strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki   serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Inne
  Obywatel w Urzędzie
  Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne 
 Jednostki pomocnicze 
 Rejestry i ewidencje 
 Podatki i opłaty 
 Gospodarka komunalna 
 Kierunki inwestycji 
 Majątek Gminy 
 Oświadczenia majątkowe
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian

strona główna > przetargi > wyniki postępowania
 

 

dotyczy: znak sprawy; SIZP-341/05/09

27.05.2009  Dotyczy:  rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu "Moje Boisko - Orlik 2012 w miejscowości Baranowo"


dotyczy: znak sprawy; SIZP-341/03/09

08.04.2009  Dotyczy:  rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na "Przebudowa ulic Okrężna, Spacerowa, Mrągowska [...]"


dotyczy: znak sprawy; GGR - 72243/33/08/09

19.03.2009  Dotyczy:  Informacja o wyniku przetargu ustnego na wydzierżawienie nieruchomości oznaczonej nr geod. 40/14 o powierzchni 0,01ha


dotyczy: znak sprawy; GGR - 72243/122/08/09

19.03.2009  Dotyczy:  Informacja o wyniku przetargu ustnego na wydzierżawienie nieruchomości oznaczonej nr geod. 40/14 o powierzchni 0,01ha


dotyczy: znak sprawy; SIZP-341/03/09

19.03.2009  Dotyczy:  rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na "Przebudowa ulic Okrężna, Spacerowa, Mrągowska [...]"


dotyczy: znak sprawy; GGR - 72241/20/08/09

12.03.2009  Dotyczy:  Informacja o wyniku przetargu ustnego na sprzedaz nieruchomości oznaczonej nr geod. 198/11 o powierzchni 0,0054ha


dotyczy: znak sprawy; SIZP-341/04/09

11.03.2009  Dotyczy:  rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę i montaż kontenerów mieszkalnych [...]"


dotyczy: znak sprawy; SIZP-341/02/09

10.02.2009  Dotyczy:  rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na "Usługi w zakresie kontenerowego systemu oczyszczania miasta i terenów wsi Gminy Mikołajki"


dotyczy: znak sprawy; SIZP-341/30/08

23.12.2008  Dotyczy:  rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie usług geodezyjnych z terenu miasta i gminy Mikołajki"


dotyczy: znak sprawy; SIZP-341/26/08

23.12.2008  Dotyczy:  rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę mięsa do stołówki szkolnej w Mikołajkach i Baranowie"


dotyczy: znak sprawy; SIZP-341/28/08

18.12.2008  Dotyczy:  rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę warzyw i owoców do stołówki szkolnej w Mikołajkach i Baranowie"


dotyczy: znak sprawy; SIZP-341/29/08

18.12.2008  Dotyczy:  rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę pieczywa do stołówki szkolnej w Mikołajkach i Baranowie"


dotyczy: znak sprawy; SIZP-341/29/08

18.12.2008  Dotyczy:  rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę nabiału do stołówki szkolnej w Mikołajkach i Baranowie"


dotyczy: znak sprawy; SIZP-341/25/08

16.12.2008  Dotyczy:  rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w Mikołajkach i Baranowie"


dotyczy: znak sprawy; SIZP-341/31/08

15.12.2008  Dotyczy:  rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę paliw płynnych"


dotyczy: numer ogłoszenia: 243432-2008

07.11.2008  Dotyczy:  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. "Remont wraz z odwodnieniem ulic: Kwiatowa, ks. J. Popiełuszki, Wileńska w Mikołajkach"


dotyczy: numer ogłoszenia: 297601-2008

05.11.2008  Dotyczy:  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. "Modernizacja drogi w Woźnicach - odcinek os. SHR - droga krajowa nr 16 i odcinek szkoła - osiedle"


dotyczy: znak sprawy; SIZP-341/22/08

29.10.2008  Dotyczy:  rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie negocjacji bez ogłoszenia na "Remont wraz z odwodnieniem ulic: Kwiatowa, ks. J.Popiełuszki, Wileńska w Mikołajkach"


dotyczy: znak sprawy; SIZP-341/21/08

27.10.2008  Dotyczy:  rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego "Modernizacja drogi w Woźnicach - odcinek os. SHR - droga krajowa nr 16 i odcinek szkoła - osiedle"
Numer ogłoszenia: 249599 - 2008; data zamieszczenia ogłoszenia o przetargu: 03.10.2008


dotyczy: znak sprawy; SIZP-341/20/08

26.09.2008  Dotyczy:  rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę oleju opałowego
Numer ogłoszenia: 213615-2008; data zamieszczenia ogłoszenia o przetargu: 11.09.2008


dotyczy: znak sprawy; SIZP-341/16/08

09.09.2008  Dotyczy:  rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie ogrodzenia panelowego celem zagospodarowania Cmentarza Komunalnego w Mikołajkach
Numer ogłoszenia: 181230-2008; data zamieszczenia ogłoszenia o przetargu: 05.08.2008
 


dotyczy: znak sprawy; SIZP-341/19/08

25.08.2008  Dotyczy:  rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont ul. Dybowskiej wraz z przyległym parkingiem - obiektów położonych w miejscowości Mikołajki"


dotyczy: znak sprawy; SIZP-341/18/08

19.08.2008  Dotyczy:  rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Dowożenie uczniów do Szkół Podstawowych i Gimnazjum Publicznego w Mikołajkach i Baranowie w okresie od 01 września 2008 do 19 czerwca 2009 roku"


dotyczy: znak sprawy; SIZP-341/17/08

19.08.2008  Dotyczy:  rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Dowożenie uczniów do Szkół Podstawowych i Gimnazjum Publicznego w Mikołajkach i Baranowie w okresie od 01 września 2008 do 19 czerwca 2009 roku"


dotyczy: znak sprawy; SIZP-341/14/08

19.08.2008  Dotyczy:  rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont budynku świetlicy w m. Faszcze"


dotyczy: znak sprawy; SIZP-341/12/08

04.08.2008  Dotyczy:  rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont drogi gminnej w m. Lubiewo, Gmina Mikołajki"


dotyczy: znak sprawy; SIZP-341/13/08

25.07.2008  Dotyczy:  rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej w Mikołajkach” Zadanie nr 2: Roboty elektryczne.


dotyczy: znak sprawy; SIZP-341/13/08

25.07.2008  Dotyczy:  rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej w Mikołajkach” Zadanie nr 1: Prace remontowo-budowlane.


dotyczy: znak sprawy; SIZP-341/11/08

27.06.2008  Dotyczy:  rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizację miejskiego terenu sportowo-rekreacyjnego w Mikołajkach etap I"


dotyczy: znak sprawy; SIZP-341/08/08

12.05.2008  Dotyczy:  rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi gminnej w Mikołajkach na dz. nr 162 położonej przy ul. Ogrodowej”, gm. Mikołajki, nr ogłoszenia: 77587-2008”


dotyczy: znak sprawy; SIZP-341/09/08

30.04.2008  Dotyczy:  rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na  „Dostawę ciągnika rolniczego wraz z dodatkowym wyposażeniem”


dotyczy: znak sprawy; SIZP-341/06/08

28.04.2008  Dotyczy:  rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę wielofunkcyjnego, szutrowego toru wyścigowego, narciarskiego i biegowego”


dotyczy: znak sprawy; SIZP-341/05/08

11.04.2008  Dotyczy: rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego: nr ogłoszenia 67786 - 2008; data zamieszczenia: 03.04.2008r. Na podstawie art.92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2006r. informuję, że w postępowaniu o zamówienie publiczne na
DOSTAWĘ BLACH FALISTYCH TYPU MULTIPLATE MP 200 WRAZ
Z MONTAŻEM
ofertę złożyła firma:
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „DROMO” Sp. z o.o. z siedzibą w Ostródzie , ul. Nadrzeczna 5
Jedynym kryterium wyboru Wykonawcy była cena.
Oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „DROMO” Sp. z o.o. z siedzibą w Ostródzie , ul. Nadrzeczna spełniała wszystkie kryteria i warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wobec czego została wybrana jako najkorzystniejsza.
Zapraszamy do podpisania umowy dnia 21 kwietnia 2008 roku. o godz.9.00, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki /pokój 102/.


dotyczy: znak sprawy; SIZP-341/04/08

15.02.2008  Dotyczy: rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Na podstawie art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku informuję, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: „USŁUGI W ZAKRESIE OBSŁUGI KONTENEROWEGO SYSTEMU OCZYSZCZANIA MIASTA MIKOŁAJKI I TERENÓW WSI GMINY MIKOŁAJKI” została wybrana jako najkorzystniejsza oferta: Zakładu Usług Komunalnych, Spółka z o.o.
11-730 Mikołajki, ul. Warszawska 32
W prowadzonym postępowaniu wpłynęła jedna oferta.
Jedynym kryterium wyboru Wykonawcy była cena.
Wartość brutto oferty: 127.345,15 (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy trzysta czterdzieści pięć złotych 15/100 ).


dotyczy: znak sprawy; SIZP-341/ 29 /07

31.12.2007  Dotyczy: rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.
Na podstawie art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku informuję, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „ Dostawę mięsa do stołówki szkolnej w Mikołajkach i Baranowie” oferty złożyła firma:
1. SKLEP MIĘSNY Roman Olbryś 11-730 Mikołajki ul. Kajki 4
Jedynym kryterium wyboru Wykonawcy była cena.
Wartość brutto oferty wynosi: 168 982,33 zł
(słownie: sto sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dwa złote 33/100) co daje 300 punktów.
W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę mięsa do stołówki szkolnej w Mikołajkach i Baranowie” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:
„SKLEP MIĘSNY” Roman Olbryś 11-730 Mikołajki ul. Kajki 4.


dotyczy: znak sprawy; SIZP-341/30/07

31.12.2007  Dotyczy: rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.
Na podstawie art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku informuję, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę nabiału do stołówki szkolnej w Mikołajkach i Baranowie” oferty złożyły firmy:
1. Spółdzielnia Handlowo-Produkcyjna, 11-730 Mikołajki, ul. 3-go Maja 6,
2. "Mona-Kontra" sp. z o.o. 16-400 Suwałki ul. Majora Hubala 6.
Jedynym kryterium wyboru Wykonawcy była cena.
Wartość brutto oferty Spółdzielnia Handlowo-Produkcyjna, 11-730 Mikołajki, ul. 3-go Maja 6, wynosi: 45 164,84 (słownie: czterdzieści pięć tysięcy sto sześćdziesiąt cztery złote 84/100) co daje 277,53 punkty.
Wartość brutto oferty „Mona-Kontra sp. z o.o. 16-400 Suwałki ul. Majora Hubala 6 wynosi: 41 779,77 (słownie: czterdzieści jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych 77/100 co daje 300 punktów.
W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę nabiału do stołówki szkolnej w Mikołajkach i Baranowie” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:
„Mona-Kontra sp. z o.o. 16-400 Suwałki ul. Majora Hubala 6.


dotyczy: znak sprawy; SIZP-341/31/07

31.12.2007  Dotyczy: rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.
Na podstawie art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku informuję, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę pieczywa do stołówki szkolnej w Mikołajkach i Baranowie” ofertę złożyła :
1. Spółdzielnia Handlowo-Produkcyjna, 11-730 Mikołajki, ul. 3-go Maja 6.
Jedynym kryterium wyboru Wykonawcy była cena.
Wartość brutto oferty Spółdzielni Handlowo-Produkcyjnej, 11-730 Mikołajki, ul. 3-go Maja 6, wynosi: 19 898,27 (słownie: dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych 27/100) co daje 300 punktów.
W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę pieczywa do stołówki szkolnej w Mikołajkach i Baranowie” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:
Spółdzielni Handlowo-Produkcyjnej, 11-730 Mikołajki, ul. 3-go Maja 6


dotyczy: znak sprawy; SIZP-341/26/07

31.12.2007  Dotyczy: rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Na podstawie art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawiadamiamy, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na
„Dostawę paliw płynnych ” jako najkorzystniejsza została wybrana oferta:
„MIKOZNAK” Spółka z o.o. 11-730 Mikołajki ul. Kolejowa 20
Szacunkowa wartość brutto wybranej oferty wynosi: 141 050,00 zł., słownie: sto czterdzieści jeden tysięcy pięćdziesiąt złotych 00/100 (cena brutto za 1 litr ON: 4,03 zł ).
Jedynym kryterium wyboru wykonawcy była cena.
Wpłynęła jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu.


dotyczy: znak sprawy; SIZP -341/25/07

31.12.2007  Dotyczy: rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ogłoszenia 240768-2007 z dnia 04.12.2007r.
Na podstawie art.92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2006r. informuję, że w postępowaniu o zamówienie publiczne na „USŁUGI GEODEZYJNE NA TERENIE MIASTA I GMINY MIKOŁAJKI” oferty złożyły firmy:
1/ Nieruchomości AA Januszewscy s.c. 11-700 Mrągowo ul. Warszawska 7
2/ Handel Detaliczny i Hurtowy Regina Usidus, 12-200 Pisz ul. Warszawska 36/7.
Jedynym kryterium wyboru Wykonawcy była cena jednostkowa poszczególnych prac geodezyjnych.
Oferta - Nieruchomości AA Januszewscy s.c. 11-700 Mrągowo ul. Warszawska 7- uzyskała łącznie 1716 punktów.
Oferta- Handel Detaliczny i Hurtowy Regina Usidus, 12-200 Pisz ul. Warszawska 36/7-uzyskała łącznie 1446 punktów.
W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Usługi geodezyjne na terenie miasta i gminy Mikołajki” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę: Nieruchomości AA Januszewscy s.c. 11-700 Mrągowo ul. Warszawska 7.


dotyczy: znak sprawy; SIZP-341/24/07

17.12.2007  Dotyczy: rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
Na podstawie art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku informuję, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont parkingu w Mikołajkach przy ul. Jana Pawła II” oferty złożyły firmy:
1. „Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe” w Piszu Sp. z o.o.
12-200 Pisz ul. Czerniewskiego 2
2. Spółdzielnia Wielobranżowa NIEGOCIN 11-500 Giżycko, ul. Mazurska 3.
Jedynym kryterium wyboru Wykonawcy była cena.
Wartość brutto oferty „Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego”
w Piszu Sp. z o.o. 12-200 Pisz ul. Czerniewskiego 2 wynosi: 102 377,43PLN (słownie: sto dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt siedem złoty 43/100)
co daje 300 punktów.
Wartość brutto oferty Spółdzielni Wielobranżowej NIEGOCIN 11-500 Giżycko, ul. Mazurska 3 wynosi: 120 294,49 PLN (słownie: sto dwadzieścia tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote 49/100) co daje 255 punktów.
W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont parkingu w Mikołajkach przy ul. Jana Pawła II” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:
„Przedsiębiorstwa Drogowo- Mostowego” w Piszu Sp. z o.o.
12-200 Pisz ul. Czerniewskiego 2


dotyczy: znak sprawy; SIZP 341/21/07

20.11.2007  Dotyczy: rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
Na podstawie art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku informuję, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Woźnice, gmina Mikołajki” oferty złożyły firmy:
1. Przedsiębiorstwo Instalacyjne „PRIM” S.A. 19-300 Ełk, ul. Suwalska 84
2. Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych „PEKUM” Sp. z o.o. 10-408 Olsztyn ul. Lubelska 37
3. Spółdzielnia Budowlanych „SKOMAND”, 19-300 Ełk ul. Wojska Polskiego 71A
Jedynym kryterium wyboru Wykonawcy była cena.
Wartość brutto oferty: Przedsiębiorstwa Instalacyjnego „PRIM” S.A. 19-300 Ełk, ul. Suwalska 84 wynosi: 580.121,90 (słownie: pięćset osiemdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia jeden złotych 90/100) co daje 232 punkty.
Wartość brutto oferty: Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych „PEKUM” Sp. z o.o. 10-408 Olsztyn ul. Lubelska 37
wynosi 448.000,- zł (słownie: czterysta czterdzieści osiem tysięcy zł ) co daje 300 punktów.
Wartość brutto oferty: Spółdzielni Budowlanych „SKOMAND”, 19-300 Ełk ul. Wojska Polskiego 71A wynosi: 347.301,04 (słownie: trzysta czterdzieści siedem tysięcy trzysta jeden zł 04/100)
Gmina Mikołajki jako Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, działając na podstawie artykułu 89 ust.2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz.U. z dn. 9 lutego 2004, nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami), zawiadamia o odrzuceniu oferty złożonej przez: Spółdzielnię Budowlanych „SKOMAND” 19-300 Ełk, ul. Wojska Polskiego 71A z powodu niezgodności jej treści z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (brak zrealizowanych 3 zadań w ciągu ostatnich pięciu lat o podobnym charakterze na wartość nie mniejszą niż 1.000.000,- ).
W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Woźnice, gmina Mikołajki” została wybrana jako najkorzystniejsza oferta Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych „PEKUM” Sp. z o.o. 10-408 Olsztyn ul. Lubelska 37.


dotyczy: znak sprawy; SIZP 341/17/07

07.11.2007  Dotyczy: rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
Na podstawie art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku informuję, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy modernizacji stacji uzdatniania wody dla miasta Mikołajki” oferty złożyły firmy:
1. Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji SAN-SYSTEM, Karol Brodowski 19-400 Olecko ul. Składowa 3a/23
2. ENVIROTECH sp. z o.o., 60-845 Poznań, ul. Jana Kochanowskiego 7
Jedynym kryterium wyboru Wykonawcy była cena.
Wartość brutto oferty: Przedsiębiorstwa Obsługi Inwestycji SAN-SYSTEM, Karol Brodowski 19-400 Olecko ul. Składowa 3a/23 wynosi 283.333,01 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy zł 01/100) co daje 156 punktów.
Wartość brutto oferty: ENVIROTECH sp. z o.o. 60-845 Poznań, ul. Jana Kochanowskiego 7 wynosi 147.498 zł (słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem zł) co daje 300 punktów.
W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy modernizacji stacji uzdatniania wody dla miasta Mikołajki” została wybrana jako najkorzystniejsza oferta: ENVIROTECH sp. z o.o. 60-845 Poznań, ul. Jana Kochanowskiego 7.


dotyczy: znak sprawy; SIZP 341/22/07

07.11.2007  Dotyczy: rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
Na podstawie art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku informuję, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: „CAŁOROCZNE OCZYSZCZANIE ULIC, PLACÓW, KŁADKI, SCHODÓW, CHODNIKÓW, ZIELEŃCÓW i PARKÓW NA TERENIE MIASTA MIKOŁAJKI ”
została wybrana jako najkorzystniejsza oferta: Zakładu Usług Komunalnych, Spółka z o.o., 11-730 Mikołajki, ul. Warszawska 32. Wartość brutto oferty: 639.156,48 (słownie: sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt sześć złotych 48/100).


dotyczy: znak sprawy; SIZP 341/20/07

26.10.2007  Dotyczy: rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
Na podstawie art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawiadamiamy, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na
„Dostawę oleju opałowego” jako najkorzystniejsza została wybrana oferta:
SIWIK INTERTRADE Spółka z o.o., 11-700 Mrągowo, ul. Młodkowskiego 40A. Szacunkowa wartość brutto wybranej oferty wynosi: 339.870 zł., słownie: trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych 00/100 (cena brutto za 1 litr oleju opałowego lekkiego: 2,10 zł, cena brutto za 1 litr oleju opałowego średniego: 1,47 zł).


dotyczy: znak sprawy; SIZP 341/16/07

22.08.2007 Dotyczy: rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
Na podstawie art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku informuję, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na "DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM PUBLICZNEGO W MIKOŁAJKACH I BARANOWIE" została wybrana jako najkorzystniejsza oferta: 
Zadanie nr 1.- Trasa nr 1. relacji: Mikołajki-Zełwągi-Mikołajki 
Wykonawca: 
USŁUGI PRZEWOZOWE AUTOBUSEM Mirosław Przybyszewski 
11-730 Mikołajki, Prawdowo 54 -wartość brutto oferty: 16.058 PLN
Zadanie nr 2.-Trasa nr 2. relacji: Sady-Lubiewo-Nowe Sady-Cimowo-Stawek-Mikołajki
Wykonawca:
"PETRO BUS" Usługi Przewozowe Sławomir Parzych, 
Olszewo 7, 11-730 Mikołajki- wartość brutto oferty: 27.380 PLN
Zadanie nr 3.-Trasa nr 3. relacji: Jora Kolonia-Jora Wielka-Cudnochy-Faszcze-Małaszewo-Baranowo, Zełwągi-Inulec-Śmietki-Baranowo
Wykonawca: 
USŁUGI PRZEWOZOWE AUTOBUSEM Mirosław Przybyszewski 
11-730 Mikołajki, Prawdowo 54 -wartość brutto oferty: 59.644 PLN
Jedynym kryterium wyboru Wykonawcy była cena. Na każde zadanie wpłynęła jedna oferta.


dotyczy: znak sprawy; SIZP 341/15/07

27.07.2007 Dotyczy: rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
Na podstawie art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku informuję, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na "Utworzenie wiejskiego placu rekreacyjnego we wsi Stare Sady" oferty złożyły firmy: 
1. Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych "PEKUM" sp. z o.o. 10-408 Olsztyn, ul. Lubelska 37
2. ZPUH Witold Śliwiński, 11-730 Mikołajki, Zełwągi 6.
Jedynym kryterium wyboru Wykonawcy była cena.
Wartość brutto oferty Przedsiębiorstwa Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych "PEKUM" sp. z o.o. 10-408 Olsztyn ul. Lubelska 37 wynosi: 139.001,74 (słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy jeden złoty 74/100) 
co daje 288 punktów.
Wartość brutto oferty ZPUH Witold Śliwiński, 11-730 Mikołajki, Zełwągi 6 wynosi: 133.369,30 (słownie: sto trzydzieści trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych 30/100 co daje 300 punktów.
W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na "Utworzenie wiejskiego placu rekreacyjnego we wsi Stare Sady" jako najkorzystniejszą wybrano ofertę: ZPUH Witold Śliwiński, 11-730 Mikołajki, Zełwągi 6.


dotyczy: znak sprawy; SIZP 341/12/07

17.05.2007

Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl/przetargi.htm, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl,
Na podstawie art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku informuję, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na "Aktualizację i uzupełnienie dokumentacji technicznej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami w obrębie Baranowo, Kol. Baranowo, Śmietki, Inulec, Zełwągi, Prawdowo, Nowe Sady, Lubiewo, Cudnochy, Faszcze - Gmina Mikołajki,w podziale na etapy" została wybrana jako najkorzystniejsza oferta: Środowisko" s.c. 11-500 Giżycko, ul. Moniuszki 17. 
Wartość brutto oferty: 148.840,- (słownie: sto czterdzieści osiem tysięcy osiemset czterdzieści złotych 00/100 ).
Wykonawcy, którzy złożyli oferty: 1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "PROXIMA" sp. z o.o., 64-800 Chodzież, ul. Młyńska 3 -kryterium oceny: cena - liczba otrzymanych punktów: 261,42 pkt. 2. Środowisko" s.c., 11-500 Giżycko, ul. Moniuszki 17 -kryterium oceny: cena - liczba otrzymanych punktów: 300 pkt. 


dotyczy: znak sprawy; SIZP 341/11/07

25.04.2007

Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl/przetargi.htm, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl,
Działając na podstawie artykułu 92 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, informuję że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na "Przebudowę układu tłocznego przepompowni ścieków P-15 oraz utwardzenie drogi dojazdowej do przepompowni przy ulicy Kajki w Mikołajkach" została wybrana najkorzystniejsza oferta Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego "Meliorex" sp. z o.o., 16-420 Raczki, ul. Kolejowa 12. Wartość oferty brutto: 172.304,99zł (słownie: sto siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta cztery złote 99/100)


dotyczy: znak sprawy; SIZP 341/12/07

18.04.2007

Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl/przetargi.htm, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl,
Działając na podstawie artykułu 92 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, informuję że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę warzyw i owoców do stołówki szkolnej w Mikołajkach i Baranowie" została wybrana najkorzystniejsza oferta: Handel Hurt Detal Edward Stachelek, 11-700 Mrągowo, Marcinkowo 1. Szacunkowa wartość oferty brutto: 66.258,02 zł. (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem złotych 2/100)


dotyczy: znak sprawy; SIZP 341/10/07

12.04.2007

Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl/przetargi.htm, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl,
Działając na podstawie artykułu 92 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, informuję że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na "Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Sady" została wybrana najkorzystniejsza oferta Przedsiębiorstwa Gospodarki Gruntami "TOPOZ" Maciej Wronka, 10-512 Olsztyn, ul. M. Kopernika 17/4. Wartość brutto oferty: 22.143,00zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące sto czterdzieści trzy złote 00/100)


dotyczy: znak sprawy; SIZP 341/9/06

11.04.2007

Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl/przetargi.htm, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl,
Działając na podstawie artykułu 92 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, informuję że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na "Modernizację promenady nad Jeziorem Mikołajskim - etap II" została wybrana najkorzystniejsza oferta "POLGER" Sp. z o.o., ul. Olsztyńska 4, 11-700 Mrągowo. Wartość oferty brutto: 361.917,44 (słownie: trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemnaście złotych 44/100)


dotyczy: znak sprawy; SIZP 341/7/07

30.03.2007

Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl/przetargi.htm, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl,
Działając na podstawie artykułu 92 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, informuję że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na "Budowę odwodnienia promenady nad jeziorem Mikołajskim - etap II" została wybrana najkorzystniejsza oferta Przedsiębiorstwa Konserwacji Urządzeń Wodnych i Kanalizacyjnych "PEKUM" Sp. z o.o., 10-408 Olsztyn, ul. Lubelska 37". Wartość brutto oferty: 122.786,36 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć złotych 36/100).


dotyczy: znak sprawy; SIZP 341/8/07

21.02.2007

Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl/przetargi.htm, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl,
Działając na podstawie artykułu 93 ust. 1, pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, informuję że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na "Modernizację promenady nad jeziorem Mikołajskim - etap II" zostało unieważnione ponieważ postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiajacą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.


dotyczy: Znak sprawy: SIZP 341/4/07

21.02.2007

Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl/przetargi.htm, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl, zawiadamia, że wybrano wykonawcę w trybie z wolnej ręki. Podstawa prawna art. 67 ust. 1 pkt 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Nazwa i adres wykonawcy: PRI BUDMAR Mariusz Oskar Walasek, 11-50 Giżycki, ul. Jagiełły 24.


dotyczy: znak sprawy; SIZP 341/5/07

15.02.2007

Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl/przetargi.htm, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl,
Działając na podstawie artykułu 93 ust. 1, pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, informuję że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie dokumentacji projektowej na remont wraz z odwodnieniem ulic: Kwiatowa, Ks. J. Popiełuszki, Wileńska, Okrężna, Spacerowa w Mikołajkach" zostało unieważnione ponieważ w wyznaczonym przez zamawiającego terminie nie wpłynęła żadna oferta.


dotyczy: znak sprawy; SIZP 341/4/07

09.02.2007

Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl/przetargi.htm, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl,
Działając na podstawie artykułu 93 ust. 1, pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, informuję że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych w Gminie Mikołajki - etapy 1-4" zostało unieważnione ponieważ w wyznaczonym przez zamawiającego terminie nie wpłynęła żadna oferta.


dotyczy: znak sprawy; SIZP 341/3/07

02.02.2007

Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl/przetargi.htm, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl,
Działając na podstawie artykułu 92 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, informuję że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na "Usługi w zakresie kontenerowego systemu oczyszczania miasta Mikołajki i terenów wsi Gminy Mikołajki" została wybrana jako najkorzystniejsza oferta: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Warszawska 32, 11-730 Mikołajki


dotyczy: znak sprawy; SIZP 341/2/07

26.01.2007

Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl/przetargi.htm, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl,
Działając na podstawie artykułu 93 ust. 1, pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, informuję że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie dokumentacji projektowej na remont wraz z odwodnieniem ulic: Kwiatowa, Ks. J. Popiełuszki, Wileńska, Okrężna, Spacerowa w Mikołajkach" zostało unieważnione ponieważ w wyznaczonym przez zamawiającego terminie nie wpłynęła żadna oferta.


dotyczy: znak sprawy; SIZP 341/1/07

23.01.2007

Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl/przetargi.htm, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl,
Działając na podstawie artykułu 93 ust. 1, pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, informuję że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych w Gminie Mikołajki, etapy 1-4" zostało unieważnione ponieważ w wyznaczonym przez zamawiającego terminie nie wpłynęła żadna oferta.


dotyczy: znak sprawy; SIZP 341/30/06

10.01.2007

Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl/przetargi.htm, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl,
Działając na podstawie artykułu 92 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, informuję że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na "Usługi geodezyjne na terenie miasta i Gminy Mikołajki" została wybrana jako najkorzystniejsza oferta: Nieruchomości AA Januszewscy s.c. 11-700 Mragowo, ul. Warszawska 7.


dotyczy: znak sprawy; SIZP 341/27/06

03.01.2007

Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl/przetargi.htm, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl,
Działając na podstawie artykułu 92 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, informuję że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę warzyw i owoców stołówki szkolnej w Mikołajkach i Baranowie" została wybrana jako najkorzystniejsza oferta HANDEL*HURT*DETAL Edward Stachelek, 11-700 Mrągowo, Marcinkowo 1. Wartość oferty brutto: 50.812,65 złotych.


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

znak sprawy; SIZP 341/21/06

02.01.2007

Dotyczy przetargu na budowę kolektorów sanitarnych na odcinku Prawdowo-Mikołajki wraz z przepompownią główną ogłoszonego w BZP Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 275 z dnia 2006.10.16 POZYCJA 53431

Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl/przetargi.htm, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl,
Działając na podstawie artykułu 92 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, zawiadamiamy została wybrana jako najkorzystniejsza oferta: Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych i melioracyjnych "PEKUM" Spółka z o.o., Olsztyn ul. Lubelska 37. Cena wybranej oferty 1.179.523,34zł.


dotyczy: znak sprawy; SIZP 341/29/06

22.12.2006

Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl/przetargi.htm, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl,
Działając na podstawie artykułu 92 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, informuję że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę pieczywa do stołówki szkolnej w Mikołajkach i Baranowie" została wybrana jako najkorzystniejsza oferta Spółdzielni Handlowo-Produkcyjnej, 11-730 Mikołajki, ul. 3-go maja 6. Wartość oferty brutto: 12.312,28 złotych.


dotyczy: znak sprawy; SIZP 341/28/06

22.12.2006

Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl/przetargi.htm, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl,
Działając na podstawie artykułu 92 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, informuję że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę mięsa do stołówki szkolnej w Mikołajkach i Baranowie" została wybrana jako najkorzystniejsza oferta Pana Romana Olbryś, 11-730 Mikołajki, ul. Kajki 4. Wartość oferty brutto: 96.212,58 złotych.


dotyczy: znak sprawy; SIZP 341/26/06

22.12.2006

Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl/przetargi.htm, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl,
Działając na podstawie artykułu 92 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, informuję że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w Mikołajkach i Baranowie" została wybrana jako najkorzystniejsza oferta: PAKROM Sp. Jawna, J. Romejko, K. Kraj, 11-730 Giżycko, ul. Suwalska 25. Szacunkowa wartość oferty wynosi: 50.614,81 złotych.


dotyczy: znak sprawy; SIZP 341/25/06

22.12.2006

Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl/przetargi.htm, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl,
Działając na podstawie artykułu 92 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, informuję że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na "Zarządzanie zasobem nieruchomości Gminy Mikołajki" została wybrana jako najkorzystniejsza oferta: Zakład Usług Komunalnych, 11-730 Mikołajki, ul. Warszawska 32. Wartość oferty brutto: 222.764,40 złotych.


dotyczy: znak sprawy; SIZP 341/24/06

18.12.2006

Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl/przetargi.htm, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl,
Działając na podstawie artykułu 92 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, informuję że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na "Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Mikołajki zadanie nr 1" została wybrana jako najkorzystniejsza oferta: "Usługi Rolniczo-Handlowe Józef Szkulski, 11-730 Mikołajki, ul. Ełcka 1. Cena jednostkowa godziny pracy sprzętu brutto: 80,25zł. (słownie: osiemdziesiąt złotych 25/100)


dotyczy: znak sprawy; SIZP 341/22/06

13.12.2006

Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl/przetargi.htm, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl,
Działając na podstawie artykułu 92 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, informuję że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na "Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Mikołajki zadanie nr 2 oraz zadanie nr 4" została wybrana jako najkorzystniejsza oferta: "Żegluga Pasażerska Mikołajki Robert Śliwiński, 11-730 Mikołajki, Stare Sady 4. Cena jednostkowa godziny pracy sprzętu brutto: 99,51zł. (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 51/100)


dotyczy: znak sprawy; SIZP 341/23/06

12.12.2006

Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl/przetargi.htm, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl,
Działając na podstawie artykułu 92 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, informuję że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę paliw płynnych do pojazdów samochodowych UMiG w Mikołajkach" została wybrana jako najkorzystniejsza oferta: "STACON TIS DUSZAK Spółka Jawna, 07-420 Kadzidło, ul. Ogrodowa 5. Szacunkowa wartość brutto wybranej oferty wynosi: 138.635zł (słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy sześćset trzydzieści pięć złotych 00/100) (cena brutto za 1 litr ON: 3,60zł; cena brutto za 1 litr Pb95: 3,61zł)


dotyczy: znak sprawy; SIZP 341/20/06

26.10.2006

Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl/przetargi.htm, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl,
Działając na podstawie artykułu 92 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, informuję że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na "Budowę odwodnienia promenady nad jeziorem Mikołajskim - etap I" została wybrana jako najkorzystniejsza oferta: "Przedsiebiorstwa Konserwacji Urządzeń Wodnych i Kanalizacyjnych "PEKUM" Sp. z o.o., 10-408 Olsztyn, ul. Lubelska 37. Wartośc brutto oferty: 297.376,60 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć złotych 60/100)


dotyczy: znak sprawy; SIZP 341/19/06

12.10.2006

Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl/przetargi.htm, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl,
Działając na podstawie artykułu 92 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, informuję że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na "Całoroczne oczyszczanie ulic, placów kładki, schodów, chodników, zieleńców i parków na terenie miasta Mikołajki" została wybrana jako najkorzystniejsza oferta: "Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o., 11-730 Mikołajki, ul. Warszawska 32. Miesięczna wartość zamówienia: 23.092,57zł, roczna wartość zamówienia: 277.110,84zł.


dotyczy: znak sprawy; SIZP 341/18/06

12.10.2006

Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl/przetargi.htm, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl,
Działając na podstawie artykułu 92 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, informuję że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę oleju opałowego" została wybrana jako najkorzystniejsza oferta: "Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "TRACOM" Spółka z o.o., 11-700 Mrągowo, ul. Przemysłowa 11. Wartość brutto zamówienia: 79.800zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset złotych)


dotyczy: znak sprawy; SIZP 341/17/06

12.10.2006

Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl/przetargi.htm, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl,
Działając na podstawie artykułu 92 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, informuję że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na "Modernizację promenady nad Jeziorem Mikołajskim - roboty drogowe" została wybrana jako najkorzystniejsza oferta: "Zakład Usługowy "ART-GOS" Artur Chodakowski, 11-500 Giżycko, ul. Kętrzyńskiego 1a/19. Wartość brutto zamówienia: 245.798,55zł (słownie: dwieście czterdzieści pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych 55/100)


dotyczy: znak sprawy; SIZP 341/16/06

12.10.2006

Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl/przetargi.htm, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl,
Działając na podstawie artykułu 92 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, informuję że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na "Modernizację drogi gminnej w Woźnicach - odcinek Osiedle SHR - droga krajowa nr 16" została wybrana jako najkorzystniejsza oferta: "Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe w Piszu Spółka z o.o./ 12-200 Pisz, ul. Czerniewskiego 2. Wartość brutto zamówienia: 291.854,78zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery złote 78/100)


dotyczy: znak sprawy; SIZP 341/15/06

29.08.2006

Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl/przetargi.htm, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl,
Działając na podstawie artykułu 92 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, informuję że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku byłej Szkoły Podstawowej w Tałtach" została wybrana jako najkorzystniejsza oferta: "Instalatorstwo Sanitarne i C.O. Andrzej Banach, 18-400 Łomża, ul Polna 19. Wartość brutto zamówienia: 45.132,80zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy sto trzydzieści dwa złote 80/100)


dotyczy: znak sprawy; SIZP 341/14/06

29.08.2006

Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl/przetargi.htm, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl,
Działając na podstawie artykułu 92 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, informuję że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na "Dowożenie uczniów do szkoły podstawowej i gimnazjum publicznego w Mikołajkach trasą nr 1" została wybrana jako najkorzystniejsza oferta: "Usługi Przewozowe Autobusem Mirosław Przybyszewski, 11-730 Mikołajki, Prawdowo 54. Szacunkowa wartość brutto wybranej oferty wynosi: 58.656zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć złotych). (cena brutto za jeden kilometr wynosi: 3,00zł)


dotyczy: znak sprawy; SIZP 341/13/06

29.08.2006

Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl/przetargi.htm, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl,
Działając na podstawie artykułu 92 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, informuję że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na "Dowożenie uczniów do szkoły podstawowej i gimnazjum publicznego w Mikołajkach trasą nr 2" została wybrana jako najkorzystniejsza oferta: "Usługi Przewozowe Sławomir Parzych, 11-730 Mikołajki, Olszewo 7. Szacunkowa wartość brutto wybranej oferty wynosi: 25.568zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem złotych). (cena brutto za jeden kilometr wynosi: 3,40zł)


dotyczy: znak sprawy; SIZP 341/12/06

29.08.2006

Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl/przetargi.htm, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl,
Działając na podstawie artykułu 92 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, informuję że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na "Dowożenie uczniów do szkoły podstawowej i gimnazjum publicznego w Mikołajkach trasą nr 1" została wybrana jako najkorzystniejsza oferta: "Usługi Przewozowe Autobusem Mirosław Przybyszewski, 11-730 Mikołajki, Prawdowo 54. Szacunkowa wartość brutto wybranej oferty wynosi: 15.792zł (słownie: piętnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote). (cena brutto za jeden kilometr wynosi: 3,00zł)


dotyczy: znak sprawy; SIZP 341/11/06

08.08.2006

Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl/przetargi.htm, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl,
Działając na podstawie artykułu 92 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, informuję że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na "Budowę przyłączy kanalizacyjnych do zabudowy jednorodzinnej w miejscowościach: Jora Wielka, Jora Mała, Sady, Stare Sady gmina Mikołajki" została wybrana jako najkorzystniejsza oferta: "Przedsiębiorstwa Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych "PEKUM" Sp. z o.o., 10-408 Olsztyn, ul. Lubelska 37. Wartość wybranej oferty wynosi: 223.368,19 złotych (słownie: dwieście dwadzieścia trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt osiem złotych 19/100)


dotyczy: znak sprawy; SIZP 341/10/06

09.06.2006

Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl/przetargi.htm, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl,
Działając na podstawie artykułu 92 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, informuję że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę kostki brukowej" została wybrana jako najkorzystniejsza oferta: " "BUDROMAT" Leszek Kuprel, 19-100 Mońki, ul. Kościelna 59. Wartość brutto oferty wynosi: 27.989,48 złotych


dotyczy: znak sprawy; SIZP 341/9/06

09.06.2006

Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl/przetargi.htm, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl,
Działając na podstawie artykułu 92 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, informuję że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodociągowej w miejscowości Baranowo wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w miejscowości Cudnochy" została wybrana jako najkorzystniejsza oferta: " Środowisko" s.c., 11-500 Giżycko, ul. Moniuszki 17. Wartość brutto oferty: 53.680 złotych.


dotyczy: znak sprawy; SIZP 341/8/06

29.05.2006

Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl/przetargi.htm, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl,
Działając na podstawie artykułu 92 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, informuję że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę sprzętu komputerowego" została wybrana jako najkorzystniejsza oferta: "ETOS" Sp. z o.o., 10-037 Olsztyn, ul. Mochnackiego 10. Wartośc brutto zamówienia: 39.991,60zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 60/100)


dotyczy: znak sprawy: GGR-72241/41/05/06

04.05.2006

Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl/przetargi.htm, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl, podaje do publicznej wiadomości: rozstrzygnięcie przetargu: Przedmiotem przetargu nieograniczonego ustnego była nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr geodezyjnym 372/1 (RIVa, N) o powierzchni 3003m², położona w Mikołajkach przy ulicy Łabędziej, opisana w KW 23347. Przetarg odbył się w dniu 27 kwietnia 2006 roku o godzinie 11.00 w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach. Nieruchomość została sprzedana za kwotę netto 52.000,00 złotych + VAT zgodny z przepisami + koszty przygotowania dokumentacji. Nabywcą nieruchomości jest pan Ryszard Gulbicki.


dotyczy: znak sprawy; SIZP 341/7/06

14.04.2006

Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl/przetargi.htm, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl,
Działając na podstawie artykułu 92 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, informuję że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę elementów metalowych" została wybrana jako najkorzystniejsza oferta: "Kredo-Metal" Sp. z o.o., 04-687 Warszawa, ul. Lucerny 3/11. Wartośc brutto zamówienia: 12792,74 (słownie: dwanaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote 74/100)


dotyczy: znak sprawy; SIZP 341/6/06

14.04.2006

Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl/przetargi.htm, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl,
Działając na podstawie artykułu 92 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, informuję że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę elementów drewnianych" została wybrana jako najkorzystniejsza oferta: "Złomet" Adam Pieloch, 11-730 Zełwągi, Zełwągi 82. Wartość zamówienia: 17230,47 zł (słownie: siedemnaście tysięcy dwieście trzydzieści złotych 47/100)


dotyczy: znak sprawy; SIZP 341/5/06

14.04.2006

Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl/przetargi.htm, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl,
Działając na podstawie artykułu 92 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, informuję że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na "Roboty remontowo-budowlane budynku szkoły podstawowej w Tałtach" została wybrana jako najkorzystniejsza oferta: Zakładu Remontowo-Budowlanego "BE EM WU"- WRZESIEŃ, 11-500 Giżycko, ul. Olsztyńska 21/4. Wartość zamówienia brutto: 221003,58 zł (słownie: dwieście dwadzieścia jeden tysięcy trzy złote 58/100)


dotyczy: znak sprawy; SIZP 341/4/06

14.04.2006

Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl/przetargi.htm, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl,
Działając na podstawie artykułu 92 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, informuję że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na "Roboty remontowo-budowlane budynku szkoły podstawowej w Zełwągach" została wybrana jako najkorzystniejsza oferta: Zakładu Remontowo-Budowlanego "BE EM WU"- WRZESIEŃ, 11-500 Giżycko, ul. Olsztyńska 21/4. Wartość zamówienia brutto: 175214,58 zł (słownie: sto siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście czternaście złotych 58/100)


dotyczy: znak sprawy; SIZP 341/3/06

24.03.2006

Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl/przetargi.htm, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl,
Działając na podstawie artykułu 92 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, informuję że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na "Modernizację ulic: Orzyszowa, Ptasia, Plac Handlowy z droga dojazdową, plac manewrowy przy ulicy Złotych Kłosów oraz droga gminna Mikołajki-Stawek" została wybrana jako najkorzystniejsza oferta: Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego w Piszu Spółka z o.o., 12-200 Pisz, ul. Czerniewskiego 2. Cena oferty brutto: 294.616,35 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset szesnaście złotych 35/100)


dotyczy: znak sprawy; SIZP 341/02/06

22.02.2006

Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl/przetargi.htm, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl,
Działając na podstawie artykułu 92 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, informuję że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na "Przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego" została wybrana jako najkorzystniejsza oferta: Pracowni Projektowej "ALFA" Lech Makowczenko 11-500 Giżycko, Pl. Grunwaldzki 11. Cena oferty za wykonanie jednego projektu decyzji wynosi 194,00zł (sto dziewięćdziesiąt cztery złote)


dotyczy: znak sprawy; SIZP 341/1/06

13.02.2006

Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl/przetargi.htm, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl,
Działając na podstawie artykułu 92 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, informuję że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na "Usługi kontenerowego systemu oczyszczania miasta Mikołajki i terenów wsi Gminy Mikołajki" została wybrana jako najkorzystniejsza oferta: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., 11-730 Mikołajki, ul. Warszawska 32.


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

znak sprawy: SIZP 341/29/05

17.01.2006

Dotyczy rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na "Usługi geodezyjne na terenie Miasta i Gminy Mikołajki"

Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl/przetargi.htm, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl,
działając na podstawie artykułu 92 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, zawiadamia że została wybrana oferta : Nieruchomości AA Januszewscy s.c., 11-700 Mrągowo, ul. Warszawska 7.


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

znak sprawy: SIZP 341/30/05

12.01.2006

Dotyczy rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na "Dostawę pieczywa do stołówki szkolnej w Mikołajkach i Baranowie"

Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl/przetargi.htm, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl,
działając na podstawie artykułu 92 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, zawiadamia że została wybrana oferta : Spółdzielni Handlowo-Produkcyjnej, 11-730 Mikołajki, ul. 3-go Maja 6. Wartość brutto oferty: 11.991,60zł


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

znak sprawy: SIZP 341/32/05

10.01.2006

Dotyczy rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na "Dostawę artykułów spożywczych stołówki szkolnej w Mikołajkach i Baranowie"

Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl/przetargi.htm, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl,
działając na podstawie artykułu 92 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, zawiadamia że została wybrana oferta : HANDEL*HURT*DETAL Edward Stachelek, 11-700 Mrągowo, Marcinkowo 1. Wartość najkorzystniejszej oferty 45.610,30


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

znak sprawy: SIZP 341/33/05

04.01.2006

Dotyczy rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na "Dostawę mięsa do stołówki szkolnej w Mikołajkach i Baranowie"

Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl/przetargi.htm, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl,
działając na podstawie artykułu 92 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, zawiadamia że została wybrana oferta Pana Romana Olbryś. Wartość brutto oferty 88.367,40zł


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

znak sprawy; SIZP 341/31/05

04.01.2006

Dotyczy rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na "Dostawę warzyw i owoców do stołówki szkolnej w Mikołajkach i Baranowie"

Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl/przetargi.htm, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl,
działając na podstawie artykułu 92 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, zawiadamia że została wybrana oferta "HANDEL*HURT*DETAL" Edward Stachelek, 11-700 Mrągowo, Marcinkowo 1. Wartość najkorzystniejszej oferty 39.019,00 zł brutto.


dotyczy: znak sprawy; SIZP 341/26/05

04.01.2006

Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl/przetargi.htm, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl,
Działając na podstawie artykułu 92 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, informuję że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na "Przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego" zostało unieważnione na podstawie art. 94 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy. Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

znak sprawy; SIZP 341/28/05

22.12.2005

Dotyczy rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na "Określenie wartości rynkowej mienia gminnego"

Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl/przetargi.htm, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl,
Działając na podstawie artykułu 92 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, zawiadamiamy że została wybrana jako najkorzystniejsza oferta: Biuro Obsługi Nieruchomości "OPTIMUM" 11-500 Giżycko, ul. Olsztyńska 1G.


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

znak sprawy; SIZP 341/27/05

22.12.2005

Dotyczy rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na "Dostawę paliw płynnych do pojazdów UMiG w Mikołajakch"

Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl/przetargi.htm, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl,
Działając na podstawie artykułu 92 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, zawiadamiamy że została wybrana jako najkorzystniejsza oferta: "MIKOZNAK" spółka z o.o. 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 20. Wartość brutto oferty: 148 920,00 zł.


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

znak sprawy; SIZP 341/26/05

16.12.2005

Dotyczy rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na "Przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego"

Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl/przetargi.htm, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl,
Działając na podstawie artykułu 92 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, zawiadamiamy że została wybrana jako najkorzystniejsza oferta: Pracowni Projektowej AMA 11-400 Kętrzyn, ul. Kopernika 8/2. Cena za wykonanie jednego projektu decyzji: 359,90 zł.


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

znak sprawy; SIZP 341/25/05

05.12.2005

Dotyczy rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na "Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Mikołajki - zadanie nr 4"

Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl/przetargi.htm, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl,
Działając na podstawie artykułu 92 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, zawiadamiamy że została wybrana jako najkorzystniejsza oferta: Z.P.U.H. Witold Śliwiński, Zełwągi 6, 11-730 Mikołajki. Cena jednostkowa godziny pracy sprzętu: 101,65 zł brutto.


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

znak sprawy; SIZP 341/25/05

05.12.2005

Dotyczy rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na "Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Mikołajki - zadanie nr 3"

Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl/przetargi.htm, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl,
Działając na podstawie artykułu 92 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, zawiadamiamy że została wybrana jako najkorzystniejsza oferta: Usługi Przewozowo-Transportowe, Andrzej Reszka, Prawdowo 28, 11-730 Mikołajki. Cena jednostkowa godziny pracy sprzętu: 80,25 zł brutto.


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

znak sprawy; SIZP 341/25/05

05.12.2005

Dotyczy rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na "Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Mikołajki - zadanie nr 1"

Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl/przetargi.htm, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl,
Działając na podstawie artykułu 92 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, zawiadamiamy że została wybrana jako najkorzystniejsza oferta: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne "Beton-Bruk" s.c., Grabek 3, 11-730 Mikołajki. Cena jednostkowa godziny pracy sprzętu: 81,32 zł brutto.


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

znak sprawy; SIZP 341/23/05

02.11.2005

Dotyczy rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na "Całoroczne oczyszczanie ulic, placów, kładki, schodów, chodników, zieleńców i parków na terenie miasta Mikołajki"

Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl/przetargi.htm, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl,
Działając na podstawie artykułu 92 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, zawiadamiamy że została wybrana jako najkorzystniejsza oferta: Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o., 11-730 Mikołajki, ul. Warszawska 32. Miesieczna wartość zamówienia: 19.595,59zł, roczna wartość zamówienia: 235.147,08zł


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

znak sprawy; SIZP 341/22/05

03.10.2005

Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl/przetargi.htm, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl,
Działając na podstawie artykułu 92 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, zawiadamiamy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawę oleju opałowego do kotłowni lokalnych Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Baranowie, Szkoły Podstawowej w Woźnicach oraz Szkoły Podstawowej w Olszewie" Kod CPV: 23122100-9 została wybrana najkorzystniejsza oferta: SETON Spółka Jawna, K.Cichocki, R. Matusiewicz, Nowa Wieś Ełcka 9B, 19-300 Ełk. Wartość zamówienia brutto: 87 850,00 złotych (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100).


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

znak sprawy; SIZP 341/15/05

09.09.2005

Dotyczy przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przepompowniami na odcinku Jora-Sady-Prawdowo ogłoszonego w BZP Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 127 z dnia 2005.06.23 POZYCJA 29753

Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl/przetargi.htm, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl,
Działając na podstawie artykułu 92 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, zawiadamiamy została wybrana jako najkorzystniejsza oferta: Konsorcjum: Budimex Dromex S.A., Stawki 40, 010040 Warszawa, Comtrans Sp. z o.o., M. Zientary Malewskiej 65, 10-310 Olsztyn. Wartość zamówienia: 5 459 479,24 złotych brutto.


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

znak sprawy; SIZP 341/21/05

23.08.2005

Dotyczy rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na "Dowożenie uczniów do szkoły podstawowej i gimnazjum publicznego w Baranowie trasą nr 3"

Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl/przetargi.htm, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl,
Działając na podstawie artykułu 92 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, zawiadamiamy że została wybrana jako najkorzystniejsza oferta: Usługi Przewozowe Autobusem Mirosław Przybyszewski, 11-730 Mikołajki, Prawdowo 54. Wartość zamówienia brutto: 59 280zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych 00/100).


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

znak sprawy; SIZP 341/20/05

23.08.2005

Dotyczy rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na "Dowożenie uczniów do szkoły podstawowej i gimnazjum publicznego w Mikołajkach trasą nr 2"

Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl/przetargi.htm, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl,
Działając na podstawie artykułu 92 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, zawiadamiamy że została wybrana jako najkorzystniejsza oferta: Usługi Przewozowe Autobusem Czesław Parzych, 11-730 Mikołajki, Olszewo 7. Wartość zamówienia brutto: 25 840 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy osiemset czterdzieści złotych 00/100).


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

znak sprawy; SIZP 341/19/05

23.08.2005

Dotyczy rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na "Dowożenie uczniów do szkoły podstawowej i gimnazjum publicznego w Mikołajkach trasą nr 1"

Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl/przetargi.htm, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl,
Działając na podstawie artykułu 92 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, zawiadamiamy że została wybrana jako najkorzystniejsza oferta: Usługi Przewozowe Autobusem Mirosław Przybyszewski, 11-730 Mikołajki, Prawdowo 54. Wartość zamówienia brutto: 15 960 zł (słownie: piętnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych 00/100).


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

znak sprawy; SIZP 341/17/05

23.08.2005

Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl/przetargi.htm, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl,
Działając na podstawie artykułu 92 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, zawiadamiamy, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie zapytania o cenę na dostawę koszy żelbetowych została wybrana jako najkorzystniejsza oferta: P.P.H. "UNI-ARCZ" Arkadiusz Czerwiński, 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11. Wartość dostawy: 2 700,00 zł.


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

znak sprawy; SIZP 341/16/05

19.08.2005

Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl/przetargi.htm, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl,
Działając na podstawie artykułu 92 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, informuje że przedstawiona przez: STRUKTURE Tomasz Kusznierewicz, 80-352 Gdańsk, ul. Piastowska 90A/42 oferta na realizację zadania pt.: "Wykonanie projektu technicznego tunelowego przejścia dla pieszych w nasypie kolejowym na ulicy Mragowskiej w Mikołajkach" została  wybrana jako najkorzystniejsza.


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

znak sprawy; SIZP 341/12/05

30.06.2005

Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl/przetargi.htm, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl,
Działając na podstawie artykułu 92 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, informuje że przedstawiona przez: Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych "PEKUM" Sp. z o.o. ul. Lubelska 37, 10-048 Olsztyn oferta na realizację zadania pt.: "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej z przepompowniami na odcinku Mikołajki - Tałty" została w drodze przetargu nieograniczonego ( Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 77 z dnia 2005.04.21, pozycja 17472) wybrana jako najkorzystniejsza. Wartość zamówienia: 2 674 447,68 złotych brutto


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

znak sprawy; SIZP 341/13/05

28.06.2005

Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl/przetargi.htm, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl,
Działając na podstawie artykułu 92 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, informuje że przedstawiona przez: Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe w Piszu Spółka z o.o., 12-200 Pisz, ul. Czerniewskiego 2 oferta na realizację zadania pt.: "Modernizacja 11 ulic miejskich na terenie Mikołajek oraz drogi gminnej Mikołajki (ul. Kajki) - Stawek" została w drodze przetargu nieograniczonego ( Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 91 z dnia 2005.05.10, pozycja 20887) wybrana jako najkorzystniejsza. Wartość zamówienia: 3 226 618,73 złotych brutto


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO Znak sprawy: SIZP 341/14/05

09.06.2005

Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl/przetargi.htm, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl,
informuje o wyniku postępowania na "Dostawę paliw płynnych do samochodów służbowych UMiG w Mikołajkach".

Na podstawie art. 92 ustawy prawo zamówień publicznych zawiadamiam, że w postępowaniu o zamówienie publiczne na wykonanie dostaw paliw została wybrana jako najkorzystniejsza oferta: STACON TIS Duszak Spółka Jawna, 07-420 Kadzidłowo, ul. Ogrodowa 5.


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

znak sprawy: SIZP 341/03/05

03.06.2005

Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl/przetargi.htm, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl,
Działając na podstawie artykułu 92 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, informuje że przedstawiona przez: "Przedsiębiorstwo Inżynieryjno - Budowlane HYDROBUDOWA 9", ul. Sienkiewicza 22, 60-900 Poznań oferta na realizację zadania pt.: "Rozbudowa i modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Mikołajkach" została w drodze przetargu nieograniczonego ( Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 33 z dnia 2005.02.17, pozycja 7345) wybrana jako najkorzystniejsza. Wartość zamówienia: 7 371 125,35 złotych brutto


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO Znak sprawy: SIZP 341/07/05

14.04.2005

Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl/przetargi.htm, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl,
informuje o wyniku postępowania na "Roboty instalacji wewnętrznych w budynku socjalnym przy ulicy Dybowskiej". Kod CPV: 15110000-2

Podpisano umowę z firmą:
Z.U.H. Instalator Robert Mrówka, 11-730 Mikołajki, woj. warmińsko-mazurskie, 
Cena wybranej oferty: 77.950,00zł w tym VAT. Cena najdroższej oferty: 79.927,89zł w tym VAT.


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO Znak sprawy: SIZP 341/08/05

30.03.2005

Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl/przetargi.htm, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl,
informuje o wyniku postępowania na "Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zadania: Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna na odcinku Jora - Sady - Prawdowo."

Podpisano umowę z firmą:
Fundację Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku, ul. Moniuszki 17, 11-532 Wilkasy, woj. warmińsko-mazurskie, Cena wybranej oferty: 36.600,00zł w tym VAT.

 


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO Znak sprawy: SIZP 341/07/05

30.03.2005

Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl/przetargi.htm, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl,
informuje o wyniku postępowania na "Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zadania: Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna na odcinku Mikołajki - Tałty."

Podpisano umowę z firmą:
Fundację Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku, ul. Moniuszki 17, 11-532 Wilkasy, woj. warmińsko-mazurskie, 
Cena wybranej oferty: 28.060,00zł w tym VAT.

 


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO Znak sprawy: SIZP 341/09/05

30.03.2005

Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl/przetargi.htm, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl,
informuje o wyniku postępowania na "Dostawy mięsa do stołówki szkolnej w Mikołajkach i Baranowie". Kod CPV: 15110000-2;

Podpisano umowę z firmą:
Sklep mięsny Roman Olbryś, 11-730 Mikołajki, ul. Kajki 4, woj. warmińsko-mazurskie, 
Cena wybranej oferty: 57.049,00zł w tym VAT.


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO Znak: PIZPOŚ 341/14/04

30.07.2004

Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219057, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl/przetargi.htm, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl,
informuje o wyniku postępowania na "Wymiana systemu grzewczego w szkole podstawowej w Olszewie gmina Mikołajki" (PKWiU: 45.32.1), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Wartość zamówienia przyjęta przy wszczęciu postępowania (bez VAT) EURO - 12.114,00
Złożonych ofert: 3, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 0.
Cena najtańszej oferty wyniosła 45.286,40zł brutto; najdroższej - 56.633,62zł brutto
Podpisano umowę z firmą:
Zakład Usługowo-Handlowy "INSTALATOR" Robert Mrówka, 11-730 Mikołajki, ul. Dąbrowskiego 1A, woj. warmińsko-mazurskie, 
Cena wybranej oferty: 45.286,40zł


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO Znak: PIZPOŚ 341/14/04

Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219057, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl/przetargi.htm, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl,
informuje o wyniku postępowania na "Wykonanie wykopu oraz jego zasypanie, głębokość 2 metry, długość ok. 8000 metrów przy budowie wodociągu Faszcze-Inulec gmina Mikołajki" (PKWiU: 25.21.2), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Wartość zamówienia przyjęta przy wszczęciu postępowania (bez VAT) EURO - 11.832,00
Złożonych ofert: 4, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 0.
Cena najtańszej oferty wyniosła 6,45zł brutto; najdroższej - 15,86zł brutto
Podpisano umowę z firmą:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo_Produkcyjne Beton_Bruk S.C., 11-730 Mikołajki, Grabek 3, woj. warmińsko-mazurskie, 
Cena wybranej oferty: 6,45 zł brutto za 1 metr bieżący


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO Znak: PIZPOŚ 341/13/04

Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219057, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl/przetargi.htm, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl,
informuje o wyniku postępowania na "Dostawa materiałów do budowy wodociągu Faszcze-Inulec gmina Mikołajki" (PKWiU: 25.21.2), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Wartość zamówienia przyjęta przy wszczęciu postępowania (bez VAT) EURO - 55.832,00
Złożonych ofert: 2, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 0.
Cena najtańszej oferty wyniosła 223.264,27zł brutto; najdroższej - 231.121,55zł brutto
Podpisano umowę z firmą:
MDK Przedsiębiorstwo Handlowe Mirosław Dubiński, 15-336 Białystok, ul. Kręta 7, woj. podlaskie, 
Cena wybranej oferty: 223.264,27 zł


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO Znak: PIZPOŚ 341/12/04

Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219057, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl/przetargi.htm, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl,
informuje o wyniku postępowania na "Wykonanie termomodernizacji w Przedszkola Samorządowego "PROMYCZEK" w Mikołajkach" (PKWiU: 45.32.1), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Wartość zamówienia przyjęta przy wszczęciu postępowania (bez VAT) EURO - 55.832,00
Złożonych ofert: 2, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 0.
Cena najtańszej oferty wyniosła 241.238,76zł brutto; najdroższej - 250.045,22zł brutto
Podpisano umowę z firmą:
Zakład Remontowo-Budowlany Elżbieta Ruszczyk, 11-700 Mrągowo, ul. Piotra Sobczyńskiego 23, woj. warmińsko-mazurskie, 
Cena wybranej oferty: 241.238,76zł


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO Znak: PIZPOŚ 341/9A/04

Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219057, fax 087 4219099 informuje:

Na podstawie art. 93, ust.1, pkt.4 ustawy z dnia 29. stycznia 2004roku - Prawo zamówień publicznych /Dz. U. Nr 19 poz. 177 z 09.02.2004roku/ unieważnia się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wymianę systemu grzewczego w Szkole Podstawowej w Olszewie" gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO Znak: PIZPOŚ 341/10/04

Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219057, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl/przetargi.htm, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl,
informuje o wyniku postępowania na "Wykonanie termomodernizacji w Szkole Podstawowej w Woźnicach gmina Mikołajki" (PKWiU: 45.32.1), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
Złożonych ofert: 1, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 0.
Cena najtańszej oferty wyniosła 116.074,05zł +VAT; najdroższej --
Podpisano umowę z firmą:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe "TERMOBUD" Sp. z o.o., 10-508 Olsztyn, ul. Mickiewicza 21/23, woj. warmińsko-mazurskie, 
Cena wybranej oferty: 116.074,05zł +VAT


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO Znak: PIZPOŚ 341/9/04

Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219057, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl/przetargi.htm, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl,
informuje o wyniku postępowania na "Wykonanie termomodernizacji w Szkole Podstawowej w Olszewie gmina Mikołajki" (PKWiU: 45.32.1), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
Złożonych ofert: 1, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 0.
Cena najtańszej oferty wyniosła 80.341,48zł +VAT; najdroższej --
Podpisano umowę z firmą:
Przedziębiorstwo Produkcyjno - Usługowe "TERMOBUD" Sp. z o.o., 10-508 Olsztyn, ul. Mickiewicza 21/23, woj. warmińsko-mazurskie, 
Cena wybranej oferty: 80.341,48zł + VAT


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO Znak: PIZPOŚ 341/11/04

Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219057, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl/przetargi.htm, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl,
informuje o wyniku postępowania na "Wykonanie termomodernizacji w Szkole Podstawowej w Baranowie gmina Mikołajki" (PKWiU: 45.32.1), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
Złożonych ofert: 3, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 0.
Cena najtańszej oferty wyniosła 177.538,53zł +VAT; najdroższej 219.705,82zł + VAT
Podpisano umowę z firmą:
ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY Elżbieta Ruszczyk, 11-700 Mrągowo, ul. Piotra Sobczyńskiego 2B, woj. warmińsko-mazurskie, 
Cena wybranej oferty: 177.538,53zł + VAT


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219057, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl/przetargi.htm, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl,
informuje o wyniku postępowania na Wykonywanie usług polegających na określeniu wartości rynkowej mienia komunalnego (PKWiU: 70.11.1), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
Złożonych ofert: 4, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 0.
Podpisano umowę z firmą:
"Pracownia Usług Geodezyjno-Kartograficznych Stanisław Samełko", 12-200 Pisz, ul. Rybacka 3B, woj. warmińsko-mazurskie, 
Cena (z VAT) - jak w załączniku do formularza oferty - oferta


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219057, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl/przetargi.htm, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl,
informuje o wyniku postępowania na Wykonywanie usług geodezyjnych na terenie miasta i gminy Mikołajki (PKWiU: 74.20.3), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
Złożonych ofert: 6, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 3.
Podpisano umowę z firmą:
"J i N Yacht" S.C., 11-700 Mrągowo, ul. Warszawska 7, woj. warmińsko-mazurskie, 
Cena (z VAT) - jak w załączniku do formularza oferty - str. 1  str. 2


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219057, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl/przetargi.htm, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl,
informuje o wyniku postępowania na Dostawę żywności do stołówki szkolnej w Mikołajkach (PKWiU: 15.11.1), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
Złożonych ofert: 2, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 0.
Cena najtańszej oferty wyniosła (z VAT) 28 327,00 zł, najdroższej 29 521,35 zł.
Podpisano umowę z firmą:
Sklep Mięsny Roman Olbryś, 11-730 Mikołajki, ul Kajki 4, woj. warmińsko-mazurskie, 
Cena (z VAT) - 28 327,00 zł, w tym VAT - 1982,89 zł.


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219057, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl/przetargi.htm, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl,
informuje o wyniku postępowania na wykonanie dokumentacji technicznej rurociągów kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowościach: z Prawdowa do Lubiewa - Zełwąg - Inulca - Śmietek - Baranowo - Kolonia Baranowo - Faszcze - Cudnochy (PKWiU: 74.20.3), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
Złożonych ofert: 2, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 0.
Cena najtańszej oferty wyniosła (z VAT) 59 780,00 zł, najdroższej 108 580,00 zł.
Podpisano umowę z firmą:
INEKO Pracownia Inwestycyjno Projektowa, 14-200 Iława, ul. Ostródzka 53, woj. warmińsko-mazurskie, 
Cena (z VAT) - 59 780,00 zł, w tym VAT - 10 780,00 zł.


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219057, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl/przetargi.htm, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl,
informuje o wyniku postępowania na wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy oczyszczalni ścieków w Mikołajkach (PKWiU: 71.20.3), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w BZP nr 176/2003, poz. 75692.
Złożonych ofert: 4, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 0.
Cena najtańszej oferty wyniosła (z VAT) 60 756,00 zł, najdroższej 298 900,00 zł.
Podpisano umowę z firmą:
Biuro Projektowo-Badawcze S.C. PRO-EKO, 15-668 Białystok, ul. Upalna 2/2, woj. podlaskie, pow. m. Białystok, tel. 085 6615886, fax 085 6615886.
Cena (z VAT) - 60 756,00 zł, w tym VAT - 10 956,00 zł.


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO


Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. (087) 42 19 057, fax (087) 42 19 099, www.mikolajki.pl, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl, informuje o wyniku postępowania na "Wykonanie dokumentacji technicznej rurociągów kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej Mikołajki-Tałty, Mikołajki-Woźnice, Kolonia Mikołajki-Kolonia Tałty i Prawdowo-Jora Wielka wraz z niezbędnymi przepompowniami" (PKWiU: 74.20.3), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Złożonych ofert: 2, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 0.

Podpisano umowę z firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "Proxima" Sp. z o.o., 64-800 Chodzież, ul. Młyńska 3

cena wybranej oferty: (z Vat): sto dziesięć tysięcy czterdzieści cztery zł, w tym Vat: dziewiętnaście tysięcy osiemset czterdzieści cztery zł.


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO


Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. (087) 42 19 057, fax (087) 42 19 099, www.mikolajki.pl, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl, informuje o wyniku postępowania na "Wykonanie projektów technicznych ulic: Kormoranów, Bocianiej, Czaplej, Orlej, Ogrodowej, Krótkiej, części ulicy Kościuszki, Mikołajki-Stawek, Rybackiej, Króla Sielaw, części ulicy Ptasiej, części ulicy Łabędziej w Mikołajkach" (PKWiU: 74.20.3), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Złożonych ofert: 2, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 0.

Podpisano umowę z firmą: PRI BUDMAR Mariusz Oskar Walasek, 11-500 Giżycko, ul. Traugutta 14D

cena wybranej oferty: (z Vat): osiemdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia zł, w tym Vat: czternaście tysięcy pięćset dwadzieścia zł.


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO


Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. (087) 42 19 057, fax (087) 42 19 099, www.mikolajki.pl, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl, informuje o wyniku postępowania na "Usługi w zakresie kontenerowego oczyszczania miasta Mikołajki i terenów wsi gminy Mikołajki" (PKWiU: 71.20.1), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Złożonych ofert: 2, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 0.

Podpisano umowę z firmą:
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mikołajkach, 11-730 mikołajki, ul. Warszawska 32

cena wybranej oferty:

-za wywóz nieczystości stałych z pojemników przenośnych do mechanicznego załadunku 28,35zł za 1m³ brutto,

- za wywóz nieczystości stałych składowanych w kontenerach o załadunku mechanicznym 20,81zł za 1m³ brutto,

- za dojazd i powrót wozów specjalnych do usługobiorcy przy odległości wywozowej ponad 10km 1,50zł za 1km brutto,

- za dzierżawę pojemników znormalizowanych 20,33zł za  1 sztukę miesięcznie brutto,

- za dzierżawę pojemników SM110 2,00zł brutto za 1 sztukę miesięcznie.


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO


Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. (087) 42 19 057, fax (087) 42 19 099, www.mikolajki.pl, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl, informuje o wyniku postępowania na "Dostawę oleju opałowego do kotłowni lokalnych Szkoły podstawowej i Gimnazjum w Baranowie oraz Szkoły podstawowej w Woźnicach w ilości 30000 litrów" (PKWiU: 23.20.1), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Złożonych ofert: 2, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 0.
Cena najtańszej oferty wyniosła (z VAT) 1,35 zł w temperaturze 15°C, najdroższej 1,39 zł w temperaturze rzeczywistej.
Podpisano umowę z firmą:
Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego "ALEX", 11-700 Mrągowo, ul. Mały Rynek 4 woj. warmińsko-mazurskie. Cena wybranej oferty (z Vat) 1,35 zł


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Znak sprawy: SIZP 341/3/03


Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. (087) 42 19 057, fax (087) 42 19 099, www.mikolajki.pl, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl, informuje o wyniku postępowania na "Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego wsi Górkło, Sady i Tałty" (PKWiU: 74.20.5), 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Złożonych ofert: 2, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania: 0.
Postępowanie unieważniono z powodu: (art. 27 b ust. 1 punkt 2 i 3): 

2. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia

3. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO


Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. (087) 42 19 057, fax (087) 42 19 099, www.mikolajki.pl, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl, informuje o wyniku postępowania na wykonanie termodernizacji budynków szkoły podstawowej i gimnazjum w Mikołajkach (PKWiU: 45.32.1), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w BZP nr 18/2003, poz. 7296. Złożonych ofert: 8, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 1.
Cena najtańszej oferty wyniosła (z VAT) 715 016,04 zł, najdroższej 948 616,60 zł.
Podpisano umowę z firmą:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "Termobud" Sp. z o.o., 10-508 Olsztyn, ul. Mickiewicza 21/23, woj. warmińsko-mazurskie, pow. m. Olsztyn, tel. 089 5351547, fax 089 5349694.
Cena (z VAT) - 850 357,01 zł, w tym VAT - 55 841,62 zł.


 

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (087) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
Osoba odpowiedzialna za treść: Alicja Lepczyńska
Data modyfikacji: 2009/05/27

 
  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc