strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Inne
 Obywatel w Urzędzie
 Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne 
 Jednostki pomocnicze 
 Rejestry i ewidencje 
 Podatki i opłaty 
 Gospodarka komunalna 
 Kierunki inwestycji 
 Majątek Gminy 
 Oświadczenia majątkowe
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian

strona główna > referaty i samodzielne stanowiska > stan. ds. gospodarki komunalnej, targowiska, parkingów, oświetlenia i reklam
 

Stanowisko do spraw gospodarki komunalnej, targowiska, parkingów, oświetlenia i reklam

 

tel. (87) 42 19 063

Do zadań stanowiska należy:

 

1.     Prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic i numeracją porządkową nieruchomości zabudowanych na terenie miasta i gminy;

2.     Prowadzenie spraw dotyczących cmentarzy komunalnych i wojennych;

3.     Nadzór nad czynnościami egzekucyjnymi związanymi z opróżnianiem mieszkań;

4.  Prowadzenie całokształtu spraw z wynajmu lokali użytkowych na terenie miasta i gminy;

5.     Przygotowywanie decyzji na zajęcie pasa drogowego i naliczanie obowiązujących opłat;

6.  Wydawanie zezwoleń na ustawianie tablic reklamowych na gruntach i obiektach stanowiących własność gminy (łącznie z ustaleniem należnych opłat).

7. Rozliczanie zużytej energii na ulicach i drogach i wnioskowanie do Wojewody o częściową refundację.

8. Sprawowanie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem parkingów w sezonie letnim, usytuowanych na ulicach i placach.

9. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad inkasentami pobierającymi opłaty  parkingowe i za korzystanie z promenady jeziora Mikołajskiego,

10. Sprawowanie nadzoru nad istniejącym oświetleniem na terenie miasta i gminy.

11. Zlecanie Zakładowi Energetycznemu lub innemu podmiotowi napraw stwierdzonych awarii  oświetlenia /oraz stwierdzenie naprawy/;

12. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne /Dz.U. Nr 54, poz.348 z późn. zm./, a w szczególności art. 16, 18, 19, 20.

13. Sprawowanie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem targowiska. 

14. Wydawanie zezwoleń na sezonowe punkty handlowe na terenie miasta.

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (87) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
Data modyfikacji: 2003/04/27

  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc