strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Inne
 Obywatel w Urzędzie
 Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne 
 Jednostki pomocnicze 
 Rejestry i ewidencje 
 Podatki i opłaty 
 Gospodarka komunalna 
 Kierunki inwestycji 
 Majątek Gminy 
 Oświadczenia majątkowe
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian

strona główna > współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi
 
 

 

 Wzór sprawozdania z realizacji zadania

 Wzór oferty konkursowej

 

25.03.2021 SPRAWOZDANIE za 2020 rok z realizacji Uchwały nr XI/114/2019 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 31 października 2019 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy samorządu Gminy Mikołajki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  czytaj

28.02.2020 SPRAWOZDANIE za 2019 rok z realizacji Uchwały nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy samorządu Gminy Mikołajki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  czytaj

 

11.10.2018 ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.) w związku z zapisami Uchwały Nr XII/118/2011 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 września 2011 roku w sprawie określenia trybu i szczegółowych zasad konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 24 października 2011 roku Nr 156, poz. 2406) przeprowadza się konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami projekt uchwały w sprawie:
„przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Mikołajki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”.
Uwagi do w/w projektu uchwały, w formie wniosków składać można pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki, telefonicznie pod numerem 874219054 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mikolajki@mikolajki.pl., w nieprzekraczalnym terminie do 2 listopada 2018 roku       czytaj więcej

22.02.2018 SPRAWOZDANIE z realizacji Uchwały nr XVIII/137/2016 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu Gminy Mikołajki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 rok  czytaj

22.02.2018 Uchwała Nr XXIX/130/2017 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Mikołajki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  czytaj

 

 

21.04.2017 Uchwała Nr XVIII/137/2016 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Mikołajki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  czytaj

21.04.2017 Sprawozdanie z realizacji Uchwały nr IX/90/2015 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu Gminy Mikołajki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 rok  czytaj

 

 

25.04.2016 Uchwała Nr IX/90/2015 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Mikołajki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  czytaj

25.04.2016 Sprawozdanie z realizacji Uchwały nr XLIV/657/2014 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 października 2014 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu Gminy Mikołajki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2015 rok  czytaj

 

23.01.2015 Uchwała Nr XLIV/657/2014Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 października 2014 roku w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Mikołajki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.  czytaj

23.01.2015 Sprawozdanie z realizacji Uchwały nr XXXV/483/2013 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu Gminy Mikołajki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2014 rok.  czytaj

25.03.2014  Sprawozdanie z realizacji Uchwały nr XXIV/279/2012 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu Gminy Mikołajki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2013 rok czytaj

25.03.2014  Uchwała Nr XXXVI/527/2013 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie: częściowej zmiany Uchwały Nr XXXV/483/2013 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Mikołajki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. czytaj

25.03.2014  Uchwała Nr XXXV/483/2013 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 listopada 2013 roku
w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Mikołajki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. czytaj

25.03.2014  U c h w a ł a Nr XXIV/279/2012 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Mikołajki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. czytaj

14.05.2013     SPRAWOZDANIE z realizacji Uchwały nr XIII/140/2011 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu Gminy Mikołajki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2012 rok      czytaj więcej

SPRAWOZDANIE z realizacji Uchwały nr LVIII/591/2010 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu Gminy Mikołajki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2011 rok

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi (UCHWAŁA Nr XIII/140/2011 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu Gminy Mikołajki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego).

UCHWAŁA Nr XXXIII/232/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 5 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania  (z późniejszymi zmianami: Uchwała Nr XXXVIII/276/2009 z dnia 24 marca 2009 roku, Uchwała Nr XXXIX/298/2009 z dnia 30 marca 2009 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (87) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
Data modyfikacji: 2021/03/25

  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc