strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki   serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Karty głosowań 
 Interpelacje i zapytania
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Zamówienia publiczne
 Ogłoszenia o przetargach
 Wyniki postępowań
Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości
 Ogłoszenia o sprzedaży
 Ogłoszenia o wydzierżawieniu w przetargu
 Wyniki postępowań
 Wykazy o sprzedaży przetargowej
 Wykazy o sprzedaży bezprzetargowej
 Wykazy o wydzierżawieniu nieruchomości
 Regulamin pracy Komisji Przetargowej
 Zagospodarowanie przestrzenne
 MPZP
Inne
 Konkursy na stanowiska pracy
 Obywatel w Urzędzie
 Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne
 Jednostki pomocnicze
 Rejestry i ewidencje
 Podatki i opłaty
 Gospodarka komunalna
 Nowy system gospodarowania odpadami
 Kierunki inwestycji
 Majątek Gminy
 Oświadczenia majątkowe
 Ochrona środowiska
 Łowiectwo
 Decyzje środowiskowe
 Warunki zabudowy
 Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie /rejestr działalności regulowanej
 Ochrona przyrody
 Lokalizacja inwestycji celu publicznego
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian
 Wybory do PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019

strona główna > rejestry, ewidencje, wykazy > wykazy najem

 

 

02.12.2019 Znak: GKM.7151.3.4.2019    W Y K A Z  nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do najmu w formie bezprzetargowej

22.03.2019 Znak: GGR.6851.5.2018    W Y K A Z  nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do użyczenia

22.03.2019 Znak: GKM.7151.2.2019    W Y K A Z  nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do najmu w formie bezprzetargowej


2018

29.11.2018 Znak: GKM.7151.4.2018    W Y K A Z  nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do najmu

30.03.2018 Znak: GKM.7151.2.2018    Informacja o wyniku przetargu  nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do najmu w formie przetargu

22.02.2018 Znak: GKM.7151.2.2018    Ogłoszenie o przetargu  nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do najmu w formie przetargu

18.01.2018 Znak: GKM.7151.2.2018    W Y K A Z  nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do najmu w formie przetargu

10.01.2018 Znak: GKM.7151.7.2017    W Y K A Z  nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do najmu


2017

27.07.2017 Znak: GKM.7151.2.2017    W Y K A Z  nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do najmu

02.02.2017 Znak: GKM.7151.11.2016, GKM.7151.12.2016, GKM.7151.2.2017    W Y K A Z  nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do najmu


2016

21.03.2016 Znak: GKM.7151.12.2016    W Y K A Z  nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wynajęcia

07.01.2016 Znak: GKM.7151.23.2016    W Y K A Z  nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wynajęcia


2015

10.12.2015 Znak: GKM.7151.20.2015    W Y K A Z  nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wynajęcia


2014               

22.05.2014 Znak: GKM.7150.19.2014    W Y K A Z  nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wynajęcia

04.04.2014 Znak: GKM.7150.7.2014    Informacja o wyniku przetargu na najem nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wynajęcia

14.03.2014 Znak: GKM.7150.25.2014    W Y K A Z  nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wynajęcia

05.02.2014 Znak: GKM.7150.4.2014    W Y K A Z  lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wynajęcia w formie przetargu nieograniczonego


2013

06.12.2013 Znak: GKM.7144.14.2013    W Y K A Z nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wynajęcia

26.03.2013 Znak: GKM.7150.1.2013    W Y K A Z nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wynajęcia

03.01.2013 Znak: GKM-7151.7./13/2012    W Y K A Z nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wynajęcia

03.01.2013 Znak: GKM-7151.8./15/2012    W Y K A Z nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wynajęcia


2012

24.05.2012 Znak: GKM-7151.24.2012    W Y K A Z nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wynajęcia

29.03.2012 Znak: GKM-7151.18.2012    W Y K A Z nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wynajęcia

29.03.2012 Znak: GKM-7151.23.2012    W Y K A Z nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wynajęcia

05.01.2012 Znak: GKM-7151.8.2012    W Y K A Z nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wynajęcia

05.01.2012 Znak: GKM-7151.7.2012    W Y K A Z nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wynajęcia


2011

09.12.2011 Znak: GKM-7151.20.2011    W Y K A Z nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wynajęcia

25.11.2011 Znak: GGR 7144/17/2011    Informacja  o wyniku przetargu

19.10.2011 Znak: GKM 7144/17/2011    Informacja o drugim przetargu na nieruchomości lokalowe stanowiące własność Gminy Mikołajki przeznaczone do wynajęcia

29.08.2011 Znak: GGR 7144/17/2011    Informacja  o wyniku przetargu

02.08.2011 Znak: GGR 7144/18/2011    Informacja  o wyniku przetargu

02.08.2011 Znak: GKM 7144/17/2011    Informacja o przetargu na nieruchomości lokalowe stanowiące własność Gminy Mikołajki przeznaczone do wynajęcia

30.06.2011 Znak: GKM 7144/18/2011    Informacja o przetargu na nieruchomości lokalowe stanowiące własność Gminy Mikołajki przeznaczone do wynajęcia

30.06.2011 Znak: GKM-7144/17/2011    W Y K A Z nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wynajęcia

28.04.2011 Znak: GKM 7144/17/2011    Informacja  o wyniku przetargu

28.04.2011 Znak: GKM 7144/18/2011    Informacja o przetargu na nieruchomości lokalowe stanowiące własność Gminy Mikołajki przeznaczone do wynajęcia

24.03.2011 Znak: GKM 7144/18/2011    W Y K A Z nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wynajęcia

24.02.2011 Znak: GKM 7151/6/2011    W Y K A Z nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wynajęcia

24.02.2011 Znak: GKM 7144/17/2011    W Y K A Z nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wynajęcia

14.12.2010 Znak: GKM 7144/1/2010    Informacja  o wyniku przetargu

29.11.2010 Znak: GKM 7144/4/2010    W Y K A Z nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wynajęcia

29.11.2010 Znak: GKM 7144/3/2010    W Y K A Z nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wynajęcia

08.01.2010 Znak: GKM 7144/1/2010    W Y K A Z nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wynajęcia

17.02.2009 Znak: GKM 7144/1/2009    W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do oddania w najem

28.04.2008 Znak: GKM 2014/3/2008    W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do oddania w najem

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (87) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
Osoba odpowiedzialna za treść: Agata Leszczyńska, Halina Budrewicz
Data modyfikacji: 2019/12/02

 
  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc