strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Inne
 Obywatel w Urzędzie
 Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne 
 Jednostki pomocnicze 
 Rejestry i ewidencje 
 Podatki i opłaty 
 Gospodarka komunalna 
 Kierunki inwestycji 
 Majątek Gminy 
 Oświadczenia majątkowe
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian
strona główna > oświadczenia majątkowe > oświadczenia za 2002 rok
 

Informacje uzupełniające do oświadczeń majątkowych za 2002rok

 

Na stronach opisujących oświadczenia majątkowe przyjęto zasadę że w przypadku kiedy poszczególne rubryki nie znajdują zastosowania zamiast wpisu "nie dotyczy" użyto znaku "--"

 

Piotr Zbigniew Jakubowski - Burmistrz Miasta

Oświadczenie majątkowe z dnia 20 marca 2003 roku     więcej >

 

Halina Budrewicz - Skarbnik Gminy

Oświadczenie majątkowe z dnia 30 kwietnia 2003 roku     więcej >

 

Zbigniew Szymanek - Sekretarz Gminy

Oświadczenie majątkowe z dnia 29 kwietnia 2003 roku     więcej >

  

Bogdan Kurta - Dyrektor Centrum Kultury i Sportu "KŁOBUK"

Oświadczenie majątkowe z dnia 02 kwietnia 2003 roku     więcej >

 

Alina Parzych - Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Oświadczenie majątkowe z dnia 12 maja 2003 roku     więcej >

 

Zbigniew Ponichtera - Prezes Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Oświadczenie majątkowe z dnia 30 kwietnia 2003 roku     więcej >

 

Bogumiła Adamczyk - Członek Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Oświadczenie majątkowe z dnia 27 kwietnia 2003 roku     więcej >

 

Tomasz Wawrzyniak - Prezes Zarządu Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o.

Oświadczenie majątkowe z dnia 30 kwietnia 2003 roku     więcej >

 

Barbara Ejdys - Członek Zarządu Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o.

Oświadczenie majątkowe z dnia 29 kwietnia 2003 roku     więcej >

 

Marian Kozłowski - Prezes Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.

Oświadczenie majątkowe z dnia 12 kwietnia 2003 roku     więcej >

 

Bożena Kapryan - Dyrektor Zespołu Oświatowego w Mikołajkach

Oświadczenie majątkowe z dnia 09 maja 2003 roku     więcej >

 

Irena Kozak - Dyrektor Gimnazjum Publicznego w Mikołajkach

Oświadczenie majątkowe z dnia 14 kwietnia 2003 roku     więcej >

 

Emilia Szydło - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Olszewie

Oświadczenie majątkowe z dnia 28 kwietnia 2003 roku     więcej >

 

Elżbieta Bednarczyk - Dyrektor Szkoły Podstawowej W Woźnicach

Oświadczenie majątkowe z dnia 01 kwietnia 2003 roku     więcej >

 

Sławomir Gawliński - Przewodniczący Rady Miejskiej

Oświadczenie majątkowe z dnia 22 kwietnia 2003 roku     więcej >

 

Zbigniew Bałazy - Radny Rady Miejskiej

Oświadczenie majątkowe z dnia 30 kwietnia 2003 roku     więcej >

 

Kazimierz Jerzy Choiński - Radny Rady Miejskiej

Oświadczenie majątkowe z dnia 01 kwietnia 2003 roku     więcej >

 

Ryszard Henryk Dębowski - Radny Rady Miejskiej

Oświadczenie majątkowe z dnia 28 kwietnia 2003 roku     więcej >

 

Waldemar Jabłoński - Radny Rady Miejskiej

Oświadczenie majątkowe z dnia 27 kwietnia 2003 roku     więcej >

 

Andrzej Kulik - Radny Rady Miejskiej

Oświadczenie majątkowe z dnia 22 kwietnia 2003 roku     więcej >

 

Longin Kuźmicki - Radny Rady Miejskiej

Oświadczenie majątkowe z dnia 30 kwietnia 2003 roku     więcej >

 

Janusz Ługin - Radny Rady Miejskiej

Oświadczenie majątkowe z dnia 28 kwietnia 2003 roku     więcej >

 

Zdzisław Antoni Michalak - Radny Rady Miejskiej

Oświadczenie majątkowe z dnia 26 marca 2003 roku     więcej >

 

Piotr Grzegorz Niedbała - Radny Rady Miejskiej

Oświadczenie majątkowe z dnia 26 kwietnia 2003 roku     więcej >

 

Antoni Rakus - Radny Rady Miejskiej

Oświadczenie majątkowe z dnia 29 kwietnia 2003 roku     więcej >

 

Bolesław Jerzy Szymczyk - Radny Rady Miejskiej

Oświadczenie majątkowe z dnia 28 marca 2003 roku     więcej >

 

Wojciech Trukan - Radny Rady Miejskiej

Oświadczenie majątkowe z dnia 28 kwietnia 2003 roku     więcej >

 

Wiesław Witkowski - Radny Rady Miejskiej

Oświadczenie majątkowe z dnia 30 kwietnia 2003 roku     więcej >

 

Piotr Wojciech Engwert - Radny Rady Miejskiej

Oświadczenie majątkowe z dnia 26 września 2003 roku     więcej >

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (087) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
Osoba odpowiedzialna za treść: Hubert Lubba
Data modyfikacji: 2004/01/05

  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc