strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Inne
 Obywatel w Urzędzie
 Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne 
 Jednostki pomocnicze 
 Rejestry i ewidencje 
 Podatki i opłaty 
 Gospodarka komunalna 
 Kierunki inwestycji 
 Majątek Gminy 
 Oświadczenia majątkowe
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian

strona główna > współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi
 
 

14.05.2013     SPRAWOZDANIE z realizacji Uchwały nr XIII/140/2011 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu Gminy Mikołajki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2012 rok      czytaj więcej

SPRAWOZDANIE z realizacji Uchwały nr LVIII/591/2010 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu Gminy Mikołajki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2011 rok

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi (UCHWAŁA Nr XIII/140/2011 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu Gminy Mikołajki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego).

UCHWAŁA Nr XXXIII/232/2008 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 5 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania  (z późniejszymi zmianami: Uchwała Nr XXXVIII/276/2009 z dnia 24 marca 2009 roku, Uchwała Nr XXXIX/298/2009 z dnia 30 marca 2009 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (87) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
Data modyfikacji: 2013/05/14

  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc