strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Inne
 Obywatel w Urzędzie
 Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne 
 Jednostki pomocnicze 
 Rejestry i ewidencje 
 Podatki i opłaty 
 Gospodarka komunalna 
 Kierunki inwestycji 
 Majątek Gminy 
 Oświadczenia majątkowe
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian

strona główna > referaty, samodzielne stanowiska > referat organizacyjny > stan. d/s obsługi gospodarczej oraz hali sportowej

 

stanowisko ds. obsługi hali sportowej

Paweł Jarguz

 

 DO ZADAŃ STANOWISKA PRACY D/S OBSŁUGI GOSPODARCZEJ URZĘDU MIASTA I GMINY ORAZ HALI SPORTOWEJ NALEŻY:

 

1.       Utrzymanie w należytym stanie urządzeń i instalacji, usuwanie drobnych awarii sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i cieplnej.

2.       Wykonywanie  bieżących remontów w budynku UMiG oraz hali sportowej.

3.       Utrzymanie czystości wokół w/w budynków, jak również w pomieszczeniach biurowych, korytarzach i hali sportowej.

4.       Codzienne sprawdzanie urządzeń sportowych /konstrukcji koszy, bramki, drabinki gimnastyczne, stoły tenisowe/.

5.       Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa w czasie zajęć w hali sportowej.

6.       Ustalanie z dyrektorami szkół grafików dziennych i tygodniowych ćwiczeń poszczególnych dzieci i młodzieży.

7.       Zapewnienie bezpieczeństwa w czasie odbywających się zawodów i imprez sportowych. Przestrzeganie regulaminu obowiązującego w hali sportowej

 

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (087) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
Osoba odpowiedzialna za treść: Hubert Lubba
 

  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc