strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Inne
 Obywatel w Urzędzie
 Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne 
 Jednostki pomocnicze 
 Rejestry i ewidencje 
 Podatki i opłaty 
 Gospodarka komunalna 
 Kierunki inwestycji 
 Majątek Gminy 
 Oświadczenia majątkowe
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian

strona główna > zarządzenia burmistrza
 

 

 

23.04.2009 ZARZĄDZENIE Nr 32/2009 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 22.04.2009r. w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych w związku z ogłoszeniem o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Sady gmina Mikołajki (Zarządzenie Burmistrza; załącznik nr 1

26.03.2009 ZARZĄDZENIE Nr 22/2009 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 23.03.2009r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zagospodarowanie wiejskiego placu rekreacyjnego we wsi Zełwągi. (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; wzór oferty)

14.01.2009  Zarządzenie nr 7/2009 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 14 stycznia 2009r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2009  (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; załącznik nr 1 do zarządzenia; wzór oferty; wzór sprawozdania; załącznik nr 2 do zarządzenia)

13.01.2009  Zarządzenie nr 1/2009 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 1 stycznia 2009r.  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na prowadzenie w 2009 r. świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii w Zełwągach. (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; załącznik nr 1 do zarządzenia; wzór oferty; wzór sprawozdania; wytyczne do oferty)

22.07.2008  Zarządzenie nr 65/08 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 18 lipca 2008r.  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na prowadzenie w okresie od 1 września 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii w Zełwągach. (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; załącznik nr 1 do zarządzenia; wzór oferty; wzór sprawozdania; wytyczne do oferty)

20.09.2007 > ZARZĄDZENIE NR 69/2007 BURMISTRZA MIASTA MIKOŁAJKI z dnia 13 września 2007 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury "Kłobuk" w Mikołajkach

02.08.2007 > ZARZĄDZENIE NR 53/2007 BURMISTRZA MIASTA MIKOŁAJKI z dnia 24 lipca 2007 roku
w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie w 2007 roku zadań własnych związanych z realizacją zadań samorządu gminy z zakresu organizacji wypoczynku letniego - kolonii i półkolonii dla dziieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.

01.08.2007 > ZARZĄDZENIE NR 55/2007 BURMISTRZA MIASTA MIKOŁAJKI z dnia 31 lipca 2007 roku
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury "Kłobuk" w Mikołajkach.

31.07.2007 > ZARZĄDZENIE NR 54/2007 BURMISTRZA MIASTA MIKOŁAJKI z dnia 31 lipca 2007 roku
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury "Kłobuk" w Mikołajkach.
( załącznik nr 1 do zarządzenia nr 54/2007 - plik1, plik2, załącznik nr 2 do zarządzenia nr 54/2007- plik1, plik2, plik3)

27.07.2007 > ZARZĄDZENIE NR 53/2007 BURMISTRZA MIASTA MIKOŁAJKI z dnia 23 lipca 2007 roku
zmieniające Zarządzenie Nr 40/06 z dnia 13 czerwca 2006 roku w s p r a w i e powołania komisji związanej z kontrolą obowiązków właścicieli nieruchomości i Przedsiębiorców wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach / j. t. z 2005 roku Dz. U. Nr 236,poz. 2008 z póź.zm./  

18.07.2006 > Zarządzenie Nr 40/2006 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 13 czerwca 2006 roku w sprawie: powołania komisji związanej z kontrolą obowiązków właścicieli nieruchomości i Przedsiębiorców wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach / j. t. z 2005 roku Dz. U. Nr 236,poz. 2008/ 

16.06.2006 > Zarządzenie Nr 42/2006 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 16 czerwca 2006 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2006.

13.06.2006 > Zarządzenie nr 55/2006 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 13 czerwca 2006r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

11.05.2006 > Zarządzenie nr 15/2006 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 20 marca 2006r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za 2005r. 

08.03.2006 > Zarządzenie Nr 13/2006 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 06 marca 2006r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na jedno stanowisko pracownika ds. działalności gospodarczej, utrzymania porządku, koncesji i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na trzy stanowiska pracownika biura informacji turystycznej.

03.03.2006 > Zarządzenie Nr 12/2006 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 01 marca 2006r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w Gminie Mikołajki

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (087) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 

Data modyfikacji: 2009/04/23

  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc