenia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników nie będących nauczycielami , zatrudnionych w przedszkolu i w szkołach prowadzonych przez Gminę Mikołajki      czytaj>>


Uchwała Nr XXXVIII/276/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 24 marca 2009r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały Nr XXXIII/232/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 5 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania      czytaj>>

Uchwała Nr XXXVIII/275/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 24 marca 2009r. w sprawie oddania w użytkowanie Mazurskiemu Klubowi Żeglarskiemu w Mikołajkach mienia komunalnego      czytaj>>

Uchwała Nr XXXVIII/274/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 24 marca 2009r. w sprawie Planu Odnowy Wsi Zełwągi na lata 2009 – 2020      czytaj>>

Uchwała Nr XXXVIII/273/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 24 marca 2009r. w sprawie Planu Odnowy Wsi Nowe Sady na lata 2009 – 2020      czytaj>>

Uchwała Nr XXXVIII/272/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 24 marca 2009r. w sprawie Planu Odnowy Wsi Baranowo na lata 2009 – 2020      czytaj>>

Uchwała Nr XXXVIII/271/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 24 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 r.      czytaj>>


Uchwała Nr XXXVII/270/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 10 lutego 2009r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr geod. 426/139 o pow. 2450 m², położonej w miejscowości Stawek, obręb Tałty, gm. Mikołajki      czytaj>>

Uchwała Nr XXXVII/269/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 10 lutego 2009r. w sprawie nie uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.     czytaj>>

Uchwała Nr XXXVII/268/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 10 lutego 2009r. w sprawie uznania skargi na uchwałę Nr XXXI/224/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 września 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr XXXVIII/288/2006 z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Mikołajki.     czytaj>>

Uchwała Nr XXXVII/267/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 10 lutego 2009r. w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa     czytaj>>

Uchwała Nr XXXVII/266/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 10 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2008r.     czytaj>>


Uchwała Nr XXXVI/265/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 14 stycznia 2009r. w sprawie kupna od Polskiej Akademii Nauk nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Prawdowo, gm. Mikołajki, oznaczonych nr geod. 19 i 32 o łącznej powierzchni 10,9971 ha.     czytaj>>


Uchwała Nr XXXV/264/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr XXXIV/249/2008 z dnia 1 grudnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą „Program budowy ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko – mazurskiego”.     czytaj>>

Uchwała Nr XXXV/263/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mikołajki na 2009 r.     czytaj>>     część opisowa do budżetu gminy na 2009rok    załącznik nr 15

Uchwała Nr XXXV/262/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie sprzedaży sprzedaży w formie przetargu nieruchomości niezabudowanych położonych przy ulicy Ptasiej w Mikołajkach.     czytaj>>

Uchwała Nr XXXV/261/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 262/6 o powierzchni 0,2436 ha, położonej przy ulicy Ogrodowej w Mikołajkach.     czytaj>>

Uchwała Nr XXXV/260/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej nr geod. 445/33 o pow. 349 m², położonej w obrębie Mikołajki     czytaj>>

Uchwała Nr XXXV/259/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część gruntów obrębu Jora Wielka, gm. Mikołajki     czytaj>>

Uchwała Nr XXXV/258/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2008r.     czytaj>>


Uchwała Nr XXXIV/257/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 1 grudnia 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulic Mrągowskiej i Warszawskiej w Mikołajkach uchwalonym uchwałą Nr I/1/2002 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 22 lutego 2002r    czytaj>>

Uchwała Nr XXXIV/256/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 1 grudnia 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część gruntów miasta Mikołajki    czytaj>>

Uchwała Nr XXXIV/255/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 1 grudnia 2008r. w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej na czas nieoznaczony nieruchomości o numerze geod. 348/17 i łącznej powierzchni 150 m², położonej w obrębie miasta Mikołajki   czytaj>>

Uchwała Nr XXXIV/254/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 1 grudnia 2008r. w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej na okres 10 lat nieruchomości oznaczonej numerem geod. 207/52 o powierzchni 6 m², położonej w obrębie miasta Mikołajki   czytaj>>

Uchwała Nr XXXIV/253/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 1 grudnia 2008r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości niezabudowanych oznaczonych nr geod. 204/10 i 204/3 o łącznej powierzchni 0,0700 ha, położonych w obrębie Faszcze, gm. Mikołajki.   czytaj>>

Uchwała Nr XXXIV/252/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 1 grudnia 2008r. w sprawie sprzedaży sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr geod. 207/14 o pow. 390 m², położonej w Mikołajkach przy ul. Orzyszowej 7.   czytaj>>

Uchwała Nr XXXIV/251/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 1 grudnia 2008r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości oznaczonych nr geod. 2/13 i 2/17 o łącznej powierzchni 1676 m², położonych w obrębie miasta Mikołajki   czytaj>>

Uchwała Nr XXXIV/250/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 1 grudnia 2008r. w sprawie Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Mikołajki na lata 2008 – 2020   czytaj>>

Uchwała Nr XXXIV/249/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 1 grudnia 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą „Program budowy ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko – mazurskiego”.   czytaj>>

Uchwała Nr XXXIV/248/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 1 grudnia 2008r. w sprawie przystąpienia Gminy Mikołajki do spółki pod firmą Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Olsztynie przy ul. Lubelskiej 43d.   czytaj>>

Uchwała Nr XXXIV/247/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 1 grudnia 2008r. w sprawie  zwolnień z podatku od nieruchomości.   czytaj>>

Uchwała Nr XXXIV/246/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 1 grudnia 2008r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.    czytaj>>

Uchwała Nr XXXIV/245/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 1 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2008r.    czytaj>>


Uchwała Nr XXXIII/244/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 5 listopada 2008r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach do prowadzenia postępowań polegających na podejmowaniu działań wobec dłużników alimentacyjnych.
czytaj>>

Uchwała Nr XXXIII/243/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 5 listopada 2008r. w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości położonej w obrębie miasta Mikołajki przy ulicy Okrężnej oznaczonej nr geod. 59/7 o powierzchni 213 m² przez jej podział      czytaj>>

Uchwała Nr XXXIII/242/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 5 listopada 2008r. w sprawie nabycia od osoby fizycznej nieruchomości oznaczonej nr geod. 51/4o powierzchni 35 m², położonej w obrębie Tałty, gm. Mikołajki     czytaj>>

Uchwała Nr XXXIII/241/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 5 listopada 2008r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr geod. 198/11 o pow. 54 m², położonej w obrębie miasta Mikołajki przy ul. 3 Maja.    czytaj>>

Uchwała Nr XXXIII/240/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 5 listopada 2008r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr geod. 41/8 o pow. 0,1798 ha, położonej w obrębie Woźnice, gm. Mikołajki.    czytaj>>

Uchwała Nr XXXIII/239/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 5 listopada 2008r. w sprawie wydzierżawienia w formie przetargu na czas nieoznaczony nieruchomości o numerze geod. 40/14 o powierzchni 244,60 m², położonej w obrębie miasta Mikołajki    czytaj>>

Uchwała Nr XXXIII/238/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 5 listopada 2008r. w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej na czas nieoznaczony nieruchomości o numerze geod. 172/21 o powierzchni 280 m², położonej w obrębie miasta Mikołajki    czytaj>>

Uchwała Nr XXXIII/237/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 5 listopada 2008r. w sprawie zmiany załącznika graficznego do uchwały Nr XXX/218/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego części gruntów obrębu Sady, gm. Mikołajki     czytaj>>

Uchwała Nr XXXIII/236/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 5 listopada 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/213/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości niezabudowanych położonych pomiędzy ulicami Dybowską i Łabędzią.     czytaj>>

Uchwała Nr XXXIII/235/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 5 listopada 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenów usług rekreacji i sportu położonych w obrębie Prawdowo Gmina Mikołajki uchwalonym uchwałą Nr XXVIII/195/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 9 maja 2008r.     czytaj>>

Uchwała Nr XXXIII/234/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 5 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia „Programu Aktywności Lokalnej” - lokalny program integracji społecznej i zawodowej klientów Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach na 2008r.     czytaj>>

Uchwała Nr XXXIII/233/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 5 listopada 2008r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Mikołajki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.     czytaj>>

Uchwała Nr XXXIII/232/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 5 listopada 2008r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania     czytaj>>

Uchwała Nr XXXIII/231/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 5 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2008r.    czytaj>>


Uchwała Nr XXXII/230/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 17 października 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na warunki korzystania ze stołówek szkolnych, w tym wysokość opłat za posiłki oraz upoważnienia dyrektorów szkół do udzielania zwolnień od opłat wnoszonych za korzystanie z posiłków przygotowywanych w tych stołówkach.    czytaj>>

Uchwała Nr XXXII/229/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 17 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2008r    czytaj>>


Uchwała Nr XXXI/228/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 września 2008r. w sprawie uzgodnienia projektów rozporządzeń Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w sprawie obszarów chronionego krajobrazu.   czytaj>>

Uchwała Nr XXXI/227/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 września 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/201/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych nr geod. 64/17 i 61/7 o łącznej powierzchni 3544 m², położonych w obrębie miasta Mikołajki przy Alei Spacerowej   czytaj>>

Uchwała Nr XXXI/226/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 września 2008r. w sprawie darowizny nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr geod. 82/2, o powierzchni 0,0290 ha, położonej w obrębie Inulec, gm. Mikołajki na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie    czytaj>>

Uchwała Nr XXXI/225/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 września 2008r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej nr geod. 116/2 o pow. 143 m², położonej w obrębie Zełwągi    czytaj>>

Uchwała Nr XXXI/224/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 września 2008r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr XXXVIII/288/2006 z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Mikołajki.    czytaj>>

Uchwała Nr XXXI/223/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 września 2008r. w sprawie rozpatrzenia skargi wniesionej przez Panią Marzenę Szczepkowską na działalność Burmistrza Miasta Mikołajki     czytaj>>

Uchwała Nr XXXI/222/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 września 2008r. w sprawie rozpatrzenia skargi i zażalenia wniesionych przez Pana Andrzeja Pacho na działalność Burmistrza Miasta Mikołajki     czytaj>>

Uchwała Nr XXXI/221/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 września 2008r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/127/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 11 lutego 2005 roku w sprawie dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Mikołajki.     czytaj>>

Uchwała Nr XXXI/220/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2008r.     czytaj>>


Uchwała Nr XXX/219/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Mikołajki do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.    czytaj>>

Uchwała Nr XXX/218/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część gruntów obrębu Sady, gm. Mikołajki    czytaj>>

Uchwała Nr XXX/217/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie gminnej nieruchomości służebnością    czytaj>>

Uchwała Nr XXX/216/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie nabycia od osoby fizycznej nieruchomości oznaczonej nr geod. 25/4 o powierzchni 36 m2, położonej w obrębie Tałty, gm. Mikołajki    czytaj>>

Uchwała Nr XXX/215/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej na czas nieoznaczony nieruchomości o numerze geod. 66/10 i powierzchni 599 m2, położonej w obrębie miasta Mikołajki   czytaj>>

Uchwała Nr XXX/214/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr geod. 233/9 o pow. 0,0922 ha, położonej w obrębie Jora Wielka, gm. Mikołajki.   czytaj>>

Uchwała Nr XXX/213/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości niezabudowanych położonych pomiędzy ulicami Dybowską i Łabędzia.   czytaj>>

Uchwała Nr XXX/212/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości niezabudowanych oznaczonych nr geod. 214/71, 214/72 i 214/73 o łącznej pow. 0,0390 ha położonej w obrębie miasta Mikołajki przy ulicy Kolejowej.   czytaj>>

Uchwała Nr XXX/211/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr geod. 51/2 o pow. 1200 m2, położonej w Woźnicach, gm. Mikołajki   czytaj>>

Uchwała Nr XXX/210/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie rozpatrzenia ponownych skarg wniesionych przez Pana Piotra Skola na działalność Burmistrza Miasta Mikołajki    czytaj>>

Uchwała Nr XXX/209/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie skarg wniesionych przez Pana Piotra Skola na działalność Burmistrza Miasta Mikołajki    czytaj>>

Uchwała Nr XXX/208/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2008r    czytaj>>


Uchwała Nr XXIX/207/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie wprowadzenia dopłaty przez Gminę Mikołajki za odprowadzanie ścieków    czytaj>>

Uchwała Nr XXIX/206/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.    czytaj>>

Uchwała Nr XXIX/204/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa    czytaj>>

Uchwała Nr XXIX/203/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie rozłożenia na raty kwoty za wykup lokalu mieszkalnego nr 27 w budynku mieszkalnym, położonym w obrębie miasta Mikołajki przy ulicy Dybowskiej 4    czytaj>>

Uchwała Nr XXIX/202/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej na okres 5 lat nieruchomości oznaczonej nr geod. 60 o powierzchni 3 mb, położonej w obrębie miasta Mikołajki    czytaj>>

Uchwała Nr XXIX/201/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych nr geod. 64/17 i 61/7 o łącznej powierzchni 3544 m², położonych w obrębie miasta Mikołajki przy alei Spacerowej    czytaj>>

Uchwała Nr XXIX/200/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr geod. 445/21 o pow. 230 m², położonej w obrębie miasta Mikołajki przy ul. Kajki.    czytaj>>

Uchwała Nr XXIX/199/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część gruntów obrębu miasta Mikołajki.   czytaj>>

Uchwała Nr XXIX/198/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej położonych pomiędzy ul. Dybowską i ul. Łabędzią w Mikołajkach.   czytaj>>

Uchwała Nr XXIX/197/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2008r.   czytaj>>


Uchwała Nr XXVIII/196/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 9 maja 2008r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości oznaczonych nr geod. 206/13, 206/14, 206/15, 206/18, 206/3, 206/4, 206/5, 206/6 i 206/7, położonych w obrębie miasta Mikołajki  czytaj>>

Uchwała Nr XXVIII/195/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 9 maja 2008r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów usług rekreacji i sportu położonych w obrębie Prawdowo gmina Mikołajki.   czytaj>>

Uchwała Nr XXVIII/194/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 9 maja 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2008r.    czytaj>>


Uchwała Nr XXVII/193/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 kwietnia 2008r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej nr geod. 380/2 o pow. 1042 m², położonej w obrębie Tałty   czytaj>>

Uchwała Nr XXVII/192/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 kwietnia 2008r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej nr geod. 49 o pow. 1104 m² w Mikołajkach przy ul. Okrężnej   czytaj>>

Uchwała Nr XXVII/191/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 kwietnia 2008r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej nr geod. 5/8 o pow. 306 m², położonej w obrębie miasta Mikołajki   czytaj>>

Uchwała Nr XXVII/190/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 kwietnia 2008r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej nr geod. 199 o pow. 404 m², położonej w obrębie miasta Mikołajki   czytaj>>

Uchwała Nr XXVII/189/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 kwietnia 2008r. w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej, na czas nie oznaczony nieruchomości oznaczonej nr geod. 84/72 położonej w obrębie miasta Mikołajki   czytaj>>

Uchwała Nr XXVII/188/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 kwietnia 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część gruntów obrębu Faszcze, gm. Mikołajki.   czytaj>>

Uchwała Nr XXVII/187/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 kwietnia 2008r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mikołajki    czytaj>>

Uchwała Nr XXVII/186/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 kwietnia 2008r. w sprawie przystąpienia Gminy Mikołajki do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze”     czytaj>>

Uchwała Nr XXVII/185/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 kwietnia 2008r. w sprawie częściowej zmiany uchwały Nr XXIV/151/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet oraz zwrotów kosztów podróży przysługujących radnym za udział w sesjach rady i komisji oraz przewodniczącym organów jednostek pomocniczych     czytaj>>

Uchwała Nr XXVII/184/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 kwietnia 2008r. w sprawie skargi wniesionej przez państwa Jadwigę i Zdzisława Piotrkowicz na działalność Burmistrza Miasta Mikołajki     czytaj>>

Uchwała Nr XXVII/183/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 kwietnia 2008r. w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Mikołajki”      czytaj>>

Uchwała Nr XXVII/182/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 kwietnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2008r.      czytaj>>

Uchwała Nr XXVII/181/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 kwietnia 2008r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Mikołajki.     czytaj>>


Uchwała Nr XXVI/180/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 14 kwietnia 2008r. w sprawie przyjęcia zamian do statutu Związku Gmin "Czyste Mazury" z siedzibą w Mrągowie.     czytaj>>

Uchwała Nr XXVI/179/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 14 kwietnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2008r.     czytaj>>


Uchwała Nr XXV/178/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 marca 2008r. w sprawie zmiany załącznika graficznego do uchwały Nr XVII/121/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 6 listopada 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego części gruntów obrębu Jora Wielka.     czytaj>>

Uchwała Nr XXV/177/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 marca 2008r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości o nr geod. 349/71 i 349/65 o łącznej pow. 552 m2, położonych w obrębie Miasta Mikołajki     czytaj>>

Uchwała Nr XXV/176/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 marca 2008r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej nr geod. 438/2 o pow. 51 m2, położonej w obrębie miasta Mikołajki     czytaj>>

Uchwała Nr XXV/175/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 marca 2008r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej nr geod. 466/21 o pow. 398 m2, położonej w obrębie miasta Mikołajki     czytaj>>

Uchwała Nr XXV/174/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 marca 2008r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej nr geod. 199 o pow. 404 m2 w Mikołajkach przy Placu Wolności     czytaj>>

Uchwała Nr XXV/173/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 marca 2008r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej nr geod. 199 o pow. 404 m2 w Mikołajkach przy Placu Wolności     czytaj>>

Uchwała Nr XXV/172/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 marca 2008r. w sprawie uchylenia uchwały Nr X/111/2001 Rady miejskiej w Mikołajkach z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr geod. 445/18 o pow. 440 m2, położonej w obrębie m. Mikołajki     czytaj>>

Uchwała Nr XXV/171/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 marca 2008r. w sprawie częściowej zmiany uchwały Nr II/11/2002 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie określenia niektórych zasad wydzierżawiania gruntów będących własnością Gminy.    czytaj>>

Uchwała Nr XXV/170/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 marca 2008r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Mikołajki.    czytaj>>

Uchwała Nr XXV/169/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 marca 2008r. w sprawie oddania w trwały zarząd nieruchomości zabudowanych.    czytaj>>

Uchwała Nr XXV/168/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 marca 2008r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania wyróżnień i nagród, rodzajów wyróżnień oraz wysokości nagród pieniężnych przyznawanych zawodnikom reprezentującym Gminę Mikołajki, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz ich trenerom    czytaj>>

Uchwała Nr XXV/167/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 marca 2008r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych zawodnikom reprezentującym Gminę Mikołajki osiągającym wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym   czytaj>>

Uchwała Nr XXV/166/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 marca 2008r. w sprawie zasad funkcjonowania stołówek szkolnych oraz odpłatności za posiłki przygotowywane w tych stołówkach   czytaj>>

Uchwała Nr XXV/165/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 marca 2008r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.   czytaj>>

Uchwała Nr XXV/164/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 marca 2008r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2007.  czytaj>>

Uchwała Nr XXV/163/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 marca 2008r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.  czytaj>>

Uchwała Nr XXV/162/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 marca 2008r. w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, trybu ich pobierania oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat  czytaj>>

Uchwała Nr XXV/161/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 marca 2008r. w sprawie ustalenia stawki najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego i zaakceptowania wartości jednego punktu w złotych w gminnych jednostkach organizacyjnych.  czytaj>>

Uchwała Nr XXV/160/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 marca 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2008r.  czytaj>>


Uchwała Nr XXIV/159/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy  czytaj>>

Uchwała Nr XXIV/158/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy  czytaj>>

Uchwała Nr XXIV/157/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej nr geod. 518/3 o pow. 1995 m2, położonej w obrębie miasta Mikołajki  czytaj>>

Uchwała Nr XXIV/156/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej nr geod. 382/11 o pow. 2643 m2, położonej w Mikołajkach przy ul. Dybowskiej  czytaj>>

Uchwała Nr XXIV/155/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego tryb oraz szczegółowe zasady i warunki przyznawania świadczeń ze środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zwanych dalej Funduszem Zdrowotnym  czytaj>>

Uchwała Nr XXIV/154/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Mikołajki oraz wykazu i zasad udzielania i obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych  czytaj>>

Uchwała Nr XXIV/153/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Mikołajki  czytaj>>

Uchwała Nr XXIV/152/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej diety Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Mikołajkach.  czytaj>>

Uchwała Nr XXIV/151/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet oraz zwrotów kosztów podróży przysługujących radnym za udział w sesjach rady i komisji oraz przewodniczącym organów jednostek pomocniczych  czytaj>>

Uchwała Nr XXIV/150/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2008r.  czytaj>>


Uchwała Nr XXIII/149/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 stycznia 2008r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Miasta Mikołajki na lata 2008 – 2013.  czytaj>>

Uchwała Nr XXIII/148/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 stycznia 2008r. w sprawie zmian w Planie Rozwoju Wsi Grabówka na lata 2007 – 2013.  czytaj>>

Uchwała Nr XXIII/147/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 stycznia 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2008r.  czytaj>>


Uchwała Nr XXII/146/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 15 stycznia 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gruntów obrębu Prawdowo  czytaj>>

Uchwała Nr XXII/145/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 15 stycznia 2008r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie modernizacji systemu uzdatniania wody w mieście.  czytaj>>


Uchwała Nr XXI/144/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 31 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mikołajki na 2008r.  czytaj>>   część opisowa do uchwały

Uchwała Nr XXI/143/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 31 grudnia 2007r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłat od posiadanych psów, terminu płatności oraz sposobu jej poboru  czytaj>>

Uchwała Nr XXI/142/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 31 grudnia 2007r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2007 rok.  czytaj>>


Uchwała Nr XX/141/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr XXXVIII/288/2006 z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Mikołajki.  czytaj>>

Uchwała Nr XX/140/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr XVI/82/2004 w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Mikołajki na lata 2004 – 2013.  czytaj>>   załącznik nr 1załącznik nr 2

Uchwała Nr XX/139/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie w Planie Rozwoju Wsi Faszcze na lata 2007 – 2013.  czytaj>>

Uchwała Nr XX/138/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie w Planie Rozwoju Wsi Grabówka na lata 2007 – 2013.  czytaj>>

Uchwała Nr XX/137/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2007 rok.  czytaj>>   załącznik nr 2;  załącznik nr 3, str.1 załącznik nr 3, str. 2załącznik nr 3, str. 3załącznik nr 4azałącznik nr 5


Uchwała Nr XIX/136/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 11 grudnia 2007r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej nr geod. 44/33 o pow. 61 m2, położonej w Mikołajkach przy ul. Mrągowskiej.  czytaj>>

Uchwała Nr XIX/135/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 11 grudnia 2007r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej nr geod. 214/19 o pow. 226 m2, położonej w Mikołajkach przy ul. 3 Maja.   czytaj>>

Uchwała Nr XIX/134/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 11 grudnia 2007r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2007 rok.   czytaj>>


Uchwała Nr XVIII/133/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 19 listopada 2007r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2007 rok.   czytaj>>


Uchwała Nr XVII/132/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 6 listopada 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie gminnej nieruchomości służebnością.   czytaj>>

Uchwała Nr XVII/131/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 6 listopada 2007r. w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa.   czytaj>>

Uchwała Nr XVII/130/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 6 listopada 2007r. w sprawie nabycia od osoby fizycznej nieruchomości oznaczonych nr geod. 7/1 i 9/1, położonych w obrębie Sady, gm. Mikołajki.   czytaj>>

Uchwała Nr XVII/129/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 6 listopada 2007r. w sprawie nabycia od osoby fizycznej nieruchomości oznaczonych nr geod. 91/1 i 91/2 , położonych w obrębie Sady, gm. Mikołajki.   czytaj>>

Uchwała Nr XVII/128/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 6 listopada 2007r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej nr geod. 207/39 o pow. 109 m2, położonej w Mikołajkach przy ul. Kajki    czytaj>>

Uchwała Nr XVII/127/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 6 listopada 2007r. w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej, na okres 10 lat nieruchomości oznaczonej nr geod. 226/6, położonej w obrębie Zełwągi, gm. Mikołajki.   czytaj>>

Uchwała Nr XVII/126/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 6 listopada 2007r. w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej, na czas nie oznaczony nieruchomości oznaczonej nr geod. 52/4, położonej w obrębie Baranowo, gm. Mikołajki.   czytaj>>

Uchwała Nr XVII/125/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 6 listopada 2007r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie miasta Mikołajki   czytaj>>

Uchwała Nr XVII/124/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 6 listopada 2007r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Olszewo.  czytaj>>

Uchwała Nr XVII/123/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 6 listopada 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mikołajki uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach nr I/2/1999 z dnia 26 lutego 1999r.  czytaj>>

Uchwała Nr XVII/122/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 6 listopada 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego centrum sportu i rekreacji we wsi Sady, gm. Mikołajki uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach nr V/17/2001 z dnia 26 kwietnia 2001r.  czytaj>>

Uchwała Nr XVII/121/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 6 listopada 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część gruntów obrębu Jora Wielka.   czytaj>>

Uchwała Nr XVII/120/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 6 listopada 2007r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu Gminy Mikołajki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.   czytaj>>

Uchwała Nr XVII/119/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 6 listopada 2007r. w sprawie przystąpienia do aktualizacji Programu Rewitalizacji Miasta Mikołajki na lata 2004 – 2013  czytaj>>

Uchwała Nr XVII/118/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 6 listopada 2007r. w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony rezerwatu przyrody „Jezioro Łuknajno”   czytaj>>

Uchwała Nr XVII/117/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 6 listopada 2007r. w sprawie przyjęcia zmian do statutu Związku Gmin „Czyste Mazury” z siedzibą w Mrągowie.   czytaj>>

Uchwała Nr XVII/116/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 6 listopada 2007r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w Przedszkolu Samorządowym w Mikołajkach.   czytaj>>

Uchwała Nr XVII/115/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 6 listopada 2007r. w sprawie stawek opłaty targowej.   czytaj>>

Uchwała Nr XVII/114/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 6 listopada 2007r. w sprawie ustalenia opłaty miejscowej.   czytaj>>

Uchwała Nr XVII/113/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 6 listopada 2007r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.   czytaj>>

Uchwała Nr XVII/112/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 6 listopada 2007r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.   czytaj>>

Uchwała Nr XVII/111/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 6 listopada 2007r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.   czytaj>>

Uchwała Nr XVII/110/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 6 listopada 2007r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2007 rok.   czytaj>>


Uchwała Nr XVI/109/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 27 września 2007r. w sprawie Planu Rozwoju Wsi Faszcze na lata 2007 – 2013.   czytaj>>

Uchwała Nr XVI/108/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 27 września 2007r. w sprawie Planu Rozwoju Wsi Grabówka na lata 2007 – 2013.   czytaj>>

Uchwała Nr XVI/107/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 27 września 2007r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2007 rok.    czytaj>>


Uchwała Nr XV/106/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 13 września 2007r. w sprawie skargi wniesionej przez Pana Piotra Skola na działalność Burmistrza Miasta Mikołajki    czytaj>>

Uchwała Nr XV/105/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 13 września 2007r. w sprawie zmiany załącznika graficznego do uchwały Nr XL/306/2006 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 sierpnia 2006r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego części wsi Stare Sady   czytaj>>

Uchwała Nr XV/104/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 13 września 2007r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w Przedszkolu Samorządowym w Mikołajkach   czytaj>>

Uchwała Nr XV/103/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 13 września 2007r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania   czytaj>>

Uchwała Nr XV/102/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 13 września 2007r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2007 rok.   czytaj>>


Uchwała Nr XIV/101/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 31 sierpnia 2007r. w sprawie uzgodnienia projektów rozporządzeń Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w sprawie obszarów chronionego krajobrazu.    czytaj>>

Uchwała Nr XIV/100/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 31 sierpnia 2007r. w sprawie nabycia od osoby prawnej nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie gminy Mikołajki, służącej wykonywaniu zadań własnych Gminy    czytaj>>

Uchwała Nr XIV/99/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 31 sierpnia 2007r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu.    czytaj>>

Uchwała Nr XIV/98/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 31 sierpnia 2007r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Cudnochy, gm. Mikołajki    czytaj>>

Uchwała Nr XIV/97/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 31 sierpnia 2007r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr geod. 386/22 o pow. 150 m2 , położonej w obrębie miasta Mikołajki przy ulicy Wawrzyńca Prusa.    czytaj>>

Uchwała Nr XIV/96/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 31 sierpnia 2007r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie miasta Mikołajki    czytaj>>

Uchwała Nr XIV/95/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 31 sierpnia 2007r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej nr geod. 44/26 o pow. 590 m2, położonej w Mikołajkach przy ul. Okrężnej.   czytaj>>

Uchwała Nr XIV/94/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 31 sierpnia 2007r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie miasta Mikołajki.   czytaj>>

Uchwała Nr XIV/93/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 31 sierpnia 2007r. w sprawie skargi wniesionej przez Pana Eugeniusza Faryja na działalność Burmistrza Miasta Mikołajki.   czytaj>>

Uchwała Nr XIV/92/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 31 sierpnia 2007r. w sprawie skargi wniesionej przez Panią Honoratę Kotulską na działalność Burmistrza Miasta Mikołajki.   czytaj>>

Uchwała Nr XIV/91/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 31 sierpnia 2007r. w sprawie zaopiniowania projektu Planu Ochrony Mazurskiego Parku Krajobrazowego.   czytaj>>

Uchwała Nr XIV/90/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 31 sierpnia 2007r. w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia oraz uzgodnienia wartości jednego punktu do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Mikołajki.   czytaj>>

Uchwała Nr XIV/89/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 31 sierpnia 2007r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.    czytaj>>

Uchwała Nr XIV/88/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 31 sierpnia 2007r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2007 rok.    czytaj>>


Uchwała Nr XIII/87/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 10 lipca 2007r. w sprawie częściowej zmiany uchwały Nr VIII/42/2007 z dnia 26 marca 2007 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.    czytaj>>

Uchwała Nr XIII/86/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 10 lipca 2007r. w sprawie użyczenia Zespołowi Oświatowemu w Mikołajkach mienia komunalnego.    czytaj>>

Uchwała Nr XIII/85/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 10 lipca 2007r. w sprawie nabycia od osoby fizycznej nieruchomości oznaczonej nr geod. 94/2, położonej w obrębie Sady, gm. Mikołajki    czytaj>>

Uchwała Nr XIII/84/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 10 lipca 2007r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej nr geod. 198/4 o pow. 120 m2, położonej w Mikołajkach przy ul. 3 Maja.   czytaj>>

Uchwała Nr XIII/83/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 10 lipca 2007r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej nr geod. 445/12 o pow. 700 m2, położonej w Mikołajkach przy ul. Kajki   czytaj>>

Uchwała Nr XIII/82/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 10 lipca 2007r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr geod. 267/7 o pow. 95 m2, położonej w obrębie miasta Mikołajki przy ul. Kościuszki   czytaj>>

Uchwała Nr XIII/81/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 10 lipca 2007r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie miasta Mikołajki.   czytaj>>

Uchwała Nr XIII/80/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 10 lipca 2007r. w sprawie dopłaty przez Gminę Mikołajki za odprowadzanie ścieków.  czytaj>>

Uchwała Nr XIII/79/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 10 lipca 2007r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.  czytaj>>

Uchwała Nr XIII/78/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 10 lipca 2007r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2007 rok.  czytaj>>


Uchwała Nr XII/77/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 13 czerwca 2007r. w sprawie współpracy Gminy Mikołajki z Samorządem Miasta Szczyrk.  czytaj>>

Uchwała Nr XII/76/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 13 czerwca 2007r. w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa.  czytaj>>

Uchwała Nr XII/75/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 13 czerwca 2007r. w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej, na czas nie oznaczony nieruchomości oznaczonej nr geod. 56, położonej w obrębie Woźnice, gm. Mikołajki.  czytaj>>

Uchwała Nr XII/74/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 13 czerwca 2007r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej nr geod. 427/14 o pow. 448 m2, położonej w Mikołajkach przy ul. Kajki 26.  czytaj>>

Uchwała Nr XII/73/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 13 czerwca 2007r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej nr geod. 348/15 o pow. 843 m2, położonej w Mikołajkach przy ul. Łabędziej.  czytaj>>

Uchwała Nr XII/72/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 13 czerwca 2007r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie miasta Mikołajki.  czytaj>>

Uchwała Nr XII/71/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 13 czerwca 2007r. w sprawie użyczenia Stowarzyszeniu Oświatowo-Kulturalnemu „Zełwągi” mienia komunalnego.  czytaj>>

Uchwała Nr XII/70/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 13 czerwca 2007r. w sprawie przystąpienia Gminy Mikołajki do Stowarzyszenia „Szesnastka”.  czytaj>>

Uchwała Nr XII/69/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 13 czerwca 2007r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XI/63/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 14 maja 2007r.  czytaj>>

Uchwała Nr XII/68/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 13 czerwca 2007r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2007 rok.  czytaj>>


Uchwała Nr XI/67/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 14 maja 2007r. w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej na okres 5 lat części nieruchomości oznaczonej nr geod. 169/7, położonej w Mikołajkach przy ul. Kolejowej.  czytaj>>

Uchwała Nr XI/66/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 14 maja 2007r. w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej, na okres 10 lat części nieruchomości oznaczonej nr geod. 5/11, położonej w Mikołajkach przy ul. Mrągowskiej.  czytaj>>

Uchwała Nr XI/65/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 14 maja 2007r. w sprawie zawarcia porozumienia ze Związkiem Gmin „Czyste Mazury”, dotyczącego ustalenia zwrotu kosztów dotacji udzielonej na wykonanie dokumentacji studialnej dotyczącej możliwości wdrożenia systemu zagospodarowania odpadów komunalnych w ramach rejonu gospodarki odpadami.  czytaj>>

Uchwała Nr XI/64/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 14 maja 2007r. w sprawie realizacji inwestycji wspólnej dla Regionu Wielkich Jezior Mazurskich.  czytaj>>

Uchwała Nr XI/63/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 14 maja 2007r. w sprawie wyboru banku do obsługi budżetu Gminy.   czytaj>>

Uchwała Nr XI/62/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 14 maja 2007r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2007 rok.   czytaj>>


Uchwała Nr X/61/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie poręczenia kredytu.   czytaj>>

Uchwała Nr X/60/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej, na okres 10 lat części nieruchomości oznaczonej nr geod. 172/24, położonej w Mikołajkach przy ul. Kolejowej.   czytaj>>

Uchwała Nr X/59/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr geod. 57/4 o pow. 92 m² , położonej w obrębie miasta Mikołajki przy ul. Okrężnej.   czytaj>>

Uchwała Nr X/58/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych nr geod. 59/8, 59/10 i 57/7, położonych w obrębie miasta Mikołajki.   czytaj>>

Uchwała Nr X/57/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2007 rok.   czytaj>>

Uchwała Nr X/56/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Mikołajki.   czytaj>>


Uchwała Nr IX/55/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 13 kwietnia 2007r. w sprawie przejęcia majątku zlikwidowanego ZEC Sp. z o.o. w Mikołajkach.   czytaj>>

Uchwała Nr IX/54/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 13 kwietnia 2007r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta Mikołajki do ustalania w drodze zarządzenia cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.   czytaj>>

Uchwała Nr IX/53/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 13 kwietnia 2007r. w sprawie nabycia od osoby prawnej nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Gminy Mikołajki, służącej wykonywaniu zadań własnych Gminy.   czytaj>>

Uchwała Nr IX/52/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 13 kwietnia 2007r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej nr geod. 214/36 o pow. 378 m², położonej w Mikołajkach przy ul. 3 Maja 14.   czytaj>>

Uchwała Nr IX/51/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 13 kwietnia 2007r. w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej na czas nie oznaczony części nieruchomości oznaczonej nr geod. 350/29, położonej w obrębie miasta Mikołajki przy ul. Bocianiej.   czytaj>>

Uchwała Nr IX/50/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 13 kwietnia 2007r. w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej na okres 5 lat części nieruchomości oznaczonej nr geod. 184/50, położonej w Mikołajkach przy ul. Kolejowej.   czytaj>>

Uchwała Nr IX/49/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 13 kwietnia 2007r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr XXXVIII/288/2006 z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Mikołajki.   czytaj>>

Uchwała Nr IX/48/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 13 kwietnia 2007r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami.   czytaj>>


Uchwała Nr VIII/47/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 26 marca 2007r. w sprawie poinformowania Skarbnika Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.   czytaj>>

Uchwała Nr VIII/46/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 26 marca 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie gminnej nieruchomości służebnością.   czytaj>>

Uchwała Nr VIII/45/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 26 marca 2007r. w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej, na okres 6 lat części nieruchomości oznaczonej nr geod. 44/64, położonej w Mikołajkach przy ul. Okrężnej.   czytaj>>

Uchwała Nr VIII/44/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 26 marca 2007r. w sprawie częściowej zmiany uchwały Nr II/10/2002 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 10 grudnia 2002r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.   czytaj>>

Uchwała Nr VIII/43/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 26 marca 2007r. w sprawie częściowej zmiany uchwały III/13/2006 z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r - Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r, Nr 8, poz.60 z późn. zm.)   czytaj>>

Uchwała Nr VIII/42/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 26 marca 2007r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.   czytaj>>

Uchwała Nr VIII/41/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 26 marca 2007r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.   czytaj>>

Uchwała Nr VIII/40/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 26 marca 2007r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2006.   czytaj>>

Uchwała Nr VIII/39/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 26 marca 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część gruntów miasta Mikołajki.   czytaj>>

Uchwała Nr VIII/38/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 26 marca 2007r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Mikołajki oraz wykazu i zasad udzielania i obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.   czytaj>>

Uchwała Nr VIII/37/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 26 marca 2007r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie budowy kolektorów na odcinku Prawdowo - Mikołajki   czytaj>>

Uchwała Nr VIII/36/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 26 marca 2007r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2007 rok   czytaj>>


Uchwała Nr VII/35/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 19 lutego 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie gminnej nieruchomości służebnością.   czytaj>>

Uchwała Nr VII/34/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 19 lutego 2007r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wykonanie dokumentacji technicznej.   czytaj>>

Uchwała Nr VII/33/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 19 lutego 2007r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2007 rok.   czytaj>>


Uchwała Nr VI/32/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 05 lutego 2007r. w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej, na czas nie oznaczony nieruchomości oznaczonej nr geod. 156/2 o pow. 2300 m², położonej w obrębie Baranowo, gmina Mikołajki.    czytaj>>

Uchwała Nr VI/31/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 05 lutego 2007r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Mikołajki oraz wykazu i zasad udzielania i obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.    czytaj>>

Uchwała Nr VI/30/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 05 lutego 2007r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2007 rok.    czytaj>>

Uchwała Nr VI/29/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 05 lutego 2007r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie budowy kolektorów na odcinku Prawdowo - Mikołajki.    czytaj>>


Uchwała Nr V/28/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 19 stycznia 2007r. w sprawie wystąpienia Gminy Mikołajki ze stowarzyszenia pod nazwą "Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Mrągowskiego".    czytaj>>

Uchwała Nr V/27/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 19 stycznia 2007r. w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Mikołajkach.    czytaj>>

Uchwała Nr V/26/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 19 stycznia 2007r. w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa.    czytaj>>

Uchwała Nr V/25/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 19 stycznia 2007r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr geod. 534/3 o pow. 55 m², położonej w Mikołajkach przy ul. Kajki.    czytaj>>

Uchwała Nr V/24/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 19 stycznia 2007r. w sprawie nabycia od osoby prawnej nieruchomości zabudowanych, położonych w obrębie Gminy Mikołajki, służących wykonywaniu zadań własnych Gminy - gminnych zasobów mieszkaniowych.    czytaj>>

Uchwała Nr V/23/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 19 stycznia 2007r. w sprawie nabycia od osoby fizycznej 1/2 części nieruchomości, oznaczonej nr geod. 6/1 o pow. 656 m².    czytaj>>

Uchwała Nr V/22/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 19 stycznia 2007r. w sprawie nabycia od osoby fizycznej nieruchomości, oznaczonych nr geod. 92/1, 92/2 i 94/1 o łącznej pow. 2084 m² oraz 1/2 części nieruchomości ozn. nr geod. 6/1 o pow. 656 m².    czytaj>>

Uchwała Nr V/21/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 19 stycznia 2007r. w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej, na czas nie oznaczony części nieruchomości oznaczonej nr geod. 48, położonej w obrębie miasta Mikołajki.    czytaj>>

Uchwała Nr V/20/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 19 stycznia 2007r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2007 rok.    czytaj>>

Uchwała Nr V/19/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 19 stycznia 2007r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP.    czytaj>>


Uchwała Nr IV/18/2006 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.    czytaj>>  załącznik nr 1 >>

Uchwała Nr IV/17/2006 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok.    czytaj> >  załączniki do uchwały >>

Uchwała Nr IV/16/2006 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2006.    czytaj>>


Uchwała Nr III/15/2006 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej, na okres 10 lat nieruchomości oznaczonej nr geod. 41/4 o powierzchni 1555 m2, położonej w Woźnicach, gmina Mikołajki.     czytaj>>

Uchwała Nr III/14/2006 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych nr geod. 143, 142/1 i 139, położonych w obrębie Grabówka, gmina Mikołajki.     czytaj>>

Uchwała Nr III/13/2006 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r - Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz.60 z późn. zm.).     czytaj>>

Uchwała Nr III/12/2006 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.     czytaj>>

Uchwała Nr III/11/2006 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.     czytaj>>

Uchwała Nr III/10/2006 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.     czytaj>>

Uchwała Nr III/9/2006 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Mikołajki.     czytaj>>


Uchwała Nr II/8/2006 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 5 grudnia 2006r. w sprawie nabycia od osoby prawnej nieruchomości zabudowanych, położonych w obrębie Gminy Mikołajki, służących wykonywaniu zadań własnych Gminy.     czytaj>>

Uchwała Nr II/7/2006 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 5 grudnia 2006r. w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej, na okres 10 lat nieruchomości oznaczonej nr geod. 28/5 o powierzchni 768 m², położonej w Starych Sadach, gmina Mikołajki.     czytaj>>

Uchwała Nr II/6/2006 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 5 grudnia 2006r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych nr geod. 349/40 i 349/41, położonych w Mikołajkach przy ul. Ptasiej.     czytaj>>

Uchwała Nr II/5/2006 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 5 grudnia 2006r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej nr geod. 346/11 o pow. 452 m² w Mikołajkach przy ul. Złotych Kłosów 14.     czytaj>>

Uchwała Nr II/4/2006 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 5 grudnia 2006r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej nr geod. 59/7 o pow. 213 m² w Mikołajkach przy ul. Okrężnej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym.     czytaj>>


Uchwała Nr I/3/2006 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 27 listopada 2006r. w sprawie powołania składu osobowego stałych Komisji Rady Miejskiej w Mikołajkach.     czytaj>>

Uchwała Nr I/2/2006 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 27 listopada 2006r. w sprawie wyboru dwóch Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Mikołajkach.     czytaj>>

Uchwała Nr I/1/2006 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 27 listopada 2006r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mikołajkach.     czytaj>>

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (087) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
Osoba odpowiedzialna za treść: Monika Golda-Kępa
Data modyfikacji: 2010/12/01

  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc