Rodzaj odpadu

Nieruchomości mieszkalne w

zabudowie jednorodzinnej

nieruchomości mieszkalne w

zabudowie wielorodzinnej

Nieruchomości niezamieszkane

przez mieszkańców, na

których powstają odpady komunalne /przedsiębiorcy/

komunalne odpady zmieszane

minimum raz na 2 tygodnie

co najmniej raz w tygodniu

minimum raz na 2 tygodnie

opakowania z tworzyw sztucznych, metale, opakowania wielomateriałowe;

papier i tektura

opakowania ze szkła

co najmniej 1 raz w miesiącu

 

co najmniej 1 raz w

miesiącu, z

uwzględnieniem potrzeb

 

Zielone

Od 1 kwietnia do 31 października – 1 raz w miesiącu

Od 1 listopada do 31 marca  z uwzględnieniem potrzeb

 i warunków sanitarno-porządkowych

meble i inne

raz na pół roku

z uwzględnieniem

odpady

 

potrzeb i warunków

wielkogabarytowe,

 

sanitarno-

zużyty sprzęt

 

porządkowych

elektryczny i

 

 

elektroniczny oraz

 

 

zużyte opony

 

 

chemikalia