strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki   serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Inne
  Obywatel w Urzędzie
  Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne 
 Jednostki pomocnicze 
 Rejestry i ewidencje 
 Podatki i opłaty 
 Gospodarka komunalna 
 Kierunki inwestycji 
 Majątek Gminy 
 Oświadczenia majątkowe
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian

strona główna > przetargi > przetargi aktualne 2017
 

 

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień
 

 

 

Numer ogłoszenia:  585808-N-2017 z dnia 2017-09-08

25.09.2017
Gmina Mikołajki: Modernizacja kotłowni przy hali sportowej w Mikołajkach
Numer ogłoszenia: 585808-N-2017; data zamieszczenia: 08.09.2017
1. informacja z otwarcia ofert

 

Numer ogłoszenia:  592356-N-2017 z dnia 2017-09-22

22.09.2017
Gmina Mikołajki: Budowa alejki na cmentarzu komunalnym w Mikołajkach
Numer ogłoszenia: 592356-N-2017; data zamieszczenia: 22.09.2017
1. treść ogłoszenia 2. SIWZ  3. dokumentacja techniczna

Numer ogłoszenia:  587800-N-2017 z dnia 2017-09-13

22.09.2017
Gmina Mikołajki: Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Mikołajki z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
Numer ogłoszenia: 587800-N-2017; data zamieszczenia: 13.09.2017
1. informacja z otwarcia ofert

Numer ogłoszenia:  585808-N-2017 z dnia 2017-09-08

19.09.2017
Gmina Mikołajki: Modernizacja kotłowni przy hali sportowej w Mikołajkach
Numer ogłoszenia: 585808-N-2017; data zamieszczenia: 08.09.2017
1. odpowiedzi na pytania wykonawców

Numer ogłoszenia:  587800-N-2017 z dnia 2017-09-13

13.09.2017
Gmina Mikołajki: Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Mikołajki z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
Numer ogłoszenia: 587800-N-2017; data zamieszczenia: 13.09.2017
1. treść ogłoszenia 2. SIWZ  3. załącznik do SIWZ 4. uchwała - regulamin utrzymania czystości 5. uchwała - sposób i zakres

Numer ogłoszenia:  585808-N-2017 z dnia 2017-09-08

08.09.2017
Gmina Mikołajki: Modernizacja kotłowni przy hali sportowej w Mikołajkach
Numer ogłoszenia: 585808-N-2017; data zamieszczenia: 08.09.2017
1. treść ogłoszenia 2. SIWZ 3. dokumentacja techniczna

Numer ogłoszenia:  575468-N-2017 z dnia 2017-08-22

06.09.2017
Gmina Mikołajki: Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych
Numer ogłoszenia: 573986-N-2017; data zamieszczenia: 18.08.2017
1. informacja z otwarcia ofert

Numer ogłoszenia:  557047-N-2017 z dnia 2017-07-24

28.08.2017
Gmina Mikołajki: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej 171003N relacji Prawdowo – Nowe Sady – Faszcze o długości 1724,54 m. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Numer ogłoszenia: 557047-N-2017; data zamieszczenia: 24.07.2017
1. zawiadomienie o rozstrzygnięciu

Numer ogłoszenia:  575468-N-2017 z dnia 2017-08-22

22.08.2017
Gmina Mikołajki: Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych
Numer ogłoszenia: 573986-N-2017; data zamieszczenia: 18.08.2017
1. treść ogłoszenia 2. SIWZ 3. dokumentacja techniczna

Numer ogłoszenia:  573986-N-2017 z dnia 2017-08-18

18.08.2017
Gmina Mikołajki: Budowa budynku mieszkalnego (zabudowa socjalna) w zabudowie szeregowej typu kontenerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Numer ogłoszenia: 573986-N-2017; data zamieszczenia: 18.08.2017
1. treść ogłoszenia 2. SIWZ 3. dokumentacja techniczna
(UWAGA! Portal Centralny ogólnopolskiego Biuletynu Zamówień Publicznych w Urzędzie Zamówień Publicznych w ostatnim czasie nie działa prawidłowo lub jest niedostępny - dodatkowo zamieszczamy plik z ogłoszeniem na własnym serwerze -   pobierz plik ogłoszenia)

Numer ogłoszenia:  560264-N-2017 z dnia 2017-07-28

17.08.2017
Gmina Mikołajki: Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych
Numer ogłoszenia: 562477-N-2017; data zamieszczenia: 02.08.2017
1. odpowiedzi na pytania

Numer ogłoszenia:  557047-N-2017 z dnia 2017-07-24

11.08.2017
Gmina Mikołajki: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej 171003N relacji Prawdowo – Nowe Sady – Faszcze o długości 1724,54 m. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Numer ogłoszenia: 557047-N-2017; data zamieszczenia: 24.07.2017
1. zawiadomienie

Numer ogłoszenia:  557047-N-2017 z dnia 2017-07-24

07.08.2017
Gmina Mikołajki: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej 171003N relacji Prawdowo – Nowe Sady – Faszcze o długości 1724,54 m. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Numer ogłoszenia: 557047-N-2017; data zamieszczenia: 24.07.2017
1. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2. informacja o zmianie terminu składania ofert

Numer ogłoszenia:  557047-N-2017 z dnia 2017-07-24

07.08.2017
Gmina Mikołajki: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej 171003N relacji Prawdowo – Nowe Sady – Faszcze o długości 1724,54 m. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Numer ogłoszenia: 557047-N-2017; data zamieszczenia: 24.07.2017
1. odpowiedzi na pytania 2. przedmiar robót

Numer ogłoszenia:  560264-N-2017 z dnia 2017-07-28

02.08.2017
Gmina Mikołajki: Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych
Numer ogłoszenia: 562477-N-2017; data zamieszczenia: 02.08.2017
1. treść ogłoszenia 2. SIWZ 3. dokumentacja techniczna

Numer ogłoszenia:  557047-N-2017 z dnia 2017-07-24

28.07.2017
Gmina Mikołajki: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej 171003N relacji Prawdowo – Nowe Sady – Faszcze o długości 1724,54 m. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Numer ogłoszenia: 557047-N-2017; data zamieszczenia: 24.07.2017
1. informacja o zmianie w zakresie robót 2. przedmiar robót

Numer ogłoszenia:  560264-N-2017 z dnia 2017-07-28

28.07.2017
Gmina Mikołajki: Budowa budynku mieszkalnego (zabudowa socjalna) w zabudowie szeregowej typu kontenerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Numer ogłoszenia: 560264-N-2017; data zamieszczenia: 28.07.2017
1. treść ogłoszenia 2. SIWZ 3. dokumentacja techniczna

Numer ogłoszenia:  557047-N-2017 z dnia 2017-07-24

24.07.2017
Gmina Mikołajki: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej 171003N relacji Prawdowo – Nowe Sady – Faszcze o długości 1724,54 m. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Numer ogłoszenia: 557047-N-2017; data zamieszczenia: 24.07.2017
1. treść ogłoszenia 2. SIWZ 3. dokumentacja techniczna

Numer ogłoszenia:  12694_2017

14.02.2017
Rozbudowa drogi gminnej nr 171006N w miejscowości Stare Sady – etap III
Numer ogłoszenia: 12694_2017; data zamieszczenia: 23.01.2017
1. informacja z otwarcia ofert

Numer ogłoszenia:  12694_2017

10.02.2017
Rozbudowa drogi gminnej nr 171006N w miejscowości Stare Sady – etap III
Numer ogłoszenia: 12694_2017; data zamieszczenia: 23.01.2017
1. odpowiedzi na pytania

Numer ogłoszenia:  12694_2017

07.02.2017
Rozbudowa drogi gminnej nr 171006N w miejscowości Stare Sady – etap III
Numer ogłoszenia: 12694_2017; data zamieszczenia: 23.01.2017
1. odpowiedzi na pytania 2. załączniki

Numer ogłoszenia:  12694_2017

06.02.2017
Rozbudowa drogi gminnej nr 171006N w miejscowości Stare Sady – etap III
Numer ogłoszenia: 12694_2017; data zamieszczenia: 23.01.2017
1. zmiana terminu składania ofert 2. treść ogłoszenia

01.02.2017
Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania nabrzeża Jeziora Mikołajskiego
Numer ogłoszenia: 346656 - 2016; data zamieszczenia: 18.11.2016
1. informacja do konkursu 2. załączniki 1  3. załączniki 2

Numer ogłoszenia:  12694_2017

23.01.2017
Rozbudowa drogi gminnej nr 171006N w miejscowości Stare Sady – etap III
Numer ogłoszenia: 12694_2017; data zamieszczenia: 23.01.2017
1. treść ogłoszenia 2. SIWZ 3. załączniki 1  4. załączniki 2 5. załączniki 3 6. załączniki 4 7. załączniki 5 8. załączniki 6

 

 

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (87) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
Osoba odpowiedzialna za treść: Agata Leszczyńska, Alicja Lepczyńska, Radosław Hornicki

Data modyfikacji: 2017/09/25

 
  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc