strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Inne
 Obywatel w Urzędzie
 Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne 
 Jednostki pomocnicze 
 Rejestry i ewidencje 
 Podatki i opłaty 
 Gospodarka komunalna 
 Kierunki inwestycji 
 Majątek Gminy 
 Oświadczenia majątkowe
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian

strona główna > referaty, samodzielne stanowiska > referat organizacyjny > stan. d/s oświaty

 

stanowisko ds. oświaty - Julita Tużnik

tel. (087) 42 19 051

Do stanowiska ds. oświaty należy prowadzenie spraw  związanych z realizacją zadań gminy w zakresie oświaty, a w szczególności dotyczących:

 

1)     Zakładania, przekształcania i likwidowania gminnych jednostek oświatowych oraz ich utrzymania;

2)     Kształtowania sieci przedszkoli, oddziałów „O” i szkół;

3)     Przygotowania do zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych przedszkoli i szkół gminnych;

4)     Zapewnienia dzieciom w wieku od 6 lat rocznego przygotowania przedszkolnego;

5)     Organizowania bezpłatnego transportu dzieci do i ze szkoły oraz opieki w czasie przewozu w ramach obowiązujących przepisów;

6)     Przyznawanie dotacji niepublicznym szkołom działającym na terenie gminy;

7)     Współpracy z referatem finansowym w zakresie obsługi ekonomiczno – finansowej gminnych jednostek oświatowych;

8)     Współpracy z organami służby zdrowia i opieki społecznej w zakresie organizowania opieki zdrowotnej i socjalnej nad uczniami i dziećmi objętymi wychowaniem przedszkolnym;

9)     Koordynowania współpracy innych jednostek organizacyjnych i instytucji z gminnymi jednostkami oświatowymi;

10)Organizowania konkursów na dyrektorów szkół, powierzania stanowisk kierowniczych w oświacie gminnej i odwoływania z tych stanowisk;

11)Korygowania pracy gminnych placówek oświatowych;

12)Wykonywania zadań organu nadzorującego w zakresie wynikającym ze stosunku pracy nauczycieli gminnych jednostek oświatowych;

13)Sporządzania sprawozdań dotyczących oświaty.

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (087) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 

Data modyfikacji: 2017/04/27

  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc