strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Inne
 Obywatel w Urzędzie
 Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne 
 Jednostki pomocnicze 
 Rejestry i ewidencje 
 Podatki i opłaty 
 Gospodarka komunalna 
 Kierunki inwestycji 
 Majątek Gminy 
 Oświadczenia majątkowe
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian

strona główna > referaty i samodzielne stanowiska > stan. ds. dowodów osobistych i USC
 

 

Stanowisko do spraw dowodów osobistych

Maria Chojnacka 87 42 19 061

do zadań stanowiska należy:

1. Przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego.
2. Wydawania dowodów osobistych.
3. Przyjmowanie zgłoszeń utraty dowodu osobistego w wyniku zaginięcia, kradzieży i zniszczenia – wydawania stosownych zaświadczeń.
4. Wydawania zaświadczeń z akt dowodów osobistych.
5. Udostępnianie danych osobowych z ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych.

Urząd Stanu Cywilnego

Maria Chojnacka 87 42 19 061

do zadań stanowiska należą następujące zadania:

1. Wydawanie odpisów z akt stanu cywilnego.
2. Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.
3. Wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
4. Przyjęcie zgłoszenia urodzenia dziecka.
5. Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa.
6. Przyjęcie oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki
7. Przyjęcie oświadczeń o zmianie imienia(imion) dziecka
8. Przyjęcie oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska poprzedniego
9. Przyjęcie wniosku o sprostowanie aktu stanu cywilnego (tylko oczywisty błąd pisarski)
10. Przyjęcie wniosku o uzupełnienie aktu stanu cywilnego.
11. Przyjęcie wniosku o wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą.
12. Przyjęcie wniosku o odtworzenie lub ustalenie treści aktu stanu cywilnego.
13. Wydawanie zaświadczeń o dokonanych wpisach w księgach stanu cywilnego lub ich braku.
14. Wydawanie zaświadczeń zezwalających na zawarcie małżeństwa za granicą, przez obywatela polskiego.
15. Sporządzenie aktu zgonu.
16. Przyjmowanie wniosków o zmianę imienia lub nazwiska.

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (87) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
Data modyfikacji: 2003/12/01

  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc