strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Karty głosowań 
 Interpelacje i zapytania
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Zamówienia publiczne
 Ogłoszenia o przetargach
 Wyniki postępowań
Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości
 Ogłoszenia o sprzedaży
 Ogłoszenia o wydzierżawieniu w przetargu
 Wyniki postępowań
 Wykazy o sprzedaży przetargowej
 Wykazy o sprzedaży bezprzetargowej
 Wykazy o wydzierżawieniu nieruchomości
 Regulamin pracy Komisji Przetargowej
 Zagospodarowanie przestrzenne
 MPZP
Inne
 Konkursy na stanowiska pracy
 Obywatel w Urzędzie
 Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne
 Jednostki pomocnicze
 Rejestry i ewidencje
 Podatki i opłaty
 Gospodarka komunalna
 Nowy system gospodarowania odpadami
 Kierunki inwestycji
 Majątek Gminy
 Oświadczenia majątkowe
 Ochrona środowiska
 Łowiectwo
 Decyzje środowiskowe
 Warunki zabudowy
 Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie /rejestr działalności regulowanej
 Ochrona przyrody
 Lokalizacja inwestycji celu publicznego
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian
 Wybory do PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019

strona główna > oświadczenia majątkowe > oświadczenia za 2021 rok
 

 

 

Piotr Zbigniew Jakubowski -  Burmistrz Miasta Mikołajki        korekta oświadczenia z dnia 24.08.2022

Joanna Wróbel -  Sekretarz Gminy

Krystyna Krom - Skarbnik Gminy

Paweł Gowkielewicz - Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Jarosław Pesta - Prezes Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Bogumiła Adamczyk - Członek Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Michał Olszewik - Prezes Zarządu Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o.

Barbara Ejdys - Członek Zarządu Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o.

Bożena Krupińska - Dyrektor Zespołu Oświatowego w Mikołajkach

Gizela Eryka Fiedorowicz - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Woźnicach

Danuta Butkiewicz - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Olszewie

Danuta Butkiewicz - oświadczenie na dzień podjęcia obowiązków tj. 01.09.2021

Wojciech Doda - Dyrektor Zespołu Szkół w Baranowie

Jarosław Puszko - Dyrektor Centrum Kultury "KŁOBUK" w Mikołajkach

Urszula Łuksza - Dyrektor Żłobka Samorządowego w Mikołajkach

 

Oświadczenia Radnych Rady Miejskiej w Mikołajkach za 2021 rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (87) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
Data modyfikacji: 2022/11/18

  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc