strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki   serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Karty głosowań 
 Interpelacje i zapytania
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Zamówienia publiczne
 Ogłoszenia o przetargach
 Wyniki postępowań
Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości
 Ogłoszenia o sprzedaży
 Ogłoszenia o wydzierżawieniu w przetargu
 Wyniki postępowań
 Wykazy o sprzedaży przetargowej
 Wykazy o sprzedaży bezprzetargowej
 Wykazy o wydzierżawieniu nieruchomości
 Regulamin pracy Komisji Przetargowej
 Zagospodarowanie przestrzenne
 MPZP
Inne
 Konkursy na stanowiska pracy
 Obywatel w Urzędzie
 Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne
 Jednostki pomocnicze
 Rejestry i ewidencje
 Podatki i opłaty
 Gospodarka komunalna
 Nowy system gospodarowania odpadami
 Kierunki inwestycji
 Majątek Gminy
 Oświadczenia majątkowe
 Ochrona środowiska
 Łowiectwo
 Decyzje środowiskowe
 Warunki zabudowy
 Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie /rejestr działalności regulowanej
 Ochrona przyrody
 Lokalizacja inwestycji celu publicznego
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian
 Wybory do PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019

strona główna > warunki zabudowy
 

 

 

 

12.01.2023  Znak: PBI.6730.135.2017 zawiadomienie o zakończeniu postępowania

07.09.2022  Znak: PBI.6730.135.2017 zawiadomienie o przedłużeniu terminu na załatwienie sprawy

26.07.2022  Znak: PBI.6730.135.2017 zawiadomienie o przedłużeniu terminu na załatwienie sprawy

25.05.2022  Znak: PBI.6730.135.2017 Obwieszczenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków WUOZ-ELK.5151.42.2022.JS

25.06.2022  Znak: PBI.6730.135.2021 Zawiadomienie o przedłużeniu terminu na załatwienie sprawy

09.05.2022  Znak: PBI.6730.135.2017 informacja o przesłaniu projektu decyzji do uzgodnienia

06.05.2022  Znak: PBI.6730.191.2022 decyzja 50/2021 z dnia 04.05.2022

13.04.2022  Znak: PBI.6730.135.2021 zawiadomienie o przedłużeniu terminu na załatwienie sprawy

21.03.2022  Znak: PBI.6730.191.2021 zawiadomienie o zakończeniu postępowania

01.03.2022  Znak: PBI.6730.135.2021 zawiadomienie o przedłużeniu terminu na załatwienie sprawy

24.02.2022  Znak: PBI.6730.191.2021 zawiadomienie o wysłaniu projektu decyzji do uzgodnień

07.02.2022  Znak: PBI.6730.129.2021 decyzja o warunkach zabudowy

29.12.2021  Znak: PBI.6730.129.2021 zawiadomienie o zakończeniu postępowania

24.11.2021  Znak: PBI.6730.27.2021 postanowienie o sprostowaniu

13.07.2021  Znak: PBI.6730.27.2021 decyzja 58/2021 z dnia 09.07.2021

09.06.2021  Znak: PBI.6730.27.2021 zawiadomienie o zakończeniu postępowania

15.04.2021  Znak: PBI.6730.135.2017 zawiadomienie o przekazaniu wniosku o wznowienie postępowania do SKO w Olsztynie

06.04.2021  Znak: PBI.6730.135.2017 zawiadomienie o przekazaniu akt sprawy do SKO w Olsztynie

03.03.2021  Znak: PBI.6730.135.2017 Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie postępowania znak: PBI.6730.135.2017


2019

26.04.2019  Znak: PBI.6730.135.2017 obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego o przekazaniu akt do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

09.04.2019  Znak: PBI.6730.135.2017 zawiadomienie o przekazaniu akt sprawy

25.02.2019  Znak: PBI.6730.135.2017 Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie postępowania znak: PBI.6730.135.2017


2018

28.12.2018  Znak: PBI.6730.135.2017 Z A W I A D O M I E N I E  o odwołaniu

15.11.2018  Znak: PBI.6730.135.2017 decyzja nr 104/2018 o warunkach zabudowy znak: PBI.6730.135.2017

12.10.2018  Znak: PBI.6730.135.2017 Z A W I A D O M I E N I E  o zakończeniu postępowania administracyjnego

25.09.2018  Znak: PBI.6730.135.2017 Z A W I A D O M I E N I E o przesłaniu do uzgodnienia

09.08.2018  Znak: SKO.73.301.2018 (dotyczy: dotyczy PBI.6730.135.2017)  Obwieszczenie

08.06.2018  Znak: PBI.6730.135.2017 Z A W I A D O M I E N I E  o odwołaniu

25.04.2018  Znak: PBI.6730.135.2017 decyzja o warunkach zabudowy nr 52/2018 z 25.04.2018

23.03.2018  Znak: PBI.6730.135.2017 Z A W I A D O M I E N I E  o zakończeniu postępowania administracyjnego

20.02.2018  Znak: PBI.6730.125.2017 decyzja o warunkach zabudowy nr 18/2018 z 16.02.2018

04.01.2018  Znak: PBI.6730.125.2017 Z A W I A D O M I E N I E  o zakończeniu postępowania administracyjnego


2017

12.09.2017  Znak: PBI.6730.68.2017 decyzja o warunkach zabudowy nr 88/2017 z 11.09.2017

18.08.2017  Znak: PBI.6730.68.2017 Z A W I A D O M I E N I E o zakończeniu postępowania administracyjnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (87) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
Data modyfikacji: 2023/01/12

osoba odpowiedzialna za treść: Katarzyna Paterman

 
  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc