strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Inne
 Obywatel w Urzędzie
 Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne 
 Jednostki pomocnicze 
 Rejestry i ewidencje 
 Podatki i opłaty 
 Gospodarka komunalna 
 Kierunki inwestycji 
 Majątek Gminy 
 Oświadczenia majątkowe
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian
strona główna > oświadczenia majątkowe > oświadczenia złożone w związku z wyborami samorządowymi
 

Stosownie do przepisów art. 24i ust. 2 oraz art. 24j ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r., Dz. U. nr 142, poz. 1591 ze zm.) przedstawiamy treść jawnych części pierwszych oświadczeń majątkowych i informacji złożonych Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu, zwróconych przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Delegatura w Elblągu dnia 02 marca 2007 roku.

 

Piotr Zbigniew Jakubowski - Burmistrz Miasta Mikołajki

Oświadczenie majątkowe z dnia 29 grudnia 2006 roku     więcej >

 

Sławomir Gawliński - Przewodniczący Rady Miejskiej

Oświadczenie majątkowe z dnia 14 grudnia 2006 roku     więcej >

 

 

Oświadczenia Radnych Rady Miejskiej w Mikołajkach złożone w związku z wyborami samorządowymi '2006

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (087) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
Osoba odpowiedzialna za treść: Hubert Lubba
Data modyfikacji: 2007/03/02

  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc