strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki   serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Karty głosowań 
 Interpelacje i zapytania
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Zamówienia publiczne
 Ogłoszenia o przetargach
 Wyniki postępowań
Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości
 Ogłoszenia o sprzedaży
 Ogłoszenia o wydzierżawieniu w przetargu
 Wyniki postępowań
 Wykazy o sprzedaży przetargowej
 Wykazy o sprzedaży bezprzetargowej
 Wykazy o wydzierżawieniu nieruchomości
 Regulamin pracy Komisji Przetargowej
 Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
 Konkursy na stanowiska pracy
 Obywatel w Urzędzie
 Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne
 Jednostki pomocnicze
 Rejestry i ewidencje
 Podatki i opłaty
 Gospodarka komunalna
 Nowy system gospodarowania odpadami
 Kierunki inwestycji
 Majątek Gminy
 Oświadczenia majątkowe
 Ochrona środowiska
 Łowiectwo
 Decyzje środowiskowe
 Warunki zabudowy
 Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie /rejestr działalności regulowanej
 Ochrona przyrody
 Lokalizacja inwestycji celu publicznego
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian
 Wybory do PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019

strona główna > projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 

 

 

07.02.2023 Ogłoszenie/obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Mikołajki obejmujący fragment jeziora Tałty oraz teren pomiędzy drogą krajową nr 16 i torami kolejowymi"  czytaj więcej

16.12.2022 Ogłoszenie/obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych nad jeziorem Tałty w obrębie Jora Wielka, gmina Mikołajki”  czytaj więcej

16.12.2022 Ogłoszenie/obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych nad jeziorem Tałty w obrębie Sady, gmina Mikołajki”  czytaj więcej

02.09.2022 Ogłoszenie/obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Sady, obręb Sady, gmina Mikołajki  czytaj więcej    załącznik 1   załącznik 2   załącznik 3   załącznik 4 

30.08.2022 Ogłoszenie/obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora Tałty pomiędzy miejscowościami Stare Sady i Jora Wielka, gmina Mikołajki  czytaj więcej   projekt uchwały   załącznik graficzny  prognoza   załącznik graficzny-2

26.08.2022 Ogłoszenie/obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Sady, obręb Sady, gmina Mikołajki  czytaj więcej

23.08.2022 Ogłoszenie/obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora Tałty pomiędzy miejscowościami Stare Sady i Jora Wielka, gmina Mikołajki  czytaj więcej

22.08.2022 Ogłoszenie/obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Tałty, obręb Tałty, gmina Mikołajki”, w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie dnia 23 września 2021  czytaj więcej   załącznik 1   załącznik 2   załącznik 3

12.08.2022 Ogłoszenie/obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Tałty, obręb Tałty, gmina Mikołajki”, w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie dnia 23 września 2021  czytaj więcej

01.08.2022 Komunikat do ogłoszenia z dnia 22.07.2022 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Tałty, obręb Tałty, gmina Mikołajki”  czytaj więcej

22.07.2022 Ogłoszenie/obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Tałty, obręb Tałty, gmina Mikołajki"  czytaj więcej


2021

16.04.2021 Ogłoszenie/obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wokół jeziora Łuknajno, gmina Mikołajki"  czytaj więcej      załączniki: 1. prognoza-tekst  2. prognoza-zał-graf  3. tekst-wyłożenie  4. aneks-do-porgnozy 5. rysunek 1A  6. rysunek 1B  7. rysunek 1C 8. rysunek 1D  9. rysunek 1E  10. rysunek 1F

09.02.2021 Ogłoszenie/obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Mikołajki na wschód od ulicy Papieża Jana Pawła II"  czytaj więcej, ustalenia-tekst, rysunek, prognoza-tekst,  prognoza-rysunek


2020

10.11.2020 Ogłoszenie/obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Mikołajki na wschód od ulicy papieża jana Pawła II"  czytaj więcej, prognoza-tekst,  prognoza-rysunek,  uchwała-uzgodnienia,  rysunek-uzgodnienia

30.10.2020 PPZ.067.1.2018 - ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej położonych przy ulicach Mrągowskiej i Warszawskiej w Mikołajkach"     czytaj więcej,  prognoza-tekst,  prognoza-rysunek,  uchwała-uzgodnienia,  rysunek-uzgodnienia

05.06.2020 Ogłoszenie/obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Tałty, obręb Tałty, gmina Mikołajki"  czytaj więcej,    Tałty-rysunek,  Tałty-ustalenia,  Tałty-prognoza

05.06.2020 Ogłoszenie/obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Mikołajki na wschód od ulicy Papieża Jana Pawłą II"  czytaj więcej,  tekst planu,  prognoza-tekst,  prognoza-załącznik graficzny,  rysunek-wyłożenie


2018

27.06.2018  PROJEKT  "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stare Sady, obręb Sady, gmina Mikołajki"     czytaj więcej   załącznik 1   załącznik 2   załącznik 3   załącznik 4

27.11.2018  Ogłoszenie/obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Mikołajki na wschód od Jeziora Mikołajskiego"     czytaj więcej


 

13.11.2014  OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulic Mrągowskiej i Warszawskiej w Mikołajkach  czytaj więcej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (87) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
Osoba odpowiedzialna za treść: Agata Leszczyńska, Magdalena Kuźmicka

Data modyfikacji: 2023/02/07

 
  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc