strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Inne
 Obywatel w Urzędzie
 Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne 
 Jednostki pomocnicze 
 Rejestry i ewidencje 
 Podatki i opłaty 
 Gospodarka komunalna 
 Kierunki inwestycji 
 Majątek Gminy 
 Oświadczenia majątkowe
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian

strona główna > referaty i samodzielne stanowiska > stan. ds. promocji, kultury i turystyki
 

Stanowisko do spraw promocji, kultury i turystyki

 

tel. (87) 42 19 057

Do zadań stanowiska należy:

 

1.        Organizacja i nadzór pracy nad Punktem Informacji Turystycznej /czynnym w sezonie letnim/;

2.        Wnioskowanie o środki finansowe niezbędne na prowadzenie P.I.T.;

3.        Organizowanie działań promocyjnych gminy, udział w targach turystycznych, spotkaniach i konferencjach;

4.        Przygotowywanie materiałów promocyjnych;

5.        Współdziałanie z instytucjami, firmami, jednostkami, urzędami w zakresie wypoczynku oraz rozwoju i promocji turystyki i kultury;

6.        Kontakty z mediami;

7.        Kontakty z zagranicą, a w szczególności z miastami współpracującymi z Litwy i Francji;

8.        Prowadzenie spraw związanych z opieką nad miejscami walki i męczeństwa oraz izbami pamięci narodowej;

9.        Sprawowanie opieki nad związkami twórczymi i twórcami ludowymi;

10.   Współdziałanie w zakresie opieki nad dobrami kultury i właściwego ich wykorzystania;

11.   Prowadzenie ewidencji /rejestru/ placówek kultury; Wspomaganie wykonywania całokształtu zadań na stanowisku pracy d/s gospodarki gruntami i rolnictwa.

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (87) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
Data modyfikacji: 2003/04/27

  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc