strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Inne
 Obywatel w Urzędzie
 Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne 
 Jednostki pomocnicze 
 Rejestry i ewidencje 
 Podatki i opłaty 
 Gospodarka komunalna 
 Kierunki inwestycji 
 Majątek Gminy 
 Oświadczenia majątkowe
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian
strona główna > oświadczenia majątkowe > oświadczenia za 2003 rok
 

 

Piotr Zbigniew Jakubowski - Burmistrz Miasta Mikołajki

Oświadczenie majątkowe z dnia 27 kwietnia 2004 roku     więcej >  korekta oświadczenia >

 

Sławomir Gawliński - Przewodniczący Rady Miejskiej

Oświadczenie majątkowe z dnia 15 kwietnia 2004 roku     więcej >

 

Halina Budrewicz - Skarbnik Gminy

Oświadczenie majątkowe z dnia 30 kwietnia 2004 roku     więcej >

 

Zbigniew Szymanek - Sekretarz Gminy

Oświadczenie majątkowe z dnia 15 kwietnia 2004 roku     więcej >

  

Bogdan Kurta - Dyrektor Centrum Kultury i Sportu "KŁOBUK"

Oświadczenie majątkowe z dnia 30 marca 2004 roku     więcej >

 

Alina Parzych - Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Oświadczenie majątkowe z dnia 27 kwietnia 2004 roku     więcej >

 

Zbigniew Ponichtera - Prezes Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Oświadczenie majątkowe z dnia 28 kwietnia 2004 roku     więcej >

 

Bogumiła Adamczyk - Członek Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Oświadczenie majątkowe z dnia 15 kwietnia 2004 roku     więcej >

 

Tomasz Wawrzyniak - Prezes Zarządu Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o.

Oświadczenie majątkowe z dnia 29 kwietnia 2004 roku     więcej >

 

Barbara Ejdys - Członek Zarządu Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o.

Oświadczenie majątkowe z dnia 25 kwietnia 2004 roku     więcej >

 

Marian Kozłowski - Prezes Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.

Oświadczenie majątkowe z dnia 27 kwietnia 2004 roku     więcej >

 

Bożena Kapryan - Dyrektor Zespołu Oświatowego w Mikołajkach

Oświadczenie majątkowe z dnia 09 maja 2004 roku     więcej >

 

Irena Kozak - Dyrektor Gimnazjum Publicznego w Mikołajkach

Oświadczenie majątkowe z dnia 29 kwietnia 2004 roku     więcej >

 

Emilia Szydło - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Olszewie

Oświadczenie majątkowe z dnia 29 kwietnia 2004 roku     więcej >

 

Elżbieta Bednarczyk - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Woźnicach

Oświadczenie majątkowe z dnia 22 kwietnia 2004 roku     więcej >

 

Krystyna Wilan - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Baranowie

Oświadczenie majątkowe z dnia 27 kwietnia 2004 roku     więcej >

 

Oświadczenia Radnych Rady Miejskiej w Mikołajkach za 2003 rok

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (087) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
Osoba odpowiedzialna za treść: Hubert Lubba
Data modyfikacji: 2004/11/30

  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc