strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Inne
 Obywatel w Urzędzie
 Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne 
 Jednostki pomocnicze 
 Rejestry i ewidencje 
 Podatki i opłaty 
 Gospodarka komunalna 
 Kierunki inwestycji 
 Majątek Gminy 
 Oświadczenia majątkowe
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian

strona główna > referaty, samodzielne stanowiska > referat organizacyjny > stan. d/s osobowych i dodatków mieszkaniowych

 

stanowisko ds. osobowych i dodatków mieszkaniowych

 

tel. (087) 42 19 064

 

Do zadań stanowiska pracy d/s osobowych i dodatków mieszkaniowych należy:

 

1. Sporządzanie wniosków do Powiatowego Urzędu Pracy w sprawie możliwości zatrudniania pracowników w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych.

2. Sporządzanie umów na w/w sprawy z Powiatowym Urzędem Pracy.

3. Prowadzenie spraw związanych za świadectwami lekarskimi i szkoleniem BHP przyjmowanych do pracy pracowników.

4. Sporządzanie umów z zatrudnianymi pracownikami.

5. Wystawianie świadectw pracy zwalnianym pracownikom.

6. Prowadzenie archiwum akt osobowych byłych pracowników.

7. Prowadzenie ewidencji wykorzystanych i należnych urlopów.

8. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 2 lipca 1994 roku o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych /Dz.U. z 1994 r. Nr 105, poz.509, z 1995 r. Nr 43 poz.272, Nr 68 poz.439 i Nr 111 poz.723/.

9. Wykonywanie zadań wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1999 roku w sprawie dodatków mieszkaniowych /Dz.U. Nr 40, poz.403/, a w szczególności:

a)  przyjmowanie wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych,

b)  wystawianie decyzji i postanowień na dodatki mieszkaniowe,

c)   składanie kwartalnych wniosków o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie wypłaty dodatków mieszkaniowych,

d)  rozliczanie dotacji celowej na dofinansowanie wypłaty dodatków mieszkaniowych, uzgadnianie z Referatem Finansowym kwartalnych i rocznych rozliczeń dotacji celowej i kwot wypłaconych z budżetu gminy.

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (087) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
Osoba odpowiedzialna za treść: Hubert Lubba
Data modyfikacji: 2003/04/27

  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc