strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Inne
 Obywatel w Urzędzie
 Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne 
 Jednostki pomocnicze 
 Rejestry i ewidencje 
 Podatki i opłaty 
 Gospodarka komunalna 
 Kierunki inwestycji 
 Majątek Gminy 
 Oświadczenia majątkowe
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian

strona główna > referaty i samodzielne stanowiska > stan. ds. ewidencji ludności
 

Stanowisko do spraw ewidencji ludności

Krystyna Grabowska

tel. (87) 42 19 063

Do zadań stanowiska należy:

 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności, w tym:

 

1.        Prowadzenie obowiązujących rejestrów, kartotek i ewidencji ludności oraz ich aktualizacja;

2.        Podejmowanie czynności związanych z zameldowaniem i wymeldowaniem ludności oraz wydawaniem decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania i wymeldowania;

3.        Udzielanie informacji adresowych oraz wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu;

4.        Sporządzanie i przekazywanie informacji na potrzeby Komendy Powiatowej Policji, WKU oraz urzędów administracji;

5.        Sporządzanie wydruków dla Zakładu Opieki Zdrowotnej;

6.        Sporządzanie wykazu dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu;

7.        Sporządzanie sprawozdań statystycznych;

8.        Przekazywanie informacji do Wojewódzkiego Ośrodka Informatyki i Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Olsztynie;

9.        Sporządzanie informacji, analiz i sprawozdań;

10.    Współdziałanie w ramach ustalonych obowiązków służbowych z Komendą Powiatową Policji, Urzędami Stanu Cywilnego oraz urzędami innych miast i gmin;

11.    Sporządzanie miesięcznych wykazów  osób pełnoletnich.

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (87) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
Data modyfikacji: 2003/04/27

  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc