strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki   serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Inne
  Obywatel w Urzędzie
  Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne 
 Jednostki pomocnicze 
 Rejestry i ewidencje 
 Podatki i opłaty 
 Gospodarka komunalna 
 Kierunki inwestycji 
 Majątek Gminy 
 Oświadczenia majątkowe
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian

strona główna > ochrona środowiska
 

 

Decyzje środowiskowe wydane przez Burmistrza miasta Mikołajki

 

 

13.03.2009  Znak: OŚ. 7625/4/09 INFORMACJA
OŚ. 7625/4/09 Decyzja 7/09
Załącznik nr 1 do decyzji 7/09 - charakterystyka planowanego przedsięwzięcia
Karta informacyjna przedsięwzięcia

13.03.2009  Znak: OŚ. 7625/5/09 INFORMACJA
OŚ. 7625/5/09 Decyzja 6/09
Załącznik nr 1 do decyzji 6/09 - charakterystyka planowanego przedsięwzięcia
Karta informacyjna przedsięwzięcia

17.02.2009  Znak: OŚ. 7625/1/09 Decyzja 5/09
OŚ. 7625/1/09 Załącznik nr 1 - charakterystyka planowanego przedsięwzięcia
OŚ. 7625/1/09 Karta informacyjna przedsięwzięcia

04.02.2009  Znak: OŚ. 7625/13/08 Obwieszczenie
OŚ. 7625/13/08 Załącznik nr 1 - charakterystyka planowanego przedsięwzięcia
OŚ. 7625/13/08 Decyzja 3/09

02.02.2009  Znak: OŚ. 7625.14-1/07/08 Obwieszczenie

02.02.2009  Znak: OŚ. 7625/14-1/07/08 Postanowienie

29.01.2009  Znak: OŚ. 7625/18/08 Decyzja 1/09
OŚ. 7625/18/08 Załącznik nr 1 - charakterystyka planowanego przedsięwzięcia
OŚ. 7625/18/08 Karta informacyjna dla Decyzji 1/09
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (087) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
Data modyfikacji: 2009/03/13

osoba odpowiedzialna za treść: Barbara Kuźmicka-Rogala

 
  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc