strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki   serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Karty głosowań 
 Interpelacje i zapytania
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Zamówienia publiczne
 Ogłoszenia o przetargach
 Wyniki postępowań
Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości
 Ogłoszenia o sprzedaży
 Ogłoszenia o wydzierżawieniu w przetargu
 Wyniki postępowań
 Wykazy o sprzedaży przetargowej
 Wykazy o sprzedaży bezprzetargowej
 Wykazy o wydzierżawieniu nieruchomości
 Regulamin pracy Komisji Przetargowej
 Zagospodarowanie przestrzenne
 MPZP
Inne
 Konkursy na stanowiska pracy
 Obywatel w Urzędzie
 Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne
 Jednostki pomocnicze
 Rejestry i ewidencje
 Podatki i opłaty
 Gospodarka komunalna
 Nowy system gospodarowania odpadami
 Kierunki inwestycji
 Majątek Gminy
 Oświadczenia majątkowe
 Ochrona środowiska
 Łowiectwo
 Decyzje środowiskowe
 Warunki zabudowy
 Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie /rejestr działalności regulowanej
 Ochrona przyrody
 Lokalizacja inwestycji celu publicznego
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian
 Wybory do PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019

strona główna > rejestry, ewidencje, wykazy > wykazy forma bezprzetargowa

 

 

27.02.2022 Znak: GGR.7125.7.2022  W Y K A Z nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy

27.02.2022 Znak: GGR.7125.6.2022  W Y K A Z nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy

27.02.2022 Znak: GGR.7125.5.2022  W Y K A Z nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy

27.02.2022 Znak: GGR.7125.8.2022  W Y K A Z nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy


2022

16.08.2022 Znak: GGR.6840.44.2021  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

12.07.2022 Znak: GGR.7125.3.2022  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

03.06.2022 Znak: GGR.6840.13.2021  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

20.05.2022 Znak: GGR.6840.60.2021  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

08.04.2022 Znak: GGR.6851.2.2022  W Y K A Z nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do użyczenia bez przetargu

25.03.2022 Znak: GGR.7125.11.2021  W Y K A Z nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy

25.03.2022 Znak: GGR.7125.9.2021  W Y K A Z nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy

08.03.2022 Znak: GGR.6840.18.2019  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

21.01.2022 Znak: GGR.6851.1.2022  W Y K A Z nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do użyczenia bez przetargu

11.01.2022 Znak: GGR.7125.10.2021  W Y K A Z nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy

11.01.2022 Znak: GGR.7125.8.2021  W Y K A Z nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy

11.01.2022 Znak: GGR.7125.16.2021  W Y K A Z nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy

04.01.2022 Znak: GGR.6840.29.2021  W Y K A Z nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

17.12.2021 Znak: GGR.6845.95.2020  W Y K A Z nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do użyczenia bez przetargu

07.12.2021 Znak: GGR.6840.32.2020  W Y K A Z nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

03.12.2021 Znak: GGR.7125.7.2021  W Y K A Z nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy

28.09.2021 Znak: GGR.7125.14.2021  W Y K A Z nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy

28.09.2021 Znak: GGR.7125.6.2021  W Y K A Z nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy

28.09.2021 Znak: GGR.7125.1.2021  W Y K A Z nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy

23.09.2021 Znak: GGR.7125.5.2021  W Y K A Z nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy

10.08.2021 Znak: GGR.7125.17.2021  W Y K A Z nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy

13.07.2021 Znak: GGR.7125.2.2021  W Y K A Z nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy

13.07.2021 Znak: GGR.7125.4.2021  W Y K A Z nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy

13.07.2021 Znak: GGR.7125.3.2021  W Y K A Z nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy

25.06.2021 Znak: GGR.6840.6.2021  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do zamiany pomiędzy Gminą Mikołajki a osobą fizyczną

22.01.2021 Znak: GGR.6851.1.2021  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do użyczenia w formie bezprzetargowej


2020

15.12.2020 Znak: GGR.7125.12.2020  W Y K A Z nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy

01.12.2020 Znak: GGR.6840.17.2019  W Y K A Z nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

01.12.2020 Znak: GGR.6840.22.2019  W Y K A Z nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

01.12.2020 Znak: GGR.6840.18.2019  W Y K A Z nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

13.10.2020 Znak: GGR.7125.13.2020  W Y K A Z nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy

13.10.2020 Znak: GGR.7125.11.2020  W Y K A Z nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy

07.08.2020 Znak: GGR.7125.6,7,8.2020  W Y K A Z nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy

04.08.2020 Znak: GGR.7125.9.2020  W Y K A Z nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy

04.08.2020 Znak: GGR.7125.10.2020  W Y K A Z nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy

10.07.2020 Znak: GGR.6851.2.2020  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do użyczenia w formie bezprzetargowej

07.07.2020 Znak: GGR.6840.5.2020  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

26.06.2020 Znak: GGR.6840.14.2020  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

09.06.2020 Znak: GGR.7125.2.2020  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy

09.06.2020 Znak: GGR.7125.4.2020  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy

09.06.2020 Znak: GGR.7125.5.2019  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy

09.06.2020 Znak: GGR.7125.5.2020  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy

15.05.2020 Znak: GGR.7125.10.2019  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy

31.03.2020 Znak: GGR.6840.15.2019  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

21.02.2020 Znak: GGR.6826.2.2019  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

14.02.2020 Znak: GGR.6851.1.2020  W Y K A Z nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do użyczenia - bez przetargu

11.02.2020 Znak: GGR.6851.6.2019  W Y K A Z nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do użyczenia - bez przetargu

04.02.2020 Znak: GGR.6840.7a.2019  W Y K A Z nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

31.01.2020 Znak: GGR.6826.1b.2018  W Y K A Z nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

17.01.2020 Znak: GGR.7125.7.2019  W Y K A Z nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy


2019

20.12.2019 Znak: GGR.7125.10.2018  W Y K A Z nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy

10.12.2019 Znak: GGR.6840.7.2019  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

03.12.2019 Znak: GGR.7125.6.2019  W Y K A Z nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy

26.11.2019 Znak: GGR.7125.3.2019  W Y K A Z nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy

14.11.2019 Znak: GGR.6840.21.2018  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

28.10.2019 Znak: GGR.6851.3a.2019  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do użyczenia bez przetargu

28.10.2019 Znak: GGR.6845.129.2019  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia bez przetargu

28.10.2019 Znak: GGR.6840.28.2018  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

04.10.2019 Znak: GGR.6840.19.2016  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych przeznaczonych do zamiany pomiędzy Gminą Mikołajki a osobą fizyczną

27.09.2019 Znak: GGR.6840.24.2018  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

09.08.2019 Znak: GGR.6840.35.2018  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

28.05.2019 Znak: GGR.6840.35.2017  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do zamiany pomiędzy Gminą Mikołajki a osobą prawną

23.05.2019 Znak: GGR.6826.1a.2018  W Y K A Z nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

21.05.2019 Znak: GGR.7125.4.2018  W Y K A Z nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

16.05.2019 Znak: GGR.7125.6.2017  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

16.05.2019 Znak: GGR.7125.1.2019  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

16.05.2019 Znak: GGR.7125.8.2018  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

18.04.2019 Znak: GGR.6840.45a.2017  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

11.04.2019 Znak: GGR.6840.5.2018  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

11.04.2019 Znak: GGR.6840.39.2015  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

21.03.2019 Znak: GGR.6840.3a.2016  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

14.03.2019 Znak: GGR.6826.1.2018  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej


2018

05.11.2018 Znak: GGR.6840.14.2018  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

30.10.2018 Znak: GGR.7125.13.2017  W Y K A Z nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

30.10.2018 Znak: GGR.7125.12.2017  W Y K A Z nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

30.10.2018 Znak: GGR.7125.11.2017  W Y K A Z nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

30.10.2018 Znak: GGR.7125.9.2017  W Y K A Z nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

30.10.2018 Znak: GGR.7125.2.2018  W Y K A Z nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

25.09.2018 Znak: GGR.6840.16.2018  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

25.09.2018 Znak: GGR.6840.45.2017  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

07.08.2018 Znak: GGR.6840.19.2017  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

29.05.2018 Znak: GGR.6840.7.2017  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

29.03.2018 Znak: GGR.6840.1.2018  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

01.02.2018 Znak: GGR.6845.14.2017  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej


2017

06.07.2017 Znak: GGR.6840.3.2016  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

11.05.2017 Znak: GGR.7125.2.2017  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

09.03.2017 Znak: GGR.7125.7.2016  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

09.02.2017 Znak: GGR.7125.3.2016  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

19.01.2017 Znak: GGR.6840.9.2016  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

12.01.2017 Znak: GGR.6845.62.2016  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

05.01.2017 Znak: GGR.7125.4.2016  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej


2016

09.08.2016 Znak: GGR.7125.2b.2015  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

04.08.2016 Znak: GGR.7125.2.2015  W Y K A Z nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

04.08.2016 Znak: GGR.7125.3.2015  W Y K A Z nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

15.07.2016 Znak: GGR.7125.2a.2015  W Y K A Z nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

16.06.2016 Znak: GGR.7125.1.2016  W Y K A Z nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

05.05.2016 Znak: GGR.7125.4.2015  W Y K A Z nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

21.04.2016 Znak: GGR.7125.1.2015  W Y K A Z nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

17.03.2016 Znak: GGR.6840.7.2015  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej


2015

12.10.2015 Znak: GGR.6840.31.2014  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

12.10.2015 Znak: GGR.6840.3.2015  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

12.10.2015 Znak: GGR.6840.40.2014  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

18.03.2015 Znak: GGR.6840.25.2014  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej


2014

04.12.2014 Znak: GGR.7125.3.2014  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

21.11.2014 Znak: GGR.6840.16.2014  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

02.10.2014 Znak: GGR-7125.2.2014  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

02.10.2014 Znak: GGR-7125.4,5,6.2013  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

26.09.2014 Znak: GGR-7415/8/2009  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

05.06.2014 Znak: GGR.6840.5.2013  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

10.04.2014 Znak: GGR-7145/8/1/2009  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

10.04.2014 Znak: GGR.6840.41.2013  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

27.02.2014 Znak: GGR.7125.3.2013  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

27.02.2014 Znak: GGR.6840.42.2013  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

13.02.2014 Znak: GGR.6840.4.2013  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

23.01.2014 Znak: GGR.7125.2.2013  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

16.01.2014 Znak: GGR.6840.27.2013  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

16.01.2014 Znak: GGR.6840.16.2012  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

16.01.2014 Znak: GGR.6840.19.2013  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

16.01.2014 Znak: GGR.6840.7.2012  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

16.01.2014 Znak: GGR.6840.12.2013  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

2013

12.12.2013 Znak: GGR.7145/8/2009  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

10.10.2013 Znak: GGR.6825.5.2012  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

25.07.2013 Znak: GGR.6840.48.2012  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

20.06.2013 Znak: GGR.6840.6.2.2012  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

20.06.2013 Znak: GGR.6840.6.1.2012  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

23.05.2013 Znak: GGR.6840.37.2012  W Y K A Z nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

27.03.2013 Znak: GGR.7125.6.2012  W Y K A Z nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

21.02.2013 Znak: GGR.7125.15.2012  W Y K A Z nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

29.01.2013 Znak: GGR.7125.11.2012  W Y K A Z nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

29.01.2013 Znak: GGR.7125.7.2012  W Y K A Z nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

2012

13.12.2012 Znak: GGR.7125.11.1 do 4.2012  W Y K A Z nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

10.09.2012 Znak: GGR.7125.4.2012  W Y K A Z nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

12.07.2012 Znak: GGR.6840.6a.2011.2012  W Y K A Z nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

08.06.2012 Znak: GGR.7125.5.2012  W Y K A Z nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

31.05.2012 Znak: GGR.6840.20.2012  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

19.04.2012 Znak: GGR.7125.15.2011.12  W Y K A Z nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

12.04.2012 Znak: GGR.6840.6.2011.2012  W Y K A Z nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

16.02.2012 Znak: GGR-7145/4/09/11/12  W Y K A Z nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

16.02.2012 Znak: GGR.6840.19.11.2012  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

19.01.2012 Znak: GGR.7125.12.2011.2012  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

19.01.2012 Znak: GGR-7145/9/10/11/12  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

19.01.2012 Znak: GGR.7125.14.2011.2012  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

19.01.2012 Znak: GGR.7125.10.2011.2012  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

 

2011

15.12.2011 Znak: GGR- 7125.4.2011  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

10.11.2011 Znak: GGR- 6826.3.2011  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

20.10.2011 Znak: GGR- 7125.5.2011  W Y K A Z nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

08.09.2011 Znak: GGR- 7125.6.2011  W Y K A Z nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

08.09.2011 Znak: GGR- 7125.2.2011  W Y K A Z nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

30.06.2011 Znak: GGR- 7145/8/10/11  W Y K A Z nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

30.06.2011 Znak: GGR- 7145/10/10/11  W Y K A Z nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

14.04.2011 Znak: GGR- 7145/6/10/11  W Y K A Z nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

14.04.2011 Znak: GGR- 72241/40/10/11  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

18.02.2011 Znak: GGR- 72243/6-1/10/11  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

18.02.2011 Znak: GGR- 72243/6-2/10/11  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

10.02.2011 Znak: GGR- 72241/32,35/10/11  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

23.12.2010 Znak: GGR- 72241/42/10  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

16.12.2010 Znak: GGR- 7145/2/10  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

25.11.2010 Znak: GGR- 72241/48/10  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

25.11.2010 Znak: GGR- 72241/47/10  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

05.11.2010 Znak: GGR- 72241/7/10  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

21.10.2010 Znak: GGR- 72241/26/10  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

21.10.2010 Znak: GGR- 72241/39/10  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

15.10.2010 Znak: GGR- 7145/18/09/10  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

15.10.2010 Znak: GGR- 72241/55/10  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

12.10.2010 Znak: GGR- 7145/19/09/10  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

07.10.2010 Znak: GGR- 7230/47/10  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

30.09.2010 Znak: GGR- 7145/3/10  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej.

30.09.2010 Znak: GGR- 72243/148/10  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do użyczenia.

10.09.2010 Znak: GGR- 72241/134/10  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej.

12.08.2010 Znak: GGR- 72241/12/10  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej.

09.07.2010 Znak: GGR- 7145/17/09/10  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej.

09.07.2010 Znak: GGR- 7145/16/09/10  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej.

15.05.2010 Znak: GGR- 7145/20/09/10  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej.

15.05.2010 Znak: GGR- 7145/19/09/10  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej.

16.04.2010 Znak: GGR- 7145/16/08/09/10  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej.

05.03.2010 Znak: GGR- 7145/16/08/09/10  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej.

15.01.2010 Znak: GGR- 7145/13/07/08/09/10  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej.

23.10.2009 Znak: GGR- 7145/17/06/07/09  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej.

23.10.2009 Znak: GGR- 7145/6/09  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej.

11.09.2009 Znak: GGR- 72241/25/09  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej.

26.05.2009 Znak: GGR- 72241/4/09  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej.

03.04.2009 Znak: GGR- 7145/20/08/09  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej.

03.04.2009 Znak: GGR- 7145/19/08/09  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej.

27.03.2009 Znak: GGR- 72243/2/09  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej.

11.02.2009 Znak: GGR- 7145/17/08/09  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej.

04.02.2009 Znak: GGR- 72241/20/07/09  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej.

21.01.2009 Znak: GGR- 72241/41/08/09  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej.

08.12.2008 Znak: GGR- 7145/13/08  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej.

29.10.2008 Znak: GGR- 7145/12/08  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej.

30.09.2008 Znak: GGR- 72241/21/08  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej.

25.06.2008 Znak: GGR- 7145/2/08  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej.

25.06.2008 Znak: GGR- 7145/12/07/08  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej.

11.06.2008 Znak: GGR- 72241/4/08  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej.

11.06.2008 Znak: GGR- 7145/4/08  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej.

11.06.2008 Znak: GGR- 7145/3/08  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej.

11.06.2008 Znak: GGR- 7145/6/08  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej.

10.06.2008 Znak: GGR- 72241/6/07/08  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej.

09.06.2008 Znak: GGR- 72241/18/08  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej.

09.05.2008 Znak: GGR- 7145/15/08  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej.

14.04.2008 Znak: GGR- 7145/17/07/08  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej.

17.03.2008 Znak: GGR- 72241/15/06/08  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej.

17.03.2008 Znak: GGR- 7145/18/07/08  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej.

17.12.2007 Znak: GGR- 7145/14/07  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej.

17.12.2007 Znak: GGR- 7145/11/07  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej.

17.12.2007 Znak: GGR- 7145/6/07  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej.

08.11.2007 Znak: GGR- 72241/18/07  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej.

11.03.2007 Znak: GGR- 72241/58/06/07  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej.

11.03.2007 Znak: GGR- 7145/21/06/07  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej.

02.02.2007 Znak: GGR- 7145/17/06/07  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej.

08.01.2007 Znak: GGR- 7145/7/06/07  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej.

08.01.2007 Znak: GGR- 7145/17/06/07  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej.

25.10.2006 Znak: GGR- 7145/9/06 W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej.

25.10.2006 Znak: GGR- 72241/34/06 W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej.

13.09.2006 Znak: GGR- 6018/88/06 W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (87) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
Osoba odpowiedzialna za treść: Agata Leszczyńska
Data modyfikacji: 2023/02/27

 
  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc