strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki   serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Inne
  Obywatel w Urzędzie
  Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne 
 Jednostki pomocnicze 
 Rejestry i ewidencje 
 Podatki i opłaty 
 Gospodarka komunalna 
 Kierunki inwestycji 
 Majątek Gminy 
 Oświadczenia majątkowe
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian

strona główna > przetargi > przetargi aktualne 2009
 

 


Znak sprawy: GGR-72241/1/09

27.02.2009    Odwołanie przetargu  Burmistrz Miasta Mikołajki  odwołuje ogłoszony na dzień 5 marca 2009 roku nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Mikołajki


27.02.2009 Dotyczy ogłoszenia:   37161-2009  Dostawa i montaż kontenerów socjalnych (mieszkalnych) w miejscowości Mikołajki, gmina Mikołajki
Numer ogłoszenia: 37161-2009; data zamieszczenia: 13.02.2009
Odpowiedzi na pytania wykonawców  1. Odpowiedzi I  2. Odpowiedzi II 


Dotyczy ogłoszenia:   37161-2009  Dostawa i montaż kontenerów socjalnych (mieszkalnych) w miejscowości Mikołajki, gmina Mikołajki
Numer ogłoszenia: 37161-2009; data zamieszczenia: 13.02.2009
Odpowiedzi na pytania wykonawców  1. Odpowiedzi I  2. Odpowiedzi II  3. Odpowiedzi III


Dotyczy ogłoszenia:   32119 - 2009  Przebudowa ulic Okrężna, Spacerowa, Mrągowska w Mikołajkach wraz z budową odwodnienia, przebudową gazociągu i sieci energetycznej

24.02.2009, SIZP-341/03/09
Podaje się poprawiony zakres zadań do wykonania oraz przedmiary robót  1. Przedmiar robót  2. Przedmiar gaz  3. Kanalizacja deszczowa  4. Przedmiar branża elektryczna  5. Poprawiony kosztorys


Dotyczy ogłoszenia:   32119 - 2009

23.02.2009
Dotyczy: Odpowiedzi na pytania do przetargu: "Przebudowa ulic Okrężna, Spacerowa, Mrągowska w Mikołajkach [...]", data zamieszczenia 02.02.2009 1. Schemat ideowy zasilania przepompowni wód deszczowych


Dotyczy ogłoszenia:   32119 - 2009

20.02.2009
Dotyczy: Informacja o zmianie terminu składania ofert


Dotyczy ogłoszenia:   32119 - 2009

20.02.2009
Dotyczy: Odpowiedzi na pytania do przetargu: "Przebudowa ulic Okrężna, Spacerowa, Mrągowska w Mikołajkach [...]", data zamieszczenia 02.02.2009


Dotyczy ogłoszenia:   32119 - 2009

18.02.2009
Dotyczy: Odpowiedzi na pytania do przetargu: "Przebudowa ulic Okrężna, Spacerowa, Mrągowska w Mikołajkach [...]", data zamieszczenia 02.02.2009 1. poprawiony kosztorys ofertowy 2. poprawiony zakres zadań


Dotyczy ogłoszenia:   32119 - 2009  Przebudowa ulic Okrężna, Spacerowa, Mrągowska w Mikołajkach wraz z budową odwodnienia, przebudową gazociągu i sieci energetycznej

18.02.2009, SIZP-341/03/09
Dotyczy sprostowania błędnie podanych ilości jednostek miar w postępowaniu


Znak sprawy: GGR-72243/35-1do3/08/09

17.02.2009    Ogłoszenie o przetargu  Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza trzeci nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Mikołajki, położonych w obrębie miasta Mikołajki


Znak sprawy: GGR-72243/38/08/09

16.02.2009    Ogłoszenie o przetargu  Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Mikołajki, położonych w obrębie miasta Mikołajki


Numer ogłoszenia:   37161-2009

13.02.2009
Dostawa i montaż kontenerów socjalnych (mieszkalnych) w miejscowości Mikołajki, gmina Mikołajki
Numer ogłoszenia: 37161-2009; data zamieszczenia: 13.02.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. 1. treść ogłoszenia 2. specyfikacja istotnych warunków zamówienia


Znak sprawy: GGR-72243/36-1 do 10/08/09

11.02.2009    Ogłoszenie o przetargu  Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Mikołajki, położonych w obrębie miasta Mikołajki


Znak sprawy: GGR-72243/36-12 do 20/08/09

11.02.2009    Ogłoszenie o przetargu  Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Mikołajki, położonych w obrębie miasta Mikołajki


Znak sprawy: GGR-72241/11-1/08/09

10.02.2009    Ogłoszenie o przetargu  Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza czwarty nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mikołajki, położonej w obrębie miasta Mikołajki


Znak sprawy: GGR-72241/11-2b/08/09

10.02.2009    Ogłoszenie o przetargu  Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza czwarty nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mikołajki, położonej w obrębie miasta Mikołajki


Znak sprawy: GGR-72241/11-2a/08/09

10.02.2009    Ogłoszenie o przetargu  Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza czwarty nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mikołajki, położonej w obrębie miasta Mikołajki


Znak sprawy: GGR-72241/11-2c/08/09

10.02.2009    Ogłoszenie o przetargu  Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza czwarty nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mikołajki, położonej w obrębie miasta Mikołajki


Znak sprawy: GGR-72243/33/07/09

06.02.2009    Ogłoszenie o przetargu  Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na wydzierżawienie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mikołajki, położonej w Mikołajkach


Znak sprawy: GGR-72243/122/08/09

06.02.2009    Ogłoszenie o przetargu  Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na wydzierżawienie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mikołajki, położonej w Mikołajkach


Znak sprawy: GGR-72241/39/08/09

04.02.2009    Ogłoszenie o przetargu  Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mikołajki, położonej w obrębie miasta Faszcze.


Znak sprawy: GGR-72241/1/09

04.02.2009    Ogłoszenie o przetargu  Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mikołajki, położonej w obrębie miasta Mikołajki.


Znak sprawy: GGR-72241/20/08/09

04.02.2009    Ogłoszenie o przetargu  Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mikołajki, położonej w obrębie miasta Mikołajki.


Numer ogłoszenia:   32119 - 2009

02.02.2009
Przebudowa ulic Okrężna, Spacerowa, Mrągowska w Mikołajkach wraz z budową odwodnienia, przebudową gazociągu i sieci energetycznej
Numer ogłoszenia: 32119 - 2009; data zamieszczenia: 02.02.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. 1. treść ogłoszenia 2. specyfikacja istotnych warunków zamówienia  3. specyfikacja II  4. specyfikacja III  5. specyfikacja IV


Numer ogłoszenia:   11480 - 2009

29.01.2009
USŁUGI W ZAKRESIE OBSŁUGI KONTENEROWEGO SYSTEMU OCZYSZCZANIA MIASTA MIKOŁAJKI I TERENÓW WSI GMINY MIKOŁAJKI
Numer ogłoszenia: 11480 - 2009; data zamieszczenia: 29.01.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. 1. treść ogłoszenia 2. specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

 

 

 

 

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (087) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
Osoba odpowiedzialna za treść: Agata Leszczyńska, Alicja Lepczyńska, Radosław Hornicki

Data modyfikacji: 2009/02/27

 
  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc