strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Inne
 Obywatel w Urzędzie
 Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne 
 Jednostki pomocnicze 
 Rejestry i ewidencje 
 Podatki i opłaty 
 Gospodarka komunalna 
 Kierunki inwestycji 
 Majątek Gminy 
 Oświadczenia majątkowe
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian

strona główna > referaty i samodzielne stanowiska > stan. ds. informatyki i energetyki cieplnej
 

Stanowisko do spraw informatyki i energetyki cieplnej

Hubert Lubba

tel. (87) 42 19 068

Do zadań stanowiska należy:

 

    1. Prowadzenie całokształtu spraw z ustawy  z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z 2002 r., Nr 153 poz. 1271) a w szczególności udostępniania informacji publicznej (poprzez prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej).

  1. Bieżące uaktualnianie danych zawartych w Biuletynie Informacji Publicznej.
  2. Zgodnie z art. 4 pkt. 1 omawianej ustawy, prowadzenie stron BIP szkół podstawowych i gimnazjów.
  3. Nadzór nad prawidłowością funkcjonowania i wykorzystania sprzętu komputerowego zainstalowanego w UMiG, jak również szkołach podstawowych i gimnazjach dla których Gmina jest organem prowadzącym:

-         właściwe rozmieszczenie sprzętu komputerowego zgodnie z potrzebami organizacji pracy w UMiG

-         przeprowadzanie okresowych przeglądów i konserwacji sprzętu komputerowego,

-        usuwanie drobnych awarii i zlecanie napraw wyspecjalizowanym firmom (zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych – Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 z późn.zm.),

-         wnioskowanie w zakresie zakupu nowego sprzętu komputerowego.

  1. Nadzór nad rozwojem i eksploatacją oprogramowania:

-         wnioskowanie o wprowadzenie zmian w oprogramowaniu,

-         instalowanie nowego oprogramowania systemowego i użytkowego,

-         nadzór nad właściwym i prawidłowym wykorzystaniem oprogramowania na poszczególnych stanowiskach pracy,

-         prowadzenie szkolenia pracowników w zakresie obsługi programów komputerowych.

  1. Administrowanie systemem komputerowym i bazą danych:

-         planowanie i współtworzenie sieci informatycznej, przenoszenie i podłączanie stanowisk roboczych,

-        realizacja funkcji globalnych oprogramowania zastrzeżonych dla administratora, w tym między innymi ustalanie praw dostępu i haseł nowych użytkowników oraz wprowadzanie bieżących zmian w tym zakresie,

-        właściwe gospodarowanie zasobem sieciowym, tworzenie niezbędnych kopii zapasowych i zabezpieczanie zbiorów,

-         porządkowanie zbiorów danych, przeprowadzanie kontroli poprawności struktur danych.

  1. Tworzenie bazy danych statystycznych :

-         prowadzenie i gromadzenie danych statystycznych z poszczególnych stanowisk pracy,

-         aktualizacja baz danych,

-         korygowanie błędów.

  1. Eksploatacja i dozorowanie kotłowni gazowej w UMiG oraz kotłowni olejowych w szkołach w Baranowie i Woźnicach.

      

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (87) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
Data modyfikacji: 2003/12/01

  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc