strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Karty głosowań 
 Interpelacje i zapytania
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Zamówienia publiczne
 Ogłoszenia o przetargach
 Wyniki postępowań
Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości
 Ogłoszenia o sprzedaży
 Ogłoszenia o wydzierżawieniu w przetargu
 Wyniki postępowań
 Wykazy o sprzedaży przetargowej
 Wykazy o sprzedaży bezprzetargowej
 Wykazy o wydzierżawieniu nieruchomości
 Regulamin pracy Komisji Przetargowej
 Zagospodarowanie przestrzenne
 MPZP
Inne
 Konkursy na stanowiska pracy
 Obywatel w Urzędzie
 Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne
 Jednostki pomocnicze
 Rejestry i ewidencje
 Podatki i opłaty
 Gospodarka komunalna
 Nowy system gospodarowania odpadami
 Kierunki inwestycji
 Majątek Gminy
 Oświadczenia majątkowe
 Ochrona środowiska
 Łowiectwo
 Decyzje środowiskowe
 Warunki zabudowy
 Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie /rejestr działalności regulowanej
 Ochrona przyrody
 Lokalizacja inwestycji celu publicznego
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian
 Wybory do PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019

strona główna > podatki i opłaty
 

 

Uchwała Nr XII/150/2019 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie opłaty miejscowej  czytaj>>

 

Uchwała Nr XII/147/2019 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  czytaj>>

Uchwała Nr XII/148/2019 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  czytaj>>

Informacja dotycząca stawki podatku leśnego na rok 2020  czytaj>>

Informacja dotycząca stawki podatku rolnego na rok 2020  czytaj>>

 

Uchwała Nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku  czytaj>>

Uchwała Nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  czytaj>>

Informacja dotycząca stawki podatku leśnego na rok 2019  czytaj>>

Informacja dotycząca stawki podatku rolnego na rok 2019  czytaj>>

Informacja dotycząca stawki podatku leśnego na rok 2018  czytaj>>

Informacja dotycząca stawki podatku rolnego na rok 2018  czytaj>>

Uchwała Nr XXIX/126/2017 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki opłat od posiadanych psów, terminów płatności oraz sposobu jej poboru  czytaj>>

Uchwała Nr XXIX/123/2017 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie opłaty miejscowej  czytaj>>

Uchwała Nr XXIX/124/2017 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie opłaty targowej  czytaj>>

Uchwała Nr XXIX/125/2017 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku  czytaj>>

Uchwała Nr XXIX/122/2017 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  czytaj>>

Informacja dotycząca stawki podatku leśnego na 2017r  czytaj>>

Informacja dotycząca stawki podatku rolnego na 2017r  czytaj>>

UCHWAŁA Nr XVIII/135/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIKOŁAJKACH z dnia 10 listopada 2016 r.w sprawie: ustalenia wysokości stawki opłat od posiadanych psów, terminów płatności oraz sposobu jej poboru  czytaj>>

UCHWAŁA Nr XVIII/134/2016 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 10 listopada 2016 r.w sprawie: wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia jej wysokości, terminu płatności oraz sposobu jej poboru na terenie Miasta Mikołajki  czytaj>>

Uchwała Nr XVIII/133/2016 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku   czytaj>>

UCHWAŁA Nr XVIII/132/2016 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie opłaty miejscowej  czytaj>>

Uchwała Nr XVIII/131/2016 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  czytaj>>

Informacja dotycząca stawki podatku rolnego Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016  czytaj>>

Informacja dotycząca stawki podatku leśnego Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r.  czytaj>>

UCHWAŁA NR IX/83/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIKOŁAJKACH z dnia 27 listopada 2015 r.
w sprawie ustalenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, wzoru informacji w sprawie podatku rolnego, wzoru deklaracji na podatek rolny, wzoru informacji w sprawie podatku leśnego oraz wzoru deklaracji na podatek leśny  czytaj>>

UCHWAŁA NR IX/82/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIKOŁAJKACH z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości  czytaj>>

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIKOŁAJKACH z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  czytaj>>

Uchwała Nr II/8/2014 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia opłaty miejscowej  czytaj>>


Uchwała Nr II/9/2014 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku  czytaj>>


Uchwała Nr II/10/2014 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wysokosci stawki opłaty od posiadanych psów, terminów płatności oraz sposobu jej poboru  czytaj>>


Uchwała Nr II/11/2014 Rady Miejskiej w mikołajkach z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Miasta Mikołajki  czytaj>>

UCHWAŁA NR II/12/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIKOŁAJKACH z dnia 11 grudnia 2014 r.
w sprawie ustalenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, wzoru informacji w sprawie podatku rolnego, wzoru deklaracji na podatek rolny, wzoru informacji w sprawie podatku leśnego oraz wzoru deklaracji na podatek leśny.  czytaj>>         zał-1, zał-2, zał-3, zał-4, zał-5, zał-6

UCHWAŁA NR II/7/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIKOŁAJKACH z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.  czytaj>>

UCHWAŁA NR II/6/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIKOŁAJKACH z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.  czytaj>>

Informacja dotycząca stawki podatku rolnego
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r.
w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015   czytaj>>

Informacja dotycząca stawki podatku leśnego
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r.   czytaj>>

UCHWAŁA NR XXXV/477/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIKOŁAJKACH z dnia 29 listopada 2013 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta - przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Mikołajki  czytaj>>

UCHWAŁA NR XXXV/476/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIKOŁAJKACH z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości  czytaj>>

UCHWAŁA NR XXXV/475/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIKOŁAJKACH z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości  czytaj>>

Uchwała Nr XXIV/283/2012 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Miasta Mikołajki   czytaj>>
 
Uchwała Nr XXIV/284/2012 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłat od posiadanych psów, terminów płatności oraz sposobu jej poboru  czytaj>>
 
Uchwała Nr XXIV/285/2012 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ustalenia opłaty miejscowej  czytaj>>
 
Uchwała Nr XXIV/286/2012 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku  czytaj>>

 

Uchwała Nr XXIV/282/2012 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta - przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Mikołajki   czytaj>>

Uchwała Nr XXIV/281/2012 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.   czytaj>>

Uchwała Nr XXIV/280/2011 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.   czytaj>>


Uchwała Nr XIV/159/2011 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie
Miasta Mikołajki   czytaj>>

Uchwała Nr XIII/138/2011 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłat od posiadanych psów, terminów płatności oraz sposobu jej poboru.   czytaj>>

Uchwała Nr XIII/137/2011 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia opłaty miejscowej.   czytaj>>

Uchwała Nr XIII/135/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.   czytaj>>

Uchwała Nr XIII/134/2011 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.   czytaj>>

Uchwała Nr XIII/133/2011 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.   czytaj>>


Uchwała Nr LVIII/612/2010 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości   czytaj>>

Uchwała Nr LVIII/611/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 11 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości   czytaj>>


Uchwała Nr XLVII/362/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.   czytaj>>

Uchwała Nr XLVII/361/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 11 grudnia 2009r w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.   czytaj>>


Uchwała Nr XXXIV/247/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 1 grudnia 2008r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.   czytaj>>

Uchwała Nr XXXIV/246/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 1 grudnia 2008r w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.   czytaj>>


Uchwała Nr XVII/115/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 6 listopada 2007r. w sprawie stawek opłaty targowej.   czytaj>>

Uchwała Nr XVII/114/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 6 listopada 2007r. w sprawie ustalenia opłaty miejscowej.   czytaj>>

Uchwała Nr XVII/113/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 6 listopada 2007r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.   czytaj>>

Uchwała Nr XVII/112/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 6 listopada 2007r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.   czytaj>>

Uchwała Nr XVII/111/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 6 listopada 2007r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.   czytaj>>


Uchwała Nr III/12/2006 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.     czytaj>>

Uchwała Nr III/11/2006 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.     czytaj>>

Uchwała Nr III/10/2006 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.     czytaj>>


Uchwała Nr XXXIV/232/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie  zwolnień z podatku od nieruchomości.    czytaj>>

Uchwała Nr XXXIV/230/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.    czytaj>>

Uchwała Nr XXXIV/229/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie  ustalenia opłaty miejscowej.    czytaj>>

Uchwała Nr XXXI/217/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 23 listopada 2005r. w sprawie  stawek opłaty targowej.  czytaj>>

Uchwała Nr XXXI/215/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 23 listopada 2005r. w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów.  czytaj>>

Uchwała Nr XXXI/214/2005 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 23 listopada 2005r. w sprawie  określenia stawek podatku od nieruchomości.  czytaj>>


Uchwala Nr II/7/2003 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 10 grudnia 2002r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku                            pobierz (*doc 54kB)

Uchwala Nr II/5/2003 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 10 grudnia 2002r. w sprawie podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów oraz opłat lokalnych: targowej, miejscowej i administracyjnej.   pobierz (*doc 37kB)


Uchwala Nr II/6/2002 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 10 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, wzoru deklaracji na  podatek od nieruchomości, wzoru informacji w sprawie podatku rolnego, wzoru deklaracji na podatek rolny, wzoru informacji w sprawie podatku leśnego oraz wzoru deklaracji na podatek leśny.


 

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (87) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
Data modyfikacji: 2020/07/22

  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc